KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MƯỢN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN TN - HỘI SV
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MƯỢN PHÒNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN TN - HỘI SV
THÁNG 05/2019
2
PhòngThứ haiThứ Ba
Thứ Tư
01/5/2019
Thứ Năm
02/5/2019
Thứ Sáu
03/5/2019
Thứ Bảy
04/5/2019
Chủ Nhật
05/5/2019
3
H02Hàn Quốc học (chuyển đồ)
CKT
4
E0215:00 - 17:00 Kiểm tra cuối năm - LC HSV Giáo dục
17:00 - 18:30: Kiểm tra cuối năm - Ngữ văn TBN
13:00 - 15:00
Kiểm tra cuối năm _ LC HSV Địa lý
(đã giao chìa khóa)
18:30 - 20:00
Kiểm tra cuối năm _ LC HSV Triết học
5
G01
6
G02
7
G03
8
G04
9
10
11
Phòng
Thứ hai
06/5/2019
Thứ Ba
07/5/2019
Thứ Tư
08/5/2019
Thứ Năm
09/5/2019
Thứ Sáu
10/5/2019
Thứ Bảy
11/5/2019
Chủ Nhật
12/5/2019
12
H02
13
E027:00 - 11:30: Gặp gỡ Đoàn viên xuất sắc_Đoàn khoa Địa lý
13:30 - 15:00 họp BCH Đoàn khoa
17:00 - 18:30
Kiểm tra cuối năm _ Đoàn BM Tây Ban Nha
18:30 - 20:00, Kiểm tra cuối năm _Đoàn BM Lưu trữ học -QTVP17:00 - 18:30
Kiểm tra cuối năm_Đoàn BM Văn hóa học
18:00 - 21:00
Kiểm tra cuối năm_Đoàn khoa Thư viện - TTH
14
G0117:00 - 19:00
Kiểm tra cuối năm_LC HSV Khoa Nhật Bản học
8:00 - 11:00
Tổ chức gặp mặt Đoàn viên xuất sắc_Đoàn Khoa Nhân học
15
G02
16
G03
17
G04
18
19
Phòng
Thứ hai
13/5/2019
Thứ Ba
14/5/2019
Thứ Tư
15/5/2019
Thứ Năm
16/5/2019
Thứ Sáu
17/5/2019
Thứ Bảy
18/5/2019
Chủ Nhật
19/5/2019
20
H02
21
E0211:30 - 14:00
Đại hội chi Hội_Chi Hội K44 Khoa Lịch sử
15:00 - 18:00
Kiện toàn_CLB Nữ sinh Nhân văn
22
G01
23
G02
24
G03
25
G04
26
27
Phòng
Thứ hai
20/5/2019
Thứ Ba
21/5/2019
Thứ Tư
22/5/2019
Thứ Năm
23/5/2019
Thứ Sáu
24/5/2019
Thứ Bảy
25/5/2019
Chủ Nhật
26/5/2019
28
H02
29
E0218:00 - 20:00, Họp chi bộ Sinh viên_Chi bộ sinh viên 2
30
G01
31
G02
32
G03
33
G04
34
35
Phòng
Thứ hai
27/5/2019
Thứ Ba
28/5/2019
Thứ Tư
29/5/2019
Thứ Năm
30/5/2019
Thứ Sáu
31/5/2019
Thứ Bảy
Chủ Nhật
36
H02
37
E02
38
G01
39
G02
40
G03
41
G04
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...