ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BILJENIS BAYARANKATEGORIMODULKOD AKAUN PERIHAL WAJIB 20 AKSARA PERTAMA
ARAHAN PEMBAYARAN
(Termasuk space dan simbol /)
CONTOH CATATAN PERIHAL ARAHAN PEMBAYARAN
(maksimum 100 aksara)
CATATAN / RUJUKANTARIKH KEMASKINI
(1 JULAI 2023)
2
1Bayaran Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)WPKKKA0591101KEMENTERIAN/JABATAN<no kontrak projek>JKR/P/UB/133/17JKR/P/UB/133/17 - bayaran WPK bagi projek naik taraf Hospital Kajangruj: PK4
ruj: KKR.BA.400-7/1/26 Jld.11(16) bth 08.04.2020
3
2Rekupmen Panjar Wang RuncitPWRC4A2911101
Dana: G000
AKAUN PENYELESAIAN PANJAR (PWR, SEPERDUABELAS, KHASauto-generated
<tahun> <ID panjar> <bil>
2021113400320211134003 - Rekupmen manual Panjar Wang Runcit bulan Mac 2021Ruj: SPANM 02/2021
No akaun bank: 105990037541 (Affin Islamic Bank Berhad) - untuk PWR
Pembekal : Rxxxx / Kxxx
4
3Elaun Khas Covid-19TuntutanK2B0112116
B0229310
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
ELAUN KHAS COVID-19 Bulan/TahunELAUN KHAS COVID-19 02/2021ELAUN KHAS COVID-19 02/2021Ruj: SPKSU KKM 02/2020
Ruj: KKM.500-8/2/72 Jld. 3(48) bth 21.04.2021
5
4Elaun khas kepada petugas Penjawat Awam terlibat dalam Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan (PICK)TuntutanK2B0112116
B0229310
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
ELAUN KHAS PICK(VAKSIN) Bulan/TahunELAUN KHAS PICK(VAKSIN) 05/2021ELAUN KHAS PICK(VAKSIN) 05/2021 - Elaun Khas petugas PICK di PPV Hospital AmpangRuj: MOSTI.600-7/1/2(S).JLD.9(62) bth 23.05.2021


6
5Elaun Tugas Memandu Kenderaan TuntutanK6B0112199Kakitangan awamMEMANDU Bulan/TahunMEMANDU 07/2021MEMANDU 07/2021 - Elaun tugas memandu kenderaan Julai 2021Ruj: PP Bil.9/1980 & PP Bil.12/2007
*Tugas hakiki pegawai adalah bukan sebagai pemandu
7
6Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu (ETKP)TuntutanK6B0112199Kakitangan awamETKP Bulan/TahunETKP 07/2021ETKP 07/2021 - Elaun tanggungjawab khas pemandu Julai 2021Ruj: PP Bil.1/2019
*Bayaran kepada pemandu kenderaan gred H11, H14, H16, H18
8
7Elaun Bantuan Gaji PemanduTuntutanK2B0112199Kakitangan awamPEMANDU Bulan/TahunPEMANDU 07/2021PEMANDU 07/2021 - Elaun bantuan gaji pemandu Julai 2021Ruj: PP Bil. 3/1997 & WP1.4
*Bayaran kepada JUSA, P&P yang menggaji pemandu
*Penyelarasan semula kod akaun dari B0115199 bermula Jun 2022
9
8Elaun Hidup Pemandu (EHP)TuntutanK2B0112199Kakitangan awamEHP Bulan/TahunEHP 07/2021EHP 07/2021 - Elaun hidup pemandu Julai 2021Ruj: WP1.4
*Bayaran kepada JUSA, P&P yang menggaji pemandu
10
9Bayaran Insentif Tugas Hukuman SebatTuntutanK6B0112199Kakitangan awamEL SEBAT Bulan/Tahun EL SEBAT 05/2021EL SEBAT 05/2021 - Bayaran Insentif Tugas Hukuman Sebat
11
10Bayaran Insentif Pemulihan Permasyarakatan untuk Pegawai PenjaraTuntutanK6B0112199
B0112299
Kakitangan awamIPP Bulan/Tahun IPP 05/2021IPP 05/2021 - Bayaran Insentif Pemulihan Permasyarakatan Mei 2021
12
11Bayaran Insentif Penjagaan (BIP) Warga Emas, OKU, Orang Papa & Pesakit Mental di Institut Kebajikan, JKMTuntutanK6B0112199
B0229302
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
BIP Bulan/Tahun BIP 06/2022BIP 06/2022 - Insentif Penjagaan Warga Emas, OKU, Orang Papa & Pesakit MentalRuj: JKM/300/08/19 (13)
13
12Bayaran Insentif Pemusnah BomTuntutanK2B0112299Kakitangan awamEL BOM Bulan/TahunEL BOM 04/2021EL BOM 04/2021 - Elaun pemusnah bom Ruj. KDN.400-3/1/1JLD4(44)bth 28.04.2021
14
13Bayaran Insentif MenyelamTuntutanK6B0112199Kakitangan awamB.I. MENYELAM Bulan/TahunB.I. MENYELAM 04/2021B.I. MENYELAM 04/2021 - Byrn Insentif Menyelam APMMRuj: JPA.SARAAN(S)63/187JLD.3(35) bth 25.02.2022
15
14Bayaran Insentif MenyelamTuntutanK6B0112299Pasukan keselamatanB.I. MENYELAM Bulan/TahunB.I. MENYELAM 04/2021B.I. MENYELAM 04/2021 - Byrn Insentif Menyelam TLDMRuj: JPA.SARAAN(S)63/187JLD.3(35) bth 25.02.2022
16
15Bayaran Insentif Khas Pemandu Lori Tangki SusuTuntutanK6B0112199
Dana : L536
Kakitangan awamPEMANDU LORI Bulan/TahunPEMANDU LORI 07/2023PEMANDU LORI 07/2023 - Insentif Pemandu Lori Tangki Susu Julai 2023Surat Rujukan JPV/PKT(T)400-1/1JLD 20(17) tarikh 06.02.201717/10/2023
17
16Elaun Lebih MasaTuntutanK6B0114101
B0229302
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
ELM Bulan/TahunELM 08/2021ELM 08/2021 - Elaun lebih masa Ogos 2021Ruj: Perintah Am Bab G
18
17Elaun Lebih Masa semasa menjadi petugas Pilihanraya Umum/Negeri/Kecil (SPR)TuntutanK6B0114101
B0114101
B0229302
Penjawat Awam Persekutuan
Penjawat Awam Negeri
Bukan Penjawat Awam
ELM Bulan/Tahun/Bil PRU/Kategori PegawaiELM 01/2023/PRU13/Penjawat Awam@Bukan Penjawat AwamELM 01/2023/PRU13 /Penjawat Awam - Elaun Lebih Masa Kerani Pilihan Raya Januari 2023*Hanya 3 kategori : Pembantu Pilihan Raya, Kerani Pilihan Raya dan Pekerja Am yang layak menuntut elaun lebih masa.

