แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน ปี 2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลาเลขประจำตัว
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุล
กำลังเรียนชั้น
ห้องเลขที่พฤติกรรมที่ตรวจพบระบุลงชื่อครูผู้บันทึก
2
1/8/2018, 12:28:2440217เด็กชายนายอัฐพงศ์ โสมอินทร์ม.41415ทรงผมนายสราวุธ. คูณคณะ
3
7/8/2018, 8:31:4041551เด็กชายภานุวัฒน ศุภโกศลม.2426
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
4
8/8/2018, 8:45:5241206นายปวรินทร์ คำสุขม.31515
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
5
9/8/2018, 8:37:2141241นางสาวอริสรา โชติไสวม.6140มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
6
9/8/2018, 8:38:2741288นางสาวอทิตยา หมั่นแสงม.6742มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
7
9/8/2018, 8:39:2241237นางสาวบุษบา บุญศัทธาม.6136มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
8
9/8/2018, 8:40:1541257นางสาววริชรา โชติไสวม.6341มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
9
9/8/2018, 8:41:1837816นายศิรกานต์ รอบโลกม.613มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
10
28/8/2018, 11:32:0540289นางสาวสุทธิดา ตาทิพย์ม.41420อื่น ๆ
ไปโรงบาล
นายสราวุธ คูณคณะ
11
30/8/2018, 8:04:1339198นาย
ณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล
ม.5831แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
12
30/8/2018, 8:05:4042775นายบัญชัย อารีภักดิ์ม.4735แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
13
30/8/2018, 8:06:3440558นางสาวศิริรัตร บุญมาม.5625แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
14
30/8/2018, 8:07:40392327นางสาวอมรรัตร์ สุวะมาตย์ม.5526แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
15
30/8/2018, 8:08:4538773นางสาวอภิญญา นำทันชิกุลม.555แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
16
30/8/2018, 8:09:4242050นางสาวสุดาพร การุณพันธ์ม.5544แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
17
30/8/2018, 8:10:4640577นางสาวอัยการ สีกวนชาม.51524แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
18
30/8/2018, 8:12:0038237นางสาวอาทิตยาภรณ์ รักพรมม.61013แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
19
30/8/2018, 8:12:5638323นางสาวศิริชนก อบทองม.61020แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
20
30/8/2018, 8:14:2639346นางสาววาเนสซา โห้ หยกเถงม.5928แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
21
30/8/2018, 8:15:5839344นางสาวเมลิสสา โห้ หยกเถงม.5927แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
22
5/9/2018, 8:21:5241241นางสาวอริสรา โชติไสว ม.6140
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
23
5/9/2018, 8:22:5841237นางสาวบุษบา บุญศรัทธาม.6136
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
24
5/9/2018, 8:23:5641257นางสาววริศรา โชติไสวม.6341
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
25
5/9/2018, 16:13:0340645เด็กชายเมธาสิทธิ์ ทาวงศาม.3116
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
26
6/9/2018, 10:53:5211111เด็กชายอิทธิกร สาบานกล้วยม.21624
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
27
7/9/2018, 12:05:4442637เด็กชายพงศภัค คำแก้วม.11414ทรงผมนายสราวุธ คูณคณะ
28
7/9/2018, 12:07:2042656เด็กชายอนุศร ปัญยาณีม.11433ทรงผมนายสราวุธ คูณคณะ
29
7/9/2018, 12:16:0742639เด็กชายพรพิพัฒน์ ฤทธิทิศม.11416
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม, อื่น ๆ
เอามีดคัตเตอร์มาขู่
นายสราวุธ คูณคณะ
30
7/9/2018, 12:17:4442659เด็กชายอรรพล บุญสมญาม.11436
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
31
7/9/2018, 12:19:3642628เด็กชายญาณัญธร จันทร์เชื้อม.1145
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทรงผม
นายสราวุธ คูณคณะ
32
14/9/2018, 10:29:5537859นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนสุดม.652อื่น ๆๆปทำงาน
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
33
