การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
ประทับเวลา
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียนขนาดพื้นที่โรงเรียน
ประชากรจะเข้าอนุบาล 1 ปี2559
จำนวนห้องอนุบาล 1 ปี2559
จำนวนนักเรียนอนุบาล 1 ปี2559
ประชากรจะเข้า ป. 1 ปี2559
จำนวนห้อง ป. 1 ปี2559
จำนวนนักเรียน ป.1 ปี2559
ประชากรจะเข้า ม.1 ปี2559
จำนวนห้อง ม.1 ปี2559
จำนวนนักเรียน ม.1 ปี2559
ชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ
ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบงานเเผนชั้นเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบแผนชั้นเรียน
2
3
26/8/2015, 13:36:3739010104บ้านโนนสว่าง22 ไร่ 63 ตารางวา12112818000
บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางยุวดี แพนพา
4
26/8/2015, 13:40:2339010106บ้านห้วยบง12 ไร่1211212112000
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 บ้านภูศรีทอง หมู่ที 7
นางรัชนีย์ ศิริขวา0903364590
5
26/8/2015, 13:54:1539010197บ้านหนองกุงแก้ว
26 ไร่ 2 งาน 35.50 ตารางวา
4314032132000
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงแก้ว
หมู่ที่ 9 บ้านวังชัย
หมู่ที่ 10 บ้านทองดีพัฒนา
หมู่ที่ 12 บ้านศรีหนองกุง
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ทานตะวัน
นางวรารัตน์ เดชยศดี0879533855
6
26/8/2015, 13:54:2639010104บ้านโนนสว่าง22 ไร่ 63 ตารางวา12112818000
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนอบัวลำภู 39140
นางยุวดี แพนพา
7
26/8/2015, 14:16:2439010170โนนคูณวิทยา
แปลงที่ 1 จำนวน 18ไร่ 49 ตารางวา
แปลงที่ 2 จำนวน 23 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา
251203012540135
1.บ้านโนนคูณ
2.บ้านโนนนาใหม่
3.บ้านโนนหัวนา
4.บ้านโนนทอง
5.บ้านโนนสะอาด
6.บ้านโต่งโต้น
นางพัณนิภา ศรีเพ็ง0989940702
8
26/8/2015, 14:47:5639010194บ้านหนองแตง6 ไร่ 2 งาน81810110000บ้านหนองแตง
นางยุพยงค์ แก้วจันดา
0879540047
9
26/8/2015, 14:48:2839010152ชุมชนบ้านนากอก25 ไร่1511515115000บ้านนากอก - บ้านนากอกคำนายกิติพงษ์ รัดอัน0854643668
10
26/8/2015, 14:51:4839010001โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา25 ไร่ 300 ตารางวา422423113115115
บ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ที่ 6
บ้านโพธิ์ศรีเหนือ หมู่ที่ 9
บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา หมู่ที่ 14
นางภักดี สตาสิทธิ์0857517025
11
26/8/2015, 14:55:2639010158บ้านหนองผือท่าปากเป่ง15 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา10110717000บ้านหนองผือ
บ้านท่าปากเป่ง
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
12
26/8/2015, 14:57:4139010064บ้านกองแป่มหนองสวรรค์17 ไร่ 47 ตารางวา 1016815000
1. บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.หนองสวรรค์
2. บ้านกองแป่ม หมู่ที่ 5 ต.หนองสวรรค์
นายศักดิ์ประยูร ทาปลัด
087-2178436
13
26/8/2015, 15:01:2339010202บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 48 ไร่1411210110000
หมู่ที่ 6 บ้านนาสำราญ
หมู่ที่ 11 บ้านนารุ่งเรือง
นางสาวสุปราณี ธาตุธนะ
0883173178
14
26/8/2015, 15:12:4439010113บ้านหนองแวงงิ้วตาก16 ไร่ 2งาน 38 ตารางวา3013030130000บ้านหนองแวงงิ้วตาก ,หนองแวงพัฒนานางปิยวรรณ คำภูลา080-1857776
15
26/8/2015, 15:14:4339010168บ้านมอเหนือ 40 ไร่ 1 งาน2512519119000
บ้านมอเหนือ บ้านห้วยไร่ บ้านโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางสังวาลย์ สมณะ0972322769
16
26/8/2015, 15:47:0239010150บ้านหนองอุ สาขาเหล่านาดี4 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา311212000บ้านเหล่านาดี หมู่ 2
