ปฏิทินการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น
3
ตามคำสั่งที่ 645/562 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
5
ที่โรงเรียนอำเภอ/ศูนย์19 สิงหาคม 256220 สิงหาคม 256221 สิงหาคม 256222 สิงหาคม 256223 สิงหาคม 256226 สิงหาคม 256227 สิงหาคม 256228 สิงหาคม 256229 สิงหาคม 2562
6
เช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่าย
7
1บ้านเสาเล้าเมือง1
8
2บ้านสุขเกษมเมือง1
9
3บ้านห้วยลึกเมือง1
10
4บ้านนาวังเวินเมือง1
11
5
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เมือง1
12
6บ้านตำแยเมือง1
13
7หนองบัววิทยายนเมือง1
14
8บ้านกุดเต่าเมือง2
15
9บ้านข้องโป้เมือง2
16
10
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
เมือง2
17
11บ้านทรายงามเมือง2
18
12บ้านโคกกุงเมือง2
19
13
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
เมือง 2
20
14บ้านนาอ่างเมือง2
21
15
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
เมือง2
22
16บ้านนามะเฟืองเมือง2
23
17บ้านดอนนาดีเมือง2
24
18บ้านหินคูณเมือง2
25
19
โรงเรียนบ้านพร้าว
เมือง3
26
20บ้านโคกม่วยเมือง3
27
21บ้านโคกม่วยเมือง3
28
22บ้านห้วยค้อเมือง3
29
23บ้านบกโนนเรียงเมือง3
30
24
บ้านศรีสุขนาล้อม
เมือง3
31
25
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เมือง3
32
26
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง4
33
27บ้านโนนคูณเมือง4
34
28บ้านโนนขมิ้นเมือง4
35
29
หนองหว้าวิทยาสรรค์
เมือง4
36
30บ้านเพ็กเฟื้อยเมือง4
37
31บ้านห้วยโจดเมือง4
38
32บ้านห้วยไร่เมือง4
39
33บ้านนาเลิงเมือง4
40
34หัวนาศึกษาวิทย์เมือง5
41
35บ้านดินทรายอ่อนเมือง5
42
36บ้านลาดเมือง5
43
37
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง5
44
38บ้านโนนม่วงเมือง5
45
39
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
เมือง5
46
40
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เมือง5
47
41บ้านบุ่งบกเมือง5.
48
42บ้านข่าดอนเข็มเมือง5
49
43
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
เมือง5
50
44บ้านห้วยหามต่างเมือง5
51
45บ้านดอนหันเมือง5
52
46
บ้านหนองแสงนาล้อม
เมือง5
53
47
บ้านโคกกลางโนนงาม
เมือง6
54
48
ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
เมือง6
55
49
บ้านคึมชาดห้วยบง
เมือง6
56
50บ้านหนองบัวโซมเมือง6
57
51บ้านหนองปลาขาวเมือง6
58
52
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
เมือง6
59
53บ้านดอนยานางเมือง6
60
54
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง6
61
55บ้านดอนยานางเมือง6
62
56
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
เมือง 6
63
57บ้านอ่างบูรพาเมือง7
64
58บ้านโนนทันเมือง7
65
59บ้านภูพานคำเมือง7
66
60บ้านภูพานทองเมือง7
67
61บ้านห้วยทรายเมือง7
68
62ร่มเกล้าเมือง7
69
63
อนุบาลหนองบัวลำภู
เมือง7
70
64บ้านลำภูเมือง7
71
65บ้านกเมือง8
72
66
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เมือง8
73
67บ้านโนนอุดมเมือง8
74
68บ้านหนองกุงเมือง8
75
69
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เมือง8
76
70ยางหลวงพิทยาคมเมือง8
77
71
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง8
78
72
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เมือง8
79
73
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
เมือง8
80
74
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
ศรีบุญเรือง1
81
75บ้านห้วยไผ่
ศรีบุญเรือง1
82
76บ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง1
83
77หนองม่วงชมพูทอง
ศรีบุญเรือง1
84
78เมืองใหม่วิทยา
ศรีบุญเรือง1
85
79บ้านหนองทุ่งมน
ศรีบุญเรือง1
86
80
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ศรีบุญเรือง1
87
81บ้านมอใต้
ศรีบุญเรือง1
88
82บ้านห้วยกวางทอง
ศรีบุญเรือง1
89
83
โนนข่าประชาสรรค์
ศรีบุญเรือง1
90
84กุดจิกวิทยา
ศรีบุญเรือง1
91
85
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง2
92
86
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ศรีบุญเรือง2
93
87
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง2
94
88บ้านนาแพง
ศรีบุญเรือง2
95
89บ้านหนองบัวน้อย
ศรีบุญเรือง2
96
90บ้านศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง2
97
91บ้านหนองแตง
ศรีบุญเรือง2
98
92
ฝายหินประชารักษ์
ศรีบุญเรือง3
99
93บ้านมอเหนือ
ศรีบุญเรือง3
100
94
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ศรีบุญเรือง3
Loading...