ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
aktuální počet nezodpovězených dotazů
15adresa pro pokládání dotazů dotazy.dablice@seznam.czaktuální informace z Ďáblic
2
3
Reakce starosty Ing. Růžičky na tento seznam ze zasedání zastupitelstva MČ dne 19. 6. 2019:
4
Není možné reagovat neustále na každý dotaz okamžitě, pakliže není hned reagováno, tak vystavovat na svých stránkách nezodpovězené otázky … Rádi budeme spolupracovat i informačně, ale všechno má své meze dané rozsahem úřadu, který se snažíme držet velmi štíhlý…
5
6
Komentář autora: plně postačí reakce v zákonné lhůtě (30ti dnů)
7
8
datumtazatelformadotazadresátipozn.odpovědi
9
19.12.2018Martin Tumpachdotaz na zasedání ZMČAd 1. jednání RMČ bod 11/112/18 Jaký je důvod postupu zadání další zakázky na přímo bezprostředně pro proběhlém výběrovém řízení? Proč nebyla zakázka součástí VŘ? radníVe VŘ byla vysoutěžena služba za 51 681 Kč a následně objednána napřímo další služba za 90 900 Kčx
10
8. 2. 2019, 19. 2. 2020Martin Tumpache-mail, 8. ZMČPokračuje se v hledání řešení parkování občanů Ďáblic v Modrých zónách?zastupitelé vč. radních, ÚMČNávrh MČ Praha Ďáblice na řešení parkování občanů Ďáblic v modrých zónách Prahy 8 byl v podkladech pro jednání Rady hl. m. Prahy doporučen úředníky Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP k zamítnutí z důvodu nesouhlasu MČ Prahy 8 a následně všichni přítomní radní hl. m. Prahy dne 30.5.2017 odhlasovali změnu vymezení modrých zón bez zapracování našeho návrhu.místostarosta e-mailem 4. 4. 2019: Odpověď se hledá na úrovni Svazu městských částí – další informace po jednání Svazu v červnu. Starosta na ZMČ 19. 2. 2020: Odpověď není nalezena.
11
18. 1, 2019, 8. 2. 2019, 13. 2. 2019Martin Tumpache-mail/dotaz na zasedání ZMČJakým způsobem bude vybírána nová Redakce a Redakční rada?zastupitelé vč. radních, ÚMČJe otázkou zda bude zachován dosavadní princip složení Radakční rady koalice-veřejnost-opozice? Případně zda se najde kandidát přijatelný pro všechny zastupitele.18.2. "Budeme postupovat podle platných Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje."
12
13. 2. 2019Martin Tumpachdotaz na zasedání ZMČProč si MČ ve smlouvě s developerem výstavby naproti Květnové nevyhradila podmínku odsouhlasení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení?zastupitelé vč. radníchZastupitelé za STAN na zasedání ZMČ odsouhlasili závazek MČ vyjáddřit se kladně ke všem řízením, spojeným s výstavbou naproti Květnové (Obytný soubor pod Ďáblickou hvězdárnou)4.4.2019: Diskutováno dle našeho názoru dostatečně
13
13. 2. 2019Martin Tumpachdotaz na zasedání ZMČAd výstavba Obytného souboru Pod Hvězdárnou Proč dojde k převodu pozemků MČ na investora do 120ti dnů od územního rozhodnutí a ne až po realizaci záměru? Bude investor plati za zábor dle obvyklého ceníku?zastupitelé vč. radníchZastupitelé za STAN na zasedání ZMČ odsouhlasili závazek MČ vyjáddřit se kladně ke všem řízením, spojeným s výstavbou naproti Květnové (Obytný soubor pod Ďáblickou hvězdárnou)4.4.2019: Diskutováno dle našeho názoru dostatečně
14
28. 2. 2019, 19.2.2020autor si nepřál být zveřejněn, Martin Tumpach na zasedání ZMČe-mail, 8. ZMČV jaké fázi je hledání dalšího praktického lékaře (vítězná specializace v anketě) a v jakém horizontu je předpokládán začátek jeho působení v Ďáblicích?12.3.19 a 12.4.19 sekretariát starosty, 19.2.2020 starosta při zasedání ZMČNa přelomu roku 17/18 projevila o ordinaci zájem MUDr. E. S. V květnu 2018 pak praktický lékař z Tábora.12. 3. 19: Hledání praktického lékaře je dlouhodobá záležitost. Nikdo konkrétní se při poslední výzvě MČ nepřihlásil, nikdo se nepřihlásil ani v roce 2017 během debat o obsazení ordinací v nové obecním domě. Výzvu budeme určitě opakovat., 12. 4. 2019: S MUDr. E. S. je pan starosta v kontaktu. 19.2.2020 Bez odpovědi
15
28. 2. 2019, 13. 3. 2019 doplňující dotazautor si nepřál být zveřejněn, doplňující dotaz Martin Tumpache-mailZ jakého důvodu byl vybrán fyzioterapeut bez uzavřených smluv s pojišťovnami? Plánuje Mgr. Chasáková do budoucna uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami?sekretariát starostyDoplňující dotaz: Pokud je Mgr. Chasáková ochotna s pojišťovnami spolupracovat,
zajímalo by mě zda žádala/bude žádat o uzavření smluv?
