Kết quả gia hạn Vinh Dự Trọn Đời Tháng 7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDELMNOPQR
2
Thời gian đăng kýCụmServerTên nhân vậtID nhân vật
Lực chiến cao nhất 22:00 15/7
Cấp VIPCấp VDTĐ mới
3
09/07/2019 15:41:07Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Khá Bướng Bỉnh16528470923813VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnKhá Bướng Bỉnh;
Xin chào Quân sư, Thưởng Vinh Dự Trọn Đời của Quân Sư được gửi định kì vào ngày 15 và 30 hàng tháng, mỗi lần 5000 KC.
4
10/07/2019 12:25:58Cụm 1 - Thanh LongS1-S8BÓP VÚ CÔ GIÁO18995462751012VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnBÓP VÚ CÔ GIÁO;
Kì nhận cuối vào ngày 30/07/2020. Xin cảm ơn!
5
10/07/2019 8:20:13Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Vương Tiễn64687435198913VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnVương Tiễn;
6
10/07/2019 8:20:13Cụm 1 - Thanh LongS1-S8KaveXike15287501367114VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnKaveXike;
7
09/07/2019 11:30:13Cụm 1 - Thanh LongS1-S8SG Thẩm Du6064301744811VDTĐ cấp 3SG Thẩm Du;
Xin chào Quân sư, Thưởng Vinh Dự Trọn Đời của Quân Sư được gửi định kì vào ngày 15 và 30 hàng tháng, mỗi lần 10000 KC.
8
10/07/2019 20:35:57Cụm 1 - Thanh LongS1-S8HDB popbee8750301393610VDTĐ cấp 3HDB popbee;
Kì nhận cuối vào ngày 30/07/2020. Xin cảm ơn!
9
09/07/2019 12:12:13Cụm 1 - Thanh LongS1-S8TiểuTiênĐồng18256325186010VDTĐ cấp 3TiểuTiênĐồng;
10
09/07/2019 11:51:53Cụm 1 - Thanh LongS1-S8TaQ Cyrus20722303095111VDTĐ cấp 3TaQ Cyrus;
Xin chào Quân sư, Thưởng Vinh Dự Trọn Đời của Quân Sư được gửi định kì vào ngày 15 và 30 hàng tháng, mỗi lần 15000 KC.
11
11/07/2019 9:39:54Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Lozque25844391636811VDTĐ cấp 3Lozque;
Kì nhận cuối vào ngày 30/07/2020. Xin cảm ơn!
12
09/07/2019 12:39:04Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Legend Dại Gái27127371236611VDTĐ cấp 3Legend Dại Gái;
13
09/07/2019 14:43:41Cụm 1 - Thanh LongS1-S81st TuoiTre28518331039411VDTĐ cấp 31st TuoiTre;
Xin chào Quân sư, Thưởng Vinh Dự Trọn Đời của Quân Sư được gửi định kì vào ngày 15 và 30 hàng tháng, mỗi lần 15000 KC.
14
09/07/2019 18:53:03Cụm 1 - Thanh LongS1-S8GOW DUCKLING44298301551910VDTĐ cấp 3GOW DUCKLING;Thời hạn: Vĩnh Viễn.
15
09/07/2019 13:48:45Cụm 1 - Thanh LongS1-S8HQ XạoLìn4619531507019VDTĐ cấp 3HQ XạoLìn;
Xin cảm ơn Quân sư đã tham gia sự kiện!
