PSList_BandraEAST
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Assembly wise List of Polling Stations
2
3
4
PS No & NameAddress
5
1 - Vakola Bridge, Santacruz(E), Mumbai - 55Docotor Hedgewar Vyayam Shala, & Samaj Mandir Samarth Vyayam Shala, Chaitnya Nagar, Vakola Bridge, Santacruz (E),Mumbai - 55
6
2 - Vakola Bridge, Santacruz(E), Mumbai - 55Sant Nirankari Adhyatmik Satsang Bhavan, Davari Nagar Gate No.4 santacruz (E), Mumbai - 55
7
3 - Vakola Bridge, Santacruz(E), Mumbai - 55Marathi Apar Pra. Shala Kr. 2 Talamajala Room No. 1 Nehru Road Vakola Santakuz (pu )
8
4 - Vakola Bridge,
Santacruz (E), Mumbai - 55
Pandol Opp. Sant Nirankar Aadhyatmik Satsang Bhavan, Daravi Nagar ,Gate No.4 Santacruz (E)
9
5 - Davarinagar, Santacruz(E), Mumbai - 55Davari Nagar Rahivasi Samitiche Patangan, Davari Nagar Gate No. 2 (Mandap), Aliyawar Jang Marg, Satancruz (E), Mumbai - 55
10
6 - Davarinagar, Santacruz(E), Mumbai - 55Saidham Co.Op.Hsg. So.Davari Nagar Gate No.1 Samajvadi Seva Sangh, Santacruz (E), Mumbai - 555
11
7 - Davarinagar, Santacruz(E), Mumbai - 55Davari Nagar Rahivasi Samiti Karyalay, Sai Sadan Chawl, Davari Nagar Gate No.2 Santacruz (E), Mumbai - 55
12
8 - Davarinagar, Santacruz(E), Mumbai - 55Davari Nagar Rahivasi Samitiche Patangan, davari Nagar gate No.2 Aliyawar Jang Marg, Santacruz )E)
13
9 - Davarinagar, Santacruz (E), Mumbai - 55Marathi Apar Pra. Shala Kr. 2 Talamajala Room No. 1 Nehru Road Vakola Santakuz (pu )
14
10 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School Ground Floor, Room No. 1
15
11 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School, 1st Floor,Room No.3
16
12 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School,1st Floor,Room No.4
17
13 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School,1st Floor, Room No. 5
18
14 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School, 1 st Floor Room No. 6
19
15 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School Pahila Mala Kho. Kr. 7 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
20
16 - T.P.S.3,11th Road,
Santacruz (E),Mumbai 55
Seth Chimanlal Nathuram High School, 3rd Floor,Room No.9
21
17 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School Pahila Mala Kho. Kr. 8 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
22
18 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School,3rd Floor, Room No.11
23
19 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School, Ground Floor,Room No.2
24
20 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School Tal Majla Hall T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
25
21 - T.P.S.3,6th Road
Santacruz (E),
Mumbai - 55
Santacruz (E),U.P.Municipal Gujarathi School 2nd Floor, Room No.32
26
22 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School 1st Floor Room No. 24
27
23 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. Shala Pahila Majla Kho. Kr. 21 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
28
24 - T.P.S.3,6th Road Santacruz (E) Mum.55Santacruz (E),U.P.Municipal Gujarathi School 2nd Floor, Room No.34
29
25 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School Ground Floor, Room No. 3
30
26 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School,1st Floor, Room No.4
31
27 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School Ground Floor Room No. 7
32
28 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. Shala Pahila Majla Kho. Kr. 8 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