18/9/2018, 10:09:2842733เด็กชายศิริศักดิ์ ศรีสุวรรณม.11430แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
34
18/9/2018, 10:10:3742601
เด็กหญิง
ปาริตา ชาลีนะม.11319แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
35
18/9/2018, 10:12:0838782นางสาวจิราพร เจรฺิญไชยม.583แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
36
18/9/2018, 10:13:2739893นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์ม.4412แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
37
18/9/2018, 10:14:5240686นางสาวปนัดดา สุดวิเศษม.3218แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
38
18/9/2018, 10:15:553823นายอถิสิทธิ์ มิงไชยม.6141แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
39
18/9/2018, 10:17:4038171นายสรัน สุธาศิริม.6527มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
40
18/9/2018, 10:19:1735802นางสาวสุพิชชา แสนโทม.61421แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
41
18/9/2018, 10:20:4639839นางสาวอภิชญา จรุญภาคย์ม.4314แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
42
18/9/2018, 10:22:4342638เด็กชายพรประสิทธิ์ ระดาขันม.11415แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
43
18/9/2018, 10:30:5342224เด็กชายบรรณวิชญ์ ช่วยสุขม.1314แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
44
18/9/2018, 10:32:1238876นางสาวศศิการ ธนูศรีม.5417แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
45
18/9/2018, 10:33:2142036นางสาวกรนกวรรณ ประทุมม.5442แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
46
25/9/2018, 11:05:534028นางสาวสุทธิดา ตาทิพย์ม.41420อื่น ๆนายสราวุธ คูณคณะ
47
26/9/2018, 11:07:5039989นางสาวสิริกัญยา พนมไสม.4225แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
48
26/9/2018, 11:13:0640862เด็กชายธนพัฒิ ช่อดอกไม้ม.3616
แต่งกายไม่เรียบร้อย, ทะเลาะวิวาท
นายสราวุธ คูณคณะ
49
26/9/2018, 11:14:1640859เด็กชายทยาวัฒ งิ้วแดงม.3613แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
50
26/9/2018, 11:15:1440866เด็กชายปริวัต ชมภูภาสม.3618แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
51
27/9/2018, 15:25:2540879
เด็กหญิง
สุภาวรี โครตทองม.3630อื่น ๆเมาสุรานายสราวุธ คูณคณะ
52
27/9/2018, 15:31:2042122เด็กชายอภิสิทธิ์ วันโทม.31441อื่น ๆ
เมาเหล้าสวนมิ่งเมือง
นายสราวุธ คูณคณะ
53
19/10/2018, 10:09:5641065เด็กชายวิศรต อุโทม.31111หลบเรียน, อื่น ๆ
ไปเตะฟุตบอลกุดนำ้กิน
นายสราวุธ คูณคณะ
54
19/10/2018, 10:11:4241056เด็กชายพงษกร โกษากุลม.31112หลบเรียน, อื่น ๆ
ไปเตะฟุตบอล กุดนำ้กิน
นายสราวุธ คูณคณะ
55
25/10/2018, 11:02:4542742
เด็กหญิง
ออมสิน สายปั้นม.11639หลบเรียน
ออกไปซอยวิจารย์
นายสราวุธ คูณคณะ
56
25/10/2018, 11:04:1442738
เด็กหญิง
สุพัตรา พลสวงค์ม.11635หลบเรียน
ไปซอยวิารย์
นายสราวุธ คูณคณะ
57
25/10/2018, 11:05:5342736
เด็กหญิง
สุกัญญา วันเพ็ญม.11633หลบเรียน
ซอบวิารย์
นายสราวุธ คูณคณะ
58
19/11/2018, 9:22:5638188นายณัฐพงศ์ ขีระมาตย์ม.6107มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
59
19/11/2018, 9:23:5538234นางสาวอริสรา ทัศบุตรม.61012มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
60
19/11/2018, 9:24:5338131นางสาวจันทร์จิรา ตาทองม.6631มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
61
19/11/2018, 9:25:46412889นายอนันต์ แสงสุกม.6743มาสาย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
62
20/11/2018, 8:21:2141487
เด็กหญิง
ทิพย์วลี ใจทองม.239มาสาย, ทรงผม
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
63
20/11/2018, 8:29:4538944นายนาย คมกริช พิลาพันธ์ม.5422แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
64
20/11/2018, 8:31:0040358นายทัตพงศ์ สืบสำราญม.41132แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
65
20/11/2018, 8:33:3340229นายณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์ม.4622แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
66
20/11/2018, 8:34:3538278นายเอกขจิต บุตรีม.6922แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
67