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
0956528966
17
26/8/2015, 16:02:3339010049บ้านนาวังเวิน 12 ไร่ 47 ตารางวา10110414000
บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ 7
บ้านดอนน้อย หมู 5
บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
นางกนกนิภา พลท้าว098-1123470
18
26/8/2015, 16:13:3039010108บ้านโนนสงเปลือย5ไร่80ตารางวา2513023130000
บ้านโนนสงเปลือย หมู่ 2
บ้านโนนศิลา หมู่ 8
นางสมถวิล ศรีจันทร์เวียง
0873100264
19
26/8/2015, 16:23:3739010050บ้านลำภู11 ไร่ 71 ตารางวาุ616313000หมู่บ้านลำภูเหนือ
หมู่บ้านลำภูใต้
นายละมุด แดงนา084-3902288
20
26/8/2015, 16:26:1739010044บ้านลาด26 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา1811825125000
บ้านลาดใต้ หมู่ 1
บ้านลาดกลาง หมู่ 13
บ้านลาดเหนือ หมู่ 9
นางไพรศรี ชานนตรี088-3083349
21
26/8/2015, 17:02:3939010095บ้านหนองตานา14 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา2012011111000
บ้านท่าเรือ,บ้านหนองตานา,บ้านโคกน้อย
นายคณพศ หล้วงษ์093-054-0559
22
27/8/2015, 8:10:5639010166บ้านตะเคียนทอง12 ไร่ 1 ตารางวา616515000บ้านตะเคียนทองนางสาวฉันทนา โวลา0821036769
23
27/8/2015, 8:49:5239010055บ้านวังหมื่น66 ไร่1511013110000
บ้านวังหมื่นเหนื่อ หมู่ 4
บ้านทานตะวัน หมู่ 14
บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ 7
บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ 7 (นอกเขตเทศบาล)
นายบวร กัปโก0878637616
24
27/8/2015, 9:09:2939010121นิคมโคกม่วงศรีสมพร13 ไร่ 2 งาน413212000บ้านนิคมโคกม่วงศรีสมพร
นางสาวกิ่งกาญน์ พรมวงษ์
0872142530
25
27/8/2015, 9:23:5739010053พิศาลวิทยา6ไร่ 2งาน20115101100001.บ้านหาดสวรรค์
2.บ้านห้วยบง
นางนิตา ศรีไชยโย0828448507
26
27/8/2015, 9:49:3939010036บ้านบกโนนเรียง11 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา311313312843260
หมู่ที่ 5 บ้านบก
หมู่ที่ 6 บ้านโนนเรียง
หมู่ที่ 9 บ้านพันดอน
หมู่ที่ 11 บ้านหัวขัว
หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ
นางนันทนา เศวตวงษ์087-2368373
27
27/8/2015, 10:16:0639010132นิคมสงเคราะห์ 312 ไร่ - งาน - ตารางวา10110616000
1. บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ 7 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2. บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 8 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางจริยา แสนเจริญสุข0611099177
28
27/8/2015, 10:23:0539010096บ้านหนองสะแบง7 ไร่ 94 ตารางวา414414000บ้านหนองสะแบง
นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์
0895721623
29
27/8/2015, 10:23:3639010162บ้านโนนข่า(พอง)11 ไร่ 60 ตารางวา15110616000บ้านโนนข่า(พอง)
นางสาวรสลิน วงษาเวียง
849386302'0
30
27/8/2015, 10:25:0739010217บ้านโปร่งแจ้ง5 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา515212000
บ้านโปร่งแจ้ง ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางสุพิมลพรรณ เอกตาแสง
087-2212350
31
27/8/2015, 10:55:2139010112บ้านฝายหิน7 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา212111000บ้านฝานหินนางจันทร์เพ็ญ กาสีชา0833344078
32
27/8/2015, 11:02:3639010195บ้านห้วยหว้าวังทอง12 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา12112818000
บ้านห้วยหว้า หมู่ที่3
บ้านห้วยวังทอง หมู่ที่ 16
ชนันญา ราชพรหม862239818
33
27/8/2015, 11:04:2739010215กุดจิกวิทยา35 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา3013017117000
บ้านเหล่าใหญ่ บ้านหันนางาม บ้านศรีประเสริฐ
นางจีรภา โคตรถา806103250