33
29 - T.P.S.3,6th Road
Santacruz (East)
Mum. 55
Santacruz (E),U.P.Municipal Gujarathi School 2nd Floor, Room No.37
34
30 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School Ground Floor, Room No. 5
35
31 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School Groundd Floor Room No. 15
36
32 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. Shala Tal Majla Kho. Kr. 13 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
37
33 - T.P.S.3, 6th Road
Santacruz (East)Mum. 55
Santacruz (e), U.P. Municipal School, 3rd Floor Room no.40
38
34 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. Shala Pahila Majla Kho. Kr. 26 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
39
35 - T.P.S.3,6th Road Santacruz (East)
Mum. 55
Santacruz (e), U.P. Municipal Hindi School 3rd Floor, Room No.41
40
36 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. School 1st Floor Room No. 23
41
37 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun.School 1st Floor Room No.25
42
38 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun.School 1st Floor Room No. 19
43
39 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Muncipal School 1st Floor, Room No.22
44
40 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun.School 1 st Floor, Room No.17
45
41 - T.P.S.3, 6th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Santakuz East U. Pra. Mun. Shala Pahila Majla Kho. Kr. 30 T. P. S. 3 11 Va Rasta Santakuz (purv ) Mumbai 55
46
42 - T.P.S.3,6th Road
Santacruz (East)
Mum. 55
Santakuz East U. Pra. Mun.Hindi Shala 3rd Floor Kho. Kr. 45
47
43 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Shikshan Sanstha, Raje Sambhaji Vidyalay, Ground Floor, Room No.3
48
44 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Shikshan Sanstheche Raje Sambhaji Vidyalay Talamajala Kholi Kr. 4 Tilak Nagar Golibar Santakuz (pu ) Mumbai 55
49
45 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E) , Mumbai - 55Santacruz (e), U.P. Municipal Hindi School 3rd Floor, Room No.45
50
46 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Shikshan Sanstha Raje Sambhaji Vidyalay 1st Floor Room No. 7
51
47 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Shikshan Sanstha Raje Sambhaji Vidyalay, Ground Floor, Room No.5
52
48 - T.P.S.3,11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram Highschool 2nd Floor Room No.9
53
49 - T.P.S.3,11th Road,
Santacruz (E), Mumbai-55
Seth Chimanlal Nathuram High School, 3rd Floor, Room No.12
54
50 - T.P.S.3, 11th Rd., Santacruz(E), Mumbai-55Seth Chimanlal Nathuram High School, 2nd Floor Room No.10
55
51 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Shikshan Sanstha Raje Sambhaji Vidyalay, 1st Floor Room No.6
56
52 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Mun. U. Pra. Urdu School, Nehru Nagar, Ground Floor Room No.1
57
53 - Nehru Nagar, Golibar Rd., Near Fish Market, MumbaiSailani Edu. Society chi Balavadi Nehru Nagar Room No.1
58
54 - Neharu Nagar Golibar Road Near Fish Market, MumbaiSailani Edu. Society chi Balavadi Nehru Nagar Room No.2
59
55 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Maulana Azad School Grd Floor, Std.3 (East Side) Neharu Nagar
60
56 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Maulana Azad School,Ground Floor, Old Complex Room (West Side), Nehru Nagar, Room No.1.
61
57 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Maulana Azad School,Ground Floor, Computer Room Nehru Nagar.
