Wijzigingen_voor_Drenthepad_4edruk_2009
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Link naar digitale kaarten
2
Wijzigingen t.a.v. de route; b|k|r staat voor bladzijde, kaart, regel, ►is Heen, ◄ is Terug
3
4
Onderstaande wijzigingen betreffen de 5e druk; uitgave Nivon 2009Wijzigingen van na maart 2019 staan hier.
5
IN MAART 2019 IS EEN NIEUWE DRENTHEPADGIDS VERSCHENENISBN 978-94-91142-13-031/3/2019
6
7
blz|krt|regWelke tekst moet gewijzigd?/ of tekst heenTekst wijzigen in/ of tekst terugDatum wijziging
8
b27|k01|r►01 en 10regel 1: Vanaf station Beilen (1) langs spoorlijn........Op kruising van paden rechtdoor, regel 10: Einde linsaf..... Bij P 23860 rechtdoor.regel 1: Vanaf station Beilen langs spoorlijn. Eerste weg rechts , Wattweg, Einde rechts, Industrieweg. Na ca. 100 m. fietspad naar links; volg het fietspad. Op kruising van paden rechtdoor, regel 9: Einde linksaf.2x een klaphek door. Op asfaltweg rechtsaf, snelweg oversteken.Bij P 23860 linksaf.4/4/2017
9
b27|k01|r◄1 en 10regel 1: Bij P-23860 (2) rechtdoor...... Op splitsing rechtsaf, regel 10: Einde rechtdoor...station Beilen.regel 1: Bij P-23860 rechtsaf. Snelweg oversteken. Eerste pad linksaf, Terhorsterzand. 2x Klaphek door. Op splitsing rechtsaf, regel 10:Einde rechtsaf, Industrieweg. 1e Weg links, Wattweg. Einde links tot aan station Beilen.6/12/2014
10
b29|k02|r►1Bij P-23860 (2) .......Linksaf naar Fietspad.Bij P-23860 (2) linksaf (fietspad). Na ca. 100 m. onverharde bosweg rechtdoor vervolgen. Op kruising rechtsaf. Na 200 m. kruis het fietspad; ga smal bospad in. Rechtdoor tot aan parkeerterreintje/infopaneel. Hier linksaf, langs slagboom. Steeds rechtdoor zandweg volgen met links bos, rechts heide. Op splitsing rechtsaf gaan; klaphekjes (eerst rechts; later links) negeren. Steeds hoofdpad volgen tot aan driesprong.6/12/2014
11
b29|k02|r◄4Bij driesprong rechtsaf.......richting Beilen.Bij driesprong rechtsaf. Hoofdpad vervolgen; klaphekjes (eerst rechts; later links) negeren. De weg buigt naar rechts langs de heide. Op splitsing linksaf gaan; hou de heide links. Steeds rechtdoor, tot aan de slagboom met infopaneel. Hier rechtsaf fietspad oversteken, smal bospad door. Nogmaals fietspad oversteken; ga rechtdoor. Volgende kruising linksaf. Bij P-23860 (2) rechtsaf richting Beilen.6/12/2014
12
b31|k03|r►3Einde door een hek in afrastering.....Op zandweg met fietspad linksaf.Het eerste pad rechtsaf. Einde (op T-splitsing) linksaf. Hek door en rechtsaf bij brede zandweg met fietspad. Verharde weg (géén kruispunt zoals op kaartje staat) kruisen. De weg volgen langs links schaapskooi. 100m na de schaapskooi linksaf gan (graspad) en met een grote boog rechts om de ven lopen.8/15/2016
13
b31|k03|r◄2Na 600 m rechtsaf.........asfaltweg oversteken.Na 400 m bij jeneverbesstruiken rechtsaf. Graspad volgen met ven aan linkerhand. Links aanhouden en na 150 m rechtsaf. Op brede zandweg met fietspad rechtsaf. Langs rechts schaapskooi. Rechtdoor, verharde weg oversteken. Na 350 m linksaf langs afrastering en hek passeren. Eerste pad rechtsaf. Op kruising linksaf.6/12/2014
14
b37|k06|r2Bij boerderij de Dollard de asfaltweg kruisen, de zandweg op. Na 1750 m linksaf, de geasfalteerde Madeweg op.De asfaltweg kruisen. De zandweg op, asfaltweg tussen twee boerderijen door, asfaltweg gaat weer over in zandpad. Einde zandpad linksaf, de geasfalteerde Madeweg op.6/2/2015
