tydenni_plan_5A
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
Týdenní plán V.A12.10. – 16.10. 20207.PoTestík - stavba slova
2
Kdo ještě nebyl, přinese zpracovanou knihu (z pátku)
3
Jméno žáka:ÚtTest - přírodověda
4
5
Můj cíl v tomto týdnu: Každý měsíc přečtu minimálně 1 knihu.StřPřipoj se do Google Classroom
6
7
Čt
8
9
10
11
Služba ve třídě: Táňa a Lukáš S.Zapomínání:
12
Učím se o ...DenPracuji samostatně na ...Reflexe
13
Český jazyk a literatura – Mgr. Sandra Látalová
14
Uč. str. 20-23, PS po str. 17
15
Tvoření slovPoTestík - stavba slova, slovní druhy
16
Předložky a předpony, příbuzná slova; čítankaÚt
17
Změny při odvozování slovStPS s.13/2
18
Větný rozbor, slovní druhyČt
19
Dílna čtení - přinesu si vlastní knihuPS s.16/6
20
21
Blok ČJ – Mgr. Jana Dumová
22
23
24
Matematika – Mgr. Sandra Látalová
25
Uč. str. 20-23, PS po str. 16Připoj se do google classroom, konkrétní úkoly najdeš tam.
26
Sčítání a odčítání: stovková tabulkapo
27
Sčítání a odčítání: sčítací trojúhelníkyút
U 22/18 a) nebo b) nebo c): řeš na papír
28
Pavučiny. Algebrogramystř
29
Vývojový diagram. Velká číslačt
30
Součtová tabulka. Slovní úlohyPS s.15/8
31
32
33
Blok M – Mgr. Jitka Hajská
34
35
36
Anglický jazyk – Mgr. Jana Drexlerová: od středy pracuješ na úkolech v Google classroom
37
My family CB p. 18, 19, 20
38
AB p. 14-17
39
Possessive ´s
40
Questions: Are you 11? Are you a boy? etc.
41
Anglický jazyk – Mgr. Helena Králová
42
Possessives: WB 14, 15/5: listeningTEST: There is / there are (pondělí)
43
Possessives: SB 19/7, 15/6TEST: Possessives (čtvrtek)
44
SB 20: Comics, SB 21/3
45
To be: SB 17/6, 8
46
Přírodověda – Mgr. Iva Rejnušová - distanční výuka
47
Opakování + TEST neživá přírodaÚtTEST: učebnice 15-20 (horniny a nerosty: výskyt, vznik, příklady a použití)Je ti látka o neživé přírodě jasná?
48
PS 7-13, mám vše správně doplněné?
49
VesmírV učebnici si přečti str. 23Pro tvé otázky bude učitel dostupný na videohovoru v Google Classroom
50
V pracovním sešitě vypracuj str. 14
51
V Google Classroom se můžeš podívat na video o vesmíru.
52
Vlastivěda – Mgr. Iva Rejnušová - distanční výuka
53
Opakování učiva 4. ročníkuStOranžový pracovní sešit (ČR a Evropa) str. 6PS str. 4-5 by si měl mít hotové z minulé hodiny
54
Zpět k historii - barokoPřečti si v zelené učebnici str. 10
55
Vypracuj v zeleném pracovním sešitě str. 8Pro tvé otázky bude učitel dostupný na videohovoru v Google Classroom
56
V Google Classroom se můžeš podívat na video o baroku.
57
IKT – Mgr. Martina Šatinská
58
Vnitřní komponenty PCpamatuj si heslo do Bakalářů a Google
59
60
IKT – Mgr. Tomáš Mičola
61
RAM, HDD, SSD, Zdroj napájení
62
63
Hudební výchova – Mgr. Sandra Látalová
64
Hymna ČR, rytmická cvičení
65
66
Výtvarná výchova – Mgr. Iva Rejnušová
67
MramorováníPoDones si provázek.
68
Práce s barvami a provázky.
69
Tělesná výchova – Mgr. Sandra Látalová
70
Míčové hry, házenáKdyž bude pěkně, půjdeme ven
71
72
Pracovní činnosti – Bc. Petra Štursová
73
Blahopřánínávod: https://cz.pinterest.com/pin/660551470341450141/?nic_v2=1a6aSOe2a
74
Pomůcky: nůžky, lepidlo, (barevný) papír, pastelky/fixyFotky výrobků mi můžete nahrát do Google Classroom - kurz 5.A - Pracovní činnosti
75
Celkové hodnocení práce:
76
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
77
Jaké bylo mé chování?
78
Mám radost z ...
79
Co bych rád změnil?
80
Vyjádření a podpis rodičů:
Loading...