ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
ЗАЯВАформа 2
2
щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)
3
(з 11 липня 2021 року)
4
Відомості про реєстраційну дію (обирається одна із реєстраційних дій)
5
6
Державна реєстрація створення юридичної особиВключення відомостей про юридичну особу
7
8
VДержавна реєстрація змін до відомостей про юридичну особуДержавна реєстрація припинення юридичної особи
9
Прим. Заява заповнюється друкованими літерами. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються. Для державної реєстрації припинення юридичної особи необхідно вказати ідентифікаційний код такої особи, стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (у разі реорганізації) та заповнити відомості на сторінці 9 заяви. Усі інші поля заяви не заповнюються.
10
11
12
Відомості про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу)
13
14
Зміна найменування Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)
15
16
Зміна місцезнаходженняЗміна установчих документів
17
18
Зміна органів управлінняЗміна керівника або відомостей про керівника
19
20
Зміна засновників (учасників) або відомостей про таких осіб Зміна видів економічної діяльності
21
22
Зміна інформації для здійснення зв'язкуВнесення відомостей про правонаступника (у разі виділу)
23
24
Зміна особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, або відомостей про таку особу
25
26
Перехід на діяльність на підставі модельного статуту
27
28
Перехід з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
29
30
Внесення відомостей про юридичну особу, правонаступником якої є юридична особа (у разі приєднання)
31
32
Зміна державного органу, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права
33
Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: в актуальному станіVпотребують оновлення
34
35
Прошу зареєструвати зміни до відомостей про юридичну особу протягом:24-х годин6-и годин2-х годин
36
Прим. Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника для юридичних осіб, визначених законом, заповнюється завжди незалежно від обраних змін, а також у разі реорганізації таких юридичних осіб. Відомості про ідентифікаційний код юридичної особи заповнюються незалежно від обраних змін. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін. Для включення або виключення виду економічної діяльності вказується відповідний код та знак "+" або "-". Для зміни основного виду економічної діяльності заповнюється перший рядок.
37
38
39
40
Відомості про реєстрацію до 1 липня 2004 року (у разі включення відомостей про юридичну особу)
41
42
Дата реєстрації дд.мм.рррр
43
Найменування органу реєстрації
44
45
46
47
48
Відомості про юридичну особу
49
Найменування:
50
організаційно-правова форма
51
Благодійнийфонд
52
53
назва
54
"Квіточка"
55
56
57
58
Ідентифікаційний код (крім випадку державної реєстрації створення юридичної особи)11111112
59
60
61
______________________________дд.мм.рррр
62
підписдата
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100