Hackathon - data
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
DataBeskrivningFormat
Ansvarig myndighet
Användarvillkor
Mera information
2
Avfallstömningar
Beskriver enskilda tömningar av kärl. Den primära källan innehåller betydligt mer information utöver de som detta set innehåller men denna information är klassad som personuppgifter varvid Växjö kommun har anonymiserat detta till att enbart ta med postnummer delen av adressen.
CSV / JSON / Excel
Tekniska förvaltningen, Renhållningen
Public Domain
https://vaxjo.opendatasoft.com/explore/dataset/avfallstomningar0/
3
Invägning Häringetorp
Beskriver invägning vid återvinningscentralen i Häringetorp. Datamängden innehåller registrerade invägningar av de fordon som är kontrakterade av Växjö kommun och därmed kan anses vara offentlig information. Den ursprungliga datamängden innehåller utöver dessa registreringar även registrerade invägningar för företag vilka har utelämnats.
CSV / JSON / Excel
Tekniska förvaltningen, Renhållningen
Public Domain
https://vaxjo.opendatasoft.com/explore/dataset/invagning-haringetorp/information/
4
Anläggningar KoF
Beskriver de anläggningar och tillhörande objekt som är möjliga att boka via kommunens Kultur- och fritidsförvaltning.
CSV / JSON / Excel
Kultur- och fritidsförvaltningen
Public Domain
https://vaxjo.opendatasoft.com/explore/dataset/anlaggningar-kof/
5
Anläggningar Bokningar KoF
Beskriver bokningar av anläggningar som finns tillgängliga via kommunens Kultur- och fritidsförvaltning. En bokning kan vara enstaka men även en schemalagd bokning som spänner över en period. Detta set innehåller inte de schemalagda bokningarna som automatiskt av varje förening utan de som görs utöver dessa.
CSV / JSON / Excel
Kultur- och fritidsförvaltningen
Public Domain
https://vaxjo.opendatasoft.com/explore/dataset/bokningar/information/
6
Inpassager Norremark ÅVC
Beskriver registrerade passager till återvinningscentralen på Norremark.CSV / JSON / Excel
Tekniska förvaltningen, Renhållningen
Public Domain
https://vaxjo.opendatasoft.com/explore/dataset/kopia-av-avc-norremark_2015-08-01-2015-12-03_edited/
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Lokala data (VXO)
Natur och miljö
Människor i Sverige
Infrastruktur och samhälle
Ekonomi och finans
 
 
Main menu