แบบกรอกข้อมูลการใช้น้ำ ตามมาตรการประหยัดน้ำ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCC
1
ประทับเวลา
ชื่อโรงเรียน (ใส่แต่ชื่อ.....)
รหัส percode ( 6 หลัก 760...)
1. โรงเรียนท่านใช้น้ำประปา จาก.......
2. ให้กรอกปริมาณการใช้น้ำประปา และค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา ในแต่ละเดือน (ให้ตอบเฉพาะที่มีรับใบเสร็จเรียกเก็บเท่านั้น) ดังนี้
2.1 เดือนตุลาคม 2556 (ใส่จำนวนปริมาณการใช้น้ำ........ (ลบ.ม.) ใส่เฉพาะตัวเลขไม่ต้องใส่หน่วย
เดือนตุลาคม 2556 (จำนวนเงิน............บาท)
2.2 เดือนพฤศจิกายน 2556 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนพฤศจิกายน 2556 (จำนวนเงิน............บาท)
2.3 เดือนธันวาคม 2556 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนธันวาคม 2556 (จำนวนเงิน............บาท)
2.4 เดือนมกราคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมกราคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.6 เดือนมีนาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมีนาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.7 เดือนเมษายน 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนเมษายน 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.8 เดือนพฤษภาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนพฤษภาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.9 เดือนมิถุนายน 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมิถุนายน 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.10 เดือนกรกฎาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกรกฎาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.11 เดือนสิงหาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนสิงหาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.12 เดือนกันยายน 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกันยายน 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.13 เดือนตุลาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนตุลาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.14 เดือนพฤศจิกายน 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนพฤศจิกายน 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.15 เดือนธันวาคม 2557 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนธันวาคม 2557 (จำนวนเงิน............บาท)
2.16 เดือนมกราคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมกราคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.17 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.18 เดือนมีนาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมีนาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.19 เดือนเมษายน 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนเมษายน 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.20 เดือนพฤษภาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนพฤษภาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.21 เดือนมิถุนายน 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมิถุนายน 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.22 เดือนกรกฎาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกรกฎาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.23 เดือนสิงหาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนสิงหาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.24 เดือนกันยายน 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกันยายน 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.25 เดือนตุลาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนตุลาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.26 เดือนพฤศจิกายน 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนพฤศจิกายน 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.27 เดือนธันวาคม 2558 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนธันวาคม 2558 (จำนวนเงิน............บาท)
2.28 เดือนมกราคม 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมกราคม 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.29 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.30 เดือนมีนาคม 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมีนาคม 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.31 เดือนเมษายน 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนเมษายน 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.32 เดือนพฤษภาคม 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนเมษายน 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.33 เดือนมิถุนายน 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนมิถุนายน 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.34 เดือนกรกฎาคม 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกรกฎาคม 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.35 เดือนสิงหาคม 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนสิงหาคม 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
2.36 เดือนกันยายน 2559 (จำนวนปริมาณการใช้น้ำ ........(ลบ.ม.)
