σχολικό δυτικής περιφέρειας 2010 - συγκεντρωτικά ανά τάξη