განრიგი 2018 წ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
უჯრის ფერების ექსპლიკაცია
3
არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი N 601 (ქალაქგეგმარება)არქიტექტურული გეგმარების და ურბანისტიკის დეპარტამენტი N 601 (გეგმარება)ინტერიერისა და დიზაინის N 602 დეპარტამენტიარქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის N 603 დეპარტამენტიარქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის N 603 დეპარტამენტი პროგრამა არქიტექტურათმცოდნეობა
4
სტუ-ს არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის მე-2 და მე-3 კურსის დოქტორანტების სემინარებისა და კოლოქვიუმების განრიგი (2017-2018 სასწავლო წელი.) 26, 27, 28 თებერვალი
5
სტუ-ს I კორპუსი აუდიტორია 403, 405.407
6
თარიღი, დრო,აუდიტორიადოქტორანტის გვარი. სახელი.სადოქტორო თემის დასახელებასემინარის თემის დასახელებაკოლოქვიუმის თემის დასახელებახელმძღვანელიკომისიის წევრები
7
I სესია 26 თებერვალი
8
26 თებერვალს 405ც აუდიტორიაში 11.00 საათზეხელაძე გვანცაქ. თბილისის ურბანულ ნაწილში რეკრეაციული ტერიტორიების პრობლემები და ლანდშაფტურ-არქიტექტურული განვითარების პრინციპებიტექნოლოგიური პრობლემები შენობის სახურავის, ფასადების და ტერასების გამწვანებისას.თბილისის ურბანულ სივრცეში არსებული ლანდშაფტის არქიტექტურული პრობლემებიპროფ. თენგიზ მახარაშვილიპროფ. თ. მახარაშვილი(ხელ–ლი), პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. ნ. იმნაძე, მოწვ. ასოც. პროფ. დ. ბოსტანაშვილი (მდივანი), ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა, (თავმჯდომარე), მოწვ.ასოც.პროფ. მ. ჯავახიშვილი
9
26 თებერვალს 405ც აუდ 13.00 საათზე.ხოფერია გოჩაქ. თბილისის საბჭოთა პერიოდის 50-70 წლების საცხოვრებელი მასივების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი პრინციპებითბილისის საბჭოთა პერიოდის 1950–1970 წლების საცხოვრებელი მასივების სტრუქტურული ანალიზი.საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი განაშენიანების საკანონმდებლო–ნორმატიული ბაზა.პროფ. თენგიზ მახარაშვილიპროფ. თ. მახარაშვილი (ხელ–ლი), პროფ. ნ. იმნაძე, მოწვ. ასოც. პროფ. დ. ბოსტანაშვილი (მდივანი), ასოც. პროფ. მ.ფოჩხუა, (თავმჯდომარე), მოწვ.ასოც.პროფ. მ.ბოლქვაძე, ასოც. პროფ. მ.მელქაძე.
10
26 თებერვალს 305ც აუდიტორიაში 11.00 საათზე.შავაძე გიორგიმწვანე არქიტექტურის პრინციპები სასკოლო შენობების მაგალითზე,, სასტუმროები ქ. ბათუმში და სახანძრო უსაფრთხოება“ქ. ბათუმის არსებული და ახალი სასკოლო შენობების დღევანდელი მდგომარეობის ანალიზი“პროფ. ლევან ბერიძეპროფ. ვ. ფირცხალავა / თავმჯდომარე/ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი /მდივანი/, ასოც. პროფ. ბ. ბერიშვილი, ასოც. პროფ. გ. ცხოვრებაშვილი, პროფ. ლ. ბერიძე / ხელმძ./, ასოც. პროფ .მ. მალაღურაძე
11
26 თებერვალს 305ც აუდ 13.00 საათზე.მესხი მაიაკოლოქვიუმი–3: ,, სოლოლაკში მცირე სარეკრეაციო სივრცეების პრობლემის შესახებ“ასოც. პროფ. მ. ძიძიგურიპროფ. ლ. ბერიძე / თავმჯდომარე/ პროფ. ვ. ფირცხალავა
ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი /მდივანი/ ასოც. პროფ. ბ. ბერიშვილი ასოც. პროფ. გ. ცხოვრებაშვილი ასოც. პროფ.მ. ძიძიგური / ხელ-ლი/, ასოც. პროფ.მ. დავითაია
12
13
3
14
2
15
1II სესია 27 თებერვალი
16
27 თებერვალს 405ც აუდ 11.00 საათზე.პირველი ლიასაცხოვრებელ და ადმინისტრაციულ სათავსოებში “ავადმყოფი შენობების სინდრომის” ანალიზის მეთოდების და საშუალებების დამუშავება ინფორმაციულ-ანალიტიკური მოდელის საფუძველზესამშენებლო მასალების ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.საცხოვრებელი გარემოს ეკოლოგიის გაუმჯობესების პრობლემა, დაავადებული საცხოვრებელი შენობის კონტექსტშიპროფ. გიორგი სალუქვაძეპროფ.თ.მახარაშვილი, პროფ. გ. სალუქვაძე, (ხელ–ლი) პროფ. ნ. იმნაძე, ასოც. პროფ. დ. ბოსტანაშვილი (მდივანი), ასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა, (თავმჯდომარე), პროფ. ვ.ფირცხალავა, პროფ. ნ.ხაბეიშვილი.