62
58 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Mun. U. Pra. Urdu Shala Nehru Nagar,Ground Floor, Room No.2
63
59 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Mun. U. Pra. Urdu School, Nehru Nagar, Ground Floor, Room No. 3
64
60 - Nehru Nagar, Masjid Rd., Mumbai-55Mun. U. Pra. Urdu School, Nehru Nagar, Ground Floor Room No.4
65
61 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Probodhan Edu. Instt. Raje Sambhaji Vidyalaya Ground Floor, Room No.1
66
62 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Edu.Instt. Raje Sambhaji Vidyalaya, Ground Floor, Room No.2
67
63 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay, Old Bld.Ground Floor, Hall B
68
64 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay Vyankatesh Sabhagruh,Ground Floor C
69
65 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay Vyankatesh Sabhagruh Ground Floor D
70
66 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay, New Bld.Ground Floor Hall - E
71
67 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay Navi Imarat Tal Majla Hall F Jawahar Nagar Khar (pu ) Mumbai 55
72
68 - Jawahar Nagar Khar East, Mumbai - 55Anuyog Vidyalay 2nd Floor, Room No.1
73
69 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar Mun.U. Pra. Mun. School Ground Floor, Room No.1
74
70 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar Mun.U Pra. Mun.School, Ground Floor, Room No.2
75
71 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar U. P. Mun. School 1st Floor Room No. 3
76
72 - Jawahar Nagar Khar East, Mumbai 55Jawahar Nagar U.P.Municipal School,3rd Floor, Room no.3
77
73 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar Mun. Pra. Mun. Shala Pahila Majla Kho. Kr. 4 Jawahar Nagar Khar (pu ) Mumbai 55
78
74 - Jawahar Nagar Khar (E), Mumbai 55Jawahar Nagar U.P.Municipal School, 3rd Floor, Room No.1
79
75 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar Mun.U Pra. Mun.School, 1st Floor Room No. 5
80
76 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar, U. Pra. Mun.School, 1st Floor,Room No.6
81
77 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay Ofis Room Tal Majla Jawahar Nagar Khar (pu ) Mumbai 55
82
78 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay 2nd Floor Room No.2
83
79 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Probhodh Balwadi,Gr.Fl.Indira Nagar, Near Indira Nagar, Police Sataion
84
80 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Probhodh Balwadi 1 st. Fl.Indira Nagar, Near Indira Nagar, Police station.
85
81 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Probhodh Balwadi 1st Floor, Indira Nagar, Near Indira Nagar Police Station
86
82 - Jawahar Nagar, Golibar Rd., Prabhat Vyayam Shala Marg, Khar(E), MumbaiSanjivani Hsg.So.(Balwadi)Near Hanuman Mandir, Gr.Fl.Jawahar Nagar, Khar (E)
87
83 - Tilak Nagar, Golibar, Santacruz(E), Mumbai-55Prabodhan Edu.Instt. Raje Sambhaji Vidyalaya, 1st Fl.Room No.5
88
84 - Jawahar Nagar, Golibar Rd., Prabhat Vyayam Shala Marg, Khar(E), MumbaiSanjivani Hsg. So.(Anganwadi No.43), Gr.Fl.Jawahar Nagar, Khar (E)
89
85 - Jawahar Nagar, Golibar Rd., Prabhat Vyayam Shala Marg, Khar(E), MumbaiSanjeevani Hsg.So.(Anganwadi No. 43)1st.Fl.Jawahar Nagar, Khar (E)
90
86 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar Mun. Hindi Shala 2 Ra Majla Kho. Kr. 7 Jawahar Nagar Khar (pu ) Mumbai 55
91
87 - Jawahar Nagar Khar East, Mumbai 55Jawahar Nagar U.P. Municipal School 3rd Floor, Room No.2
92
88 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay Pahila Majla Kho. Kr. 1 Jawahar Nagar Khar (pu ) Mumbai 55
93
89 - Jawahar Nagar Khar (E), Mumbai 55Anuyog Vidhyalay, 1st Floor, Room no.3 jawahar Nagar Khar (E)
94
90 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay 1st Floor Room No. 2 Jawahar Nagar Khar (E)
95
91 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Anuyog Vidyalay, 1st Floor Room No. 3 Jawahar Nagar, Khar (E)
96
92 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar,U.P.Mun.School,2nd Fl.Room No.8
97
93 - Jawahar Nagar, Khar(E), Mumbai-55Jawahar Nagar U.P. Mun. School 2nd Floor Room No. 9
98
94 - Jawahar Nagar Khar East, Mumbai 55Jawahar nagar U.P.Municipal School 3rd Floor, Room No.3
99
95 - Nirmal Nagar, Khar(E), Mumbai-51Nirmal Nagar U.Pra.Mun.School,Gr.Fl. Room No.1
100
96 - Nirmal Nagar, Khar(E), Mumbai-51Nirmal Nagar U. Pra. Mun.School, Gr.Fl.Room No.2
Loading...
 
 
 
PSList