ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
4
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2011
5
KHÓA 21 VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (ĐỢT 2) - ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐƯỢC DUYỆT VẮNG THI, HOÃN THI, THI LẠI
6
STT
Học phầnSTCHình thức thiNgày thi
Giờ vào phòng thi
Giờ thi
TG làm bài
Phòng Link Google meetDS Sinh viênSố SV Ghi chú
7
1
Lập trình hướng đối tượng
3Vấn đáp
(trên BT lớn)
3/19/20228h00K.A103
https://meet.google.com/ugm-qnqe-vkq
Nhóm (8) và (11)
Bùi Công Sáng
Phan Đức Thọ
Trần Văn Như
Ngô Thị Thu Huyền
4
Thi trực tuyến qua link Google Meet
Bổ sung thêm 1 sinh viên Hoãn thi/vắng thi của đợt Khóa 18,19,20 thi ghép cùng
8
2Kinh tế vi mô2Trắc nghiệm3/21/202215h4516h0075 phútK.B207
Theo DS được duyệt
17Thi trực tiếp tại phòng máy
9
3Pháp luật đại cương2Trắc nghiệm3/22/202215h4516h0050 phútK.B207
Theo DS được duyệt
15Thi trực tiếp tại phòng máy
Bổ sung 1 sinh viên hệ Cao đẳng (Lưu Thành Trung-181C900092-18I2)
10
4Tin học đại cương_BA3Thực hành3/26/20227h157h3075 phútK.B207
Theo DS được duyệt
24Thi trực tiếp tại phòng máy
11
5Tin học đại cương_IT3Thực hành3/26/20227h157h3080 phútK.B206
Theo DS được duyệt
18Thi trực tiếp tại phòng máy
12
6
Lập trình hướng đối tượng
3Vấn đáp
(trên BT lớn)
3/26/20228h00K.A101
https://meet.google.com/sig-oibo-oyx
Nhóm (4) và (10)
Phan Ngọc Khải
Võ Huỳnh Trung
Cao Thế Hiệu
Nguyễn Khắc Bào
4
Thi trực tuyến qua link Google Meet
13
7Tiếng anh 13Đọc + Viết + Nghe3/26/20229h159h30105 phútK.A107
Theo DS được duyệt
7Thi trực tiếp tại phòng lý thuyết
14
8Tiếng Anh dự bị5Đọc + Viết + Nghe3/26/20229h159h3075 phútK.A107
Theo DS được duyệt
5Thi trực tiếp tại phòng lý thuyết
15
9Cơ sở dữ liệu3Trắc nghiệm3/26/202213h4514h0060 phútK.B207
Theo DS được duyệt
18Thi trực tiếp tại phòng máy
16
10Nguyên lý hệ điều hành3Trắc nghiệm3/26/202213h4514h0060 phútK.B207
Theo DS được duyệt
1Thi trực tiếp tại phòng máy
17
11Vật lý2Trắc nghiệm3/26/202213h4514h0050 phútK.B207
Theo DS được duyệt
1Thi trực tiếp tại phòng máy
18
12Giải tích2Tự luận3/26/202215h1515h3060 phútK.A107
Theo DS được duyệt
14Thi trực tiếp tại phòng lý thuyết
Bổ sung thêm 3 sinh viên Hoãn thi/vắng thi của đợt Khóa 18,19,20 thi ghép cùng
19
13Tiếng anh 13NóiK.A105
Theo DS được duyệt
1Thi trực tuyến qua MS Team
Phòng KT&ĐBCLGD sẽ thông báo thời gian sau cho SV
20
21
22
NGƯỜI LẬP
KT. TRƯỞNG PHÒNG
23
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
24
25
26
27
28
29
Nguyễn Thị Ngọc Thu
ThS. Lê Hà Như Thảo
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100