จำนวนทรัพยากรแยกตามประเภท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ประจำปี 2560
2
ทีรายการจำนวนหน่วย
3
1หนังสือภาษาไทย133,062เล่ม
4
2หนังสือภาษาต่างประเทศ110,576เล่ม
5
3นวนิยาย เรื่องสั้น4,163เล่ม
6
4ปริญญานิพนธ์ (E-Project)18,570เล่ม
7
5
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ (ตัวเล่ม และ Fulltext)
8,234เล่ม
8
6รายงานการวิจัย (ตัวเล่ม และ Fulltext)7,442เล่ม
9
7สิ่งพิมพ์รัฐบาล2,845เล่ม
10
8หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)20,541เล่ม
11
9วารสารภาษาไทย288รายชื่อ
12
10วารสารภาษาต่างประเทศ411รายชื่อ
13
11กฤตภาค1,105เรื่อง
14
12หนังสือพิมพ์ภาษาไทย20รายชื่อ
15
13หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ2รายชื่อ
16
14ฐานข้อมูล Online/Reference Database/E-Book16ฐานข้อมูล
17
15
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตัวเล่ม และ Fulltext)
4,365รายชื่อ
18
16
ข้อมูลเอกสารขอผลงานวิชาการ (ตัวเล่ม และ Fulltext)
710รายบุคคล
19
18วารสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Fulltext)292รายชื่อ
20
19สื่อโสตทัศน์8,893รายการ
21
20
ซีดีรอมมัลติมีเดียพร้อมคู่มือ และหนังสือในรูปซีดีรอม
9,580รายการ
22
23
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu