ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MƯỢN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN TN - HỘI SV
THÁNG 04/2021
2
Phòng
Thứ hai
03/5/2021
Thứ Ba
04/5/2021
Thứ Tư
05/5/2021
Thứ Năm
06/5/2021
Thứ Sáu
07/5/2021
Thứ Bảy
08/5/2021
Chủ Nhật
09/5/2021
3
E029g00-10g00: LC HSV Ngữ văn Tây Ban Nha báo cáo cuối năm

10g00-11g45: LC HSV khoa Nhân học báo cáo cuối năm

13g00-18g00: LC HSV khoa Du lịch báo cáo cuối năm, kiện toàn

18g00-19g00: Liên chi Hội Sinh viên khoa Ngữ văn Anh báo cáo cuối năm
14g30-17g00: LC HSV Khoa Đô thị học báo cáo cuối năm

17g30-19g30: XHH Báo cáo cuối năm

Trùng lịch:
18g00-20g00: LC HSV Khoa Thư viện - Thông tin học báo cáo cuối năm
8g30-10g00: LC HSV Khoa Triết học báo cáo cuối năm

11g00-12g00: LC HSV khoa Ngữ văn Ý báo cáo cuối năm

13g30-15g30: LC HSV khoa Ngữ văn Anh báo cáo cuối năm

17g00-19g00: LC HSV khoa Văn học báo cáo cuối năm

17g30-19g00: BCH Đoàn khoa Lịch sử báo cáo cuối năm

19g15 - 20g15: Đoàn Khoa Ngữ văn Pháp báo cáo cuối năm

Trùng lịch:
16g00-20g00: LC HSV khoa NVA Tổ chức chuỗi Tập huấn Kĩ năng cho cán bộ Hội
15g00-20g00: Đoàn khoa VHH Tổ chức chương trình “CV xịn, JOBS siêu mịn”

Trùng lịch:
16g00-17g00: Đoàn khoa CTXH báo cáo cuối năm
8g00-10g00: Đoàn khoa Văn hoá học báo cáo cuối năm

10g00-11g00: Đoàn khoa Giáo dục báo cáo cuối năm

13g30-15g00: Hội nghị kiện toàn BCH LC HSV Khoa Đô thị học

15g00-17g00: Đoàn khoa LTH-QTVP Báo cáo cuối năm
4
Các vật dụng hỗ trợ khácNVTBN: 1 bộ lyLiên chi Hội sinh viên khoa Văn học mượn khăn, khay, bộ ly, bàn
5
6
Phòng
Thứ hai
10/5/2021
Thứ Ba
11/5/2021
Thứ Tư
12/5/2021
Thứ Năm
13/5/2021
Thứ Sáu
14/5/2021
Thứ Bảy
15/5/2021
Chủ Nhật
16/5/2021
7
E0216g30-19g00: HSV Trường họp SV5T
8
Các vật dụng hỗ trợ khác
9
10
11
12
Phòng
Thứ hai
17/5/2021
Thứ Ba
18/5/2021
Thứ Tư
19/5/2021
Thứ Năm
20/5/2021
Thứ Sáu
21/5/2021
Thứ Bảy
22/5/2021
Chủ Nhật
23/5/2021
13
E02
14
Các vật dụng hỗ trợ khác
15
16
17
18
Phòng
Thứ hai
19/04/2021
Thứ Ba
20/04/2021
Thứ Tư
21/04/2021
Thứ Năm
22/04/2021
Thứ Sáu
23/04/2021
Thứ Bảy
24/04/2021
Chủ Nhật
25/04/2021
19
E02
20
Các vật dụng hỗ trợ khác
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100