รายงานการรณรงค์ MR2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJ
1
แบบรายงานผลการรณรงค์ให้วัคซีน MR ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 2.5-7 ปี (ที่เกิดระหว่าง 1 มิ.ย. 51 - 31 ม.ค.55)
แบบ MR2
2
แยกราย รพ.สต. อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
4
ตำบลกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR
5
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดกลุ่มเป้าชาวผลการให้วัคซีน
6
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเป้าหมายต่าง
7
ได้รับในพื้นที่ได้รับจากที่อื่นความครอบคลุม%นอกพื้นที่นอกจังหวัดชาติ
8
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
9
67คำผาสุก197193097.97000193
10
68ท่าลาด118114197.461100125
11
69นางาม1992010101.01000201
12
70นายอ168166098.81000166
13
71โคกหินแฮ่163148090.80000148
14
72นาบัว10490086.5400090
15
73โนนสะอาด140111079.29000111
16
74นาบั่ว154136088.31000136
17
75นาขาม1461460100.00000146
18
78โนนอนามัย106102096.23000102
19
08รพ.เรณูนคร2662730102.63100274
20
รวม คปสอ.17611680195.4612001692
21
หมายเหตุ
22
*จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด หมายถึง จำนวนประชากรเป้าหมายทีสำรวจในระยะเตรียมการ+จำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาใหม่
23
หรือพบหลังสำรวจ-จำนวนประชากรที่ย้ายออกหรือเสียชีวิต ในกรณีไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด ให้นับรวมเป็นเป้าหมายในพื้นที่
24
**กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะได้รับจากสถานบริการใด = (2)+(3)
25
***ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (4) = (2+3)x100/(1)
26
****ผลการให้วัคซีน หมายถึง จำนวนประชากรที่เจ้าหน้าที่ให้วัคซีนทั้งหมด (8) = (2) + (5) + (6) + (7)
27
28
Loading...
 
 
 
รพ.สต.
ตำบล
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
11108
 
 
Main menu