ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
3
4
B10&"@gm.uit.edu.vn"
5
7w8dr61
6
THỜI KHÓA BIỂU ĐÃ PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN
7
8
STTMã LớpMã MHTên MHThứ/TiếtMôn HọcSĩ số
Đã ĐK
Khóa học
KhoaQL
Trạng thái
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Mã GVTên GVTên lớp mớiMS Teams codeMail GV
9
1PE012.L211PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng bàn403315P.DTDH220/09/202121/10/202110704Nguyễn Thanh TùngBóng bàn 17w8dr61nttung_gdtc@hcmuit.edu.vn
10
2PE012.L219PE012Giáo dục thể chấtBóng bàn403515P.DTDH220/09/202121/10/2021
11
3PE012.L22PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng bàn403015P.DTDH220/09/202121/10/202110875Nguyễn Thị Thu PhươngBóng bàn 28fvazdonttphuong_gdtc@hcmuit.edu.vn
12
4PE012.L224PE012Giáo dục thể chấtBóng bàn403115P.DTDH220/09/202121/10/2021
13
5PE012.L231PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng bàn402915P.DTDH220/09/202121/10/202110958Huỳnh Thị Phương DuyênBóng bàn 3ko691czhtpduyen_gdtc@hcmuit.edu.vn
14
6PE012.L240PE012Giáo dục thể chấtBóng bàn403115P.DTDH220/09/202121/10/2021
15
7PE012.L28PE012Giáo dục thể chấtBóng bàn402615P.DTDH220/09/202121/10/2021
16
8PE012.L21PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng chuyền603615P.DTDH220/09/202121/10/202110956Phạm Minh TriếtBóng chuyền 1idznmwspmtriet_gdtc@hcmuit.edu.vn
17
9PE012.L218PE012Giáo dục thể chấtBóng chuyền602415P.DTDH220/09/202121/10/2021
18
10PE012.L223PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng chuyền605515P.DTDH220/09/202121/10/202110872Nguyễn Minh MẫnBóng chuyền 2vnzkuvhnmman_gdtc@hcmuit.edu.vn
19
11PE012.L226PE012Giáo dục thể chấtBóng chuyền604915P.DTDH220/09/202121/10/2021
20
12PE012.L229PE012Giáo dục thể chấtThứ 2, Tiết tối, học từ 17h30Bóng chuyền604515P.DTDH220/09/202121/10/202110963Nguyễn Văn TuyềnBóng chuyền 3f2uvfpunvtuyen_gdtc@hcmuit.edu.vn
21
13PE012.L233PE012Giáo dục thể chấtBóng chuyền604515P.DTDH220/09/202121/10/2021
22
14PE012.L26PE012Giáo dục thể chấtBóng chuyền604115P.DTDH220/09/202121/10/2021
23
15PE012.L217PE012Giáo dục thể chấtThứ 4, Tiết tối, học từ 17h30Bóng đá605215P.DTDH220/09/202121/10/202110961Nguyễn Văn LongBóng đá 105joanmnvlong_gdtc@hcmuit.edu.vn
24
16PE012.L222PE012Giáo dục thể chấtBóng đá605115P.DTDH220/09/202121/10/2021
25
17PE012.L225PE012Giáo dục thể chấtThứ 4, Tiết tối, học từ 17h30Bóng đá605315P.DTDH220/09/202121/10/202110957Nguyễn Chí CườngBóng đá 26pgv3kmnccuong_gdtc@hcmuit.edu.vn
26
18PE012.L228PE012Giáo dục thể chấtBóng đá605515P.DTDH220/09/202121/10/2021
27
19PE012.L232PE012Giáo dục thể chấtThứ 4, Tiết tối, học từ 17h30Bóng đá605415P.DTDH220/09/202121/10/202110960Cao Hồng ChâuBóng đá 3pllg5dcchchau_gdtc@hcmuit.edu.vn
28
20PE012.L237PE012Giáo dục thể chấtBóng đá604715P.DTDH220/09/202121/10/2021
29
21PE012.L25PE012Giáo dục thể chấtThứ 4, Tiết tối, học từ 17h30Bóng đá605115P.DTDH220/09/202121/10/202110954Phạm Kim ĐiềnBóng đá 4yvkpt4hpkdien_gdtc@hcmuit.edu.vn
30
22PE012.L29PE012Giáo dục thể chấtBóng đá604415P.DTDH220/09/202121/10/2021
31
23PE012.L210PE012Giáo dục thể chấtThứ 6, Tiết tối, học từ 17h30Bóng rổ603715P.DTDH220/09/202121/10/202110959Lê Xuân AnBóng rổ 1bipmuo6lxan_gdtc@hcmuit.edu.vn
32
24PE012.L227PE012Giáo dục thể chấtBóng rổ603815P.DTDH220/09/202121/10/2021
33
25PE012.L230PE012Giáo dục thể chấtThứ 6, Tiết tối, học từ 17h30Bóng rổ605015P.DTDH220/09/202121/10/202110962Cù Văn HoàngBóng rổ 23v8oq1qcvhoang_gdtc@hcmuit.edu.vn
34
26PE012.L239PE012Giáo dục thể chấtBóng rổ605115P.DTDH220/09/202121/10/2021
35
27PE012.L221PE012Giáo dục thể chấtThứ 6, Tiết tối, học từ 17h30Cầu lông606715P.DTDH220/09/202121/10/202110954Phạm Kim ĐiềnCầu lông 12pas859pkdien_gdtc@hcmuit.edu.vn
36
28PE012.L236PE012Giáo dục thể chấtCầu lông606015P.DTDH220/09/202121/10/2021
37
29PE012.L24PE012Giáo dục thể chấtThứ 6, Tiết tối, học từ 17h30Cầu lông606315P.DTDH220/09/202121/10/202110964Đinh Thị MinhCầu lông 2q1rlt7rdtminh_gdtc@hcmuit.edu.vn
38
30PE002.L28PE002Giáo dục thể chất 2Cầu lông50300P.DTDH220/09/202121/10/2021
39
31PE012.L212PE012Giáo dục thể chấtThứ 6, Tiết tối, học từ 17h30605415P.DTDH220/09/202121/10/202110955Dương Đại Tài8up7omuddtai_gdtc@hcmuit.edu.vn
40
32PE012.L23PE012Giáo dục thể chất604915P.DTDH220/09/202121/10/2021
41
33PE012.L235PE012Giáo dục thể chất605315P.DTDH220/09/202121/10/2021
42
1469
43
44
156156
45
Cầu lông220221
46
Bóng rổ176176
47
Bóng đá407411
48
Bóng chuyền295295
49
Bóng bàn215216
50
14691475
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100