ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
2023年度採用(2022年度に選考する) 公立学校教員採用選考試験 大学推薦実施一覧
2
※必ず要項で詳細を確認してください。(Webサイトからの申し込みが必須のところが多数あります。)
3
学部への照会日自治体学校種・教科等

※対象・資格は複雑なため,
必ず要項をご確認ください。
人文教育理学工学農学繊維以下の日付は学部からキャリア教育サポートセンターへの提出締切日です。各学部学務係への提出は以下の日付より2~3日程前に設定されていますので、提出希望者は必ず各学部学務係に確認してください。提出書類
備考自治体のWebサイト
4
13/2浜松市・小学校区分
・中学校区分(国語・数学・理科・美術・家庭・英語)
・発達支援推進教員区分

試験区分すべてを合わせた、
学部2名、大学院2名、教職大学院2名
の合計6名まで
4/18・本学様式の論文
・成績証明書
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kyoshoku/r5kyouinsaiyoushiken.html
5
23/9大阪府豊能地区・小学校:各1<学部・院・教職院>
・中学校(国語):各1<学部・院・教職院>
・中学校(数学):各1<学部・院・教職院>
・中学校(理科):各1<学部・院・教職院>
・中学校(美術):各1<学部・院・教職員>
・中学校(技術):各1<学部・院・教職院>
・中学校(家庭):各1<学部・院・教職院>
4/15・自治体様式2-1「自己アピールシート」
・成績証明書
・成績基準有https://toyono-jinjikyo.com/teacher/index.html
6
33/9大阪府豊能地区【大学等推薦者小中チャレンジ対象選考】
・小学校
※大学、大学院、教職大学院につき各1名以内
https://toyono-jinjikyo.com/teacher/index.html
7
43/9大阪府・小学校:各2<学部・院・教職院>
・小中いきいき連携:各2<学部・院・教職院>
・中学校(数学):各2<学部・院・教職院>
・中学校(理科):各2<学部・院・教職院>
・中学校(技術):各2<学部・院・教職院>
・中学校(家庭):各2<学部・院・教職院>
・高等学校(農業・工業[機械・電気]):各科目2<学部・院・教職院>
・支援学校(幼稚部・小学部共通)・(小学部)・(中学部※)・(高等部※):各1<学部・院・教職院>※教科指定あり
4/6・自治体様式4「自己アピールシート」
・成績証明書
・成績基準有
・被推薦者によるインターネットによる出願必須:4/22(金)18:00締切
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/kyosai/r5suisen.html
8
53/14横浜市・小学校:2名
・中学校・高校(国語):1名
・中学校・高校(数学):1名
・中学校・高校(理科):1名
・中学校・高校(英語):1名
・特別支援学校:1名
※上記はいずれも大学院を含む
・小学校対象で,中学英語免許取得見込又は英語資格あり:1名
・教職大学院修了者対象・小学校:上限なし
・教職大学院修了者対象・中学校,高校(国語,数学,理科,英語),特別支援学校:各区分1名
4/14・本学様式の論文
・成績証明書
・成績基準有
・被推薦者によるインターネットによる出願必須:5/13(金)17:00締切
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/bosyusaiyou/seiki/kyouinsaiyou/kyoin.html
9
63/14千葉県・千葉市・中学校(技術):1名https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/syokuin/ninyo/r05/saiyousennkou-annai.html
10
73/16堺市・小学校・特別支援学校小学部:2名
・小学校外国語推進:1名
・中学校・特別支援学校中学部(美術,技術、家庭):それぞれ1名
・中学校・特別支援学校中学部(数学、理科):上限なし
4/25・推薦書類送付票(様式1)
・推薦書(様式2)
・レポート(様式3)
・成績証明書
・成績内訳表(様式4)
・成績基準有
・被推薦者によるインターネットによる出願必須:5/13(金)17:00締切
https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/boshu/kyoshokuinboshu/kyoinsaiyo/saiyosenko/shiken_r05/R5daisui.html
11
93/24相模原市いずれも人数制限なし
・小学校:全科,全科(英語コース),全科(特別支援)
・中学校:全教科
5/23・自治体様式の受験申込書(推薦)
・自治体様式の推薦書(成績基準あり)
・成績証明書
・返信用封筒
人数制限がないため,学内選考はありません。(成績の基準はあります。) 推薦書等を当初からご提出ください。https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/shokuin_annai/school/index.html
12
103/29東京都いずれも人数制限なし。教職大学院を含む。
・小学校(全科,理科コース,英語コース)
・中学校(技術)
・高等学校(工業:機械系,電気系,化学系,建築系,工芸系)
・特別支援学校
4/28実施要綱に記載の「提出書類」一式
・成績証明書
人数制限がないため,学内選考はありません。(成績の基準はあります。) 推薦書等を当初からご提出ください。https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/recruit/information.html
13
11長崎県・小学校(学部2名、大学院1名)
・中学校美術(学部・大学院各1名)
・中学校技術(学部・大学院各1名)
・中学校家庭(学部・大学院各1名)
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/shokuinsaiyo-shikaku-shiken-bosyu/544839.html
14
12埼玉県・小学校1名
・中学校技術1名
・教職大学院(全志願区分)1名
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2210/r5kyouinsaiyou/r5top.html
15
13さいたま市小学校1名https://www.city.saitama.jp/003/002/008/101/005/p086039.html
16
14滋賀県小学校1名
中学校(技術)1名
https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/zinzisaiyou/bosyu/303811.html
17
154/4川崎市 ・小学校:人数制限なし<学部・院>
・中学校・高校(国語):各1<学部・院>
・中学校・高校(数学):各1<学部・院>
・中学校・高校(理科):各1<学部・院>
・中学校・高校(美術):各1<学部・院>
・中学校・高校(音楽):各1<学部・院>
・中学校・高校(技術):各1<学部・院>
・中学校・高校(家庭):各1<学部・院>
・中学校・高校(英語):各1<学部・院>
・特別支援学校:各2<学部・院>
4/12・自治体様式2「小論文」
・成績証明書
小学校については人数制限がないため,学内選考はないため、4/27までに書類一式を提出してください。
推薦書がいない場合は5/6までに推薦結果報告書(様式3)を提出する。
https://www.city.kawasaki.jp/880/category/12-6-1-1-0-0-0-0-0-0.html
18
164/12山形県・小学校:1名<学部・院・教職院>
・小学校(英語):1名
・中学校(国語):各1<学部・院・教職院>
・中学校(理科):各1<学部・院・教職院>
・中学校(技術):各1<学部・院・教職院>
・中学校(家庭):各1<学部・院・教職院>
・中学校(英語):各1<学部・院・教職院>
・特別支援学校小学部:1<学部・院・教職院>
・特別支援学校中学部(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語):各1<学部・院・教職院>
・高校(地理、公民、家庭、情報、農業、電気、建築、土木、商業、看護、福祉):各1名<学部・院・教職院>
5/9・本学様式の論文
・成績証明書
・小学校(英語)については小学校普通免許状に加え、中学校又は高等学校の英語の普通免許状の所有(取得見込を含む)が志願資格となります。
・成績基準あり
https://www.pref.yamagata.jp/700026/bunkyo/kyoiku/kyoin/kyoinsaiyo.html
19
174/12長野県(身体に障がいのある人)いずれも人数制限なし、教職大学院を含む。
・小学校
・中学校(全教科)
・特別支援学校
5/6・推薦書(様式2)
・採用選考要項に定める「提出書類」一
人数制限がないため,学内選考はありません。 推薦書等を当初からご提出ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/joho/kokokyoinsenko03.html
20
184/12広島県・広島市・中学校(国語):各1<学部・院・教職院>
・中学校(理科):各1<学部・院・教職院>
・中学校(技術・家庭):各1<学部・院・教職院>
・中学校(英語):各1<学部・院・教職院>
4/21・本学様式の論文
・自治体様式の推薦書
・成績証明書
締切まで短期のため、当初から推薦書をご提出ください。
・被推薦者による電子申請での出願が必要です。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/04file/r05saiyou.html
21
194/13京都市・小学校:1名
・小学校(英語教育推進コース):1名
・小学校(理科教育推進コース):1名
・中学校(数学・理科・英語):各1名
・中学校(技術・家庭):各2名
・特別支援学校:4名
※上記と別に、教職大学院からの推薦は校種を問わず2名以内
※障害者手帳等の交付を受けている者を推薦する場合は,その被推薦者を推薦する校種の推薦人数に1名を加算可。
4/22・様式1推薦書(締切まで短期のため)
・自治体様式2レポート課題①②