เดือนกันยายน 2559 (จำนวนเงิน............บาท)
ผู้รายงานเบอร์โทรศัพท์
(ขอบคุณสำหรับข้อมูล ให้รายงานทุกเดือนจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน 2559 น่ะค่ะ )
2
3/4/2016, 17:38:55สพป.นภ 1760000ประปาส่วนภูมิภาค1203001203002006001200
3
3/4/2016, 18:52:41ชุมชนบ้านนากอกึุ760174เจาะบ่อบาดาล00000000ตัวเลือกที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000นายกิติพงษ์ รัดอัน854643668ตัวเลือกที่ 1
4
3/4/2016, 20:33:07บ้านทรายงาม760024เจาะบ่อบาดาล030030030040ตัวเลือกที่ 1400400100100300300300300300300300300300300400200300300300300300300300300300300400300300300300300วรวุฒิ พรมดวงดี996935990ตัวเลือกที่ 1
5
3/4/2016, 20:41:34บ้านนาอ่าง760028เจาะบ่อบาดาล030030030030ตัวเลือกที่ 1300300200100300300300300300300300300300400200100300300300300300300300300300400200100300300300300วรวุฒิ พรมดวงดี996935990ตัวเลือกที่ 1
6
4/4/2016, 5:15:50นิคมวัฒนา 6760282เจาะบ่อบาดาล00000000ตัวเลือกที่ 100000000000000000000000000000000000000000000000000000นายเสถียร ทาขุลี878563250
7
4/4/2016, 8:55:27
8
4/4/2016, 8:55:40บ้านโคกสะอาด760291เจาะบ่อบาดาล
น.ส.ผกาวัลย์ พงษ์สระพัง
878332802
9
4/4/2016, 8:56:51นิคมสงเคราะห์วิทยา760290เจาะบ่อบาดาล
น.ส.ผกาวัลย์ พงษ์สระพัง
878332802
10
4/4/2016, 9:13:12หนองแกสระแก้ววิทยา760151เจาะบ่อบาดาลภาวินี อาสาชะนา081-3201501ตัวเลือกที่ 1
11
4/4/2016, 9:57:32
บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี
760194ประปาหมู่บ้าน00000000ตัวเลือกที่ 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
956528966ตัวเลือกที่ 1
12
4/4/2016, 10:02:21โคกสูงโคกสวรรค์760135ประปาหมู่บ้าน45225462306331561ตัวเลือกที่ 178390512556532536180592959045093465311553517543215532605125543215231155728528140412054020052260100500502503517590450623105929561305นางอวยพร ภูเขม่า093-3235986ตัวเลือกที่ 1
13
4/4/2016, 10:09:09บ้านหนองบัวเงิน760283เจาะบ่อบาดาล00000000ตัวเลือกที่ 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายบุญถม สังขะทิพย์
08-7865-7315ตัวเลือกที่ 1
14
4/4/2016, 10:15:58ชุมชนขามธาตุ760015เจาะบ่อบาดาล
15
4/4/2016, 10:27:47บ้านลาด760052เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา
093-4987213ตัวเลือกที่ 1
16
4/4/2016, 10:32:09โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา760043เจาะบ่อบาดาลนางภักดี สตาสิทธิ์857517025
17
4/4/2016, 10:32:25โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา760043นางภักดี สตาสิทธิ์857517025
18
4/4/2016, 10:40:16บ้านสร้างเสี่ยน760143ประปาหมู่บ้าน904507738512964560300522604120550250นางสมหมาย ยืนสุข084-7425171
19
4/4/2016, 10:40:58
20
4/4/2016, 10:41:23
21
4/4/2016, 10:45:15บ้านโต่งโต้น760164ประปาหมู่บ้าน
ฟรีเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเลยได้ใช้น้ำฟรี
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายกฤษณพงศ์ นิลนาะ856488620
22
4/4/2016, 10:45:15บ้านโต่งโต้น760164ประปาหมู่บ้าน
ฟรีเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเลยได้ใช้น้ำฟรี
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายกฤษณพงศ์ นิลนาะ856488620
23
4/4/2016, 10:59:14บ้านค้อ760297ประปาหมู่บ้าน7035079395683407035078390713558040050250824108140579395773857537580400814058040078390793958844028140108540944700(เจาะน้ำบาดาล)000000000000000000000000000นางสาวดารณี นุชิต899448583ตัวเลือกที่ 1
24
4/4/2016, 11:08:14บ้านโนนสะอาด760161ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้นำ้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
นางสาวสร้อยทิพย์ นามวงษา
940917932ตัวเลือกที่ 1
25
