สพป. เลย เขต 1 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARAS
1
ประทับเวลา
1. ชื่อโรงเรียน(ใส่เฉพาะชื่อ (ชื่อเต็ม) ใม่ต้องใส่โรงเรียนนำหน้า)
2. ตำบล(ตำแหน่งของโรงเรียน)
3. ท่านมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกี่คน (อยู่บ้านเดียวกัน)
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [อนุบาลศึกษาปีที่ 1]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [อนุบาลศึกษาปีที่ 2]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [อนุบาลศึกษาปีที่ 3]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 1]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 2]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 3]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 4]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 5]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [ประถมศึกษาปีที่ 6]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 1]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 2]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 3]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 4]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 5]
4. บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) [มัธยมศึกษาปีที่ 6]
5.1) คอมพิวเตอร์ (PC)
มีจำนวนคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวนกี่เครื่อง
5.2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
มีจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) จำนวนกี่เครื่อง
5.3) แท็บเล็ต (Tablet)
มีจำนวนแท็บเล็ต (Tablet) จำนวนกี่เครื่อง
5.4) สมาร์ทโฟน (Smart Phone)
มีจำนวนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) จำนวนกี่เครื่อง
5.5) สมาร์ททีวี (Smart TV)
มีจำนวนสมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวนกี่เครื่อง
5.6) โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้)
มีจำนวนโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) จำนวนกี่เครื่อง
5.7) โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า)
มีจำนวนโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) จำนวนกี่เครื่อง
6. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่
7. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด
8. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด
9.ชื่อผู้กรอก
10.สถานะของผู้กรอกข้อมูล
11.เบอร์โทรศัพท์
2
27/3/2020, 7:24:38อนุบาลเลยนาโป่ง4มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี3มี1มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
3
27/3/2020, 7:26:22
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
หาดคัมภีร์1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3มี1ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
4
27/3/2020, 7:28:06
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
หาดคัมภีร์1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3มี1ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
5
27/3/2020, 7:28:19บ้านหาดเบี้ยปากชม1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี0มี2มี1มี4มี2มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
6
27/3/2020, 7:29:00บ้านหาดเบี้ยปากชม2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
7
27/3/2020, 7:29:43
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
หาดคัมภีร์1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
8
27/3/2020, 7:33:54โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
9
27/3/2020, 7:35:29อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0ไม่มี0มี2มี2ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
10
27/3/2020, 7:36:17อนุบาลเลยกุดป่อง0ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
11
27/3/2020, 7:37:49
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
หาดคัมภีร์2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
12
27/3/2020, 7:38:45อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี2มี1ไม่มี0มี3มี1มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
13
27/3/2020, 7:42:06อนุบาลเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี2มี1มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
14
27/3/2020, 7:42:10อนุบาลเลยชัยพฤกษ์2ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
15
27/3/2020, 7:43:48ชุมชนบ้านปากหัว หนองผือ3ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0ไม่มี0มี8มี1มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
16
27/3/2020, 7:44:52อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
17
27/3/2020, 7:46:15อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
18
27/3/2020, 7:47:42โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีมี1มี2มี1มี4ไม่มี0มี3ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
19
27/3/2020, 7:49:35อนุบาลเลสกุดป่อง2ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี4มี1มี5มี1ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
20
27/3/2020, 7:49:36
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
เชียงคาน1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี2มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
21
27/3/2020, 7:52:48อนุบาลเลยกดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี5ไม่มี0ไม่มี5มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
22
27/3/2020, 7:53:01โรงเรียน​อนุบาล​เลยกุดป่อง2ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0มี1มี2มี1มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
23
27/3/2020, 7:54:03อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
24
27/3/2020, 7:54:56อนุบาลเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
25
27/3/2020, 7:55:06อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2มี1ไม่มี0มี2ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
26
27/3/2020, 7:57:07โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี2มี2มี1มี3ไม่มี0ไม่มี0มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
27
27/3/2020, 8:01:00อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1มี1มี1มี2มี3มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
28
27/3/2020, 8:01:06อนุบาลเลยกลุดป่อง1มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
29
27/3/2020, 8:02:12อนุบาลเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี4ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
30
27/3/2020, 8:02:33บ้านน้ำแคมน้ำแคม1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
31
27/3/2020, 8:02:59เมืองเลยนาอาน2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี4ไม่มี0มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
32
27/3/2020, 8:04:30
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ท่าสะอาด1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
น้อย
33
27/3/2020, 8:04:33โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี1ไม่มี0มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
34
27/3/2020, 8:05:06อนุบาลเลยเมือง3ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี7มี1ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
35
27/3/2020, 8:07:27อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี2มี1ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
36
27/3/2020, 8:09:21
โรงเรียนบ้านไผ่โทน/โรงเรียนเลยพิทยาคม
กกดู่3ไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี3ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
37
27/3/2020, 8:09:47เมืองเลยเมือง11ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0ไม่มี0มี4ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
38
27/3/2020, 8:10:35บ้านปากหมากศรีสองรัก3มีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
39
27/3/2020, 8:11:06
เลยพิทยาคม อนุบาลเลย
เมือง4ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0มี1มี4ไม่มี0ไม่มี0มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
40
27/3/2020, 8:11:47อนุบาล​เลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
41
27/3/2020, 8:12:02อนุบาลเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
42
27/3/2020, 8:12:10ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาด1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
43
