Lich Thuc tap gui P. CTCT-HSSV HK1 2019-2020 BM DTVT
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
2
BM ĐTVT
3
4
LỊCH DẠY THỰC HÀNH TẠI XƯỞNG - TUẦN 01 (02/09/19 - 07/09/19)
5
6
PHÒNG F6.1
7
STTLỚPMÔNSĨ SỐSỐ TIẾT/
TUẦN
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠYSÁNGCHIỀUTỐI
8
234567234567234567
9
1CĐ ĐTTT 18ATT ĐTS (N1)L/230LV ĐẠI66666
10
2CĐ ĐTTT 18ATT ĐTS (N2)L/230NP QUỚI66666
11
PHÒNG F6.4
12
STTLỚPMÔNSĨ SỐSỐ TIẾT/
TUẦN
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠYSÁNGCHIỀUTỐI
13
234567234567234567
14
1CĐ ĐTTT 17VTTT TBĐC (N1)L/218NN TÙNG666Thiếu 2b
15
2CĐ ĐTTT 17VTTT TBĐC (N2)L/218TTN KHA666Thiếu 2b
16
PHÒNG F6.5
17
STTLỚPMÔNSĨ SỐSỐ TIẾT/
TUẦN
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠYSÁNGCHIỀUTỐI
18
234567234567234567
19
1CĐ ĐTTT 17MTTT HTVT (N1)L/330VP THẢO66666
20
2CĐ ĐTTT 17MTTT HTVT (N3)L/324HT HÒA6666
21
PHÒNG F6.9
22
STTLỚPMÔNSĨ SỐSỐ TIẾT/
TUẦN
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠYSÁNGCHIỀUTỐI
23
234567234567234567
24
1CĐ ĐTTT 17MTTT HTVT (N2)L/330NĐ ANH66666
25
2CĐ ĐTTT 17MTTT HTVT (N3)L/36HT HÒA6
26
GHI CHÚ
27
Sáng6H30-11H00L/2Sĩ số lớp chia 2-> N1, N2
28
Chiều12H30-17H00L/3Sĩ số lớp chia 3-> N1, N2, N3BM ĐTVT
29
Tối16H-20H30N1Nhóm 1
30
Nghỉ LễN2Nhóm 2
31
N3Nhóm 3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...