Розклад_вчителі_2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBT
1
Мови і літературипнвтсрчтптМови і літератури
2
12345671234567123456712345671234567
3
БаленкоТ.К.9-Б3129-А3127-В3129-В3125-А3129-Г3129-Г3129-Б3125-А3129-Г3129-Б3129-Б3129-А3129-В3127-В3125-А3125-А3129-В3129-Г3125-А3129-Б3127-В3129-В3129-А3129-А3125-А31211-А31211-А3129-А3129-Б3129-А312БаленкоТ.К.
4
Болдиревська Г.О.7-В4267-Б4266-А4265-А4266-Б4266-В4265-В4265-Б4267-В4266-Г4265-Г4266-В4267-Б4265-Б4265-Г4266-А4265-А4266-Б4266-Г426Болдиревська Г.О.
5
Затійчук О.Л.6-А3146-В3146-Г3146-Г3145-Б3126-В3146-Г3145-Б3146-А3146-Г3046-А3146-В3145-Б3146-В3146-Г3145-Б3146-А3146-А3146-В3146-А4256-В3146-Г3145-Б3145-Б314Затійчук О.Л.
6
КотламінаН.Б.8-Б1068-В1068-А10611-Б1069-Г10611-А1068-В10610-Б1068-Б10610-А1068-А1069-В1069-В1069-Г106КотламінаН.Б.
7
Мазаєва Л.А.5-В30510-А30510-А305A:5-В30510-Б30510-Б3055-В3055-В305Мазаєва Л.А.
8
Музиченко-Мельник Т.Є.7-В3058-Б3057-В3058-А3058-А3057-Б3058-Б3077-Б4268-В1068-А3158-Б3147-Б2017-В1057-Б3057-В1047-Б3128-А3238-Б3058-А3208-А3147-Б4237-В2017-Б3227-Б3058-В3058-Б3058-Б305Музиченко-Мельник Т.Є.
9
Ступак Т.А.5-В2235-В3058-В3055-А3058-В305A:5-В3075-А3058-В3058-В3055-В2235-В3055-А3055-В2235-А305Ступак Т.А.
10
Тодосієнко І.Р.11-А3106-Б3106-Б31011-Б31011-А3107-А3107-А3107-А31010-А31010-А31011-Б31011-Б3107-А3107-А3106-Б31010-Б31010-Б31010-А31010-А3106-Б3107-А3107-А31011-Б3106-Б3107-А3107-А3106-Б31010-Б31011-Б31011-Б31010-Б3107-А310Тодосієнко І.Р.
11
Улянич А.В5-Г3145-Г3145-Г3145-Г3145-Г3145-Г314Улянич А.В
12
Іноземні мовипнвтсрчтптІноземні мови
13
12345671234567123456712345671234567
14
Ільєнко Н.І.5-Г3205-А3204-Б3208-А3208-А3205-А3208-А3208-Б3205-Г3204-Б3208-Б3208-Б3205-А3205-Г3208-Б3205-Г3204-Б3208-А3205-А3208-Б3208-А3204-Б3205-А3205-Г320Ільєнко Н.І.
15
Арентова Н.С.8-Б3094-В3093-Б3095-В3098-В3098-Б3095-Б3092-А3095-А3098-В30910-А3099-Г3098-В3099-Г3098-Б3094-В3095-Б3095-А3093-Б30910-А3092-А3095-В3098-В3098-Б30910-А309Арентова Н.С.
16
Баглай Т.Л.2-В1143-В2071-В2111-Г2081-Б3282-Б1101-В2113-В2071-Г2081-В2111-Б3283-В3031-Б3282-В1062-Б1102-В1142-Б1101-Г208Баглай Т.Л.
17
Бонадик С.М.11-Б3039-Г3039-Б3039-А30311-Б3039-Г3039-В3039-А3039-В303A:11-Б3039-В3039-Г3039-А3039-Б3039-В3039-А3039-Б3039-Г30311-Б30311-Б3039-Б30311-Б3039-А3039-Г3039-В3039-Б303Бонадик С.М.
