Danh sách sinh viên
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTĐịa điểm thực tậpMSSVHọ tênNgày sinhNgành đào tạoLớp sinh viênSĐT
2
1Trường MN 1/6
0014310179
Lý Kim Quyên
30/10/1995
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
3
2Trường MN 1/6
0014310175
Ngô Ánh Đào
21/10/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
4
3Trường MN Anh Đào
0013410781
Lò Thị Quế Anh15/6/1995Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13D
5
4Trường MN Anh Đào
0013410468
Nguyễn Thị Huỳnh Như
03/12/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13D
6
5Trường MN Bông Sen
0013411427
Phạm Thị Bích Nghi
22/09/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13M
7
6Trường MN Hòa An
0013411024
Đặng Thị Thuỳ Linh
21/08/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13F
8
7Trường MN Hòa An
0013410846
Nguyễn Thị Bích Loan
29/03/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13F
9
8Trường MN Hòa An
0013411202
Nguyễn Thị Ngọc Bích
10/02/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13M
10
9Trường MN Hoa Mai (Sa Đéc)
0014310390
Trần Kim Trân
18/08/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14D
11
10Trường MN Hoa Mai (Sa Đéc)
0013410802
Dương Thị Bé Hoa
27/06/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
12
11Trường MN Hoa Mai (Sa Đéc)
0013411134
Trần Thị Hải Ngân
24/01/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
13
12Trường MN Hoa Sữa
0014310310
Đỗ Thị Thuỳ Trang
07/05/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
14
13Trường MN Hoa Sữa
0014310159
Lê Thị Mỹ Duyên
08/12/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
15
14Trường MN Hoa Sữa
0014310346
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
12/10/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
16
15Trường MN Hoa Sữa
0014310247
Trần Thị Hồng Thắm
12/10/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
17
16Trường MN Hồng Gấm
0013410145
Dương Thị Mai Trâm
28/11/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13B
18
17Trường MN Hồng Gấm
0013410254
Phan Thị Minh Thư
04/12/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13B
19
18Trường MN Hồng Gấm
0013411664
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
20/10/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
20
19Trường MN Hồng Gấm
0013410454
Nguyễn Thị Thão Lan
09/08/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
21
20Trường MN Hồng Gấm
0013410118
Trần Thị Thanh Lan
01/03/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
22
21Trường MN Hồng Gấm
0013410643
Nguyễn Thanh Thùy
23/12/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13E
23
22Trường MN Hồng Gấm
0013410936
Đặng Huỳnh Cẩm Tú
31/05/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
24
23Trường MN Hồng Gấm
0013411084
Đặng Thị Cẩm Tú1995Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
25
24Trường MN Hồng Gấm
0013411140
Võ Thị Huyền
16/10/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
26
25Trường MN Hương Sen
0013310018
Huỳnh Lê Mỹ Diệu
22/05/1995
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN13A
27
26Trường MN Hương Sen
0013410917
Trần Thị Cẩm Tú
23/05/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13F
28
27Trường MN Hương Sen
0013411011
Huỳnh Thị Kim Hường
10/02/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13H
29
28Trường MN Hương Sen
0013411127
Trần Thị Kiều Diễm
15/05/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13H
30
29Trường MN Mỹ Tân
0013310614
Nguyễn Thị Ngọc Phương Trinh
12/03/1995
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN13B
31
30Trường MN Mỹ Tân
0014310042
Lê Thị Mỹ Tiên
17/09/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14A
32
31Trường MN Mỹ Tân
0014310118
Phạm Thị Kim Hương
06/06/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14A
33
32Trường MN Mỹ Tân
0014310236
Trang Thị Út
08/06/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
34
33Trường MN Mỹ Tân
0014310298
Võ Thị Trúc Linh
15/07/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