17
27 თებერვალს 405ც აუდ 14:00 საათზე.კვიწინაშვილი ნინოსაზოგადოებრივი შენობების ფასადების ტრანსფორმაცია, როგორც ხერხი არქიტექტურული სახის გაუმჯობესებისათვისძველი ქარხნებისა და ფაბრიკების ინტერპრეტაცია თანამედროვეობის კონტექსტში;ნაგებობის სივრცულ–მოცულობითი სტრუქტურის ტრანსფორმაცია ყოფილი სასტუმრო „ივერიის“ მაგალითზე;პროფ. ნინო იმნაძეასოც.პროფ. მ.ფოჩხუა, (თავმჯდომარე), ასოც.პრ. დ.ბოსტანაშვილი (მდივანი), პროფ. ნ. იმნაძე (ხელმძღვ.). ასოც.პრ. მ.მელქაძე, ასოც.პრ. მ.ჯავახიშვილი, მოწვ.ასოც.პრ. მ.დავითაია, პროფ. მ.მაისურაძე
18
27 თებერვალს 510ც აუდ 14.00 საათზე.ირინა მაკოვკინა. გრაფიკული დიზაინი, როგორც ორიენტირი ქალაქის სივრცეში„ფერი არქიტექტურაში“.„საქალაქო გარემოში დომინანტური ელემენტები, აქცენტები და ფოკუსირების წერტილები“. პროფ. ნინო ხაბეიშვილიპროფ. თ. ჩიგოგიძე (თავმჯდომარე), პროფ. ნ. ხაბეიშვილი (ხელმძღვანელი), ასოც.პროფ.–ები: გ. წულუკიძე, ნ. ხვედელიანი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქოჩლაძე (მდივანი).
19
27 თებერვალს 510ც აუდ 11.00 საათზე.მარინა ცალქალამანიძე.კოლოქვიუმი–3: „ფერთა სემანტიკა. ადამიანთა ქცევის ტიპები და არქიტექტურული სივრცის ფერითი მოდელირების თეორიული საკითხები“.პროფ. ნინო ხაბეიშვილიპროფ. თ. ჩიგოგიძე (თავმჯდომარე), პროფ. ნ. ხაბეიშვილი (ხელმძღვანელი), ასოც.პროფ.–ები: გ. წულუკიძე, ნ. ხვედელიანი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქოჩლაძე (მდივანი).
20
27 თებერვალს 510ც აუდ 12:30 საათზე.ელენე კანტიძეკოლოქვიუმი–3: „თბილისის ურბანული განვითარების ისტორია, ეტაპები და არქიტექტურული თავისებურებანი“.ასოც პროფ. გიორგი წულუკიძეპროფ. თ. ჩიგოგიძე (თავმჯდომარე), პროფ. ნ. ხაბეიშვილი, ასოც.პროფ.–ები: გ. წულუკიძე (ხელმძღვანელი), ნ. ხვედელიანი, მ. მჭედლიშვილი, ნ. ქოჩლაძე (მდივანი).
21
22
III სესია 28 თებერვალი
23
28 თებერვალს 405ც აუდ 11:00 საათზე. კვიწინაშვილი გიორგისაქართველოს რეგიონებში ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ახალი სარეკრეაციო სივრცის არქიტექტურული ფორმირების პრინციპებიაგრარული ბაზრების განვითარების თავისებურებანი ქალაქის სტრუქტურაში „“აგროჰაბის“ მაგალითზე. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის არქიტექტურული განვითარების თავისებურების კვლევა „შუამთის“ სამონასტრო კომპლექსის მაგალითზე.პროფ. ნინო იმნაძეპროფ. ნ. იმნაძე (ხელმძღვ.)ასოც. პროფ. მ.მელქაძე (თავმჯდომარე), პროფ.თ.მახარაშვილი, პროფ, გ. სალუქვაძე, პროფ. ო.ნახუცრიშვილი, ასოც.პროფ. დ.ბოსტანაშვილი (მდივანი), მოწვ. ასოც.პროფ. მ.ბოლქვაძე.