18
B:11-Б303
19
Булгакова Ю.А.2-В1063-В1142-В1143-В1142-А2023-В3032-В1062-В208Булгакова Ю.А.
20
Вітковська Л.В.5-Г2319-Г2312-А2315-В2319-Г2312-Г2315-В2315-В2315-Г2312-А2312-Г2319-Г2315-В23111-Б2315-Г2315-В2315-Г2319-Г2312-А2315-В2315-В2319-Г2312-Г2315-Г231A:11-А231Вітковська Л.В.
21
Вакансія англ.мова3-А2212-А[0]2-Г[0]3-Б3284-Г2102-А1052-Г2093-А2093-Б1034-Г2104-Г[0]3-А[0]2-А[0]4-Г[0]3-Б1042-Г304Вакансія англ.мова
22
Варченко О.В.7-А3232-А1092-Б1122-Г2097-А2211-А2304-Г2102-А1092-Г2097-А3034-Г2107-А3234-Г2101-А3142-Б2082-А1094-Г2101-А2272-Б2212-Г2097-А429Варченко О.В.
23
Грубріна І.В.7-Б2216-А2216-В2216-Б22110-А22110-А2216-А2216-Б2216-В2217-Б22110-А22110-А2216-Б2216-А2217-Б2216-В2216-Б2216-А2216-В2217-Б2216-В22110-А2217-Б2216-А2216-Б221Грубріна І.В.
24
Киричук Л.І.3-А2069-Б2309-А22310-Б23110-А23110-А1043-Б2109-А23110-Б22110-Б30310-А22310-А2233-А2023-Б2069-А2019-Б3119-А4229-Б3123-А20210-Б2279-Б2279-А2213-Б11310-А4299-Б31110-Б305Киричук Л.І.
25
Кмецинська О.В.4-В1035-Г1035-А1034-А1034-Б1035-Б1034-В1035-А1034-А2065-Б1034-Г1035-Г1034-В1034-Б1035-Б1034-Г1035-А1035-Г1034-А1034-Г1035-Г1034-Б1035-Б1035-А1034-Г1034-Б1035-А1034-В1035-Г1034-А1035-Б103Кмецинська О.В.
26
Куксінська М.Ю.4-В23011-Б2308-В2304-Б23011-Б2304-В23011-А23011-А2308-Б2308-В2304-В2304-Б2308-В2308-Б2308-Б23011-А2308-Б23011-А2304-Б23011-Б23011-Б2308-Б23011-Б2304-Б2308-В2304-В23011-А2308-В230Куксінська М.Ю.
27
Кушнір Л.А.6-Г3238-В3236-А3235-В3238-А3238-А3236-Г3236-А3235-В3238-А3238-В3236-Г3238-В3235-В3236-А3236-А3238-А3235-В3236-Г3238-А3235-В3238-В3236-Г3236-А3238-В323Кушнір Л.А.
28
Лук`янова Т.В.7-А1041-В1051-Г2271-Б2277-В3241-В2087-А3031-А2117-В2271-Г1101-В3131-Б2107-А2277-В2277-А2211-Б3221-А1117-В2271-А3131-Г1057-А3157-В227Лук`янова Т.В.
29
Пащенко Н.В.6-Г3043-В3043-А3046-А3046-В30410-Б3046-Г3046-А3043-Б3043-В30410-Б3046-В30410-Б3046-Г3043-А3043-Б3046-А3046-В3043-В3046-А3043-А3046-В30410-Б3046-Г3046-В3043-Б3046-Г3046-А30410-Б304Пащенко Н.В.
30
Печерська О.М.4-В3137-Б3138-В3134-А2068-А3138-А3134-В3134-А3138-А3138-Б3138-В3137-Б3134-В3138-В3138-Б3138-Б3137-Б3134-А3138-Б3138-А3137-Б3138-Б3138-А3138-В3134-В3137-Б3134-А3138-В313Печерська О.М.