16
09/07/2019 19:01:51Cụm 1 - Thanh LongS1-S8GOW Tattoo5139230005339VDTĐ cấp 3GOW Tattoo;
17
10/07/2019 9:46:48Cụm 1 - Thanh LongS1-S8S4 Boloso53721333885211VDTĐ cấp 3S4 Boloso;
18
10/07/2019 20:13:33Cụm 1 - Thanh LongS1-S8GOW KratoS54778289739312VDTĐ cấp 3GOW KratoS;
19
09/07/2019 12:27:40Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Khá Già72361301145010VDTĐ cấp 3Khá Già;
20
09/07/2019 11:28:21Cụm 1 - Thanh LongS1-S8TaQ Thu Thảo519629741048VDTĐ cấp 2TaQ Thu Thảo;
21
09/07/2019 13:32:47Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Gacondihoc2196427717948VDTĐ cấp 2Gacondihoc;
22
09/07/2019 13:32:47Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Daenerys17305277331511VDTĐ cấp 2Daenerys;
23
10/07/2019 18:25:56Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Mr Ngộ không2407727756437VDTĐ cấp 2Mr Ngộ không;
24
09/07/2019 15:21:15Cụm 1 - Thanh LongS1-S8HQ ChịchXãGiao2516427116797VDTĐ cấp 2HQ ChịchXãGiao;
25
09/07/2019 19:16:57Cụm 1 - Thanh LongS1-S8TaQKeoThom45266280759010VDTĐ cấp 2TaQKeoThom;
26
10/07/2019 14:32:17Cụm 1 - Thanh LongS1-S8TaQ TưMãThác48598293503610VDTĐ cấp 2TaQ TưMãThác;
27
10/07/2019 15:06:12Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Cac ha tuoi gi5160627150268VDTĐ cấp 2Cac ha tuoi gi;
28
09/07/2019 18:32:29Cụm 1 - Thanh LongS1-S8KD RayquaZa56823243195511VDTĐ cấp 2KD RayquaZa;
29
11/07/2019 9:44:56Cụm 1 - Thanh LongS1-S8GOW Poseidon6844928478079VDTĐ cấp 2GOW Poseidon;
30
09/07/2019 17:06:49Cụm 1 - Thanh LongS1-S8BTH Optimus7540129464389VDTĐ cấp 2BTH Optimus;
31
09/07/2019 17:06:49Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Độc Nhãn Vương5321824042087VDTĐ cấp 1Độc Nhãn Vương;
32
11/07/2019 9:26:57Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Mèo Đại Nhân468424675957VDTĐ cấp 1Mèo Đại Nhân;
33
10/07/2019 7:08:41Cụm 1 - Thanh LongS1-S8KHÁ QUÁ NHỈ498424871328VDTĐ cấp 1KHÁ QUÁ NHỈ;
34
09/07/2019 23:40:38Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Thích XxX Vếu892824542728VDTĐ cấp 1Thích XxX Vếu;
35
09/07/2019 12:49:48Cụm 1 - Thanh LongS1-S8LgĐạiThành2314924116159VDTĐ cấp 1LgĐạiThành;
36
10/07/2019 20:35:09Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Dotuanhoang5000124593678VDTĐ cấp 1Dotuanhoang;
37
10/07/2019 13:04:27Cụm 1 - Thanh LongS1-S8GOW Ngec6598424058558VDTĐ cấp 1GOW Ngec;
38
11/07/2019 6:38:39Cụm 1 - Thanh LongS1-S8Quả bOOm7636325150859VDTĐ cấp 1Quả bOOm;
39
11/07/2019 6:38:39Cụm 1 - Thanh LongS1-S81st BánhKẹoSữa74260384383812VDTĐ cấp 31st BánhKẹoSữa;
40
10/07/2019 6:34:18Cụm 1 - Thanh LongS15-20ĐagNgủVợRủPK89401693512VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnĐagNgủVợRủPK;
41
09/07/2019 14:21:58Cụm 1 - Thanh LongS15-20GĐ SimXôi36093427093212VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnGĐ SimXôi;
42