*Petugas penjawat awam negeri & bukan penjawat awam guna kod pembekal PANS. Perlu nyatakan dalam perihal samada penjawat awam atau bukan penjawat awam untuk tentukan guna kod akaun B0114101 atau B0229302.
09/01/2024
(Emel BPOPA bth 09/01/2024)
19
18Elaun Lebih Masa Pemandu Hakim /
Yang Arif (YA)
TuntutanK6B0114101
B0229302
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
ELM PMD HAKIM Bulan/Tahun
ELM PMD YA Bulan/Tahun
ELM PMD HAKIM 04/2021ELM PMD HAKIM 04/2021 - Elaun Lebih Masa Pemandu Hakim April 2021Arahan KHN 05/2018
Perenggan 6 Jadual Kedua Akta Saraan Hakim 1971
20
19Elaun Bersedia Atas Panggilan di Klinik Kesihatan dan Klinik DesaTuntutanK6B0112199
B0229302
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
ELBPKK Bulan/Tahun

ELBPKD Bulan/Tahun
ELBPKK 02/2023


ELBPKD 02/2023
ELBPKK 02/2023 - Bayaran Elaun Bersedia Atas Panggilan di Klinik Kesihatan Februari 2023

ELBPKD 02/2023 - Bayaran Elaun Bersedia Atas Panggilan di Klinik Desa Februari 2023
Ruj: KKM.500-8/2/72 Jld. 11(30) bth 19 September 2023

