ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3
ข้อที่12345678สรุปผล
4
108677
เด็กชายกิตติศักดิ์ ตาสุวรรณ
333333333
5
208678
เด็กชายชนกันต์ นิลทร
333333333
6
308679
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แวง
333333333
7
408680
เด็กชายธนกร ทิมวอน
333333333
8
508681
เด็กชายธนากร อูปคำ
333333333
9
608682
เด็กชายธวัชชัย ฉัตรวรกุลชัย
333333333
10
708683
เด็กชายนพรัตน์ เอี่ยมยอด
333333333
11
808684
เด็กชายนาวิน สุวรรณรักษ์
333333333
12
908685
เด็กชายประวิตร สาลี
333333333
13
1008686
เด็กชายเพชรวิศิษฎ์ โกษาจันทร์
333333333
14
1108687
เด็กชายภคพล ภูมิรัตน์
333333333
15
1208688
เด็กชายวีรเดช อ่อนราช
333333333
16
1308689
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองแบบ
333333333
17
1408690
เด็กหญิงกวินตรา คุณพรรษา
333333333
18
1508691
เด็กหญิงกัลยาณี แสงอุทัย
333333333
19
1608692
เด็กหญิงเขมิกา ทิพศร
333333333
20
1708693
เด็กหญิงจารุวรรณ พลเดช
333333333
21
1808694
เด็กหญิงฉัตรชนก ผ่องศรี
333333333
22
1908695
เด็กหญิงฐิติพร บุตรคำ
333333333
23
2008696
เด็กหญิงณัฐิดา ตามณี
333333333
24
2108697
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูศรี
333333333
25
2208698
เด็กหญิงนฤสรณ์ หอมแก่นจันทร์
333333333
26
2308699
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ชูรัตน์
333333333
27
2408700
เด็กหญิงนันทกานต์ โสภี
333333333
28
2508701
เด็กหญิงนิภาพร บุญนุ่น
333333333
29
2608702
เด็กหญิงบุญลดา ทับอินทร์
333333333
30
2708703
เด็กหญิงใบเงิน แก้วทอง
333333333
31
2808704
เด็กหญิงปนัดดา เคียงประดู่
333333333
32
2908705
เด็กหญิงปิยะดา สนรอด
333333333
33
3008706
เด็กหญิงภคพร อิ่มอินทร์
333333333
34
3108707
เด็กหญิงศุภรดา ชัยแพทย์
333333333
35
3208708
เด็กหญิงหทัยชนก ชาญนอก
333333333
36
3308709
เด็กหญิงอินทุอร สุขุมนัย
333333333
37
34
38
39
ลงชื่อ……………………………………………………..ครูที่ปรึกษา
40
( นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ )
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...