31
Покотило Л.В.9-В3204-В1103-Б1139-А3057-А3047-В3132-А1098-А42910-Б4297-А32311-А30911-Б3079-А3078-А30710-Б30711-А3074-В2099-В22311-Б4257-Б3233-Б11311-Б3052-А1097-Б2277-В10410-Б31511-А315Покотило Л.В.
32
Польська мова5-Б2015-Г2015-А2015-Г3045-Б2015-А201Польська мова
33
Проняєва К.В.2-В1057-Б1054-А1056-В1056-Б1052-Б1054-А1056-Б1056-В1057-Б1056-Б1057-Б1056-В1054-А1056-Б1052-В1052-Б1056-В1057-Б1056-В1052-В1052-Б1057-Б1054-А1056-Б105Проняєва К.В.
34
Росковшенко А.А.6-А3076-В3225-В3136-Б3146-Г3147-Б3117-А3207-В1055-Г1038-А32310-А3119-Б3116-А3097-Б3096-Г3098-А1059-Б3115-Г3097-А3136-В31310-А3265-В3266-Б3267-В32610-А326Росковшенко А.А.
35
Рубанік Т.М.7-А2235-А223A:11-А2235-Б2237-В2235-А2237-А2235-Б2237-В2235-Б2237-А2237-В2235-А2237-А2237-В2235-Б2235-А2235-А2237-А2237-В2235-Б223Рубанік Т.М.
36
B:11-А223
37
Сергієнко І.Г.6-Б22710-А22710-А22711-А22711-А2276-Б22710-А22710-А2276-Б22711-А2276-Б22711-А22710-А22711-А2276-Б227Сергієнко І.Г.
38
Ходаківська С.М.9-Б3225-В3225-Б3227-В3229-В3225-В3225-Б3229-В3227-В3229-В3225-Б3225-В3227-В3229-Б3229-В3229-Б3227-В3225-Б3225-В3229-Б3225-В3229-В3229-Б3227-В3225-Б322Ходаківська С.М.
39
СуспільствознавствопнвтсрчтптСуспільствознавство
40
12345671234567123456712345671234567
41
Піскарьов С.В.A:8-А4228-Б4269-Г426A:8-Б4269-Б4266-В3148-В4226-А2249-Г4228-А3239-Б4269-Б4269-В4266-В4266-Б4269-А4269-А322A:9-В224A:9-Б4259-В3028-А3029-В3029-Г2236-А3229-А4226-Б3098-В3208-Б320Піскарьов С.В.
42
B:8-В422B:9-Г224B:9-А425
43
Рожкова М.Ю.10-Б42210-А4227-А4225-Г42210-Б42211-Б422A:11-Б4226-Г422A:10-А4225-А4225-В4225-Б422A:10-Б4227-А4227-В42210-Б42211-А422A:11-А4227-В42210-А42211-А4227-Б4226-Г42211-Б42210-А4227-Б422Рожкова М.Ю.
44
B:11-Б422B:10-А422B:10-Б422B:11-А422
45
Естетична культурапнвтсрчтптЕстетична культура
46
12345671234567123456712345671234567
47
Букаєв С.С.6-А3205-Г1046-Г2016-Б2015-Б2015-А2235-В3116-В311Букаєв С.С.
48
Пилипенко Л.В.8-Б3078-А307A:8-В3077-Б3078-В3078-А3078-В30710-А3079-Г3079-А307A:11-Б30711-Б307A:9-Г307A:9-А3078-Б30710-А3077-В3079-Б30710-Б3077-А307B:8-А307B:11-А3079-В307Пилипенко Л.В.
49
B:8-Б307B:11-А307B:9-В307B:9-Б307
50
МатематикапнвтсрчтптМатематика
51
12345671234567123456712345671234567
52
Власюк В.В.5-А3075-Б4225-Г3245-А3245-Г3245-Б4255-А4265-Б3055-Г3155-Б3025-А3025-Г3025-А1045-Б3045-Г311Власюк В.В.
53
Лавриненко Н.В.6-Б4296-Г3226-В3206-А3136-А4296-Г4296-Б4296-В4296-Б4296-А4296-В4296-Г4296-Г4296-В4296-Б4296-А4296-А4296-Г4296-Б4296-В429Лавриненко Н.В.