15
b37|k06|r11Einde linksaf geasfalteerde Madeweg. Einde rechtsaf zandweg, na 1750 m. bij boerderij De Dollard rechtdoor, klinkerwegEinde linksaf geasfalteerde Madeweg. Einde rechtsaf zandweg, rechtdoor geasfalteerde weg tussen 2 boerderijen door, rechtdoor zandweg op. Weg oversteken, klinkerweg.6/2/2015
16
b40|k07|r6>....,later afrastering,...afrastering is er niet meer8/1/2016
17
b40|k07|r7<graspadvervangen door slingerend bospad. Bos links en heide rechts (afrastering is er niet meer)01-08-2016
18
b43|k8|r5bij km 41 -40 op de kaart is het pad moeilijk begaanbaar (zandhopen) bosrand aanhouden.betreft Holtingerzand- Oosterzand v.v.5/24/2010
19
b53|k11|r >5omleiding bij wateroverlast ..........klinkerstraatvoor klinkerstraat rechtsaf fietpad. bij P21656 rechtsaf, bij222 linksaf,voor223 rechtsaf route vervolgen
20
b53|k11|r►7linksaf door klaphekje...... t/m Linksaf bosweg met fietspad, langs Meeuwenpoel.na ongeveer 100 meter rechtsaf, breed zandpad in. Alsmaar rechtdoor, door hekje heen (svp weer sluiten!), tot op T-splitsing.
3/21/2016
21
b53|k11|r <7omleiding bij wateroverlast:bij 223 linksaf,bij 222rechtsaf fietspad volgen klinkerweg met fietspad oversteken bij P21656 rechtdoor tot bosrand (doldersumseveld) linksaf route vervolgen
22
b53|k11|r◄3langs Meeuwenpoel.........t/m....Door klaphekje rechtsaf Klinkerweg oversteken. Eerste bosweg rechtsaf. Door hekje heen (svp weer sluiten!). Alsmaar rechtdoor, vlak voor Ganzepoel Linksaf Over schrikdraadraster.3/21/2016
23
b55|k11 en 10vanwege boswerkzaamheden kan wellicht markering ontbreken op kaart 10 en 11
24
25
b65|k14|r6/19Fietspad langs Lyclamavaart,

8/3/2010
26
b65|k14|r►4Bij P 21612 linksafVolg vlak na P 21612 (vanaf km 77) het betonnen fietspad, over het wildrooster. Bij het de verharde weg rechts route weer opnemen1/29/2010
27
b65|k14|r◄6-7Bij P-21610 schuin links. Vogelkijkhut passeren.Vanaf km 79 (voorij P-21610) de weg volgen tot een betonnen fietspad aan de linkerkant. Volg het fietspad.1/29/2010
28
b69|k16|r►6Na 30 meter rechtsaf enz.Na 89,5 kilometer,zie kaart, Na 30 meter rechtsaf, brede boslaan EIKENLAAN, hier begint de alternatieve route, dit bospad blijven volgen tot fietspad, hier links. Na 400 meter over wit bruggetje. Waar fietspad eindigt weer links, de weg volgen tot de kruising met bospad, P21608 daar rechts, route vervolgen.1/29/2010
29
b69|k17 en 16|r◄8Bij P-21608 verharde weg kruisen.......Eikenlaan“Bij paddenstoel 21608 l.a.; hier begint de alternatieve route. De klinkerweg volgen (niet afslaan) tot aan de rechterkant een betonnen fietspad op de weg uitkomt. Dit fietspad (parallel aan de weg) volgen over een wit bruggetje. Bij de akker r.a.; brede bosweg (Eikenlaan) volgen tot bij km 89,3 de oorspronkelijke route weer bereikt wordt. Hier l.a. en direct weer r.a.”4/17/2014
30
b74|k16 en 17|r►5 en 8Bij P 21608 verharde weg kruisen ....Na 30 meter schuin rechtsaf,...Bij P21608 linksaf, hier begint de alternatieve route. Verharde weg volgen, zijweg links negeren, bij fietspad rechts, fietspad volgen. Einde bos rechtsaf, Eikenlaan, Voorbij brede sloot linksaf. Hier route weer vervolgen. Na 30 meter schuin...12/19/2013
31
b75|k17|r►3regel 3 t/m 6Na "Rechtdoor waar fietspad naar rechts buigt": Op viersprong links af . Vlak voor klinkerweg rechts af. Klinkerweg volgen. Einde bebouwde kom links af. Beschrijving weer volgen vanaf "Hunebed passeren".4/7/2010