(FKA : Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat)
09/01/2024
(Emel BPOPA bth 09/01/2024)
21
20Elaun Tugas Atas Panggilan (ETAP) bagi Pegawai PerubatanTuntutanK2B0114103Kakitangan tetap dan kontrakETAP Bulan/TahunETAP 12/2021ETAP 12/2021 - Elaun Tugas Atas Panggilan Disember 2021Ruj: SPKSU KKM 02/1998 & SPKPK KKM 04/2010
Ruj: Bil(28)KKM-61(2959) Jld.3 bth 24.02.2021
Ruj: KKM/87/P2-1/18 Jld.16(6) bth 11.06.2012
Ruj: KKM.600-20/2/11(23) bth 15.09.2016
Ruj: KKM.100-1/8/34 Jld.2 (10) bth 30.11.2020
Ruj: KKM.100/1/2 Jld.34 (25) bth 07.04.2023 untuk perubahan nama dari EKLWBB kepada ETAP
22
21Bayaran insentif pegawai perubatan bertugas di Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP)TuntutanK6B0114104Kakitangan tetap dan kontrakKRPSWP Bulan/Tahun
BIKSWP Bulan/Tahun
KRPSWP 05/2021KRPSWP 05/2021 - Bayaran Insentif bertugas di Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu PejabatRuj: SPKPK KKM 07/2007
Ruj: BA KMM 06/2014
Ruj: Bil(2)dlm.KKM-61(1918)Jld.9 bth 17.04.2008
Ruj: KKA173/UGJ/28(5) bth 04.08.2011
23
22Bayaran Insentif Pembedahan Elektif pada Hari Sabtu (BIPEHS) kepada pegawai perubatan.TuntutanK6B0114105Kakitangan tetap dan kontrakBIPEHS Bulan/Tahun
ELEKTIF Bulan/Tahun
BIPEHS 01/2021BIPEHS 01/2021 - Bayaran Insentif Pembedahan Elektif pada Hari Sabtu Januari 2021Ruj: SPKPK KKM 07/2008
Ruj: BA KKM 03/2014
24
23Bayaran balik bil utiliti pengurusan tertinggi / JUSA / YA (Air / Elektrik / Telefon). Kediaman Pengurusan TertinggiTuntutanK2B0115101BAYARAN DAN BAYARAN BALIK UTILITIUTILITI AIR Bulan/Tahun
UTILITI TNB Bulan/Tahun
UTILITI TELEFON Bulan/Tahun
UTILITI AIR 05/2021UTILITI AIR 05/2021 - Bayaran balik utiliti air JUSA Mei 2021Penyelarasan semula kod akaun dari B0115101 bermula Ogos 2022.
Ruj: Emel BPOPP, JANM bth 27 Julai 2022
25
24Bayaran Pembaharuan Lesen MemanduTuntutanK2B0115102Kakitangan awamLESEN TahunLESEN 2021LESEN 2021 - Bayaran balik pembaharuan lesen memandu 2021Ruj: PP Bil.1/2017
26
25Bayaran Balik Yuran Badan Profesional (e.g: MIA, MMC)TuntutanK2B0115102Kakitangan awamYURAN /Nama Badan Profesional / TahunYURAN MMC 2021
YURAN MIA 2021
YURAN MMC 2021 - Bayaran balik yuran MMC 2021-2022
27
26Bayaran Yuran Keahlian Tahunan Institut Juruaudit Dalaman Malaysia bagi UAD kementerianTuntutanK2B0115102Kakitangan awamYURAN /Nama Badan Profesional / TahunYURAN UAD 2021YURAN UAD 2021 - Bayaran balik yuran UAD 2021
28
27Bayaran balik lesen / pendaftaran orang kompeten gas / eletrikTuntutanK2B0115102Kakitangan awamKOMPETEN TahunKOMPETEN 2021BIP
29
28Bayaran yuran masuk Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA)TuntutanK2B0115102Kakitangan awamYURAN KGPA tahunYURAN KGPA 2021YURAN KGPA 2021 - Bayaran Yuran Masuk Kelab Golf Perkhidmatan Awam Malaysia (KGPA)Ruj: WP8.3
30
29Bayaran yuran pendaftaran keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan (KRS) bagi P&PTuntutanK2B0115102Kakitangan awamYURAN KRS tahunYURAN KRS 2021YURAN KRS 2021 - Bayaran yuran pendaftaran keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan (KRS) Ruj: WP8.2
31
30Bayaran balik yuran Perakuan Amalan Tahunan / Annual Practicing Certificate (APC)TuntutanK2B0115102Kakitangan awamYURAN APC TahunYURAN APC 2021YURAN APC 2021 - Bayaran balik yuran Perakuan Amalan Tahunan bagi tahun 2021
32
31Bayaran Balik Pas KeselamatanTuntutanK2B0115102
B0229199
Kakitangan awamPAS Bulan/ TahunPAS 05/2021PAS 05/2021 - Bayaran balik pas keselamatan KLIA Tahun 2021
33
32Bayaran Balik Kemudahan TelefonTuntutanK2B0115110Kakitangan awamTELEFON TahunTELEFON 2021TELEFON 2021 - Byrn balik kemudahan telefon 2021 JKNS/202/4-11(02) bth 22 Mac 2021Ruj: WP2.2
Perlu catat no rujukan kelulusan pada perihal Arahan Pembayaran.
Perlu ada Kew8 dan direkodkan dalam buku perkhidmatan.
34
33Bekalan Sara Ubat / Peralatan Perubatan / kemudahan perubatanBekalaneP/K2B0115111Bayaran Kemudahan Perubatan (Kakitangan Awam)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Bayaran balik kemudahan perubatan bagi en xxxx(no.ic)Ruj: PK 7.15
Bagi pengunaan modul K2 perlu memenuhi syarat para 5.2 dan 5.3
12/7/2023
35
34Kemudahan perubatan untuk pegawai dan pesara perkhidmatan awam. PerkhidmatanePB0115111
B0115210
B0229138
B0229308
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Perkhidmatan perubatan pesara
Kakitangan bukan tetap
No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan kemudahan perubatan pegawai Ali Bin AbuRuj: Perintah Am Bab F, SPP 01/1993, PP 04/2001, PP 21/2009, PK 7.15
Nota: Penggunaan K2 hanya dibenarkan bagi kes seperti dinyatakan pada perenggan 5.3 PK7.15
36
35Bayaran balik kemudahan perubatan kepada pegawaiTuntutanK2B0115111
B0115210
B0229308
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Kakitangan bukan tetap
PERUBATAN Bulan/TahunPERUBATAN 03/2021PERUBATAN 03/2021 - Byrn balik kemudahan perubatan Ruj: Perintah Am Bab F, SPP 01/1993, PP 04/2001, PP 21/2009, PK 7.15
Nota: Penggunaan K2 hanya dibenarkan bagi kes seperti dinyatakan pada perenggan 5.3 PK7.15
37
36Elaun pakaian panasTuntutanK2B0115112Kakitangan awamPAKAIAN PANAS TahunPAKAIAN PANAS 2021PAKAIAN PANAS 2021 - Bayaran elaun pakaian panas
38
37Bayaran Pakaian Rasmi / Pakaian Istiadat / Pakaian Black TieTuntutanK2B0115112
B0115211
B0115399
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Hakim & anggota pentadbiran
P. RASMI Tahun
P. ISTIADAT Tahun
P. RASMI 2021
P. ISTIADAT 2021
P. RASMI Tahun : Bayaran pakaian rasmi tahun 2021Ruj: PP 16/2007 & SPP 15/2007
Dibayar 3 tahun sekali, perlu kew8 dan direkodkan buku perkhidmatan.
39
38Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)TuntutanK2B0115113Kakitangan awamAPC TahunAPC 2021APC 2021 - Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) tahun 2021
40
39Elaun Perjalanan Rumah ke Pejabat Cuti Tahunan / tuntutan perjalanan cuti tahun / tambang cuti tahunTuntutanK5B0115203Pasukan keselamatanTCT TahunTCT 2023TCT 2023 - *Nama pegawai & pangkatRuj : Perintah Majlis Angkatan Tentera Bil 6 Tahun 2004
Tuntutan cuti tahun hanya dibenarkan sekali setahun.
7 Julai 2023
41
40Bayaran balik tambang Mengunjungi Wilayah AsalTuntutanK2/K5B0115114
B0115213
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
TAMBANG WILAYAH TahunTAMBANG WILAYAH 2021TAMBANG WILAYAH 2021 - Bayaran balik tambang mengunjungi wilayah asal.Ruj: PP 22/2008
Perlu direkodkan dalam buku perkhidmatan.
Kelulusan telah diperolehi terlebih dahulu.
42
41Bayaran Tambang Percuma Ke Luar Negara bagi pegawai Gred A dan ke atas, Gred Khas A dan ke atas, serta yang setaraf dalam bentuk wang tunai TuntutanK2

