ข้อมูลการให้บริการ-รายเดือน-60.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การให้บริการระดับอำเภอรพสต.นาเยียรพสต.นาจานรพสต.นาดีรพสต.นาดู่รพสต.นาเรือง
2
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
3
OPD287538055887538341218435590554663464581
4
การให้บริการสิทธิ์ UC
260334805607188111181378520425525429536
5
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
2723252835233757701291383545
6
- ประกันสังคม (รพ.สรรพสิทธิ์)
1832022027004646110118711
7
- ข้าราชการ7410777193392114152531
8
- อปท.11120011235533
9
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
441133000000
10
แผนไทย740133111727099104247571170275107111
11
การให้บริการสิทธิ์ UC
52210558122685901414151302358589
12
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
1091381822775378202011110
13
- ประกันสังคม678257224558151500
14
- ข้าราชการ4054131555618551111
15
- อปท.220000220000
16
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
000000000000
17
การให้บริการสิทธิ์ UC
312545356419448961271519935555760514625
18
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
377459455627411101481491584656
19
- ประกันสังคม (รพ.สรรพสิทธิ์)
25028425342291104125133711
20
- ข้าราชการ11416120222438153919203642
21
- อปท.13140011455533
22
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
441133000000
23
รวม388354577321057953135673912318531076606737
24
เวชภัณฑ์ยา
25
- ยาแผนปัจจุบัน (ราคา)024141.4715575.0625093.1521382.4786,192.15573,580.88
26
- ยาแผนไทย (ราคา)0339671878382.85500023,965.85132,467.90
27
เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ราคา)
08339.617787.149924.9457830,629.65183,605.59
28
รวม035877.0830549.243400.930960.47140,787.65854,378.47
29
603,498.1375,459.91147,915.83109,622.56157647.73112,852.10
30
152,161.0836,875.3230,682.0033,547.0029182.7621,874.00
31
197,301.6628,312.7246,563.7936,506.8950,729.8835,188.38
32
140,647.95225,161.62179,676.45237560.37169,914.48952,960.87
33
14.7623.6318.8524.9317.83
34
แก้ไขนาดู่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตค.59
พย.59
ธค.59
มค.60
กพ.60
มีค.60
เมษ.60
พค.60
มิย.60
กค.60
สค.60
กย.60