26/11/2018, 11:54:0539895นางสาวกาญจณา พิมพ์วงค์ม.4317อื่น ๆ
ดืมแอลกอฮอ เมาแล้วมานอนที่ ห้อง
นายสราวุธ คูณคณะ
68
28/11/2018, 9:06:3337770นางสาวกิตติยาธรณ์ คงบุญม.6111
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
69
28/11/2018, 9:07:3941303นางสาวเกษมณี ไชยมาตย์ม.61132
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
70
28/11/2018, 15:53:1738803นายนราวิทชญ์ ศรีสงค์ม.5410อื่น ๆ
รถจักยานยนต์เสียงดัง
นายสราวุธ คูณคณะ
71
28/11/2018, 15:55:3341161เด็กชายณัฐพล โสภาพงษ์ม.31413
แต่งกายไม่เรียบร้อย, อื่น ๆ
รถจจักรยานยนต์ เสียงดัง
นายสราวุธ คูณคณะ
72
28/11/2018, 15:57:4241226เด็กชายเศรษฐพงษ์ มนเทียรม.31535
แต่งกายไม่เรียบร้อย, อื่น ๆ
รถจักรยานยนต์เสียงดัง
นายสราวุธ คูณคณะ
73
29/11/2018, 8:41:3541376นางสาวศุภสุตา กลิ่นขำม.6843แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
74
29/11/2018, 8:42:2938059นายอภิสิทธิ์ บุญลิลาม.6419แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
75
29/11/2018, 8:44:1438122นางสาวกนกอร น้ำเงินม.6520แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
76
29/11/2018, 8:45:3940798นางสาวศุกัญญา แสนทองม.3434แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
77
29/11/2018, 8:46:0237838นางสาวชนม์ณมาส ลุสมบัติม.651แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
78
29/11/2018, 8:47:0040789นางสาวมัชณิมา อัมพรม.3428แต่งกายไม่เรียบร้อยนายสราวุธ คูณคณะ
79
29/11/2018, 8:47:2138896นายเฉลิมเกียรติ วันทนาม.5310แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
80
29/11/2018, 8:48:1340758
เด็กหญิง
กัณธิชาม.342
แต่งกายไม่เรียบร้อย, อื่น ๆ
ปากแดงนายสราวุธ คูณคณะ
81
29/11/2018, 8:48:4541108นางสาวณัฐชา ดนัยรุ่งรัตน์ม.31310แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
82
29/11/2018, 8:49:2939912นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมีม.4610แต่งกายไม่เรียบร้อย
ถุงเท้าสั้น
นายสราวุธ คูณคณะ
83
29/11/2018, 8:50:0440358นายทัตพงศ์ สืบสำราญม.41132แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
84
29/11/2018, 8:50:5240734นางสาวพิจตรา บุญเค้ราม.3319แต่งกายไม่เรียบร้อย
ถุงเท้าดำ
นายสราวุธ คูณคณะ
85
29/11/2018, 8:51:1841050เด็กชายณัฐวีร์ รักธงม.3116แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
86
29/11/2018, 8:52:0141403เด็กชายธีระตน เหนือทองม.2120
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
ถุงเท้านายสราวุธ คูณคณะ
87
29/11/2018, 8:53:1438241นางสาวกมลลักษณ์ บุตรสมศรีม.6912มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
88
29/11/2018, 8:54:0738939นางสาวกนกวรรณ บำเพ็ญม.5421มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
89
29/11/2018, 8:56:3338370นายสิวพนจ์ บรรโทม.61531
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
90
29/11/2018, 8:57:5441325นายภาณุพงศ์ อาบุญงามม.61530มาสาย, ทรงผมนายสราวุธ คูณคณะ
91
29/11/2018, 8:59:0639633นายวุฒิพงษ์ แก้ววงค์ม.61517มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
92
29/11/2018, 9:00:2739657นายสันติราษฎร์ เหลือผลม.61519มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
93
29/11/2018, 9:01:5838079นายติณณภพ บุบผาวาสน์ม.61523มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
94
29/11/2018, 9:04:2338043นายวชิรวิทย์ เจือสุขม.6152มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
95
29/11/2018, 9:05:2838373นายสุกันพล หงษาม.6156มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
96
29/11/2018, 9:39:0739638นายชัชวาล สู่แสนม.61620
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
97
29/11/2018, 9:40:2738497นายวิจารย์ ัจันทร์ชาติม.61617มาสายนายสราวุธ คูณคณะ
98
29/11/2018, 9:41:2538461นายภูผา กิ่งแก้วม.61616
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
99
29/11/2018, 9:42:3739635นายสริยา ธนุพันธ์ม.61619
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
100
29/11/2018, 9:43:4338110นายสันภาพ เจริญรัตนม.6167
มาสาย, แต่งกายไม่เรียบร้อย
นายสราวุธ คูณคณะ
Loading...