B0115114
B0115213
Pelbagai Kemudahan Tambang Pengangkutan
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
TPKLN Tahun/No Kad PengenalanTPKLN 202X / 750101XXXXTPKLN 202X/750101011234 - En Ali bin Abu (Tunai)Mengikut kelayakan dan pengiraan JPA.SARAAN(S)133/8/3 JLD. 9 (24)19 October 2023
43
42Bayaran tunggakan / caj tambahan kepada agensi pukal
syarikat penerbangan.
- Malaysia Airlines (Vendor: 6000277955)
- Malindo (Vendor: 6000003628)
PerkhidmatanK2B0115114
B0115213
B0221106/199
B0221306/399
Balik wilayah (awam)
Balik wilayah (keselamatan)
Urusan rasmi (awam)
Urusan rasmi (keselamatan)
No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Byrn tunggakan ...
44
43Elaun Keraian SPRMTuntutanK2/K5B0115199Kakitangan awamKeraian SPRM Bulan/TahunKeraian SPRM 04/2021Keraian SPRM 04/2021 - Elaun keraian SPRM April 2021Ruj: SPRM/BSM/01/09/05 bth 07.05.2013
45
44Bayaran perkhidmatan insurans kesihatan pegawai ke luar negara atas urusan persendirianPerkhidmatanePB0115199Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun PerkakasanNo. Invois / TarikhSBA1082057 / 27032021SBA1082057 / 27032021 Bayaran perkhidmatan insurans kesihatan pegawai ke luar negara atas urusan persendirianRuj: PP 06/2015
Bayaran kepada pembekal perkhidmatan
46
45Bantuan Upah Jahit (BUJ)TuntutanK6B0115199B0115299B0229399
Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakasan (Kakitangan Awam)

Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas Dan Elaun Pakaian (Pasukan Keselamatan)

Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas, Elaun Pakaian Dan Elaun Pelantikan
BUJ TahunBUJ 2021BUJ 2021 - Bantuan upah jahit 2021Ruj: PP Bil.1/2014
Hanya bagi kaedah pembekalan pakaian seragam kategori 3 di perenggan 3.3 PP
*Penyelarasan semua dari modul K2 dan kod akaun B0115112, B0115211, B0229302 bermula Jun 2022
47
46Elaun GangguanTuntutanK6B0115199
B0115299
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
E. GANGGUANE. GANGGUANE. GANGGUAN - Bayaran elaun gangguan pegawai bertukar wilayahRuj: PP 04/1988
Perlu direkodkan dalam buku perkhidmatan.
48
47Bayaran balik insurans kesihatan pegawai ke luar negara atas urusan persendirianTuntutanK2B0115199
B0229399
Kakitangan awam
Kakitangan bukan tetap
INSURANS TahunINSURANS 2021INSURANS 2021 - Bayaran balik insurans kesihatan pegawai ke luar negara atas urusan persendirian. Ruj: PP 06/2015
Bayaran balik kepada pegawai
49
48Bayaran balik pembelian briefcaseTuntutanK2B0115399Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas, Elaun Pakaian Dan Elaun Pelantikan (hanya bagi perjawatan pegawai kehakiman)BRIEFCASEBRIEFCASEBRIEFCASE - bayaran balik pembelian briefcase KK/BP/DS10/465/3/3(S.K.1/2014(3)
50
49Bantuan Khas Kewangan (BKK) /
Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri (BKA)
TuntutanK2B0117102
B0117202
B0229306
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Kakitangan bukan tetap
BKK Tahun
BKA Tahun
BKK 2021
BKA 2021
BKA 2021 - Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021 JPA.800-3/2/1(29)Ruj: SPANM BKK
Ruj: JPA.800-3/2/1(29)
51
50Pemberian one-off kepada anggota barisan hadapan (KKM dan bukan KKM)TuntutanK2B0117104
B0117204
B0229306
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Kakitangan bukan tetap
ONE-OFF FRONTLINER
no. rujukan surat
ONE-OFF FRONTLINER
ruj: KKM.500-8/2/72 JLD 5(37)
ONE OFF FRONTLINER ruj: KKM.500-8/2/72 JLD 5(37) bth 11.02.2021Ruj: SPKSU KKM 02/2021
Ruj: PA.BKW.400-15(41) bth. 28.04.2021
52
51Bayaran Insentif Awal Kajian SSPA Tahun 2024TuntutanK2B0117104
B0117204
B0229306
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
Kakitangan bukan tetap
BIA SSPA 2024