34
27/8/2015, 11:05:4739010157บ้านโคกสนั่น25 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา515313000บ้านโคกสนั่น
นางศิลามณี ศรีบุญเรือง
899444201
35
27/8/2015, 11:06:5339010102นิคมสงเคราะห์411 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา111111000บ้านโสกม่วง
นางสาวประภาภรณ์ โสดาวัตร
821246621
36
27/8/2015, 11:09:4439010101บ้านโสกแดง8 ไร่111111000บ้านโสกแดงนางสาวอารยา ชัยปัญหา848866506
37
27/8/2015, 11:13:0039010101บ้านโสกแดง8 ไร่111515000บ้านโสกแดงนางสาวอารยา ชัยปัญหา848866506
38
27/8/2015, 11:18:0739010031บ้านข้องโป้ 9 ไร่ 10 ตารางวา10110201201900บ้านข้องโป้นางสมัย แท่นสุนทร883396913
39
27/8/2015, 11:28:4939010078บ้านหนองแสงนาล้อม19 ไร่ 1 งาน1811817117000
บ้านนาล้อม,บ้านหนองแสงนาเหนือ,บ้านหนองแสงใต้
นางสาวรัตนา โคตรวิทย์
887414350
40
27/8/2015, 11:29:3239010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
2 ไร่ 3 งาน 212000100บ้านโนนหวายนางเบญจมาศ หันชะนา811836343
41
27/8/2015, 12:36:3539010130บ้านหนองบัวเงิน34 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา616616000บ้านหนองบัวเงินนายบุญถม สังขะทิพย์878657315
42
27/8/2015, 13:00:4339010076บ้านดอนหัน9 ไร่ 92 ตารางวา616616000บ้านดอนหันนางลัดดา บุญแย้ม872327345
43
27/8/2015, 13:26:3539010165บ้านโนนหว้าทอง12ไร่215919000บ้านโนนหว้าทองนายชัยณรงค์ กุลด้วง830735397
44
27/8/2015, 13:29:1439010201บ้านหนองคังคา18 ไร่ 50 ตารางวา313227000บ้านหนองคังคานางพิมลรัตน์ ปัญญาใส862368736
45
27/8/2015, 13:35:1439010212บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด6 ไร่ 200 ตารางวา1611617117000
1. บ้านบุ่งแก้ว ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
2. บ้านน้ำลัด ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
880647718
46
27/8/2015, 13:39:5339010198
บ้านโนนสะอาดราษฏร์อุปถัมภ์
แปลงที่ 1 มีพื้นที่ = 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
แปลงที่ 2 มีพื้นที่ = 6 ไร่ - งาน - ตารางวา
251251511525125
บ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
บ้านหนองคังคา หมู่ 1 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
บ้านคอกวัว หมู่ 3 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นางสาวรุ่งตะวัน บุดดาซุย
879441494
47
27/8/2015, 13:40:2839010023บ้านโนนทัน7 ไร่ 300 ตารางวา2012015115000
1.บ้านโนนทัน
2.บ้านโนนทอง
3.บ้านโค้งสวรรค์
นางนิตยา กุสลจีรัง810518608
48
27/8/2015, 13:45:4439010155บ้านโคกล่าม24 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา 15115919000บ้านโนนงาม
นางสาวเสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์
898620528
49
27/8/2015, 13:48:4039010206หนองแกสระแก้ววิทยา43 ไร่ 2 งาน 129 ตารางวา412414824335130
บ้านหนองแก บ้านสระแก้ว บ้านหนองแกกลาง บ้านหนองแกเหนือ บ้านพุทธไธสงค์
นางเกื้อกูล โคตะหา996788955
50
27/8/2015, 13:50:3439010156บ้านโนนงาม28 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา301301311340140
บ้านโคกล่าม, บ้านหนองผือท่าปากเป่ง, บ้านโนนข่า(พอง) , บ้านแกท่าวารี
นางสาวประวิณา เนืองกัลยา
898620528
51
27/8/2015, 13:51:4039010156บ้านโนนงาม28 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา301301311340140
บ้านโคกล่าม, บ้านหนองผือท่าปากเป่ง, บ้านโนนข่า(พอง) , บ้านแกท่าวารี
นางสาวประวิณา เนืองกัลยา
898620528
52
27/8/2015, 13:58:3539010006บ้านกุดจิก22 ไร่ 30 ตารางวา1211010110000
บ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นายพลมี บุตรหึง872145799
53