09/07/2019 14:21:58Cụm 1 - Thanh LongS15-20G0W HerculeS20125535103313VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnG0W HerculeS;
43
10/07/2019 17:09:54Cụm 1 - Thanh LongS15-20HuyềnPhong78302471311VDTĐ cấp 3HuyềnPhong;
44
09/07/2019 13:32:15Cụm 1 - Thanh LongS15-20XuÂn Tóc Đỏ37530453408VDTĐ cấp 3XuÂn Tóc Đỏ;
45
09/07/2019 14:57:59Cụm 1 - Thanh LongS15-20m4phi41360376993012VDTĐ cấp 3m4phi4;
46
09/07/2019 12:58:12Cụm 1 - Thanh LongS15-20Diệp Anh26681328356611VDTĐ cấp 3Diệp Anh;
47
10/07/2019 21:54:24Cụm 1 - Thanh LongS15-20Mr Poni2685730089929VDTĐ cấp 3Mr Poni;
48
11/07/2019 10:16:07Cụm 1 - Thanh LongS15-20Quất Lâm30467319896910VDTĐ cấp 3Quất Lâm;
49
09/07/2019 16:38:12Cụm 1 - Thanh LongS15-20Valma35230330087010VDTĐ cấp 3Valma;
50
09/07/2019 14:59:58Cụm 1 - Thanh LongS15-20TaQ Iron Man3716832457669VDTĐ cấp 3TaQ Iron Man;
51
09/07/2019 12:15:22Cụm 1 - Thanh LongS15-20Quả Đào4019430000109VDTĐ cấp 3Quả Đào;
52
09/07/2019 14:33:09Cụm 1 - Thanh LongS15-20Hoa Dương Tử4260230168609VDTĐ cấp 3Hoa Dương Tử;
53
09/07/2019 20:22:21Cụm 1 - Thanh LongS15-20SG Zoro44336302884710VDTĐ cấp 3SG Zoro;
54
10/07/2019 10:21:30Cụm 1 - Thanh LongS15-20Tiểu Bá Vương45542379839311VDTĐ cấp 3Tiểu Bá Vương;
55
09/07/2019 21:43:41Cụm 1 - Thanh LongS15-20Phá Quân4562330476519VDTĐ cấp 3Phá Quân;
56
09/07/2019 11:28:27Cụm 1 - Thanh LongS15-20Cát Bụi Hư Vô5038330771579VDTĐ cấp 3Cát Bụi Hư Vô;
57
09/07/2019 12:20:35Cụm 1 - Thanh LongS15-20Khá Lồi Lõm12603347009610VDTĐ cấp 3Khá Lồi Lõm;
58
10/07/2019 7:18:28Cụm 1 - Thanh LongS15-20Mèo Quý Phi166280697911VDTĐ cấp 2Mèo Quý Phi;
59
09/07/2019 19:17:57Cụm 1 - Thanh LongS15-20GOW FCV3596029249669VDTĐ cấp 2GOW FCV;
60
11/07/2019 9:30:17Cụm 1 - Thanh LongS15-20Mèo Phu Nhân30421816528Ko đủ đkMèo Phu Nhân;
61
09/07/2019 12:28:58Cụm 1 - Thanh LongS15-20KD Tom306724087859VDTĐ cấp 1KD Tom;
62
09/07/2019 16:10:17Cụm 1 - Thanh LongS15-20Xe Pháo Mã 032296726496859VDTĐ cấp 1Xe Pháo Mã 03;
63
10/07/2019 22:23:39Cụm 1 - Thanh LongS15-201st Funny2463121805616Ko đủ đk1st Funny;
64
09/07/2019 11:24:36Cụm 1 - Thanh LongS15-20Thích LeGo3611019705549Ko đủ đkThích LeGo;
65
11/07/2019 9:56:30Cụm 1 - Thanh LongS15-20GOD Coder Blue3800725199309VDTĐ cấp 1GOD Coder Blue;
66
09/07/2019 14:08:32Cụm 1 - Thanh LongS15-20BTHTybond4201524304057VDTĐ cấp 1BTHTybond;
67
09/07/2019 12:20:35Cụm 1 - Thanh LongS15-20GOW CR75135924181107VDTĐ cấp 1GOW CR7;
68
09/07/2019 12:20:35Cụm 1 - Thanh LongS15-20Hoa Lá Cỏ4671024337798VDTĐ cấp 1Hoa Lá Cỏ;
69
09/07/2019 12:20:35Cụm 1 - Thanh LongS15-20Tàu Bảy Bảy3033030294869VDTĐ cấp 3Tàu Bảy Bảy;
70
09/07/2019 12:20:35Cụm 1 - Thanh LongS15-20S4 ChénTràThơm46519506270814VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnS4 ChénTràThơm;
71
09/07/2019 21:38:40Cụm 1 - Thanh LongS21-32KD Arceus14730426153011VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnKD Arceus;
72