4/4/2016, 11:21:13บ้านโคกสนั่นึ760179ประปาหมู่บ้าน38150 บาท2495 บาท46.25185 บาท36145 บาท42170 บาท37150 บาท34.25137 บาท23.ึ7595 บาท29.5118 บาท25100 บาท1365 บาท1365 บาท1050 บาท1785 บาท1890 บาท25125 บาท26130 บาท1785 บาท24120 บาท1260 บาท40100 บาท40100 บาท1995 บาท20100 บาท1155 บาท14ึ70 บาท20100 บาท20100 บาท20100 บาท38180 บาท
นางสาววลัยพร เรืองศรี
807447062ตัวเลือกที่ 1
26
4/4/2016, 11:30:38บ้านโสกก้านเหลือง760274ประปาหมู่บ้าน301503216030150331653517536180402003015032160301503015028140301503216035175361804020045225502504020035175301503216030150331653517540200381904020045225นายสุทธี วรจิตร895769467ตัวเลือกที่ 1
27
4/4/2016, 12:18:06บ้านดอนเกล็ด760170ประปาหมู่บ้าน100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000
นายภูมิธรรม พลธรรม (เหมาจ่าย)
819406206ตัวเลือกที่ 1
28
4/4/2016, 12:20:05
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ึุ760169เจาะบ่อบาดาล
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
934269945
29
4/4/2016, 12:37:36
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
760060ประปาหมู่บ้าน
ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน โดยไม่มีมาตรวัดน้ำ
0000000000000000000000000000000
นางสาววาสนา. แสงมุกดา
862198307
30
4/4/2016, 12:51:43
โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
เจาะบ่อบาดาล-------------------------------------------------------------------------
นายอนุปกรณ์ สมบัติมี
878660567
31
4/4/2016, 13:03:32บ้านวังคูณ760147เจาะบ่อบาดาล0500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500500นารีนาฏ ทองดี981043446
32
4/4/2016, 13:17:19บ้านหนองลุมพุก760253เจาะบ่อบาดาล
นางสาวประไพรพร สาวะรก
828440500ตัวเลือกที่ 1
33
4/4/2016, 13:32:54บ้านนาชุมแสง760149ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้น้ำฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
30030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030030000200300300300300รัชธิดา สุโพธิ์ขันธ833571367
34
4/4/2016, 13:33:29บ้านมอใต้760138เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายเอกอัมรินทร์ ปิ่นคำ
984124608ตัวเลือกที่ 1
35
4/4/2016, 13:48:56
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
760152เจาะบ่อบาดาลอมร ระหาญสิม910602397ตัวเลือกที่ 1
36
4/4/2016, 13:55:13กุดหานสามัคคี760154เจาะบ่อบาดาลอมร ระหาญสิม910602397ตัวเลือกที่ 1
37
4/4/2016, 13:57:13
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
760145เจาะบ่อบาดาลตัวเลือกที่ 1
38
4/4/2016, 13:59:01
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
760145เจาะบ่อบาดาลอมร ระหาญสิม910602397ตัวเลือกที่ 1
39
4/4/2016, 14:26:34บ้านหินสิ่ว760279เจาะบ่อบาดาล
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต
930868280ตัวเลือกที่ 1
40
4/4/2016, 15:18:17บ้านถิ่นึุ760271ประปาส่วนภูมิภาค301505025050250552756030070350502506030075375603006030050250502506030080400703508040080400452255025060300703508040070350502507035080400603008040070350
สรินยา สังหมื่นเหม้า
895750595
41
4/4/2016, 15:28:35
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวืทยา
760252เจาะบ่อบาดาล------------------------------------------------------------
นางวิราวรรณ สีดาโคตร
085-7451816
42
4/4/2016, 15:32:54บ้านหนองอุ760719เจาะบ่อบาดาลนายคุ้มชัย เลขาโชค892831709ตัวเลือกที่ 1
43
4/4/2016, 15:38:21บ้านนาทม760148ประปาหมู่บ้าน
ใช้ฟรีอยู่ในพื้นที่ รร.หมู่บ้านยกให้ รร.ใช้ ไม่มีมาตราวัดน้ำ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000รัชธิดา833571367
44
4/4/2016, 15:56:05บ้านทรายมูล760189เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายสุวิทย์ พิมพ์คต845175660ตัวเลือกที่ 1
