ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
NoContributor名(Discord名:例mugi#9179)貢献内容(エビデンスURLがあると良い)MetaMaskアドレス
2
1mugi#9179
0xE85B8683832EcE5b96627c7000c5A2fD7A701DfF
3
2k-yuki#9254ダッシュボードUIの素案を作成しました。
https://www.figma.com/file/Juh86JyNhJwEx7F0djU1hI/Englister-sitemap?node-id=453%3A195&t=24K0uDQTeMqwnrxW-11
0xBF3601D046A75E5Db35262f2FbB7600C03A3b638
4
3ryui#5062Teichakuでハッカソン入賞(優秀賞)
0x1cdA94e77d68aC25f63863678c36B6a1868e8362
5
4#N/A
6
5#N/A
7
6#N/A
8
7#N/A
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100