27/8/2015, 14:27:5339010069หนองหว้าวิทยาสรรค์
จำนวน 16 ไร่ 0 ตารางวา 0 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ อาคารและสิ่งก่อสร้าง 5 ไร่
พื้นที่เพื่อการกีฬาและออกกำลังกาย 8 ไร่ พื้นที่เพื่อการเกษตร 2 ไร่ พื้นที่ปลูกป่า 1 ไร่
201201211245125
บ้านหนองหว้าใหญ่, บ้านหนองหว้าน้อย, บ้านโนนสง่า, บ้านห้วยเตย,
บ้านโคกสวรรค์, บ้านเพ็กเฟื้อย,บ้านหนองผำ
นางนภาพร สกุลธรรม081-2625627
54
27/8/2015, 14:30:3239010087ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี7 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา301202011322114
บ้านแมด หมู่ที่ 4
บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5
นายธเนศ วงศ์สุวรรณ883399498
55
27/8/2015, 15:12:1339010200บ้านผาสุก
23 ไร่ - ตารางวา - ตารางเมตร
18118313000
บ้านผาสุก หมู่ที่ 5 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นางสุกัญญา เขียวเสน879501625
56
27/8/2015, 15:15:2839010203บ้านผาเสด็จ25 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา616313000
บ้านผาเสด็จ หมู่ที่ 7 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนศิริ
872336905
57
27/8/2015, 15:20:0439010015บ้านกุดเต่า20 ไร่ 43 ตารางวา10110515000บ้านกุดเต่า
นางสาวนุชรี ศรีผักผ่อง
081-0515422
58
27/8/2015, 15:24:5639010142บ้านนาทม25 ไร่16116414000บ้านนาทม หมู่ที่ 4นางเยาวลักษณ์ ภูสง่า929128909
59
27/8/2015, 15:28:1239010204บ้านผาสุก สาขาผาสวรรค์
12 ไร่ - ตารางวา - ตารางเมตร
212313000
บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
นายวิมล ระวิพันธ์817498803
60
27/8/2015, 16:01:0139010179หนองม่วงชมพูทอง
15 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา
1411419119000
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านชมพูทอง หมู่ที่ 5
นลินรัตน์ ต้นตะภา940956213
61
27/8/2015, 17:28:4939010164
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
21 ไร่ 40 ตารางวา251252312321121
บ้านโนนสงวน หมู่ที่ 4 บ้านโนนสงวนพัฒนา หมู่ที่ 9
บ้านสิบเก้าโปร่ง หมู่ที่ 3
นางปาณิสรา ป้องปาน085 -6818459
62
27/8/2015, 20:51:5539010105บ้านโนนเมือง13 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา1411410110000
บ้านโนนเมือง หมู่ 1
บ้านห้วยมะหรรี่ หมู่ 6
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมดี
892344868
63
27/8/2015, 21:17:1939010105บ้านโนนเมือง10 ไร่ 10 ตารางวา1411410110000
บ้านโนนเมือง หมู่1
บ้านห้วยมะหรี่ หมู่ 6
นางสาวอนงค์ลักษณ์ สมดี
892344868
64
28/8/2015, 8:10:0739010128ปรางค์กู่23 ไร่ 8 ตารางวา 10110616000บ้านหนองแวงด่าน
บ้านดอนกู่
นางสาวศิริพร พิมพ์โคตร
817041325
65
28/8/2015, 8:59:3339010124บ้านโนนสูงหนองสวรรค์14 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา2012016116000
บ้านโนนสูง หมู่ 6
บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 9
นางทิตยา หาระคุณโน858689472
66
28/8/2015, 9:17:3039010191บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย33 ไร่ 66 ตารางวา151151711722122
บ้านห้วยฮวก บ้านนาฝาย บ้านจอมทอง บ้านหนองแตง
น.ส.จุรีรัตน์ ศรีด้วง918619889
67
28/8/2015, 9:24:5339010085บ้านกุดคอเมย7 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา10110616000
บ้านกุดคอเมย หมู่ 4 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
นางอารีย์ ปู่คาน897131200
68
28/8/2015, 9:32:3839010209กุดหานสามัคคี
2 แปลง รวม 14 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
3013030130000
บ้านทุ่งกกทัน ,บ้านหนองผือ , บ้านหนองผือน้อยพัฒนา
นายวัชรศักดิ์ สุจริต854588583
69