27/3/2020, 8:12:14อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี3ไม่มี0ไม่มี0มี3ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
44
27/3/2020, 8:12:58โรเรียนบ้านน้ำภูเมือง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
45
27/3/2020, 8:14:35บ้านหาดเบี้ยปากชม4ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
46
27/3/2020, 8:16:25อนุบาลเลยกุดป่อง2มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี2มี1มี4มี1มี2ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
47
27/3/2020, 8:16:30อนุบาลเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
48
27/3/2020, 8:17:18อนุบาลเลยเสี้ยว2ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
49
27/3/2020, 8:18:06โรงเรียนอนุบาลเลยนาดินดำ1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ดี
50
27/3/2020, 8:20:52โรงเรียนเมืองเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
51
27/3/2020, 8:21:13อนุบาลเลยในเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
52
27/3/2020, 8:21:25
โรงเรียนบ้านปากหมาก
ศรีสองรัก1ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1มี1มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
53
27/3/2020, 8:22:39
โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
นาดอกคำ1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
54
27/3/2020, 8:23:05รร.เมืองเลยหนองผือ2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
55
27/3/2020, 8:26:33อนุบาลเลยกุดป่อง2มีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีมีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
56
27/3/2020, 8:27:48
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
ท่าสะอาด1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
57
27/3/2020, 8:27:49โรงเรียนเมืองเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1มี1มี1ไม่มี0มี1มี1
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
58
27/3/2020, 8:29:45
ร.ร.อนุบาลเลย ร.ร.อนุบาลพระศรีสงคราม
กุดป่อง2มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
59
27/3/2020, 8:29:49อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
60
27/3/2020, 8:30:13ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาด1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
61
27/3/2020, 8:32:13โรงเรียนอนุบาลเลยกกทอง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี5มี1ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
62
27/3/2020, 8:32:56อนุบาลเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี3ไม่มี0มี5มี2ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
63
27/3/2020, 8:33:19อนุบาลเลยกกดู่1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
64
27/3/2020, 8:33:19
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
ท่าสะอาด1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
65
27/3/2020, 8:35:17เมืองเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี2มี2ไม่มี0มี4มี2มี2ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
66
27/3/2020, 8:36:26โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
67
27/3/2020, 8:36:34โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0มี1มี2ไม่มี0มี2มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
68
27/3/2020, 8:37:33อนุบาลเลยกุดป่อง3ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี0มี3ไม่มี0มี3มี1มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
69
27/3/2020, 8:37:42อนุบาลเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี3มี1มี7มี1ไม่มี0มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
70
27/3/2020, 8:38:25อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
71
27/3/2020, 8:39:42อนุบาลเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี2มี3มี2มี2ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
72
27/3/2020, 8:39:49
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
นาดอกคำ2ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
73
27/3/2020, 8:39:58อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี5ไม่มี0มี1มี1
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
74
27/3/2020, 8:39:58อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1ไม่มี0มี1มี3มี3ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
75
27/3/2020, 8:40:22อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1มี1มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
76
27/3/2020, 8:41:45โรงเรียนอนุบาลเลยนาอาน1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี3มี1ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
77
27/3/2020, 8:42:01อนุบาลเลยเมือง2ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี4มี1มี1ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
78
27/3/2020, 8:42:31โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
79
27/3/2020, 8:42:38โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี2มี1มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
80
27/3/2020, 8:43:42อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี1มี1มี1มี1มี1มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
81
27/3/2020, 8:44:05อนุบาลเลยกุดป่อง3ไม่มีไม่มีไม่มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี2มี5มี1มี2มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
น้อย
82
27/3/2020, 8:44:08เมืองเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
83
27/3/2020, 8:44:25อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
84
27/3/2020, 8:44:56อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1มี1ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
85
27/3/2020, 8:45:12โรงเรียนเมืองเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี1ไม่มี0มี1ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
86
27/3/2020, 8:47:28อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
87
27/3/2020, 8:48:32บ้านโคกใหญ่ท่าลี่1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี0มี0มี1ไม่มี
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
88
27/3/2020, 8:48:40อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี2ไม่มี0มี2มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
89
27/3/2020, 8:48:52บ้านท่าสะท่าสะอาด2ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี2ไม่มี0ไม่มี0มี1มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ปานกลาง
90
27/3/2020, 8:49:03เมืองเลยเมือง2ไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี1มี1มี1ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดีมาก
91
27/3/2020, 8:50:59เมืองเลยกุดป่อง2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1มี1มี4ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
92
27/3/2020, 8:51:37โรงเรียนอนุบาลเลยต.กุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
93
27/3/2020, 8:52:18โรงเรียนอนุบาลเลยต.กุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี2ไม่มี0มี1มี1มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
94
27/3/2020, 8:52:48อนุบาลเลยน้ำหมาน2ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี4ไม่มี0ไม่มี0มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ปานกลาง
95
27/3/2020, 8:52:54เมืองเลยเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
96
27/3/2020, 8:53:08เมืองเลยเมือง2ไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี1ไม่มี4มี2ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
97
27/3/2020, 8:53:35โรงเรียนเมืองเลยกุดป่อง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี0ไม่มี0ไม่มี0มี4มี1ไม่มี0ไม่มี0ไม่มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดี
98
27/3/2020, 8:53:39โรงเรียนอนุบาลเลยในเมือง1ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี1มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0ไม่มี0มี1ไม่มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดี
99
27/3/2020, 8:54:19อนุบาลเลยกุดป่อง1ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี1มี2มี1มี4มี2มี2มี2มี
อินเทอร์เน็ตบ้าน (Home Use)
ดีมาก
100
27/3/2020, 8:54:59โรงเรียนอนุบาลเลยกุดป่อง1มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี2มี1ไม่มี0มี2ไม่มี0มี2มี1มี
อินเทอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ดีมาก
Loading...