45
4/4/2016, 16:10:42หัวนาศึกษาวิทย์760029เจาะบ่อบาดาลนางสุภาวดี นาคฤทธิ์812636568
46
4/4/2016, 16:13:59หัวนาศึกษาวิทย์760029เจาะบ่อบาดาลนางสุภาวดี นาคฤทธิ์812636568
47
4/4/2016, 16:14:22บ้านข้องโป้760019เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นางสรัญญา ชัยนอก883393368
48
4/4/2016, 16:22:32
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
760017เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นางสรัญญา ชัยนอก883393369
49
4/4/2016, 17:08:39บ้านนาเลิง760063เจาะบ่อบาดาล
นายจักรภพ สิริสถิตย์
862216298ตัวเลือกที่ 1
50
4/4/2016, 17:26:28
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
760185เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายธีระยุท ประทุมกุล
883310984
51
4/4/2016, 17:40:24บ้านกุดฉิม760071เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายดุสิต อ่อนน้อย818737337ตัวเลือกที่ 1
52
4/4/2016, 18:01:34บ้านห้วยบง760288เจาะบ่อบาดาล0นายโชคชัย สามารถ935012563
53
4/4/2016, 18:19:35
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ึุ760280ประปาหมู่บ้าน495041589582420279642443624033014111383529094762015141874739138255604947962310988762513756153529587711105855145117557447458153126364527715829174370575นางภิรมย์ นามวงษา878581358
54
4/4/2016, 18:42:00
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ึุ760139เจาะบ่อบาดาล26.61127.611727.8426.51223.6398.591334.9378.111057.7107.71450.4971.32965.6810192.610192.6122.481658.5355.584814.68293.853978.8458.486207.82233.833166.1333.19449.481.521103.81170.382307.0373.01988.68148.132005.72211.542864.2810192.6209.822841.0666.85905.22444.766022.07515.086974.26237.263212.5710192.610192.610192.610192.610192.610192.60000000000นายวิเชียร อดทน849574795ตัวเลือกที่ 1
55
4/4/2016, 19:52:45บ้านโนนอุดม760044เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นางสาววรัญญา พลทัดสะ
866463165ตัวเลือกที่ 1
56
4/4/2016, 20:25:54นิคมสงเคราะห์2760262ประปาหมู่บ้าน231382414426156281683621625150530137830180311863521049294261564828832192533183822831186000000000000นางยุพา จงอางจิตร878662498
57
4/4/2016, 20:56:50บ้านนาวังเวินึ760011ประปาหมู่บ้าน00128 บาท0132 บาท0340 บาท0252 บาท0204 บาท0308 บาท0488 บาท000152 บาท0164 บาท0140 บาท0280 บาท0344 บาท0288 บาท0224 บาท0188 บาท0196 บาท0136 บาท000352 บาท000100 บาท0116 บาท085 บาท0125 บาท095 บาท0115 บาท095 บาท0180 บาท085 บาทนางกนกนิภา พลท้าว981123470ตัวเลือกที่ 1
58
4/4/2016, 20:58:39
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
760165ประปาหมู่บ้าน2001 ลบ.ม.401 ลบ.ม.401 ลบ.ม.401 ลบ.ม.401.5 ลบ.ม.401 ลบ.ม401.5 ลบ.ม400.5 ลบ.ม200.5 ลบ.ม200.5 ลบ.ม201 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม401 ลบ.ม40นางสาวสุภาพ ปองไป844199712ตัวเลือกที่ 1
59
4/4/2016, 21:06:38หนองปิงบุ่งบกวิทยา760287ประปาหมู่บ้าน
ฟรีเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเลยได้ใช้น้ำฟรี
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายวาสนา บุตรจำนงค์
833389622ตัวเลือกที่ 1
60
4/4/2016, 21:08:37
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
760285ประปาหมู่บ้าน
ฟรีเนื่องจากตัวถังตั้งอยู่ในโรงเรียน
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายนนท์ธวัช เรือนปัญจะ
081-2628180ตัวเลือกที่ 1
61
4/4/2016, 21:45:37บ้านหนองแวงป่งสังึ760275เจาะบ่อบาดาล00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายสุระ ศรีเหลี่ยมงาม
862378295ตัวเลือกที่ 1
62
4/4/2016, 21:49:40ยางหลวงพิทยาคม760045เจาะบ่อบาดาล
สิบเอกวีระ สุวรรณโค
833514330ตัวเลือกที่ 1
63
4/4/2016, 21:52:42ยางหลวงพิทยาคม760045เจาะบ่อบาดาล