54
Мащенко Л.І.9-Г315A:8-В31511-А3158-В31510-Б3158-А31510-Б31510-Б31511-А31511-А31511-А3159-Г3158-А31511-А3159-Г31511-А3158-В3158-А3158-В3158-В315B:11-А3158-А3159-Г315Мащенко Л.І.
55
B:8-А315
56
Шевченко В.М.8-Б3119-Б31111-Б3117-А3117-Б311B:8-Б3117-Б3117-А3119-Б311B:7-А311A:7-Б31111-Б3117-А3118-Б3117-Б3119-Б3117-Б3118-Б3118-Б3119-Б31111-Б3117-А311Шевченко В.М.
57
Ямпольська Н.Ю.9-А3025-В3025-В3027-В30210-А3029-В3029-А3025-В3029-В3027-В302B:7-В3029-А3025-В30210-А30210-А3029-В3027-В3029-В30210-А3027-В3025-В30210-А3029-А302Ямпольська Н.Ю.
58
ПриродознавствопнвтсрчтптПриродознавство
59
12345671234567123456712345671234567
60
Бондарчук М.П.6-В2249-В4256-А2245-А4239-В4239-Б4236-Б423A:7-А423A:7-В42311-А4236-А4239-Б22411-Б3075-Г4236-Б4236-Г4236-А4256-Г3247-Б4236-Г4235-А4237-А4236-Б4236-В4236-В4235-Г4237-В423Бондарчук М.П.
61
B:7-Б423
62
Настека Т.І.11-Б32211-А4269-Б4265-Б32410-А3249-А3249-Б3249-А3249-В324A:11-А3245-Б32210-Б32411-А3245-В32410-Б32411-Б32410-А324A:10-Б3249-Г3249-А3249-Г3249-В3249-В3249-Б3249-Г324Настека Т.І.
63
B:11-Б324B:10-А324
64
Орищенко Г.В.A:10-Б4296-Г2016-В2015-В20110-А2016-В2016-Г201A:11-А20110-Б2015-В20111-Б201Орищенко Г.В.
65
B:10-А429
66
Самойленко Л.В.10-А22710-Б20111-Б30911-А42511-Б224A:10-Б2247-Б2247-А224A:11-А2217-А425A:11-Б4297-Б4297-Б22410-А2247-А224A:10-А22411-А22410-Б224Самойленко Л.В.
67
B:10-Б224B:11-А221B:11-Б429B:10-А224
68
Цюпер О.В.8-А4257-Б4256-Б4257-В425A:9-В425A:9-А4257-А4258-Б4259-В4258-В4258-Б4257-В4256-Б4259-А4258-А4256-А4259-Б4259-Г4258-В4256-А4257-Б4257-А425Цюпер О.В.
69
B:9-Б425B:9-Г425
70
Чайковська О.В.7-Б3247-В3247-А3248-А3247-Б1047-А3208-В3248-Б3248-В4268-Б4257-В4258-А324Чайковська О.В.
71
Шевага Р.А.10-А42310-Б423A:10-А4238-В4238-Б4238-А4239-Г4239-А4239-А4239-Г4238-Б4238-В4238-А423Шевага Р.А.
72
B:10-Б423
73
Шемовньова Л.О9-Г2249-А224A:8-Б2248-В2248-Б224A:9-Б224A:9-Г2249-В4255-Б3027-В230B:5-В3058-А2249-Б2245-А2245-Г2247-В2249-В3078-В2219-А4297-В2248-А2248-Б224A:8-А2249-Г2249-Б224Шемовньова Л.О
74
B:8-В224B:9-В224B:9-А224
75
ТехнологіїпнвтсрчтптТехнології
76
12345671234567123456712345671234567
77
Іващенко А.О.5-Г3275-Б3278-Б3278-А3275-А32711-А3277-Б3278-Б3276-Б3278-А3277-В3276-В3274-А3276-А3274-Б3277-А32711-Б3278-В3277-В3277-Б3276-Г3278-В3277-А327Іващенко А.О.
