Check căn A8
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
TÒA A8
2
Cập nhật liên tục sau 5 phút
3
Tầng/
Căn số
123456789101112
4
Diện tích114,5m2 114,5m2 90,6m290,6m274,7m274,3m290,6m290,6m283,7m283,7m286,5m286,5m2
5
Hướng cửa NamBắcNamBắcNam Nam Nam BắcNamBắcĐôngTây
6
Hướng Ban CôngT-BT-NBắcNamBắc BắcBắc NamĐ-BĐ-NT-NĐ-B
7
Tầng 03A8-0301A8-0302A8-0303A8-0304A8-0305A8-0306A8-0307A8-0308A8-0309A8-0310A8-0311A8-0312
8
ĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐB
9
2,565,457,971
10
Tầng 05A8-0501A8-0502A8-0503A8-0504A8-0505A8-0506A8-0507A8-0508A8-0509A8-0510A8-0511A8-0512
11
ĐBĐB-ĐBĐBĐB-CĐTĐBĐBĐBĐB
12
2,641,313,001
2,641,313,001
13
Tầng 05AA8-05A01A8-05A02A8-05A03A8-05A04A8-05A05A8-05A06A8-05A07A8-05A08A8-05A09A8-05A10A8-05A11A8-05A12
14
ĐBĐB-ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐB
15
3.435.106.7962.589.522.5502.589.522.550
16
Tầng 06A8-0601A8-0602A8-0603A8-0604A8-0605A8-0606A8-0607A8-0608A8-0609A8-0610A8-0611A8-0612
17
ĐBĐBĐBĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐB
18
2.598.312.4712.663.890.226
19
Tầng 07A8-0701A8-0702A8-0703A8-0704A8-0705A8-0706A8-0707A8-0708A8-0709A8-0710A8-0711A8-0712
20
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
21
2.523.215.9912.589.522.550
22
Tầng 08A8-0801A8-0802A8-0803A8-0804A8-0805A8-0806A8-0807A8-0808A8-0809A8-0810A8-0811A8-0812
23
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
24
2.663.890.226
25
Tầng 09A8-0903A8-0907
26
ĐBĐB
27
2.663.890.2262.663.890.226
28
Tầng 10A8-1004A8-1007
29
ĐBĐB
30
2.598.312.4712.663.890.226
31
Tầng 11A8-1101A8-1102A8-1103A8-1104A8-1105A8-1106A8-1107A8-1108A8-1109A8-1110A8-1111A8-1112
32
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
33
2.598.312.471
34
Tầng 11AA8-11A01A8-11A02A8-11A03A8-11A04A8-11A05A8-11A06A8-11A07A8-11A08A8-11A09A8-11A10A8-11A11A8-11A12
35
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
36
2.573.280.311
37
Tầng 12A8-1201A8-1202A8-1203A8-1204A8-1205A8-1206A8-1207A8-1208A8-1209A8-1210A8-1211A8-1212
38
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
39
2.598.312.471
40
Tầng 14A8-1401A8-1402A8-1403A8-1404A8-1405A8-1406A8-1407A8-1408A8-1409A8-1410A8-1411A8-1412
41
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
42
2.523.215.991
43
Tầng 15A8-1501A8-1502A8-1503A8-1504A8-1505A8-1506A8-1507A8-1508A8-1509A8-1510A8-1511A8-1512
44
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
45
46
Tầng 16A8-1603A8-1607
47
ĐBĐB
48
2.663.890.226
49
Tầng 17A8-1701A8-1702A8-1703A8-1704A8-1705A8-1706A8-1707A8-1708A8-1709A8-1710A8-1711A8-1712
50
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
51
2.573.280.311
52
Tầng 18A8-1801A8-1802A8-1803A8-1804A8-1805A8-1806A8-1807A8-1808A8-1809A8-1810A8-1811A8-1812
53
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
54
2.598.312.471
55
Tầng 19A8-1901A8-1902A8-1903A8-1904A8-1905A8-1906A8-1907A8-1908A8-1909A8-1910A8-1911A8-1912
56
ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
57
2.598.312.4712.663.890.226
58
Tầng 20A8-2001A8-2002A8-2003A8-2004A8-2005A8-2006A8-2007A8-2008A8-2009A8-2010A8-2011A8-2012
59
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
60
2.598.312.471
61
Tầng 21A8-2105A8-2106
62
ĐBĐB
63
64
Tầng 22A8-2201A8-2202A8-2203A8-2204A8-2205A8-2206A8-2207A8-2208A8-2209A8-2210A8-2211A8-2212
65
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐBĐB
66
2.585.796.3912.651.495.614
2,689,464,932
67
Tầng 23A8-2301A8-2302A8-2303A8-2304A8-2305A8-2306A8-2307A8-2308A8-2309A8-2310A8-2311A8-2312
68
ĐBĐBĐB-ĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐB
69
2.585.796.3912.651.495.614
70
Tầng 24A8-2401A8-2402A8-2403A8-2404A8-2405A8-2406A8-2407A8-2408A8-2409A8-2410A8-2411A8-2412
71
ĐBĐBĐB-ĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐB
72
2.548.248.1512.614.311.775
73
Tầng 25A8-2501A8-2503A8-2504A8-2507A8-2508A8-2509A8-2510A8-2512
74
ĐB----ĐBĐBCĐT
75
3.370.551.2762.614.311.7752.548.248.1512.614.311.7752.650.399.5912.545.133.3932.615.379.612
76
Tầng 26A8-2601A8-2602A8-2603A8-2604A8-2605A8-2606A8-2607A8-2608A8-2609A8-2610
77
ĐBĐBĐB-ĐBĐBĐBĐBĐBĐB
78
2.548.248.1512.615.379.612
79
Tầng 27A8-2701A8-2702A8-2703A8-2704A8-2705A8-2706A8-2707A8-2708A8-2709A8-2710
80
ĐBĐBĐBĐBĐBĐB-ĐBĐBĐB
81
2.539.944.0992.473.151.671
2,590,742,981
82
Tầng 28A8-2801A8-2802A8-2803A8-2804A8-2805A8-2806A8-2807A8-2808A8-2809A8-2810
83
ĐBĐB--ĐBĐB-ĐBĐBĐB
84
2,590,742,981
2,522,614,704
2,590,742,981
2.348.308.638
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Tòa A8