・成績証明書
締切まで短期のため、当初から推薦書(様式1)をご提出ください。
・被推薦者による電子申請での出願が必要です。
https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000297104.html
22
20長野県・小学校・中学校:合わせて15名
・特別支援学校:3名
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/joho/kokokyoinsenko03.html
23
214/18京都府・小学校:2名
・中学校(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、外国語(英語)):各教科ごとに2名
・高等学校(国語、地理歴史・公民、数学、理科、保健体育、美術、外国語(英語)、家庭、情報、農業、工業、商業、
福祉
):各教科ごとに2名
・特別支援学校:2名

※各大学(大学院を含む)及び教職大学院につき校種・教科ごとに2名以内推薦可
5/6・本学様式の論文
・自治体様式の推薦書
・成績証明書
締切まで短期のため、当初から推薦書(様式1)をご提出ください。
・被推薦者による電子申請での出願が必要です。
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/
24
224/19富山県・小学校
・中学校(国語、理科、家庭、農業、工業、水産、技術、情報、福祉)
・高等学校(国語、理科、家庭、農業、工業、水産、技術、情報、福祉)
・特別支援学校

各大学(大学院を含む)及び教職大学院につき上記区分合計で1名推薦可

・中学校(工業、情報、技術)
・高等学校(工業、情報、技術)

各大学(大学院を含む)及び教職大学院につき上記区分合計で2名推薦可
5/13・本学様式の論文
・成績証明書
・推薦書を含めて学生が自治体に書類を提出します。学長決裁後、厳封した推薦書をキャリアから学生に郵送します。https://www.pref.toyama.jp/3003/kensei/kenseiunei/kensei/soshiki/30/3003.html
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100