גליון מעקב אחר סטטוס הטיפול בבעיות ניקיון, שרותים ותקלות כלליות | בית החינוך גאון הירדן דרכא (תגובות)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
חותמת זמןשם המדווחמיקום התקלהפרטי התקלהסטטוס הטיפול בתקלה (בטיפול / טופל / אחר ...)
6
09/10/2018 13:16:30פאני חיותשירותי בנות חדר מוריםדווח על החלפת ברז כיור-מטפטף, טרם טופל

לטיפול
טופל
7
11/10/2018 08:06:25רואן אבו סלאחחדר מחנים ז-ח (מתחת למחשבים)נמלים- יש צורך בהדברהטופל
8
11/10/2018 09:49:55פאני חיותשירותי בנים- ספרייה הניאגרה לא תקינה, בזמן פעולה זרם מים פועל ללא הפסקהטופל
9
14/10/2018 08:36:42אפרת מעטוףחדר מחשבים אמישהו כתב בטוש על המסך של המקרן.... טופל
10
14/10/2018 14:07:44פאני חיותשירותי בנות-חטיבת בינייםדלתות לא תקינותבטיפול
11
14/10/2018 15:12:23פאני חיותחטיבה עליונה מעל חדר מוריםדלת כניסה אחורנית על יד השירותים לא תקינהטופל
12
17/10/2018 07:55:12צופיתליד מקלט התעמלותהמדרכה בולטת ויש סכנת התקלות ונפילהבבדיקה
13
21/10/2018 07:58:10ולריהיא 4חלונות אינם נסגרים טובטופל
14
21/10/2018 21:11:31אילה גולן לויכיתה י'2ידית חיצונית של הדלת שבורהטופל
15
22/10/2018 15:22:53אודיבית אופקידית דלת ראשיתטופל
16
22/10/2018 15:23:33אודיח4פלורוסנט וידית דלתטופל
17
22/10/2018 15:24:18אודיחדר מחנכים ז חלהחליף ידית וצביעת דלתטופל
18
22/10/2018 15:24:50אודיכיור מחשבים למעלהסתוםטופל
19
22/10/2018 15:25:22אודישרותים מחשביםדלת ימינית סתימה בנוסף ידית ברז שבורהטופל
20
24/10/2018 09:05:34זיוה חביבט/1רשת לחלון בכיתת ממ"ד
נמלים גדולות ברוב המבנה כולל שרותים. תודה
בבדיקה
21
28/10/2018 13:50:51פאני חיותשירותי אודיטוריוםדווח מספר חודשים על ריח ביוב בשירותים
טרם טופל
לטיפול
בבדיקה
22
28/10/2018 13:52:13פאני חיותשירותי בנים-ספריהבזמן שימוש , מים זורמים בלי הפסקה( בעיה בניאגרה)טופל
23
04/11/2018 09:46:49שירזשרותי בנים בנין ספחשרותים סתומיםטופל
24
09/11/2018 07:59:01אפרת מעטוףיא3תלמידים שניסו להכנס לכיתה מבחוץ התקשו לעשות זאת, גם התלמידים שהיו בכיתה היו צריכים להפעיל כוח כדי לצאתטופל
25
18/11/2018 08:04:47שירזספח 7בבקשה להביא עוד שולחןטופל
26
19/11/2018 07:45:26אפרת מעטוףפינת עבודה - רבקה שלומיצריך להחזיר את הכיסוי של המנורות פלורוסנטטופל
27
25/11/2018 20:30:25אפרת מעטוףחדר מחשבים א+בצריך לסדר את הידיות של דלתות החדרים... הידית בחדר מורים א יצאה היום מהמקום ונראה שגם בחדר מורים ב זה קרוב לכךטופל
28
25/11/2018 20:32:04אפרת מעטוףחדרי מחשביםהחדרים מזוהמים... חייבים לשטוף אותם ולבקש מהמנקות לעבור גם על השולחנות... תודהטופל
29
10/12/2018 09:37:32אודיבניין חדש להחליף את הרתק למנעול במערכת כריזהטופל
30
10/12/2018 14:13:41אודיבניין ספח שרותי בנות 2 מתקני נייר טואלט שבוריםטופל
31
13/01/2019 11:14:09שירז רוביןספח 7מבקשת שני שולחנות ושמונה כסאות,מטאטא ויעהטופל
32
20/01/2019 08:47:43אודימעבדת פיזיקהלהחליף לוחטופל
33
27/01/2019 14:10:12אפרת מעטוףחדרי מחשביםניקוי חדרי מחשביםבטיפול
34
03/02/2019 15:26:54שירזברז בכיור שרותי מורים הברז לא נסגרטופל
35
10/02/2019 12:29:15אפרת מעטוףחדרי מחשביםכיסא שבור, הושאר מחוץ לחדרי המחשביםטופל
36
17/02/2019 11:43:11אפרת מעטוףכיתה י4במספר ארוניות הצירים התנתקו + באחת הארוניות הידית שבורהבטיפול
37
17/02/2019 16:48:30אילה גולן לויי'22 רשתות יצאו מהחלוןטופל
38
19/02/2019 13:39:59ניר חזקיהוכיתה י'3לוקרים שבורים בכיתהבטיפול
39
20/02/2019 15:07:01ניר חזקיהוי'3לוח מתפרק מהקיר - לוח שמאלי בכיתה הדיבל בפינה הימנית למעלה מתפרק מהקירבטיפול
40
03/03/2019 14:49:56אפרת מעטוףיא3נזילה לכל אורך התקרה, בצד שליד החלונות והדלת - גורם לשלוליות קבועות בכיתה... בטיפול
41
42
05/03/2019 09:22:11דניאל טייבמחשבים גהמון קקי של עכברים על אדן החלון
43
07/03/2019 09:35:38דניאל בורוכוביץמעבדותלשונית מנעול דלת שבורה
44
25/03/2019 12:50:12שריתיציאה לתחנות נווהכיסוח עשבים
45
26/03/2019 12:21:06דניאל בורוכוביץמעבדה ביולוגיהגג דולף
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...