BIA SSPA 2024 MySTEP
BIA SSPA 2024

BIA SSPA 2024 MySTEP
Bagi Kakitangan Tetap/Kontrak:
BIA SSPA 2024 - Ruj: JPA.800-3/2/4 (39). Kew.8 bertarikh ddmmyy

Bagi Personnel MySTEP:
BIA SSPA 2024 MySTEP - Ruj: JPA.800-3/2/4 (39)
Ruj: JPA.800-3/2/4 (39) bth. 06.02.2024
Ruj: SPANM 2/2024 JANM.600-20/2/7(2) bth. 08.02.2024
16.02.2024
53
52Penginapan / Sewa Hotel untuk Bertugas Rasmi / Kursus Menggunakan Pesanan KerajaanPerkhidmatanePB0221102Kakitangan awamNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan Peserta Kursus
54
53Bayaran balik caj kuarantin di Hotel atau Institut Latihan AwamTuntutanK2B0221102
B0221302
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
CAJ KUARANTINCAJ KUARANTINCAJ KUARANTIN - Bayaran balik caj kuarantin di hotelRuj: (1)KKM.400-9/5/3 Jld. 6 bth 29.03.2021
Perlu catatkan no rujukan surat kelulusan daripada MOF
55
54Elaun Basikal / MotosikalTuntutanK5B0221104Kakitangan awamEL BASIKAL Bulan/Tahun
EL MOTOSIKAL Bulan/Tahun
EL BASIKAL 09/2021EL BASIKAL 09/2021 - Elaun basikal Sept 2021
56
55Elaun Perjalanan Motobot / MotorsangkutTuntutanK5B0221105Kakitangan awamEL MOTOBOT Bulan/TahunEL MOTOBOT 09/2021EL MOTOBOT 09/2021 - Elaun perjalanan motobot Sept 2021
57
56Elaun Sara Hidup RM15 sehari (Kursus pendek di dalam kawasan ibu pejabat)TuntutanK5B0221199Kakitangan awamT&T Bulan/Tahun
atau
TNT Bulan/Tahun
T&T 01/2021
atau
TNT 01/2021
T&T 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021

TNT 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021
58
57Bayaran Excess baggageTuntutanK5B0221x99Mengikut kategoriT&T Bulan/Tahun
atau
TNT Bulan/Tahun
T&T 01/2021
atau
TNT 01/2021
T&T 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021

TNT 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021
20/10/2023
(Emel BPOPA bth 9/10/2023)
59
58Tiket kapal terbang:
· tambang ihsan ziarah
· tambang mengiringi jenazah
· tambang membawa pasangan
· tambang rawatan perubatan di negara ketiga
· tambang lawatan (visitation right)
· tambang beristirahat (relief break passage)
TuntutanK2/K5B0221X06Kakitangan awamTAMBANG IHSAN TahunTAMBANG IHSAN 2021TAMBANG IHSAN 2021 - Bayaran balik tambang ehsan kerana kerana kematian ibu. Ruj: PP 05/1978, PP 04/2019 Penyelarasan semula kod akaun dari B0115xxx bermula September 2022. Tuntutan boleh menggunakan K2 & K5 K5 - TUNTUTAN MENGGUNAKAN HRMIS (PASTIKAN PENGHANTARAN DOKUMEN SEBELUM 10HB DIBULAN BERIKUTNYA) K2 - TUNTUTAN YANG TELAH LEBIH DARIPADA 10HB DIBULAN BERIKUTNYA
60
59Bayaran penggunaan Kad Kredit Korporat (KKK)KKKK2B0115114

B0221x02
B0221x06
B0221x99
B0229108
B0552999
Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
Sewa penginapan
Tiket kapal terbang
Excess Baggage
Langganan aplikasi ICT
Caj bank
<No akaun kad kredit>, Bulan/Tahun tuntutan 11213329322, 05/202311213329322, 05/2023 - Bayaran Kad Kredit Korporat bagi penginapan dan tiket kapal terbang pengarah bagi Mei 2023.ruj: PS2.6, GP JANM 4/2022 bth 21.12.2022
Kod vendor yang ditetapkan:
6000471306 - Affin
6000471305 - RHB
6000471461 - BSN
6000472001 - CIMB
6000473737 - Maybank
6000472394 - B. Islam
6000478797 - B. Rakyat
31/10/2023
(Emel BPOPP bth 1/8/2023)
61
60Bayaran balik letak kenderaan (parkir / parking)TuntutanK2 / K5B0221x99
B0221199
B0221399
Mengikut kategori
Kakitangan awam
Pasukan keselamatan
PARKIR Bulan/TahunPARKIR 06/2021Parkir 06/2021 - Bayaran balik letak kenderaan bulan Jun 2021Ruj: SPP 02/2011, WP1.4, WP1.5
*penggunaan K2 dibenarkan sekiranya tiada T&T/TNT bagi bulan yang berkenaan.
62
61Tuntutan perjalanan dan sara hidup semasa menjalankan urusan rasmi.
(e.g: elaun perjalanan, elaun kerja luar, tambang, makan minum, penginapan, kapal terbang, excess baggage, tip, tol, parking, surcaj, dobi, laundry)
TuntutanK5
K5
K2/K5
B0221xxx
B0221xxx
B02294xx
Mengikut kategori
Kakitangan bukan tetap
Bukan kakitangan awam
T&T Bulan/Tahun
atau
TNT Bulan/Tahun
T&T 01/2021
atau
TNT 01/2021
T&T 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021