28/8/2015, 9:52:0239010131บ้านหนองแวงป่งสัง19 ไร่ 3 งาน151515151515000บ้านหนองแวงป่งสังผอ.ทองฉันท์ ผดาวัน899417509
70
28/8/2015, 9:52:0439010139บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
แปลงที่ 1 เนื้อที่ 13 ไร่ 96 ตารางวา แปลงที่ 2 12ไร่ แปลงที่ 3 98 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา รวม 123 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา
1011013113000บ้านกุดสะเทียน , บ้านใหม่ศรีทองนายไสว ราชบัวโคตร883302823
71
28/8/2015, 9:57:1939010088บ้านข่าน้อย8 ไร่ 2 ตารางวา3013030130000บ้านข่าน้อย , บ้านภูศรีทองนายสมชัย ธรรมแนบ844198373
72
28/8/2015, 10:03:4139010098นิคมสงเคราะห์วิทยา
27 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา
131131711715115
บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 1
บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 2
บ้านภูเก้า หมู่ที่ 3
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4
บ้านทองหลาง หมู่ที่ 7
นายวิฑูรย์ อินทร์ชมชื่น
800061215
73
28/8/2015, 10:23:0439010086โคกม่วงประชาสรรค์22 ไร่ 3 งาน221221711721121บ้านโคกม่วง ,บ้านโคกศรีเรือง
นางคำพันธ์ รัตนสีหา,นางพัชรินทร์ พินิจมนตรี , นายสุพรรณ บัวทอง
086-2333708,081-8718506,094-2958251
74
28/8/2015, 10:23:3739010092บ้านโคกใหญ่15 ไร่ 2 งาน 1211210110000บ้านโนนยาว
บ้านโคกใหญ่
นายประภาส ลิโป้963076004
75
28/8/2015, 10:40:2039010187บ้านป่าคา20 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา2012015115000
1.บ้านดอนเล้า หมู่ที่ 1
2.บ้านป่าคา หมู่ที่ 2
3.บ้านบูรพา หมู่ที่ 12
นางวรรณี ไชยชาติ883103306
76
28/8/2015, 10:47:2439010162บ้านโนนข่า (พอง)1 ไร่ - งาน 60 ตาราวา 13113616000บ้านโนนข่า (พอง)นายพนัส บุญเกาะ862330633
77
28/8/2015, 10:47:3939010207บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา15 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา151301513015140
หมู่ 6 บ้านหนองโก หมู่ 5 บ้านโนนประดู่
นายวีระชัย ทองโชติ811474898
78
28/8/2015, 10:48:3839010180บ้านห้วยไผ่17 ไร่515212000
บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
จิรดาวัณย์ จเรรัชต์821141143
79
28/8/2015, 11:01:1439010172บ้านโต่งโต้น13 ไร่ 80 ตารางวา
1011016116000บ้านโต่งโต้น นายกฤษณพงศฺ์ นิลนามะ856488620
80
28/8/2015, 11:12:1039010169บ้านโนนสะอาด28 ไร่ 2 งาน15115919000บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1
นางอมรรัตน์ ทิพย์พรมมา
899413897
81
28/8/2015, 11:21:2139010030บ้านดอนนาดี12 ไร่ 0 งาน 82 ตารางวา1511510110000
บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 7 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
นางพิกุล ราชโยธา084-7999817
82
28/8/2015, 11:57:5339010147บ้านหนองขามท่างาม16 ไร่ 98 ตารางวา2212212112000
บ้านหนองขาม หมู่ 4
บ้านท่างาม หมู่ 9
นายพายุ จักรโนวัน812616812
83
28/8/2015, 12:03:2939010068บ้านหนองปลาขาว 14 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา21210110000
บ้านหนองปลาขาว หมู่ที่ 6
บ้านใหม่หนองปลาขาว หมู่ที่ 9
นางรจนา เขียวรื่นรมย์
856481602
84
28/8/2015, 12:03:4739010184บ้านโนนสว่าง13 ไร่ 396 ตารางวา13113515000
1.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต. เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

2. บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 6 ต. เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู
นายนิพนธ์ นามแก้ว087-9524910
85
28/8/2015, 12:20:3539010021บ้านห้วยไร่7 ไร่ 4 ตารางวา3013030130000บ้านห้วยไร่นายอนุศาสตร์ ทองหาญ918631850
