ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Kõik kommentaarid ja ettepanekud palume lisada vastava lahtri juurde kommentaarina või info@estvca.ee
2
3
INGLISE KEELESEESTI KEELES
4
abort fees, abort costskatkestuskulud
5
acceleratorärikiirendi
6
advisory boardnõukoda
7
alternative assetmittekaubeldav vara
8
anti-dilutionlahjendamisvastane
9
Assets Under Managementvalitsetav (kogu)vara
10
backerkaasainvesteerija
11
benchmark, performance benchmarkvõrdlus(näitaja), võrdlus(alus)
12
bootstrappingoma kulu ja kirjadega
13
burn ratepõlemiskiirus
14
business angeläriingel
15
buy-and buildosta ja arenda
16
buy-in, management buy-injuhtkonna sisseost
17
buy-out managment buy-out, leveraged buy-outjuhtkonna väljaost, võimendusega väljaost
18
cap tableinvestorite tabel
19
capital contributionkapitali sissemakse
20
capital distributionkapitali väljamakse
21
capital gainkapitalitulu
22
carried interest(fondijuhi) edukustasu
23
catch-up(edukustasu) tasandusmakse
24
clawback(edukustasu) tagasimakse
25
closing (fund)(tehingu) lõpuleviimine, (fondi) lukku löömine
26
co-investmentkaasinvesteering (ühisinvesteering)
27
co-working spaceühiskontor
28
coachingarengunõustamine
29
commitment, capital commitment, investor commitmentinvesteerimiskohustus
30
cornerstone investorankurinvestor
31
corporate governanceühingujuhtimine
32
corporate VCstarteegiline riskikapital
33
cumulative distributionkogu väljamakstud kapital
34
deal sourcinginvesteerimisvõimaluste otsing
35
deal-flowinvesteerimisvõimaluste voog
36
deed of adherenceliitmisleping
37
demergerjagunemine
38
dilutionlahjendamine
39
distressed assetsprobleemsed varad
40
distribution waterfall, distribution cascadeväljamaksete kaskaad
41
divestmentmüük
42
down roundallahindlusvoor
43
drag-along rightväljaostuõigus
44
drawdown, capital call(fondi) sissemakse, sissemakse kutse
45
dry powderlaskemoon
46
due diligence (vendor, financial, legal, technical)(müüja poole, finants-, õiguslik, tehniline) tehingueelne audit
47
ecosystemökosüsteem
48
endowmentsihtkapital
49
entrepreneur in residencerändettevõtja
50
equalisation interesttasandusintress
51
escrow agenthoiuagent
52
escrow agreementhoiuleping
53
ESG (Environmental Social Governance)vastutustundlik (ettevõtlus), vastutustundlikkuse raport
54
exit, exit strategy(investeeringust) väljumine, väljumisstrateegia
55
family officeperefond
56
feeder fundinvestorfond
57
financial covenantfinantsnäitajatega seotud kohustus
58
fit & propersobivus(menetlus)
59
follow-on investmentjätkuinvesteering
60
full ratchettasandusemissioon
61
fund administratorfondi administraator
62
fund maturityfondi tähtaeg
63
fundraisingkapitali kaasamine
64
general partnertäisosanik
65
hackathonarenduspäev
66
hard cap(fondi mahu) ülempiir
67
hedge fund, alternative fundalternatiivfond
68
holding periodinvesteeringu kestus
69
hurdle rate(tootlus)latt
70
incubation (company), incubator(ettevõtte) haudumine, haudejaam
71
institutional investorinstitutsionaalne investor
72
integrity guidelineseetikakoodeks
73
Internal Rate of Returnsisemine tulumäär
74
investment directorinvesteeringute juht
75
investment vehicleinvesteerimiskeha
76
J-curveJ-kõver
77
keyman (clause)võtmeisik, võtmeisiku tingimus
78
lead investorjuhtinvestor
79
leveragefinantsvõimendus
80
limited partnerusaldusosanik
81
Limited Partnership Agreementusaldusühingu ühinguleping
82
liquidation preferenceeelisjaotis
83
liquidity eventlikviidseks muutumine
84
lock-up period(aktsiate) müügikeelu periood
85
mezzaninemezzanine (Kalmer?)
86
mid-market investorkeskmikinvestor
87
minimum viable product (MVP)miinimumnõuetele vastav toode
88
monetizerahaks tegema
89
money multiplerahakordaja
90
Net Asset Valuevara puhasväärtus
91
party roundpeovoor
92
pipeline, sales pipeline(invsteeringute) toru, müügitoru, "mis sul torus on"
93
pitchpakkumiskõne
94
pivotkursimuutus
95
placement agentpakkumisagent
96
pre-money valuation, post-money valuationtehingueelne väärtus, tehingujärgne väärtus
97
pre-seed phaseäriidee faas
98
private debtmittekaubeldav võlakiri
99
private equityerakapital
100
private placement (memorandum)suunatud pakkumine, suunatud pakkumise prospekt