สนามกีฬา ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
เกณฑ์ที่ควรมี = ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
ลานกีฬา "มีแล้ว" (แห่ง)
สนามฟุตบอล "มีแล้ว"(สนาม)
สนามบาสเกตบอล "มีแล้ว"(สนาม)
สนามวอลเลย์บอล "มีแล้ว"(สนาม)
สนามตะกร้อ "มีแล้ว"(สนาม)
อื่นๆ(สนาม)
แบบสิ่งก่อสร้าง (เงื่อนไข : มีความขาดแคลน 1 สนาม และต้องมี นร. ตั้งแต่ 40 คน ถึงจะสามารถขอได้)
จำนวน(สนาม)
2
10/10/2017, 9:27:50
นายสุรชัย บุรณ์เจริญ
939590106
260372 บ้านโคกเพชรไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย
2411ไม่มีมีแล้วมี แต่ชำรุดไม่มีมี แต่ชำรุดไมีมีสนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
3
10/10/2017, 10:46:40
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260325 บ้านพาชี ปังกู ประโคนชัย1621010000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
4
10/10/2017, 11:34:27มัตษิตา บุญสุข933454455
260706 บ้านโคกโพธิ์ สะเดา พลับพลาชัย
851000000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
5
11/10/2017, 5:30:03
นายพิสณห์ เนตรประโคน
084-8887857
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
521010010สนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
6
11/10/2017, 11:46:17
นางสาวศิรัญญา ชนะชัย
087-9207599
260288 บ้านหนองไม้งาม2 หนองไม้งาม บ้านกรวด
445 คน1 สนาม0 แห่ง1 สนาม1 สนาม0 สนาม0 สนาม0 สนามลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
7
11/10/2017, 20:21:00
นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร
817255957
260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด
5832010001ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
8
12/10/2017, 12:42:31
นายมานพ ลีประโคน
083-0586057260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง242401110
สนามฟุตซอล
ฟ.1/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 875400 บาท1
9
13/10/2017, 10:26:42
นายแสน กังประโคน
089-2837323
260366 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) จรเข้มาก ประโคนชัย
1941000000ฟ.3/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 674700 บาท1
10
13/10/2017, 15:25:34
นางสาวสมศรี เนาว์ประโคน
956010907260135 บ้านลำดวน ลำดวน กระสัง4312111100ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
11
13/10/2017, 18:35:36
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
2271-11---สนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
12
13/10/2017, 22:23:20
นายสุรัตน์ สุขสำราญ
962589837260100 บ้านขามตาเบ้า กระสัง กระสัง1031010110ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
13
17/10/2017, 15:11:36จำนงค์ สระทอง065-5525615
260351 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) โคกม้า ประโคนชัย
1261010000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
14
19/10/2017, 11:26:03
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
1321000000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
15
19/10/2017, 11:27:16
นางจารุวรรณ เนตรประโคน
093-3208397
260339 บ้านจรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย
1321000000สนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
16
20/10/2017, 9:20:58
นายนรินทร์ กะฐินสี
862563160
260291 บ้านตัวอย่าง บึงเจริญ บ้านกรวด
2631001000ฟ.3พิเศษ(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 1552300 บาท1
17
20/10/2017, 9:43:26
นายอรรณพ เวชไธสง
946046569
260703 อนุบาลบ้านสะเดา สะเดา พลับพลาชัย
402211121
สนามฟุตชอล ( สนามหญ้า )
สนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
18
21/10/2017, 16:07:19
นางพิกุล นันทะศรี
801614674
260309 นิคมสร้างตนเอง8 จันทบเพชร บ้านกรวด
1531011000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
19
23/10/2017, 17:04:04ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
4635211000สนามบาสเก็ตบอลแบบFIBA ราคาต่อหน่วย 417400 บาท1
20
23/10/2017, 17:06:26ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
4635211000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
21
23/10/2017, 17:08:51ศุภิสรา ขันโสม973249451
260364 บ้านจรเข้มาก จรเข้มาก ประโคนชัย
4635211000ฟ.3พิเศษ(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 1552300 บาท1
22
24/10/2017, 7:22:23
นายบรรจง จำรูญอิสระกุล
895841333
260393 บ้านชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย
1451000000ฟ.1/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 875400 บาท1
23
24/10/2017, 10:51:53มัตษิตา บุญสุข933454455
260704 บ้านบุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย
2821100000ฟ.1/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 875400 บาท1
24
24/10/2017, 11:43:08
นายเกษม ปาประโคน
080-1617235
260390 วัดบ้านตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย
3572001000ฟ.1/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 875400 บาท1
25
24/10/2017, 22:12:55
นายประเสริฐ แทนพลกรัง
089-2826414
260375 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) บ้านไทร ประโคนชัย
4242101100ฟ.1/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 875400 บาท1
26
25/10/2017, 10:35:22
นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์
089-7171019
260324 บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) ปังกู ประโคนชัย
2301001000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
27
25/10/2017, 11:02:01
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย4032011000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
28
25/10/2017, 11:02:56
นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
821327233260328 บ้านห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย4032011000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
29
25/10/2017, 12:28:00
นางสาวพนิดา คงสุข
081-2545310
260120 บ้านก้านเหลือง ชุมแสง กระสัง
1861000110ฟ.3/42(สนามฟุตบอล) ราคาต่อหน่วย 674700 บาท1
30
25/10/2017, 19:06:07
นายอนุพงษ์ ต้นเสมอไทย
939145620
260371 บ้านหนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย
1664100000ลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) ราคาต่อหน่วย 157500 บาท1
31
25/10/2017, 19:58:29
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
2941000000สนามกีฬาอเนกประสงค์ ราคาต่อหน่วย 1262200 บาท1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1