สิบเอกวีระ สุวรรณโค
833514330ตัวเลือกที่ 1
64
4/4/2016, 22:17:41บ้านโนนสงเปลือยึุ760248ประปาส่วนภูมิภาค41873.66611,334.93521,126.92751,658.501322,980.38522,980.38711,566.0514284.62491,057.701012,260.59942,098.38751,658.501854,210.99651,427.381082,423.12952,121.54641,404.27671,473.60521,126.9213264.29511,103.81761,681.611172,632.091082,423.12801,774.0636758.63861,913.0543919.67611,334.93831,843.56881,959.38นางสาวดารณี นุชิต899448583ตัวเลือกที่ 1
65
5/4/2016, 1:05:34
หินตาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
760168ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้น้ำฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายอภิรัตน์ สุพิมพ์
083-3364353ตัวเลือกที่ 1
66
5/4/2016, 6:03:04บ้านโคกม่วงชุม760289ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้ใช้น้ำฟรี เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายประภาส นาวัลย์810534146
67
5/4/2016, 7:19:14บ้านหวยบง760288เจาะบ่อบาดาลตัวเลือกที่ 1
68
5/4/2016, 7:34:37บ้านหนองกุงแก้ว760197เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายอนุสรณ์ ชิตบุญศรี
951696017ตัวเลือกที่ 1
69
5/4/2016, 9:00:33บ้านกุดกวางสร้อย760273เจาะบ่อบาดาล0500600500600500600500600600500500500500500500600600500200300600600600600006006006005005002
นายวีระชาติ หารวาระ
986619275
70
5/4/2016, 9:12:04บ้านห้วยทราย760075เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายอานุภาพ พัฒนา800088438
71
5/4/2016, 9:13:57บ้านข่าน้อย760286เจาะบ่อบาดาล3333333333333333333333333333333
นางสาวสุภาภรณ์ บุตรจำนงค์
611181311ตัวเลือกที่ 1
72
5/4/2016, 9:18:35บ้านหนองแวง760258เจาะบ่อบาดาล000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ยุทธนา มาลี807684434
73
5/4/2016, 9:20:39นิคมสงเคราะห์ 3760278เจาะบ่อบาดาล
โรงเรียนไม่ได้จ่ายค่าน้ำประปาแต่จ่ายค่าไฟฟ้าในการปั่นน้ำขึ้นมาใช้
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นางจริยา แสนเจริญสุข
611099177
74
5/4/2016, 9:23:02บ้านนาแพง760196เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายราชันย์ ผลวัฒนา872134731
75
5/4/2016, 9:24:57บ้านกุดคอเมย760263เจาะบ่อบาดาล000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ยุทธนา มาลี807684434
76
5/4/2016, 9:53:32บ้านโนนหว้าทอง760157ประปาหมู่บ้าน0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
77
5/4/2016, 9:57:08บ้านหนองบัวน้อยึ760136ประปาหมู่บ้านมีใบเสร็จทุกเดือน3212852212512045020052208321282392532124919647188461844718833132532125020051204512043112422885220850200481924718846184321285120450200491964819231124321285221251204512045220832128ปานหทัย โกศล848636150
78
5/4/2016, 10:13:35บ้านสุขเกษม760042เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
862251491
79
5/4/2016, 10:19:53
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
760032ประปาหมู่บ้าน
โรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวนา เทศบาลให้ใช้ฟรี ไม่ได้จดปริมาณการใช้นำ้
ว่าที่รต.ญงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์
883390686
80
5/4/2016, 10:39:49บ้านโนนคูณ760062ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้น้ำฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายวีรศักดิ์ พลเสนา989192776ตัวเลือกที่ 1
81
5/4/2016, 10:40:49บ้านโนนขมิ้น760057ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้น้ำฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายวีรศักดิ์ พลเสนา
989192776ตัวเลือกที่ 1
82
5/4/2016, 10:43:33โนนสว่างึุ760126ประปาหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้านมอบให้โรงเรียนใช้ฟรีตลอดปี
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายนิพนธ์ นามแก้ว087-9524910ตัวเลือกที่ 1
83
5/4/2016, 10:44:51ฝายหินประชารักษ์760159เจาะบ่อบาดาล
84
5/4/2016, 10:46:31บ้านห้วยไร่760064ประปาหมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้านให้โรงเรียนใช้น้ำฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
นายวีรศักดิ์ พลเสนา989192776ตัวเลือกที่ 1
85
5/4/2016, 10:50:52บ้านตะเคียนทอง760158ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้โรงเรียนใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นางสาวฉันทนา โวลา821036769ตัวเลือกที่ 1
86
5/4/2016, 11:07:35บ้านดงบาก760044เจาะบ่อบาดาลไม่มีค่าน้ำ000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นายมีนา ลุนบับภา086-0265662
87
5/4/2016, 11:29:02บ้านสันป่าพลวง760172ประปาหมู่บ้าน525525525525525525525525525525525525630630630630630630630630630630630525525525525525525525นางรัชฎาพร ภพวิเศษ935582740ตัวเลือกที่ 1
88
5/4/2016, 11:42:02บ้านกุดเต่าึ760027เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000นางนัชชาศิริ ลินทา925939845
89
5/4/2016, 11:52:52บ้านแกท่าวารีึ760181เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นางสาวรสลิน วงษาเวียง
951685048ตัวเลือกที่ 1
90
5/4/2016, 12:04:06
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ึ760180เจาะบ่อบาดาล0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
นางสาวรสลิน วงษาเวียง
951685048ตัวเลือกที่ 1
91
5/4/2016, 12:14:30ชุมชนบ้านกุดดู่ึุ760257เจาะบ่อบาดาลนางดวงใจ พลบูรณ์929125269ตัวเลือกที่ 1
92
5/4/2016, 12:16:59
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
760065เจาะบ่อบาดาล
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน
นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลือง
091-359-1871ตัวเลือกที่ 1
93
5/4/2016, 13:16:48บ้านหัวขัว760261เจาะบ่อบาดาลนางดวงใจ พลบูรณ์929125269ตัวเลือกที่ 1
94
5/4/2016, 13:45:04บ้านหนองนกเขียน760299ประปาหมู่บ้าน300603006030060300502505527560300603005527550250603006030060300552756030060300603006030060300552756030060300603006030055275603006030060300653256030065325000000000000
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
951685892ตัวเลือกที่ 1
95
5/4/2016, 13:45:06บ้านหนองนกเขียน760299ประปาหมู่บ้าน300603006030060300502505527560300603005527550250603006030060300552756030060300603006030060300552756030060300603006030055275603006030060300653256030065325000000000000
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์
951685892ตัวเลือกที่ 1
96
5/4/2016, 14:04:28บ้านโนนม่วงึุึ760033ประปาหมู่บ้าน
ใช้น้ำประปาเทศบาลไม่ได้จ่ายเงินค่าน้ำ ไม่มีมาตรวัดน้ำ
นายอัครพร ภามี810577660ตัวเลือกที่ 1
97
5/4/2016, 14:11:07บ้านหนองกุงคำไฮึุ760249เจาะบ่อบาดาล000000000000000000000000000000000000
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
961064463ตัวเลือกที่ 1
98
5/4/2016, 15:31:23โคกม่วงทองวิทยาึุ760175ประปาหมู่บ้าน140013501200120013501500150014501200130013701270110015401150134014501120155013301320144012201230140012501450140013901300นางวราภรณ์ คุณฝ่าย092-8522818
99
5/4/2016, 16:38:41บ้านหนองแวงงิ้วตาก760247ประปาส่วนภูมิภาค0192.60192.60192.61192.61102469.561463305.44265350192.627556.41393142.916192.60192.62192.60192.60192.60192.60192.69192.60192.611223.63581265.6972167.87601311.82501080.72192.6053531643.610192.617345.610192.60192.6นางสบงกด ฝางแก้ว896793261ตัวเลือกที่ 1
100
5/4/2016, 16:41:51บ้านห้วยบ่อทอง760186เจาะบ่อบาดาล00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร
860854790ตัวเลือกที่ 1
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu