Gjuhë dhe Letërsi Frënge : Provimet-programi i vjetër