78
Василенко Т.А.Василенко Т.А.
79
Дехтяренко Є.В.3-А[0]3-Б[0]3-В[0]Дехтяренко Є.В.
80
Дюденко В.В.4-А[0]Дюденко В.В.
81
Куліна Н.В.5-Б1045-Г1045-В1045-Г1045-В1046-Г1046-Б1045-А1046-В1045-А1047-В1046-Г1047-Б1047-А1046-А1045-А1047-В1047-Б1046-Б1045-А1046-В1045-Б1047-А1046-А104Куліна Н.В.
82
Майборода О.О.4-Б[0]Майборода О.О.
83
Маценко Т.І.2-Б[0]Маценко Т.І.
84
Рак Г.Ю.3-А[0]3-Б[0]3-В[0]Рак Г.Ю.
85
Росковшенко А.О.9-В3269-Г3269-Б3265-А3269-А32611-А3268-А3268-Б32610-А3266-Б32610-Б3269-В3266-А3269-Б3265-В32611-Б3268-В3268-А3269-А326A:10-А3268-Б3268-В3269-Г326Росковшенко А.О.
86
B:10-Б326
87
Українець П.В.5-Г2265-Б2269-В2269-Г2269-Б2264-Г2269-А22610-Б2266-В2269-В2262-Г2269-Б2265-В2269-А226A:10-А2266-Г22610-А2269-Г226Українець П.В.
88
B:10-Б226
89
Філоненко В.В.2-Б[0]2-Г[0]Філоненко В.В.
90
Фоменко А.М.Фоменко А.М.
91
Шульженко Т.І.4-Г[0]2-В1062-А106Шульженко Т.І.
92
Здоров’я і фізична культурапнвтсрчтптЗдоров’я і фізична культура
93
12345671234567123456712345671234567
94
Білевич М.В.6-Б[0]3-В[0]1-Б[0]1-В[0]2-Г[0]3-А[0]3-В[0]2-Г[0]1-Б[0]3-А[0]6-Б[0]2-Г[0]3-В[0]1-Б[0]1-В[0]3-А[0]6-Б[0]Білевич М.В.
95
Захист Вітчизни10-А42910-Б42911-Б42911-А429Захист Вітчизни
96
Кувшинов Д.В.8-В[0]5-А[0]8-А[0]7-Б[0]7-В[0]9-В[0]10-Б[0]8-В[0]7-В[0]7-Б[0]4-В[0]10-А[0]10-А[0]5-А[0]4-В[0]9-В[0]10-Б[0]9-Б[0]8-А[0]4-В[0]7-В[0]9-Б[0]7-Б[0]8-В[0]5-А[0]8-А[0]Кувшинов Д.В.
97
Павленко О.Г.7-А[0]4-Б[0]9-А[0]1-А[0]11-А[0]11-Б[0]4-Б[0]1-А[0]9-Г[0]8-Б[0]6-Г[0]10-А[0]10-А[0]9-Г[0]6-Г[0]1-А[0]7-А[0]8-Б[0]11-А[0]8-Б[0]7-А[0]9-А[0]4-Б[0]6-Г[0]11-Б[0]Павленко О.Г.
98
Сидоренко М.А.2-Б[0]5-Б[0]3-Б[0]2-Б[0]3-Б[0]5-Б[0]3-Б[0]2-Б[0]5-Б[0]Сидоренко М.А.
99
Толстік К.О.1-Г[0]1-Г[0]1-Г[0]Толстік К.О.
100
Шульженко А.О.5-В[0]2-В[0]4-А[0]4-Г[0]2-А[0]6-А[0]6-В[0]2-А[0]4-Г[0]2-В[0]5-Г[0]5-В[0]6-В[0]4-Г[0]4-А[0]5-Г[0]6-А[0]2-В[0]2-А[0]6-В[0]4-А[0]5-В[0]5-Г[0]6-А[0]Шульженко А.О.
Loading...
Main menu