แบบขอกำหนดวันยื่นฟ้องคดีและจองวันนัดพิจารณา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลา
ประเภทคดีที่จะฟ้อง (คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค)
วัน/เดือน/ปี เวลา ที่จะมาดำเนินการยื่นคำฟ้อง/คำร้อง ที่ศาลจังหวัดหล่มสัก
จำนวนคดีที่จะยื่นฟ้อง (เรื่อง)
วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ขอนัดพิจารณา ( คดีแพ่ง นัดวันจันทร์ เวลา 9.00 น. คดีอาญา นัดวันจันทร์ เวลา 13.30 น. กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดที่ว่างให้ทราบอีกครั้ง)
ชื่อ - นามสกุล ผู้ติดต่อขอยื่นฟ้อง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ของผู้ขอใช้บริการ
*** กรุณาติดต่องานรับฟ้องก่อนวันนัด 1 วัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5670-2773 เพื่อรับหมายเลขคดี และวันนัดพิจารณาคดี ***
*** กรุณาติดต่องานรับฟ้องก่อนวันนัด 1 วัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5670-2773 เพื่อรับหมายเลขคดี และวันนัดพิจารณาคดี *** ให้ดูคำตอบที่หน้าเว็บไซต์ศาลจังหวัดหล่มสัก (เมนูผลการใช้บริการล่วงหน้า) โดยศาลจังหวัดหล่มสักจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง(ไม่นับวันหยุดราชการ)
2
1/3/2019, 14:12:44คำร้องขอสวนสิทธิ กยศ. คำตอบ ได้ดำเนินการประสานกับผู้ขอรับบริการทางโทรศัพท์แล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา18 มีนาคม 2562417นายทองพูน ศรีพารา0983701327
3
12/3/2019, 9:56:14
ขอสวมสิทธิคดีผู้บริโภค กยศ.
15 มีนาคม 2562417นายทองพูน ศรีพารา0983701327
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...