09/07/2019 14:51:39Cụm 1 - Thanh LongS21-32TaQHowardStark16012400191712VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnTaQHowardStark;
73
09/07/2019 14:51:39Cụm 1 - Thanh LongS21-32KD Raikou1802440020913VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnKD Raikou;
74
09/07/2019 14:51:39Cụm 1 - Thanh LongS21-32Legend A Đấm42080450354712VDTĐ cấp 3 Vĩnh ViễnLegend A Đấm;
75
09/07/2019 20:43:24Cụm 1 - Thanh LongS21-32Cloudyend139330244589VDTĐ cấp 3Cloudyend;
76
09/07/2019 13:16:42Cụm 1 - Thanh LongS21-32GOW Oggy3901300082310VDTĐ cấp 3GOW Oggy;
77
09/07/2019 14:18:59Cụm 1 - Thanh LongS21-32LangTu vip8655326686410VDTĐ cấp 3LangTu vip;
78
09/07/2019 20:49:55Cụm 1 - Thanh LongS21-32Phượng Sồ Pro1202732100619VDTĐ cấp 3Phượng Sồ Pro;
79
09/07/2019 12:02:36Cụm 1 - Thanh LongS21-32Hồng Nhan13918301026711VDTĐ cấp 3Hồng Nhan;
80
09/07/2019 19:13:09Cụm 1 - Thanh LongS21-32Gow Bố đời17164300011610VDTĐ cấp 3Gow Bố đời;
81
09/07/2019 12:04:01Cụm 1 - Thanh LongS21-32I DonT Need1772730857049VDTĐ cấp 3I DonT Need;
82
09/07/2019 12:19:55Cụm 1 - Thanh LongS21-32TaQ Mr Xoài2184630389859VDTĐ cấp 3TaQ Mr Xoài;
83
09/07/2019 11:57:13Cụm 1 - Thanh LongS21-32SG TIGERNB2517830008107VDTĐ cấp 3SG TIGERNB;
84
10/07/2019 18:33:39Cụm 1 - Thanh LongS21-32ĐạiKaLớp3A28538353026211VDTĐ cấp 3ĐạiKaLớp3A;
85
09/07/2019 12:43:19Cụm 1 - Thanh LongS21-32SG Avengers2858630229458VDTĐ cấp 3SG Avengers;
86
09/07/2019 12:03:15Cụm 1 - Thanh LongS21-32TaQ VươngKỵ3147031809349VDTĐ cấp 3TaQ VươngKỵ;
87
10/07/2019 12:19:23Cụm 1 - Thanh LongS21-32HạoNam32423320506210VDTĐ cấp 3HạoNam;
88
09/07/2019 12:15:34Cụm 1 - Thanh LongS21-32HQ Xoáy Nòng3544330216769VDTĐ cấp 3HQ Xoáy Nòng;
89
09/07/2019 12:25:59Cụm 1 - Thanh LongS21-32Quả Xoài5345430033719VDTĐ cấp 3Quả Xoài;
90
09/07/2019 17:41:03Cụm 1 - Thanh LongS21-32ASha6539330629339VDTĐ cấp 3ASha;
91
10/07/2019 9:01:32Cụm 1 - Thanh LongS21-32Khá Yêu Vợ6969632345939VDTĐ cấp 3Khá Yêu Vợ;
92
10/07/2019 20:16:48Cụm 1 - Thanh LongS21-32TiểuTiênNữ24079319807310VDTĐ cấp 3TiểuTiênNữ;
93
09/07/2019 16:00:43Cụm 1 - Thanh LongS21-32Thích Vì Ai12943300599311VDTĐ cấp 3Thích Vì Ai;
94
09/07/2019 16:00:43Cụm 1 - Thanh LongS21-32Hồng Thất Công33434390849012VDTĐ cấp 3Hồng Thất Công;
95
09/07/2019 11:51:45Cụm 1 - Thanh LongS21-32VND ManOfSteeL3603284507011VDTĐ cấp 2VND ManOfSteeL;
96
09/07/2019 14:00:20Cụm 1 - Thanh LongS21-32TL Sonac610227228539VDTĐ cấp 2TL Sonac;
97
09/07/2019 12:29:42Cụm 1 - Thanh LongS21-32Đàm Nguyễn1464727021637VDTĐ cấp 2Đàm Nguyễn;
98
09/07/2019 23:32:40Cụm 1 - Thanh LongS21-32Yamato3236027120867VDTĐ cấp 2Yamato;
99
11/07/2019 9:59:31Cụm 1 - Thanh LongS21-32GOW Táo Rubik33769276324110VDTĐ cấp 2GOW Táo Rubik;
100
09/07/2019 19:49:43Cụm 1 - Thanh LongS21-321st Mèo Meo34801251701311VDTĐ cấp 21st Mèo Meo;
101
10/07/2019 7:07:45Cụm 1 - Thanh LongS21-32KHÁ QUÁ NHỈI4105627001319VDTĐ cấp 2KHÁ QUÁ NHỈI;
Loading...