รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายสะเต็มศึกษา ปี2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFQRSTUV
1
ลำดับที่
1. คำนำหน้า
2. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
3. ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
4. ชั้น
2
1
เด็กชาย
ภัทรพงศ์ สายวิวัฒน์
PATHARAPONG SAIVIWATม.3
3
2
เด็กหญิง
บุญรัตน์ ชัยวงษ์วิบูลย์
Boonyarat Chaiwongwiboon
ม.4
4
3
เด็กหญิง
สรัลพร ศรีสดใสSaranporn Srisodsaiม.4
5
4
เด็กหญิง
พิมพ์ชนก ชวนชมPimchanok Chaunchom ม.4
6
5นางสาว
ภัทรวรรณ ศิริประเสริฐสุข
Pattarawan Siriprasertsukม.5
7
6
เด็กชาย
ภัทรกร ชัยรัตน์Pattarakorn Chairat ม.3
8
7นางสาว
ธวัลรัตน์ ช้อยเครือ
Thawanrat Choikrueม.5
9
8
เด็กหญิง
เบญญาภา ป้านจันทร์Benyapha Panchanม.2
10
9นางวิไลวรรณ กลั่นเกษรWilaiwan Krankesornอาจารย์
11
10นายณัฏฐ์ปพน กลั่นเกษรNatprapon Krankesornม.4
12
11
เด็กหญิง
พรรษชล ศรีสุขเกตุPhatsachol Srisukketม.2
13
12
เด็กหญิง
ปวิชญาภา ไทยเกื้อPawichayapa Thaikeaม.3
14
13นายปวริศ ปานสุวรรณPawaris Pansuwanม.5
15
14
เด็กหญิง
บุญทิพา เลิศวรญาณBoontipa Lertwarayanม.2
16
15
เด็กชาย
สหัสสันติ์ ฐิติชวธร
Sahatsan Titicawathronม.2
17
16นายพัชรพล แก้วเกษPatcharapon Kaeoketม.5
18
17นายกวินภพ อะทุมชายKawinpob athumchaiม.5
19
18
เด็กหญิง
จิดาภา จำนงบุตรJidapa Jamnongbutม.2
20
19
เด็กหญิง
ปัณฑารีย์ สิริสมPuntharee Sirisomม.2
21
20
เด็กหญิง
สกุลมาศ​ วรนุชSakulmart Worranutม.2
22
21
เด็กหญิง
สิริรัตน์ ไชยขาวSirirut chaikaoม.2
23
22
เด็กหญิง
บุญยานุช ผ่องแผ้วBoonyanuch Phongphaewม.2
24
23
เด็กหญิง
เฌอ พิเชษฐ​วิทย์Cher Pichetvit​ม.2
25
24
เด็กชาย
สิรวัชญ์ ปานสุวรรณSirawat pansuwanม.2
26
25
เด็กชาย
กฤติน พุทธศรีKrittin Puttasriม.2
27
26นางสาวนภษร คุ้มคร้ามNapasorn Khumkhramม.5
28
27
เด็กหญิง
ชนัดดา ชอบธรรมChanadda Chobthamม.2
29
28
เด็กหญิง
อุ้มบุญ ไพรศรีAumboon Paisriม.3
30
29
เด็กชาย
กฤติพงศ์ เหมือนสุดใจ
Krittipong Muansudjai ม.3
31
30
เด็กหญิง
วรัทยา วัชรีฤทัย
Warattaya Watchareeruethai
ม.3
32
31
เด็กชาย
ปฐวี กาญจนะสมบัติPATAWI KANCHANASOMBATม.2
33
32
เด็กหญิง
พัชริศา พันตรีPhatcharisa Phantreeม.2
34
33
เด็กหญิง
อาทิตยา เอี่ยมศรีทอง
Arthittaya Iamsrithongม.3
35
34
เด็กชาย
กุลพัทธ์ ศรีพาเพ็ชร
Kunlaphat Sripapechม.3
36
35นางสาวทวิณา ไชยยงยศTawina chaiyongyosอาจารย์
37
36นางสาว
สุปรียา เอี่ยมศรีทอง
Supreeya Iamsrithongอาจารย์
38
37นางสาว
สาวิตรี น้อยพิทักษ์
Sawitree Noipitakอาจารย์
39
38นายนวัช ปานสุวรรณNawach Pansuwanอาจารย์
40
39นางสาวสุญาดา เฮงชัยโยSuyada Hengchaiyo
รองผู้อำนวยการ
41
40
เด็กชาย
มนัสวี สุทสวาทManussawi Sutsawatม.3
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...