TNT 01/2021 - Tuntutan perjalanan Januari 2021
Ruj: WP1.4, WP1.5 20/10/2023
(Emel BPOPA bth 9/10/2023)
63
62Tuntutan perjalanan dan sara hidup semasa menjadi petugas Pilihanraya Umum/Negeri/ Kecil (SPR)
(e.g: elaun perjalanan, elaun kerja luar, tambang, makan minum, penginapan, kapal terbang)
TuntutanK5B0221xxx
B0221xxx
B02294xx
Penjawat Awam Persekutuan
Penjawat Awam Negeri
Bukan Penjawat Awam
T&T Bulan/Tahun/Bil PRU/Kategori Pegawai


atau

TNT Bulan/Tahun/Bil PRU/Kategori Pegawai
T&T 01/2023/PRU13/Penjawat Awam@Bukan Penjawat Awam

atau

TNT 01/2023/PRU13/Penjawat Awam@Bukan Penjawat Awam
T&T 01/2023/PRU13 /Penjawat Awam - Tuntutan perjalanan Januari 2023

TNT 01/2023/PRU13 /Penjawat Awam - Tuntutan perjalanan Januari 2023
Petugas penjawat awam negeri & bukan penjawat awam guna kod pembekal PANS (14 series). Perlu nyatakan dalam perihal samada penjawat awam atau bukan penjawat awam untuk tentukan guna kod akaun B0221XXX atau B02294XX.09/01/2024
(Emel BPOPA bth 09/01/2024)
64
63Tuntutan perjalanan dan sara hidup MySTEP
(e.g: elaun makan, elaun harian, bayaran sewa hotel/ elaun lojing & elaun perjalanan kenderaan)
TuntutanK5B0221xxx
Kakitangan bukan tetap
T&T Bulan/Tahun/MYSTEP
atau
TNT Bulan/Tahun/MYSTEP
T&T 01/2023/MYSTEP
atau
TNT 01/2023/MYSTEP
T&T 01/2023/MYSTEP - Tuntutan perjalanan Januari 2021

TNT 01/2023/MYSTEP - Tuntutan perjalanan Januari 2021
Tuntutan Perjalanan di bawah OS21000 termasuk tuntutan pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa - PS1.1

