จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนรายภาค 271058.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนสถานพยาบาลจำแนกตามประเภท (ภาครัฐ และภาคเอกชน) รายภาค
2
3
ภาครัฐความหมายภูมิภาคจำนวน(แห่ง)
4
โรงพยาบาลศูนย์
A : Advance-level Hospital
เหนือ6
5
กลาง9
6
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7
7
ใต้6
8
รวม28
9
ทั้งประเทศ
28
10
โรงพยาบาลทั่วไป
A : Advance-level Hospital
เหนือ0
11
กลาง4
12
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1
13
ใต้0
14
รวม5
15
M1 : Middle-level Hospital
เหนือ4
16
กลาง14
17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10
18
ใต้6
19
รวม34
20
S : Standard-level Hospital
เหนือ13
21
กลาง14
22
ตะวันออกเฉียงเหนือ
13
23
ใต้9
24
รวม49
25
ทั้งประเทศ
88
26
โรงพยาบาลชุมชน
F1 : First-level Hospital
เหนือ16
27
กลาง21
28
ตะวันออกเฉียงเหนือ
26
29
ใต้14
30
รวม77
31
F2 : First-level Hospital
เหนือ128
32
กลาง111
33
ตะวันออกเฉียงเหนือ
187
34
ใต้91
35
รวม517
36
F3 : First-level Hospital
เหนือ17
37
กลาง20
38
ตะวันออกเฉียงเหนือ
44
39
ใต้18
40
รวม99
41
M2 : Middle-level Hospital
เหนือ19
42
กลาง17
43
ตะวันออกเฉียงเหนือ
37
44
ใต้14
45
รวม87
46
ทั้งประเทศ
780
47
48
ภาคเอกชนความหมายแห่ง
49
โรงพยาบาลเอกชน (รวม)
392
50
ขนาดเล็ก
รพ.ที่มีจำนวนเตียงน้อยกว่า 30 เตียง
97
51
ขนาดกลาง
รพ.ที่มีจำนวนเตียงมากกว่า 31 เตียงขึ้นไป
118
52
ขนาดใหญ่
รพ.ที่มีจำนวนเตียงมากกว่า 91 เตียงขึ้นไป
177
53
54
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
55
โดยกลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ สำนักนโนบายและยุทธศาสตร์
56
57
หมายเหตุ
58
A : Advance-level Hospital
59
โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง
60
S : Standard-level Hospital
61
โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ
62
M1 : Middle-level Hospital
63
โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ
64
M2 : Middle-level Hospital
65
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียงขึ้นไป ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 –5 คน และแพทย์เฉพาะทางครบทั้ง 6 สาขาหลัก สาขาละอย่างน้อย 2 คน
66
F1 : First-level Hospital
67
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 60 – 120 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญีแพทย์) เป็นบางสาขาเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน
68
F2 : First-level Hospital
69
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 30 – 90 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2 – 5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด ห้องคลอด รองรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของแต่ละอำเภอ
70
F3 : First-level Hospital
71
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 30 เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 1-2 คน
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป (2)