24
928 თებერვალს N405ც აუდ 13:00 საათზე. აბრამიშვილი ვლადიმერითანამედროვე არქიტექტურის ინტეგრაცია ჩამოყალიბებულ გარემოში ისტორიული ქალაქის განვითარების კონტექსტში (თბილისის მაგალითზე)ეკოლოგიური საცხოვრებელი სახლი ბიზნესჰაუსის მაგალითზეძველი თბილისის განვითარების პერსპექტივები.პროფ. ნინო იმნაძეასოც.პრ. დ.ბოსტანაშვილი (მდივანი), ასოც.პროფ. მ.მელქაძე, პროფ. ნ. იმნაძე (ხელმძღვ.) მოწვ. ასოც.პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. მ.ჯავახიშვილი. ასოც.პროფ. მ. ფოჩხუა(თავმჯდომარე),
ასოც.პროფ. ი.მურღულია
25
28 თებერვალს 405ც აუდ 15:00 საათზე. ბეჟაშვილი ეკატერინესაზოგადოებრივი და რეკრეაციული სივრცეების ქალაქგეგმარებით-ლანდშაფტური ორგანიზებასივრცითი დაგეგმარება როგორც მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ინსტრუმენტისარეკრეაციო და საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარების პერსპექტივები.ასოც. პროფ. ნინო ჩხეიძემოწვ. ასოც.პროფ.ნ. ჩხეიძე (ხელ-ლი) ასოც.პროფ. მ. ფოჩხუა(თავმჯდომარე), ასოც.პროფესორი დ.ბოსტანაშვილი (მდივანი), პროფ.ო.ნახუცრიშვილი, მოწვ. ასოც.პროფ. მ.ჯავახიშვილი. ასოც.პროფ. მ.მაისურაძე.
26
28 თებერვალს 305ც აუდ11.00 საათზე.ხუნდაძე ელისაბედისანახაობრივი ნაგებობების (თეატრების და საკონცერტო დარბაზების) კომპოზიციურ-სტილისტური ანალიზიუტზონის პარადოქსია,,თეატრალურ -მუსიკალური სანახაობრივი ნაგებობების არქიტექტურის ევოლუცია ანტიკური ეპოქიდან თანამედროვეობამდე“ასოც. პროფ. მ. ძიძიგურიპროფ.ვ. ფირცხალავა / თავმჯდომარე/,ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი,ასოც. პროფ.მ. ძიძიგური / ხელმძ./, ასოც. პროფ.მ. მაისურაძე,ასოც. პროფ.მ.ფოჩხუა,ასოც. პროფ.მ. დავითაია /მდივანი/.
27
28 თებერვალს 305ც აუდ12.00 საათზე.ზარიძე ირინაკერამიკა როგორც ინტერიერის მხატვრულ-ესთეტიკური სახის ფორმირების საშუალება,,ბუხარი და მისი მხატვრულ-სტილისტური თავისებურებანი“კერამიკა როგორც ინტერიერის დეკორატიული ელემენტი და მისი წარმოშობის ისტორია’’ასოც. პროფ.მ. დავითაია ასოც. პროფ.მ. მაისურაძე / თავმჯდომარე/,ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი,ასოც. პროფ.მ. ძიძიგური, ასოც. პროფ.მ. დავითაია / ხელმძღვანელი/,პროფ. ვ. ფირცხალავა,ასოც. პროფ.მ.ფოჩხუა /მდივანი/.
28
28 თებერვალს 305ც აუდიტორიაში 13.00 საათზე.დადიანი თორნიკეგანათლების ობიექტების დაპროექტების სპეციფიკა კერძო სასკოლო დაწესებულებებისათვისდიზაინ-აზროვნება, როგორც ინოვაციის სტრატეგიაპროფ. ნ. შავიშვილიასოც. პროფ.მ. დავითაია / თავმჯდომარე/,პროფ. ნ. შავიშვილი/ ხელმძღვანელი./ ასოც. პროფ.მ. ძიძიგური , ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი,ასოც. პროფ.მ. მაისურაძე /მდივანი/.
29
28 თებერვალს აუდიტორია 305ც14:00 საათზე ჩუბინიძე თამარკოლოქვიუმი–3: ქართული თანამედროვე ობიექტების სტილისტური კლასიფიკაცია.პროფ. ლ. ბერიძეასოც. პროფ.მ. ძიძიგური / თავმჯდომარე/, პროფ.ნ. შავიშვილი / ხელმძღვანელი./პროფ. ლ. ბერიძე / ხელმძღვანელი./, პროფ. ვ. ფირცხალავაასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი , ასოც. პროფ.მ. მაისურაძე,ასოც. პროფ.მ. დავითაია /მდივანი/.
30
28 თებერვალს აუდ. 305ც 15:00 საათზე ხოშტარია თამარტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის განვითარება სამცხე-ჯავახეთში, მისი ქალაქგეგმარებითი ფაქტორების გათვალისწინებითკოლოქვიუმი 3 ,,ნაკლებად ათვისებული საკურორტო დასახლებების როლი სამცხე-ჯავახეთის ტურისტულ-სარეკრეაციო კლასტერის განვითარებაში“
ასოც. პროფ. ნ. ჩაჩავა
პროფ. ლ. ბერიძე / თავმჯდომარე/,ასოც. პროფ. ნ. ჩაჩავა / ხელმძღვანელი./, პროფ. თ. მახარაშვილი, პროფ. ვ. ფირცხალავა, ასოც. პროფ. გ. ნაცვლიშვილი, ასოც. პროფ. მ. მაისურაძე /მდივანი/.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu