2019_07_24RozpVyhled2020-2023
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Hlavní ukazatele rozpočtuVýhled
2
3
20172019nárůst2020202120222023
nárůst k 2017
Poznámky
4
Daňové příjmy 1639183211.8%194720462123220234.4%
5
Další běžné příjmy1271270.0%15115515916126.8%
dotace na státní správu + hosp.činnost + dividendy FCC + pokuty + příspěvek na provozní ztrátu DPMLJ
6
Součet1766195910.9%209822012282236333.8%celkem
7
32811
nový úvěr na městský bazén; podle AQE však bude prostor pro nový úvěr s ohledem na zákon o rozp. odpovědnosti až v roce 2023, a to jen v o 170 mil. Kč.
8
Hlavní běžné výdaje (provozní):
9
Splátky dluhu16523542.4%23323323622938.8%
ve výhledu se nepočítá s úroky za úvěr na bazén!!!
10
Personální + provoz radnice24532733.5%32232733434239.6%
s redukcí personálních nákladů na radnici se nepočítá
11
DPMLJ (úhrada ztráty)21527527.9%30931531932249.8%
od r. 2020 včetně příspěvku od kraje a příspěvku kraji na provozní ztráty příměstské dopravy); není v tom však případné vyrovnání s BusLine
12
ZOO+Botanická+DFXŠ+Naivní (provozní včetně odpisů)
16820622.6%19619318419516.1%
reálná stagnace příspěvku
13
TSML - silnice1288812112112312431.3%
komunikace - údržba (TSML) - zde se předpokládá nárůst skoro o polovinu
14
TSML - silnice (zeleň)34(2018 - 42 mil.)37424344
zeleň - údržba (TSML a Komunitní práce, bez Městských lesů - cca 2 mil/rok), k těmto výdajům dále 10 mil. na činnost odboru každý rok, projektové práce a drobná činnost; nicméně reálně výdaje na zeleň mají strmě klesat po zbytek volebního období :-( Takže zatímco zde jsou proklamace ve smyslu "ano, uděláme něco s klimatem", rozpočtové priority jsou naprosto obrácené.
15
Školy (provozní)13114510.7%127127127127-3.1%
pokles provozních příspěvků na školy :-(, i ve srovnání s rokem 2017
16
Aréna55576061626314.5%
zde se s poklesem nepočítá :-(
17
IT (LIS + odbor informatiky)425019.0%4948495121.4%
zde se s poklesem nepočítá :-(
18
Odpady (FCC)9110111.0%11011211712234.1%
zde se s poklesem nepočítá :-(
19
Městská policie 587122.4%7683889156.9%
schválili jsme si masivní rozvoj, aniž bychom znali rozpočtový výhled.
20
Veřejné osvětlení 65719.2%7273747515.4%
zde se s poklesem nepočítá :-(
21
Bazén192215.8%2323232426.3%
zde se s poklesem nepočítá :-(, ani když bude rekonstrukce :-)
22
Hlavní běžné výdaje celkem1382168221.7%173517581779180930.9%
23
opravy školy + ostatní517343.1%4561706833.3%
24
opravy kultura + sport1453278.6%21222513-7.1%
drtivá většina do sportu, do kultury jen jednotky milionů
25
oprava bazénu481.5330121.5
26
opravy komunikací576921.1%48464853-7.0%
27
opravy veřejné zeleně816100.0%5.53.243.8-52.5%
28
Opravy celkem13025999.2%121462.2159139.37.2%
29
Kofinancování EU projektů5063109156
30
Hlavní běžné + opravy celkem + kofinancování1512194128.4%19061953.220352104.339.2%
(bez opravy bazénu)
33
Smlouvy + úspory nechtěné969114418.1%1183.51216.212491258.829.9%
34
Hlavní běžné výdaje (udržitelné)1512167710.9%1796.21884.41953.82023.133.8%
35
Udržitelný nárůst hlavních výdajů k roku 201718.80%24.63%29.22%33.81%
36
Skutečný nárůst hlavních výdajů oproti 2017 (bez bazénu)
26.06%29.18%34.59%39.17%
37
Schodek oproti udržitelnému nárůstu výdajů-109.8-68.8-81.2-81.2
38
264
39
533658
Pozn ve výhledu není ani Pastýřská, ani dokončení hřišť a zelených ploch, které vypadly z letošního rozpočtu, ani Uran, ani vodojem na Horské, který se mohutně slibuje občanům a který má vyjít na neskutečných 70 milionů.
40
125
41
=> Na personální náklady, ZOO, Botanickou, divadla, IT, bazén a opravy (kultura a sport) zbývá 454 mil.
42
Navrženo je ale 705 mil., o 251 mil. více, než by odpovídalo udržitelnému nárůstu
43
Pozn. na zeleň jde z TSML, fondů a na odbor ekologie cca 50 mil.
44
Další běžné příjmy (státní správa, příjmy z odpisů, finančního majetku, pokuty)
45
Nezahrnuty pronájmy, prodeje nemovitostí a některé další výnosy, dotace apod.
46
Personální + provoz 2015 pouze 183 mil.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Loading...