ประกาศรายชื่อ ISNE Proficiency Test 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ISNE Proficiency Test 2018

สอบวันที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น -12.00 น ห้อง 521

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ที่
รหัสประจำตัวผู้สอบ
ชื่อ - สกุลโรงเรียนจังหวัด
3
1610001กชเมธ บุญจิตติภักดีโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
4
2610002กนกนาถ ชาวกัณหาสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
5
3610003กรภัทร์ บุญมายังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
6
4610004กฤตพร แก้วปิยรัตน์สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
7
5610005กฤษกร บุญปั๋นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
8
6610006กิตติภัฎ เดชกุลมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
9
7610007จิรัฎฐ์ดาราวิทยาชัยเชียงใหม่
10
8610008ชนพัฒน์ ดวงพิกุลมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
11
9610009ชวัลรัตน์ ผ่องใสโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
12
10610010ชาญคณิต แก้ววงศ์มงฟอร์ต วิทยาลัยแผนกมัธยมเชียงใหม่
13
11610011ณัฐกานต์ เสือแก้วโรงเรียนชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์
14
12610012ทักษ์ดนัย ไชยะเสนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนลำพูน
15
13610013ธนธรณ์ กันธาหล้ามงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
16
14610014ธรณ์ธันย์ ยะสุคำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนลำพูน
17
15610015ธรณวรรต ธรรมสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15เชียงราย
18
16610016นภัสสร แสงเงินชัยสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
19
17610017นิธิวัฒน์ ชาวกัณหาพิงครัตน์เชียงใหม่
20
18610018ปราบชัย กิติบุตรมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
21
19610019ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
22
20610020ปารณ ดาวทองจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายเชียงราย
23
21610021พงศกร ทองอร่ามมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
24
22610022พงศกร พุทธวงศ์วันจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
25
23610023พักตร์ภูมิ ตาแพร่จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
26
24610024พิยดา เฟื่องเจริญดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
27
25610025พีรกิตติ์ พันธ์วิไลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยมเชียงใหม่
28
26610026พีรณัฐ กีฬาแปงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
29
27610027พีรวัส วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัยเชียงใหม่
30
28610028แพรจีน นนทรีย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
31
29610029ฟ้าใหม่ คงอรุณจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
32
30610030ภูเบศวร์ วงศ์มอก โรงเรียนดาราวิยทาลัยเชียงใหม่
33
31610031รพินทร์ อัจฉริยาภรณ์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
34
32610032วชิรวิทย์ ศิริวรรณเลิศแจ้ห่มวิทยาลำปาง
35
33610033วรินธร วงค์จักร์โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูนลำพูน
36
34610034วรินรัตน์ ศรีสุพรรณทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
37
35610035วริศา ฟูตระกูลเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่
38
36610036วัชรพล จอมงามดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
39
37610037วิชยุตม์ กมลโรจน์ปรินส์รอยเเยลล์วิทยาลัยเชียงใหม่
40
38610038วีริศรา เพชรคชสิทธิ์ดาราวิทยาลัยเชียงใหม่
41
39610039ศักดิ์ชัย วชิรเมธากรสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่
42
40610040ศุภโชติ สุขสวัสดิ์มงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่
43
41610041เสกสรรค์ วันดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เชียงราย
44
42610042อธิตยา วันบูชาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พระนครศรีอยุธยา
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu