รายชื่อผู้ประชุมDHS_FCTฝ่ายพัฒน์.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลัง DHS-PCA จังหวัดอำนาจเจริญ
2
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ
3
4
ลำดับ
ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
5
1นายภัทรวรรธน์ คำดีสาธารณสุขอำเภอพนาสสอ.พนา
6
2
นายสงกรานต์ สร้อยเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สสอ.พนา
7
3นางสุภาพร มั่นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.อุ่มยาง
8
4น.ส.รุจาภา ลุผลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.นาสะแบง
9
5นายพิชิต กงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.จานลาน
10
6
นายนิรุตต์ พันธ์อ่อน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.โพนเมือง
11
7
นายระพีพันธ์ วงศ์สิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ถ่อน
12
8
นางวิสิฐศนีย์ บุญศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสอ.พนา
13
9
14
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
DHS_PCA
ลปรรFCTรุ่นที่1
ลปรรFCTรุ่นที่2
ลปรรFCTรุ่นที่3
ลปรรFCTรุ่นที่4
 
 
Main menu