Merujuk kepada SPANM Bil 10/2017 di bawah Para 1.2.10, telah dinyatakan bahawa tuntutan perjalanan dan sebagainya bagi pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa ini hendaklah direkodkan di bawah kod B0221000
atau B0222000
09/01/2024
(Emel BPOPA bth 09/01/2024)
65
64Elaun, Kemudahan dan Bayaran Bertukar Luar StesenTuntutanK5B0221xxx
B0222xxx
B0222199
Tuntutan Perjalanan
Pengangkutan Barang-Barang
Pemberian tuntutan perpindahan 1%/1.5%
PERTUKARAN Bulan/TahunPERTUKARAN 07/2021PERTUKARAN 07/2021 - Elaun pertukaran ke luar stesen, tarikh pertukaran 15.04.2021Ruj: WP1.2
*Perlu nyatakan tarikh pertukaran dalam perihal Arahan Pembayaran
*Dituntut dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pertukaran
03/07/2023
66
65Sewa lori termasuk perkhidmatan mengangkat, memunggah dan memindahkan barang kakitangan kerajaan dalam negeri.Pengangkutan barangePB0222102
B0222302
kakitangan awam
pasukan keselamatan
No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Sewa lori termasuk perkhidmatan mengangkat, memunggah dan memindahkan barang kakitangan kerajaan dalam negeri.
67
66Elaun Berpindah RumahTuntutanK5B0222155Kakitangan awamPINDAH Bulan/TahunPINDAH 08/2021PINDAH 08/2021 - Elaun berpindah rumah, tarikh pindah 10.06.2021Ruj: WP1.2
*Perlu nyatakan tarikh berpindah dalam perihal Arahan Pembayaran
*Dituntut dalam tempoh 3 bulan dari tarikh berpindah rumah
68
67Sewa lori termasuk perkhidmatan mengangkat, memunggah dan memindahkan barang kerajaan dalam negeri.Pengangkutan barangePB0222702Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Sewa lori termasuk perkhidmatan mengangkat, memunggah dan memindahkan barang kerajaan dalam negeri.
69
68Perkhidmatan Menanggal (dismantle), Membungkus, Mengangkut, Menghantar, Memasang dan Menyusun Semula Perabot/Mesin/Peralatan Pejabat/Aset/ Fail/ Dokumen dan Barang-barang Lain Yang Berkaitan bagi Urusan Perpindahan PejabatPengangkutan barangePB0222702Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan Menanggal (dismantle), Membungkus, Mengangkut, Menghantar, Memasang dan Menyusun Semula Perabot/Mesin/Peralatan Pejabat/Aset/ Fail/ Dokumen dan Barang-barang Lain Yang Berkaitan bagi Urusan Perpindahan Pejabat
70
69Perkhidmatan pemunggahan barang jabatan/kerajaan.
- tidak melibatkan sebarang perkhidmatan kenderaan pengangkutan.
- Contoh: punggah dan pindah barang jabatan dari aras 5 ke aras 32 dalam bangunan yang sama.
Pengangkutan barangePB0222754Bayaran PemunggahanNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan pemunggahan barang jabatan/kerajaan
71
70Perkhidmatan pemunggahan barang kes / rampasan
*tidak termasuk perkhidmatan pengangkutan barang
Pengangkutan barangePB0222754Bayaran PemunggahanNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan pemunggahan barang kes / rampasan
72
71Perkhidmatan pengangkutan barang-barang milik kerajaan.Pengangkutan barangePB0222xxxPengangkutan Barang-BarangNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan pengangkutan barang-barang milik kerajaan.
73
72Perkhidmatan pengangkutan barang-barang milik pegawai kakitangan awam semasa berkursus, berpindah atau bertukar rumah.Pengangkutan barangePB0222xxxPengangkutan Barang-BarangNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan pengangkutan barang-barang milik pegawai kakitangan awam semasa berkursus, berpindah atau bertukar rumah.
74
73Perkhidmatan Pos Laju (Pos Malaysia) - K2 / Pembelian Setem - P3
- Kod vendor: 6000133997 / 6000175055
Perhubungan / UtilitiP3 / K2B0223101Bayaran Pos Biasa, Mel Udara, Mel Berdaftar Dan Ekspres (Tidak Termasuk Pos Bungkusan)No Akaun / No. Invois / Tarikh8800174105 / 9004063287 / 010220218800174105 / 9004063287 / 01022021 - Bayaran pos laju
16-31 Jan 2021
75
74Perolehan Setem / tambah nilai (top up) Mesin FrankingBekalanP3 / K2B0223101Bayaran Pos Biasa, Mel Udara, Mel Berdaftar Dan Ekspres (Tidak Termasuk Pos Bungkusan)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Bayaran Pos bagi tempoh xxxx(tarikh sehingga xxxx(tarikh)
76
75Bayaran Balik Caj Panggilan / Caj Bulanan Talian TelefonTuntutanK2/K5B0223102Kakitangan awamCAJ PGGILAN Bulan/Tahun CAJ PGGILAN 03/2021CAJ PGGILAN 03/2021 - Bayaran balik caj bulanan talian telefon Mac 2021Ruj: WP2.2
77
76Perkhidmatan Sistem Panggilan Kecemasan Klinik (panggilan untuk doktor oncall).Perhubungan / UtilitiePB0223102Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan AlatNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan Sistem Panggilan Kecemasan Klinik
78
77Sewaan talian komunikasi helplinePerhubungan / UtilitiePB0223102Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan AlatNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Sewaan talian komunikasi helpline
79
78Prabayar talian untuk data logger trigger alarm systemPerhubungan / UtilitieP/K2B0223102Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan AlatNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Prabayar talian untuk data logger trigger alarm systemK2 - bayaran kepada pegawai (tuntutan)
eP - bayaran kepada vendor (upfront payment) - masih dalam perbincangan KKM
80
79Bayaran Caj Panggilan / Caj Bulanan Talian Telefon kepada syarikat telekomunikasi
- Kod vendor: 6000146477(CELCOM),
6000086046(MAXIS)
Perhubungan / UtilitiK2B0223102Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan AlatNo Akaun / No. Talian971398832 / 0132147302971398832 / 0132147302 - Bayaran caj talian telefon Mac 2021Ruj: WP2.2
81
80Utiliti Talian Telefon (TM Technology Services Sdn Bhd)
- Kod vendor: 6000639057
Perhubungan / UtilitiK2B0223102Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan AlatNo Akaun / No. Invois / Tarikh8800174105 / 9004063287 / 010220218800174105 / 9004063287 / 01022021 - Bayaran bil utiliti talian telefon pejabat Feb 2021 (Pukal B7000001/01.03.2021)Perlu nyatakan no dokumen pukal dan tarikh dalam perihal
82
81Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, Wireless Dan Satelit (termasuk Internet dan Talian Fax )Perhubungan / UtilitiePB0223103Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, Wireless Dan SatelitNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, Wireless Dan Satelit (termasuk Internet dan Talian Fax )83
82Siaran Berbayar Seperti Astro & langganan Astro, TMPerhubungan / UtilitiK2B0223103Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, Wireless Dan SatelitNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Bayaran Bil Astro
84
83Bayaran caj elektrik kepada pemilik bangunanPerhubungan / UtilitiK2B0223201ElektrikNo. Invois / Tarikh9004063287 / 010220219004063287 / 01022021 - Bayaran caj bil elektrik pejabat kepada MAHB
85
84Utiliti Elektrik (TNB)
- Kod vendor: 6000180830
Perhubungan / UtilitiK2B0223201ElektrikNo Akaun (12 digit) / No. Invois / Tarikh324443423523 / 9004063287 / 01022021324443423523 / 9004063287 / 01022021 - Bayaran bil utiliti eletrik pejabat Feb 2021 (Pukal B7000001/01.03.2021)Perlu nyatakan no dokumen pukal dan tarikh dalam perihal
86
85Utiliti Air (Air Selangor)
- Kod vendor: 6000421068
Perhubungan / UtilitiK2B0223202AirNo Akaun (10 digit) / No. Invois / Tarikh8800174105 / 9004063287 / 010220218800174105 / 9004063287 / 01022021 - Bayaran bil utiliti air pejabat Feb 2021 (Pukal B7000001/01.03.2021)Perlu nyatakan no dokumen pukal dan tarikh dalam perihal
87
86Gas Rumahtangga / Gas Memasak LPG Perhubungan / UtilitieP B0223203Gas RumahtanggaNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Membekal Gas Memasak LPG
88
87Utiliti gas bermeterPerhubungan / UtilitiePB0223203Gas RumahtanggaNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021 - Membekal Utiliti gas bermeter
89
88Pembentungan IWK - Indah Water Konsortium
- Kod vendor: 6000183652
Perhubungan / UtilitiK2B0223204PembentunganNo Akaun / No. Invois / Tarikh8800174105 / 9004063287 / 010220218800174105 / 9004063287 / 01022021 - Bayaran bil pembentungan Feb 2021 (Pukal B7000001/01.03.2021)Perlu nyatakan no dokumen pukal dan tarikh dalam perihal
90
89Perkhidmatan utiliti yang lain (e.g. Chilled Water supply) Perhubungan / UtilitiK2B0223299Perkhidmatan Utiliti Yang LainNo. Invois / Tarikh9004063287 / 01022021ABC12345W / 27032021 - Perkhidmatan Chilled Water supply
91
90Water Service Fee Airport KLIAPerhubungan / UtilitiK2B0223299Perkhidmatan Utiliti Yang LainNo. Invois / Tarikh9004063287 / 010220219004063287 / 01022021 - Water Service Fee Mac 2022a) Invois dikeluarkan oleh Malaysia Airport (Sepang) Sdn Bhd
b) Caj untuk penyelenggaraan sistem bekalan air yang dibekalkan kepada premis/bangunan pelanggan dan dikira berdasarkan caj bil air x 20%.
92
91Sewa tanahSewaanP4B0224101Sewa Pelbagai Bagi TanahNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021ABC12345W / 27032021- Sewaan Tanah bagi bulan Mac 2021
93
92Sewaan Bangunan Kediaman (termasuk Berek, Asrama dan Rumah Rehat)SewaaneP/P4B0224201Sewa Bangunan KediamanDengan Kontrak:
No kontrak / No. Invois / Tarikh

