ทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกรปี 2559(เพิ่มเติม) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ทะเบียนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกรปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษระดับการจัดบริการฯ
2
ลำดับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตำบลอำเภอชื่อผู้รับผิดชอบหลัก(รพ. สต.)เบอร์โทรอีเมลเริ่มต้นพื้นฐานดีดีมาก
3
1รพ.สต.ปรือคันปรือใหญ่
ขุขันธ์
นายนพดล ศรีอินทร์.082-7482763-1
4
2รพ.สต.สมบูรณ์ห้วยใต้
ขุขันธ์
นายปริวัฒน์ กอสุระ087-3205830-1
5
3รพ.สต.โนนศรีตระกูล
ขุขันธ์
นางดรุณี สารศรี081-2659174-1
6
4รพ.สต.ตรอยหนองฉลอง
ขุขันธ์
นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์083-3761238-1
7
5รพ.สต.กวางขาวนิคมพัฒนา
ขุขันธ์
นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์
080-4646634-1
8
6รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
นางสาวรติยากร ชวดพงษ์ 093-4537912-1
9
10
ลงชื่อ นายสุเพียร คำวงศ์ ผู้รายงาน
11
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
12
วันที่รายงาน 8 เมษายน 2559
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Loading...
Main menu