35
34Trường MN Mỹ Trà
0013410172
Lê Thị Như Ý
12/07/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13N
36
35Trường MN Sao Mai
0014310149
Đoàn Ngọc Thảo
13/09/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
37
36Trường MN Sao Mai
0014310193
Nguyễn Thị Bích Thủy
22/10/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
38
37Trường MN Sen Hồng
0013410525
Đỗ Thị Kim Tuyền
18/06/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13N
39
38Trường MN Sen Hồng
0013410115
Nguyễn Thị Bảo Trang
07/11/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13N
40
39Trường MN Sen Hồng (Sa Đéc)
0013410084
Châu Thị Trúc Ly
20/12/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
41
40Trường MN Sen Hồng (Sa Đéc)
0013410465
Đặng Thị Thanh Mai
22/11/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
42
41Trường MN Tân Khánh Trung
0013410608
Phạm Thị Thanh Thi
19/02/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13E
43
42Trường MN TT Lai Vung
0014310211
Cao Tuyết Ngà
16/08/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
44
43Trường MN TT Lai Vung
0014310301
Thái Thị Kim Ngọc
05/02/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14B
45
44Trường MN TT Lai Vung
0014310163
Trần Thị Thúy Liễu
18/05/1995
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14C
46
45Trường MN TT Lấp Vò
0014310095
Trần Thị Bạch Tuyết
14/01/1995
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14D
47
46Trường MN TT Lấp Vò
0013410537
Nguyễn Cao Trúc Linh
15/02/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13D
48
47Trường MN TT Lấp Vò
0013410761
Đặng Kim Phụng
26/12/1993
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13E
49
48Trường MN TT Thanh Bình
0013410615
Hồng Thị Kim Tuyết
20/04/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
50
49Trường MN TT Thanh Bình
0013411045
Nguyễn Thị Thùy Dương
12/10/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
51
50Trường MN TT Thanh Bình
0013411058
Trương Hoàng Yến
04/03/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13G
52
51Trường MN TT Tháp Mười
0013411034
Nguyễn Thị Yến Nhi
16/09/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13F
53
52Trường MN TT Tháp Mười
0013410703
Trương Thị Hồng Đào
25/09/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13F
54
53Trường MN Vĩnh Thạnh
0014310413
Nguyễn Thị Hồng Thắm
14/06/1996
Giáo dục Mầm nonCĐGDMN14D
55
54Trường MN Vĩnh Thạnh
0013411791
Lê Thị Cẩm Giang
28/08/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
56
55Trường MN Vĩnh Thạnh
0013410331
Phạm Hiền Đức
01/05/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
57
56Trường MN Vĩnh Thạnh
0013410070
Trần Thị Hồng Tiên
10/01/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13C
58
57Trường MN Vườn Tuổi Thơ
0013410338
Lê Thị Cẩm Mị
17/09/1995
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13B
59
58Trường MN Vườn Tuổi Thơ
0013411132
Dương Thị Diệu Hà
01/01/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13H
60
59Trường MN Vườn Tuổi Thơ
0013411148
Trương Thị Thúy Lan1995Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13H
61
60Trường MN Vườn Tuổi Thơ
0013410111
Lê Hồ Y Vân
09/01/1994
Giáo dục Mầm nonĐHGDMN13N
62
61Trường TH Lê Quý Đôn
0013411300
Nguyễn Quốc Huy
05/06/1995
Giáo dục Tiểu họcĐHGDTH13C
63
62Trường TH Lê Văn Tám
0013411324
Sơn Thị Hồng Bạch
06/08/1995
Giáo dục Tiểu họcĐHGDTH13B
64
63Trường TH Mỹ Trà
0013412023
Phạm Thị Thúy Nga
08/06/1995
Giáo dục Tiểu họcĐHGDTH13G
65
64Trường TH Phan Chu Trinh
0014310332
Dương Kim Ngọc
18/10/1996
Giáo dục Tiểu họcCĐGDTH14C
66
65Trường TH Phan Chu Trinh
0014310828
Quảng Thị Xuân Quỳnh
09/12/1993
Giáo dục Tiểu họcCĐGDTH14C
67
66Trường THCS Kim Hồng
0014310039
Phạm Hữu Tín
15/06/1994
Giáo dục Thể chấtCĐGDTC14
68
67Trường THCS Kim Hồng
0014310875
Lê Anh Tuấn
16/08/1996
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
69
68Trường THCS Kim Hồng
0014310730
Nguyễn Thị Thúy An
09/09/1993
Sư phạm Toán họcCĐSTOAN14A
70
69Trường THCS Kim Hồng
0013410804
Nguyễn Ngọc Mỹ Huyền
