ข้อมูลการให้บริการ-รายเดือน-61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การให้บริการระดับอำเภอรพสต.นาเยียรพสต.นาจานรพสต.นาดีรพสต.นาดู่รพสต.นาเรือง
2
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
Visit (คน)
Service (ครั้ง)
3
OPD246059841197299250785744740259790453605
4
การให้บริการสิทธิ์ UC
256257951078287349584013696550825426561
5
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
3503981191191217314425402744
6
- ประกันสังคม (รพ.สรรพสิทธิ์)
19320947477101621114120911
7
- ข้าราชการ102113686835913152077
8
- อปท.4364442261020221126
9
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
12120000001212
10
แผนไทย456633891111061141911890132101101
11
การให้บริการสิทธิ์ UC
33848969899810212111721008787
12
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
597220227781500
13
- ประกันสังคม28391214573351233
14
- ข้าราชการ2325552400551111
15
- อปท.8833114400
16
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
0000000000
17
การให้บริการสิทธิ์ UC
290062841147296259394225807622925513648
18
การให้บริการสิทธิ์ Non UC
397458139141202938511591794158
19
- ประกันสังคม (รพ.สรรพสิทธิ์)
2212485961121719241191321214
20
- ข้าราชการ12513873735991320251818
21
- อปท.51727733101420221126
22
- นอกเขตมารับบริการ (นค.1) นอกรอยต่อ
1212000000121200
23
รวม370672121425324463310001019099521295595764
24
เวชภัณฑ์ยา
25
- ยาแผนปัจจุบัน (ราคา)21233.3423,678.6927954.331197.3174,063.67397,467.83
26
- ยาแผนไทย (ราคา)10974,000.00280019509,847.00#VALUE!
27
เวชภัณฑ์มิใช่ยา (ราคา)
8338.6113,001.047571.733654.2332,565.61170,505.01
28
รวม030668.9540,679.7338326.066801.54116,476.28638,930.49
29
465,023.2956,232.93110,254.0482,850.93126936.5388,748.86
30
#VALUE!13,440.0016,349.25#VALUE!20345.4021,530.00
31
190,376.5516,406.0437,138.2739,421.3556,521.6140,889.28
32
86,078.97163,741.56#VALUE!203803.54151,168.14#VALUE!
33
#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!
34
แก้ไขนาดู่
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตค.60
พย.60
ธค.60
มค.61
กพ.61
มีค.61
เมษ.61
พค.61
มิย.61
กค.61
สค.61
กย.61
 
 
Main menu