Tanpa Kontrak:
No. Invois / Tarikh
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021

Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021 - Sewaan asrama bagi bulan Mac 2021

Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021 - Sewaan asrama bagi bulan Mac 2021
P4 - PK 5.1 – Perolehan Menggunakan Sistem e-Perolehan (eP), perenggan 8.1- Pengecualian Penggunaan Sistem eP

eP - sewaan one-off
P4 - sewaan berkala
07/11/2023
(Emel BPOPP bth 05/11/2023)
94
93Sewaan Bangunan Pejabat (termasuk Institut Pelajaran, Institut Penyelidikan, Sekolah, Tadika, Balai polis, Balai Bomba, Mahkamah, Hospital, Klinik kesihatan, Penjara)SewaaneP/P4B0224202Sewa Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan)Dengan Kontrak:
No kontrak / No. Invois / Tarikh


Tanpa Kontrak:
No. Invois / Tarikh
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021


Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021 - Sewaan Ruang Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi bulan Mac 2021

Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021 - Sewaan Ruang Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi bulan Mac 2021
P4 - PK 5.1 – Perolehan Menggunakan Sistem e-Perolehan (eP), perenggan 8.1- Pengecualian Penggunaan Sistem eP

eP - sewaan one-off
P4 - sewaan berkala
07/11/2023
(Emel BPOPP bth 05/11/2023)
95
94Sewaan Bangunan Perusahaan (termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari)SewaaneP/P4B0224203Sewa Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari)Dengan Kontrak:
No kontrak / No. Invois / Tarikh

Tanpa Kontrak:
No. Invois / Tarikh
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021

Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021
Dengan Kontrak:
JANM-KKB-23015 / ABC12345W / 27032021 - Sewaan Bangunan Perusahaan bagi bulan Mac 2021

Tanpa Kontrak:
ABC12345W / 27032021 - Sewaan Bangunan Perusahaan bagi bulan Mac 2021
P4 - PK 5.1 – Perolehan Menggunakan Sistem e-Perolehan (eP), perenggan 8.1- Pengecualian Penggunaan Sistem eP

eP - sewaan one-off
P4 - sewaan berkala
07/11/2023
(Emel BPOPP bth 05/11/2023)
96
95Sewaan Bangunan-bangunan Lain (e.g: dewan, bilik seminar)SewaanePB0224299Sewa Bangunan-bangunan LainNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021
ABC12345W / 27032021-
Sewaan dewan bagi bulan Mac 2021
97
96Sewa Kenderaan Penumpang (Termasuk Sewa Van, Bas, Kereta, Motosikal, Skuter dan Buggy)SewaanePB0224301Sewa Kenderaan Penumpang (Termasuk Sewa Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021
ABC12345W / 27032021-
Sewaan Kenderaan jenis Van bagi bulan Mac 2021
98
97Sewaan Kenderaan Untuk membawa Peserta Luar Yang Terlibat Dengan Program Jabatan SewaanePB0224301Sewa Kenderaan Penumpang (Termasuk Sewa Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter)No. Invois / TarikhABC12345W / 27032021
ABC12345W / 27032021-
Sewaan Kenderaan bagi bulan Mac 2021
99
98Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain SewaanePB0224302Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang LainNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021
ABC12345W / 27032021-
Sewaan Kenderaan pengangkutan barang bagi bulan Mac 2021
100
99Sewaan Lori sahaja (tidak termasuk perkhidmatan pengangkutan dan pemindahan barang) SewaanePB0224302Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang LainNo. Invois / TarikhABC12345W / 27032021
ABC12345W / 27032021-
Sewaan Lori bagi bulan Mac 2021