32
b75|k17|r◄55 t/m 7Na "Hunebed passeren": Op klinkerweg rechtsaf. Klinkerweg volgen. Na Huis te Westervelde (Tonckensborg) links af. Zandpad met fietspad ruim 500 m volgen. Op viersprong rechtsaf. Beschrijving weer volgen vanaf "Op het volgende pad, met fietspad, rechtdoor".7/4/2010
33
b79|k19|r►2vervangen: Meteen na een wit bruggetje…….. t/m door weilanden naar een bosNa een betonnen fietspad (aan de linkerkant) tien meter verder onverhard weggetje linksaf.Voor de beek rechtsaf over een weitje. Pad langs een akker (rechts) en een bomenrand (links) volgen. Pad komt na passeerhekje uit op brede zandweg; hier rechtsaf. Bruggetje passeren en naar de bosrand lopen “17-2-2015
34
b 79|k 19r<4Paadje slingert tussen de weilanden …. t/m Op klinkerweg rechtsaf, wit bruggetje overPaadje voert naar bruggetje. Na het bruggetje rechtdoor over breed zandpad. Bij passeerhekje linksaf langs een akker (links) en een bomenrand (rechts). Na een klaphekje rechtdoor over weitje. Na een volgend klaphekje linksaf tot de klinkerweg. Rechtsaf klinkerweg volgen2/17/2015
35
b83|k21MENSINGE-RODEN. Voor gracht van havezate rechtsaf. Bruggetje over en op eikenlaan linksaf. Einde rechtsaf, beukenlaan. Einde linksaf. Camping Ot en Sien en hertenkamp passeren. Verkeersweg oversteken en aan overzijde linksaf. Meteen na kerkhof rechtsaf, pad langs de Steenbergerloop. Langs water over grasveld kerkhof. Het tweede bruggetje oversteken en aan overzijde in dezelfde richting verder wandelen. Hierna bij derde bruggetje rechtsaf. Een klinkerweg kruisen. Rechtdoor, bospad langs een slootje. Waar slootje ophoudt wordt het een schelpenpad. Hier met d e bocht mee naar rechts. Op een kruising van schelpenpaden linksaf over een putdeksel. Einde schelpenpad: rechtsaf over geasfalteerd fietspad. Na 15 meter linksaf over een graspad. Einde graspad rechtdoor Woldzoom. In de bocht van de weg rechtdoor, half verhard pad. Het 1e pad naar links negeren, vervolgens het pad rechtdoor, dat bocht naar links maakt en eindigt voor verkeersweg.Heel voorzichtig oversteken. Rechtdoor lopen , het bos in. Dit pad volgen tot het eind. Bij een geasfalteerd fietspad. Op dit pad rechtsaf.RODEN-MENSINGE Bij Y-60394 richting Roden Centrum, Groene Zoom. Bij Y-67109 Roderweg oversteken. Rechtdoor, graspad langs hockeyveld. Einde graspad 10 m naar rechts over asfaltfietspad. Dan linksaf over rechter schelpenpad. Bij kruising schelpenpaden rechtdoor en na bocht naar links over zandpad langs sloot rechtdoor. Op kruising met klinkerweg rechtdoor. Voor bruggetje linksaf. Hierna over het derde bruggetje heen en aan de overkant in dezelfde richting langs water gaan. Langs water over grasveld kerkhof en water volgen tot verkeersweg. Linksaf, fietspad langs drukke Norgerweg. Na 50 m weg oversteken en over wandelpad in dezelfde richting wandelen. Meteen na camping Ot en Sien rechtsaf, beukenlaan. Eerste pad linksaf. Meteen na havezate Mensinge rechtsaf bruggetje over. Voor restaurant rechtsaf. Op kruising linksaf naar toegangshet Havezathe.15/08/2017
36
blz 85 |k 22RODEN-LEEK Vanaf hek rechtdoor fietspad op. In eerste bocht fietspad linksaf langs slagboom, bospad. Eerste pad rechtsaf. Voor bankje linksaf, slingerend bospaadje. Op fietspad linksaf. Op kruising rechtdoor. Eerste bospad linksaf. Bij ven het Vagevuur rechtdoor. Vóór fietspad linksaf. Aan einde rechtsaf, breed graspad. Op brede halfverharde weg linksaf langs woonboerderij Veghe Vuir. Bij bosrand rechtsaf langs een slagboom. Direct linksaf. Eerste pad rechtsaf over bruggetje. Op splitsing linksaf. Bij vijver linksaf over bruggetje. Aan overzijde linksaf omhoog. Boven, op kruising, rechtsaf. Op splitsing linksaf. Na kruising en open veld meteen linksaf. Bij schuur rechtsaf. Einde linksaf. Langs slagboom naar fietspad. Op fietspad rechtdoor. Bij Y-18051 rechtdoor, Jozef Israëlsstraat. Einde rechtdoor via tegelpad. Einde linksaf. Na 100 m bij Y-5824 rechtsaf centrum Leek in.LEEK-RODEN In centrum Leek op kruising linksaf, het Piepke. Bij Y-5824 linksaf richting Roden. Na 100 m rechtsaf, tegelpad tussen paaltjes door. Jozef Israëlsstraat rechtdoor volgen. Bij Y-18051 rechtdoor, betonnen fietspad. Bij bosrand rechtdoor langs slagboom. In bos meteen linksaf. Na 15 m rechtsaf. Bij schuur linksaf. Einde pad rechtsaf. Op kruising rechtdoor. Derde pad rechtsaf. Op kruising linksaf omlaag naar vijver. Pad langs vijver rechtsom nemen. Na bruggetje rechtsaf omhoog. Op de T-splitsing rechtsaf. Bruggetje over en meteen hierna linksaf. Einde pad rechtsaf. Einde linksaf, halfverharde weg. Na woonboerderij Veghe Vuir eerste pad rechtsaf, langs een slagboom. Aan einde linksaf, naar een fietspad. Vóór fietspad rechtsaf. Op kruispunt, bij ven het Vagevuur, rechtdoor. Op fietspad rechtsaf. Op kruising rechtdoor. Eerste pad rechtsaf, slingerend bospad. Op breder pad bij een bankje rechtsaf. Einde linksaf. Op fietspad rechtsaf. Op dit geasfalteerde fietspad het derde bospad naar links nemen.Dit pad helemaal uitlopen. Einde bos rechtdoor, verkeersweg heel voorzichtig oversteken en pad volgen met de bocht mee naar links. Bij einde bocht rechtdoor over pad tot klinkerweg: Woldzoom. Na plm. 100 m het graspad nemen, dat rechts naast de klinkerweg loopt, in dezelfde richting. 8/15/2017
37
b 87| k 23LEEK-LEEKSTER HOOFDDIEP In centrum Leek op de kruising rechtsaf, Schreiershoek/Bosweg. Bij Y-8928 rechtdoor. Door toegangshek van landgoed Nienoord. Tegenover toegangspoort kasteel linksaf, halfverharde weg. Na weiland rechtsaf het bos in. Op kruising rechtsaf. Op splitsing rechtdoor. Over bruggetje. Op klinkerweg rechtsaf. In bocht van de weg rechtdoor, zandweg. Eerste zandweg rechtsaf. Eerste zandweg linksaf. Na 25 m rechtsaf het bos in. Op splitsing rechtdoor. Meteen na bruggetje op splitsing rechtsaf. Op fietspad linksaf. Bi P-23882, rechtsaf, brug LEEKSTER HOOFDDIEP - LEEK De brug over Leekster Hoofddiep op. Bij P-23882 linksaf en meteen rechtsaf over houten bruggetje het bos in. Op splitsing linksaf. Meteen na bruggetje op splitsing rechtdoor. Einde linksaf. Na 25 m op splitsing rechtsaf, zandweg. Einde linksaf. In bocht rechtdoor, klinkerweg. In volgende bocht linksaf over een betonnen bruggetje, bospad op. Op splitsing rechtdoor. Op kruising linksaf. Einde welanden linksaf, naar kasteel Nienoord. Op klinkerweg voor kasteel rechtsaf. Via hek landgoed Nienoord verlaten. Bij Y8928 rechtdoor lopen, Bosweg naar het centrum van Leek.1/15/2015
38
39
40
b 91| k24LEEKSTER HOOFDDIEP- RODERWOLDE Via brug Leekster Hoofddiep (24) oversteken. Meteen na brug linksaf over graspad langs het Hoofddiep. Dit pad volgen tot camping Cnossen (2 zijpaden naar rechts negeren). Op de camping het schelpenpad volgen tot het hoofdgebouw (receptie/restaurant). Voor het Leekstermeer rechtsaf. Terrein verlaten via slagboom. Na bocht naar rechts bij P-73865 linksaf richting Roderwolde. Bij P-73864 linksaf richting Roderwolde (fietspad). Einde bij P23879 rechtsaf, asfaltweg. Bij P-23874, linksaf.rODERWOLDE- LEEKSTER HOOFDDIEP In Roderwolde bij P-23874, (25) rechtsaf, Kruiskamp. Bij P-23875 en P-23876 rechtdoor richting Leek. Bij P- 23877 via houten bruggetje de Rodervaart oversteken. Fietspad volgen. Einde linksaf. Bij P-23878 rechtsaf, asfaltweg. Bij P-23879 linksaf, richting Leek, fietspad. Bij P-73864 en bij P-23865 rechtsaf richting Leekstermeer. Langs de slagboom het terrein van camping Cnossen opgaan. Voor het hoofdgebouw (receptie/restaurant) linksaf. Na plm.100m . op schelpenpad rechtsaf. Na campingplaats 57b de camping verlaten. Neem het graspad rechtsaf. Dit graspad volgen tot eind bij de brug over het Leekster Hoofddiep (2 zijpaden naar links negeren). Hier rechtsaf over de brug.8/15/2017
41
b 93 | k25RODERWOLDE- EELDERWOLDE Hoofdstraat door Roderwolde volgen. Molen passeren. Bij P-23873 rechtsaf, Roderwolderdijk. Bij P-73520 rechtsaf, fietspad. Via een bruggetje over het Peizerdiep lopen. Op kruising bij tolhuis rechtsaf, fietspad. Via een bruggetje over het Peizerdiep lopen. Op kruising bij tolhuis de drukke Groningerweg oversteken. Rechtdoor, Zanddijk. Bij Y-67612 linksaf richting Hoornse Plas. Ook bij Y-67613 en Y-67609 richting Hoornse Plas. Asfaltweg gaat over in fietspad. Vòòr brug over het Omgelegde Eelderdiep, bij infobord De Onlanden, rechtsaf over graspad langs het water.EELDERWOLDE-RODERWOLDE Bij infobord De Onlanden linksaf, fietspad richting Leek. Bij Y-67609 en Y-67613 rechtdoor richting Leek. Fietspad is inmiddels asfaltweg. Bij Y-67612 rechtsaf. De weg wordt weer fietspad. Op kruising bij tolhuis de drukke Groningerweg oversteken. Rechtdoor, fietspad. Via bruggetje over het Peizerdiep lopen. Einde fietspad, bij P-73520 linksaf, asfaltweg. Bij P-23873 linksaf. Via de Hoofdstraat Roderwolde inlopen. Een molen passeren. De Hoofdstraat blijven volgen tot P-23874.1/15/2015
42
43
b95| k26EELDERWOLDE- DE BRAAK Bij infobord De Onlanden rechtsaf. Gras/zandpad langs water 2 km volgen. Bij bocht van water en pad naar rechts, linksaf over brug en meteen weer rechtsaf, linker fietspad nemen. In bocht asfaltweg rechtdoor, Schelfhorst. Einde rechtsaf. Bij P-23871 rechtdoor richting Eelde. Meteen na huisnr. 200 linksaf door hek van landgoed De Braak. Rest van tekst klopt.DE BRAAK-EELDERWOLDE Begin van tekst klopt.Landgoed De Braak verlaten. Op asfaltweg rechtsaf. Bij P-23871 rechtdoor, Schelfhorst. Eerste weg linksaf. Na 300 m in bocht van de weg, linksaf, betonnen fietspad Mijdijk. Bij het Omgelegde Eelderdiep linksaf over de brug. Aan overzijde rechtsaf. Gras/zandpad langs het water 2 km volgen tot infobord De Onlanden.15-1-2015
44
b104|k29|rHet kopje bij De Poll (golfterrein, X 238380, Y =571150)....... is onjuist, het cluggebouw is van een besloten vereniging! Vriendelijkverzoek om hier verder telopen.2013
45
b105|k29|r7Bij Esther Vos, Haasakkers 2, 9475 PJ Midlaren, 050-3642720 is het mogelijk je meegebrachte boterhammen te nuttigenen wat versnaperingen tegen een minimale prijs te verkrijgen.7/19/2010
46
b107|k30|r2,4,11>bij restaurant is vevallen,,na telefooncel vervallenr4 Aan de overkant weidepad bij splitsing links aanhouden.r 11 onder gebouw door vervallen.
47
b 107|k30|r12<langs restaurant is vervallen
48
b121|k35|r1►tekst Uitgave 2009 (Bijdruk 2012 bevat goede tekst) Klik hier voor het juiste kaartjezie voor juiste kaartjes en tekst de linker kolom, klik op B37 en daarna op de link die verschijnt.5/20/2015
49
b123|k36|r1►opmerking bij gehele tekst Klik hier voor het juiste kaartjezie voor juiste kaartjes en tekst de linker kolom, klik op B38 en daarna op de link die verschijnt.5/20/2015
50
b157|k49|r12800 m volgen. Na het bruggetje linksaf, graskade langs bosrand en sloot800 m volgen. Dan Linksaf, graskade langs bosrand en sloot12/17/2009
51
b159|k50|r1►BRUNTINGE WESTERBORK AANGEPASTE ROUTE BIJ WATEROVERLAST IN HET SCHARREVELD VIA VERHARDE WEG In Bruntinge bij nY18046 linksafIn Bruntinge bij Y-18046 rechtdoor langs de Hoogeveense weg tot aan even voor de eerste rotonde bij de weg Emmen-Drachten.
Hier linksaf op de secundaire weg (Scharreveld) tot aan huisnr 2, Frederikshoeve hier rechtsaf het bosje in en verder de normale route volgen.
10/1/2015
52
b159|k50|r7◄WESTERBORK-BRUNTINGE AANGEPASTE ROUTE BIJ WATEROVERLAST IN HET SCHARREVELD VIA VERHARDE WEG heideveld overstekenheideveld oversteken Einde bij huisnr 2 ,Frederikshoeve linksaf tot aan de Hoogeveenseweg. Hoogeveenseweg op fietspad weg volgen tot voorbij Y-18046 hier de normale route volgen.
Dit betekent . Na 350 m net voor sloot linksaf .
10/1/2015
53
b165|k53|Buslijn 235 n Beilen is opgeheven (halte Ieberen)alternatief: lopen naar Schoonloo (plm 30 min) en dan lijn 21 naar Assen/Emmen 5/7/2018
54
b167|k54|r5,10van ANWB Paddestoel 24161 is de kap verwijderd zodat het nummer ontbreekt regel 5: Bij betonnen paddestoel linksaf regel 10: Bij betonnen paddestoel rechtsaf zandweg met fietspad.
55
b171|k56|r2►Laaghalen - OranjekanaalIn het Noorderveld en het Hijkerveld (Drents Landschap) zijn honden verboden7/5/2015
56
Geen toegang met hond!
57
b171|k56|r1◄Oranjekanaal - Laaghalen In het Hijkerveld en het Noorderveld (Drents Landschap) zijn honden verboden!7/5/2015
58
Geen toegang met hond!
59
b175|k58|r5◄Beilen - BrunstingOp splitsing rechtdoor. Op kruisingrechtsaf, verlengde Havenstraat. Op volgende kruising linksaf, Grote Drift.12/17/2009
60
Op splitsing rechtdoor. Op kruising linksaf, Grote Drift.
Loading...