86
28/8/2015, 12:31:3939010189โนนสมบูรณ์วิทยา 14 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา101101211214114
1. บ้านนาหว้า หมุ่ 14
2. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 3
3. บ้านศรีอุดม หมู่ 11
นางสุวิมล พรหมมาหล้า087-8559599
87
28/8/2015, 12:45:3739010032ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา32 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา3213235120000
บ้านขาม หมู่ที่ 1
บ้านธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ 2
บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10
บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13
บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14
นางสมยงค์ สุวรรณ845567237
88
28/8/2015, 12:47:1439010210ดอนปอวิทยา5 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา301302012039139
บ้านหนองบัวใต้ หมู่ 2
บ้า่นดอนปอ หมู่ 2
บ้านหนองสระพัง หมู 6
บ้านโนนอุดมพัฒนา หมู่ 10
นายจงกล พลโยธา08ึ72320961
89
28/8/2015, 12:55:2239010073บ้านข่าดอนเข็ม9 ไร่2212219119000
บ้านดอนเข็มใต้
บ้านดอนเข็มเหนือ
บ้านข่าใหญ่
บ้านข่าน้อย
นางปนิตตา โสโท 963372224
90
28/8/2015, 13:12:5139010185บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย27 ไร่ 2 งาน 79 ตรว.2012016116000
หมู่ 4 บ้านยางหล่อ
หมู่ 5 บ้านหล่อพัฒนา
หมู่ 6 บ้านโนนสวนกล้วย
หมู่ 13 บ้านไชยเจริญ
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา098 - 1438954
91
28/8/2015, 13:22:2739010127โสกแคนหนองหญ้าปล้อง50 ไร่ 3 งาน10110818616
บ้านโสกแคน บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านดอนกู่ บ้านนิคมศรีวิไล บ้านโสกปลาขาว
นางรุ้งตะวัน สิงห์กอ854618895
92
28/8/2015, 13:27:4339010174บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง70 ไร่511212000หมู่ 11 หมู่ 8นางสาวนวพร ยศธสาร926964553
93
28/8/2015, 13:41:3039010048บ้านคึมชาดห้วยบง12 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา614211000บ้านคึมชาด หมู่ 1
บ้านห้วยบง หมู่ 3
นายวิวัฒน์ โกมุทพงษ์
833587956
94
28/8/2015, 13:56:4339010010บ้านกุดฉิม7 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา1711715115000
บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 1
บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 11
นางเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย
819649423
95
28/8/2015, 13:57:0139010027บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
แปลง 1 1.8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
แปลง 2 2.3 งาน 60 ตารางวา
000313000
บ้านค้อ หมู่ 6 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นางเตือนใจ สามล093-0523648
96
28/8/2015, 14:05:0339010060บ้านเสาเล้า13 ไร่ 20 ตารางวา151101515000บ้านเสาเล้านางระเบียบ พุทโธ828448507
97
28/8/2015, 14:15:0739010196บ้านนาแพง17 ไร่18111515000บ้านนาแพง - นาคำเหนือนางมะลิ เมืองนาค087-2148614
98
28/8/2015, 14:16:4539010219โนนข่าประชาสรรค์13 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา717616000บ้านโนนข่า , บ้านศรีโพธิ์ทองนายมานะ ถนอมจิตร091-3709079
99
28/8/2015, 14:24:2339010071บ้านหนองผำโคกสวรรค์10. ไร่10110171170001. บ้านโคกสวรรค์
2.บ้านหนองผำ
น.ส.พัทธมน. อินทรคำดี862212124
100
28/8/2015, 14:25:5139010195บ้านห้วยหว้าวังทอง12 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา15115818000บ้านห้วยหว้าและบ้านห้วยวังทองนายปัญญา วาชัยยุง862189424
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1