13/12/1995
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
71
70Trường THCS Kim Hồng
0013410961
Nguyễn Thị Hồng Đậm
03/01/1995
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
72
71Trường THCS Kim Hồng
0013410834
Trương Minh Hào
01/09/1991
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
73
72Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
0014310404
Nguyễn Hữu Thành
06/03/1994
Giáo dục Thể chấtCĐGDTC14
74
73Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
0014310888
Hán Văn Ty
03/05/1993
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
75
74Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
0014310709
Nguyễn Thị Ngân
22/11/1996
Sư phạm Toán họcCĐSTOAN14A
76
75Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
0013411500
Lê Minh Hùng
26/01/1994
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
77
76Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
0013410508
Trần Văn Quang
28/02/1993
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
78
77Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0014310429
Trần Anh Tùng
20/03/1993
Giáo dục Thể chấtCĐGDTC14
79
78Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0014310775
Nguyễn Nữ Huyền Trang
04/04/1994
Sư phạm Địa lýCĐSDIA14A
80
79Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0014310657
Nguyễn Thị Mỹ Huyền
24/10/1996
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
81
80Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0014310659
Trịnh Như Thủy
31/05/1996
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
82
81Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0014310754
Trương Thúy Hằng
01/01/1996
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
83
82Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0013411557
Nguyễn Quốc Nhân
09/08/1986
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
84
83Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0013411577
Võ Ngọc Thơ
01/01/1995
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
85
84Trường THCS Nguyễn Thị Lựu
0013412160
Lê Hồng Thủy
01/11/1993
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
86
85Trường THCS Nguyễn Trãi
0013410728
Nguyễn Trần Cao Trí
01/12/1993
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
87
86Trường THCS Nguyễn Trãi
0013410698
Nguyễn Minh Trường
11/11/1994
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
88
87Trường THCS Nguyễn Trãi
0013410672
Võ Thị Kim Soan
21/11/1994
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
89
88Trường THCS Nguyễn Tú
0014310799
Huỳnh Thị Trúc Quyên
12/06/1995
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
90
89Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0014310275
Nguyễn Phúc Vinh
01/11/1995
Giáo dục Thể chấtCĐGDTC14
91
90Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0014310886
Đỗ Thị Thiên Nhi
11/03/1995
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
92
91Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0014310676
Lê Thị Mai Loan
15/09/1995
Sư phạm Hóa họcCĐSHOA14A
15/09/1995
93
92Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0014310853
Thiết Thị Mỹ Kiểu
02/09/1993
Sư phạm Sinh họcCĐSSINH14A
94
93Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0013411102
Huỳnh Thị Thu Hân
17/08/1994
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
95
94Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0013410913
Đặng Văn Duy12/1989Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
96
95Trường THCS Phạm Hữu Lầu
0013410488
Nguyễn Minh Tấn1991Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
97
96Trường THCS Tân Thuận Đông
0014310614
Phạm Thị Mỹ Nhân
01/05/1996
Sư phạm Vật lýCĐSLY14A
98
97Trường THCS Tân Thuận Đông
0013410684
Trương Hoàng Thọ
04/12/1988
Sư phạm Âm nhạcĐHSAN13A
99
98Trường THCS Tân Thuận Đông
0013410792
Huỳnh Anh Quân
01/02/1995
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
100
99Trường THCS Tân Thuận Đông
0013411066
Lê Thị Mỹ Lan
20/10/1994
Sư phạm Mỹ thuậtĐHSMT13A
Loading...
 
 
 
Sheet1