12. 3. 19: Situaci se smlouvami se zdravotními pojišťovnami popsala sama paní fyzioterapeutka v jejím představení v ĎZ, ochota jí nechybí. Smlouvy s pojišťovnami nejsou v tomto oboru zcela běžné a nejsou zárukou kvality ani včasného poskytnutí cíleného zdravotního zásahu. Což bylo prioritou.
16
7.3.2019David Prokeše-mailJak to bude se směrnicí [o zveřejňování dokumentů] staženou [z programu jednání] na posledním zasedání ZMČ?vedení MČx
17
27. 3. 2019Martin Tumpache-mailNa základě výzvy pana místostarosty prostřednictvím stránek březnového vydání Ďáblického zpravodaje byly všechny dotazy, položené do konce února zaslány znovu.místostarosta
18
27. 3. 2019autor si nepřál být zveřejněne-mailByla MČ účastníkem stavebního/územního řízení ke stavbě soukromého parkoviště na Blatech (ppč. 1743)? Jakým způsobem se bude postupovat ve věci veřejné cesty, procházející přes soukromý pozemek?místostarostaZejména v souvislosti s dopravní prostupností lokality.4. 4. 2019: Začali jsme prověřovat.
19
12. 6. 2019Martin Tumpache-mailZ jakého důvodu byl bez mého vědomí upraven můj článek v červnovém vydání Ďáblického zpravodaje?
Kdo o tom rozhodl?
zastupitelé, vč. radníchPřehled stavebních projektů zaslaný do ďáblického zpravodaje v plném znění.x
20
12. 6. 2019Martin Tumpache-mailJakým způsobem je rozhodováno o stavebních akcích v katastru MČ?
Kdo posuzuje jednotlivé záměry soukromých investorů?
zastupitelé, vč. radníchPo volbách nebyly Radou MČ obnoveny Komise výstavby a investic a Komise životního prostředí a dopravy i přes zájem odborníků v nich působit.x
21
12. 6. 2019, 21. 6. 2019, 19. 2. 2020Martin Tumpache-mail, 8. ZMČV jaké fázi je realizace autobsového přístřešků na zastávce Na Pramenech ve směru do Ďáblic. Je MČ ve spojení s investorem?zastupitelé, vč. radních, místostarostamístostarosta: 1. 7. 2019: Pokusím v Čakovicích zjistit stávající stav na "jejich" straně., 19. 2. 2020: Bude realizováno 2020.
22
2.4.2020Martin Tumpache-mailNeměl být součástí ďáblického krizového štábu s hlasovacím oprávněním i zástupce ďáblických hasičů, jako odborný poradce?radniHasiči jsou na mimořádné situace dobře vyškoleni a v rámci svých aktivit a centrální koordinace i dobře informovaní.místostarosta: Od konce února jsme se zástupci našich hasičů v pravidelném styku.A navíc od počátku března je jednotka SDH pod přímým velením HZS Praha, mají služby spolu s profi jednotkami HZS. Takžeb na naše jednání Rady, na kterých projednáváme i záležitosti v souvislosti s opatřeními spojenými se současným nouzovým stavem, pravidelně ani velitel ani starosta SDH nemusejí docházet. V případě potřeby jsme v kontaktu.
23
7.4.2020David Prokeše-mailŽádost o řádnou správu pozemku 1698/2. Na pozemku se nachází nepovolená skládka. Taktéž by bylo vhodné - prožez stromů, údržba zahrady a vysazení nových stromů. V neposlední řadě by chtělo zabránit dalšímu vzniku skládek minimálně cedulí, v ideálním případě plotem.místostarosta, úřad MČ20.5.2020 místostarosta:dotažení tohoto bodu beru na sebe.
Pozemek prodávat nechceme. Navíc je to v zátopovém území a tento stav bude platný do budoucna.
vše. co jsem Vám napsal dříve – platí. Shoduji se s Vámi v tom, že oplocení pozemku a zamezení skládkování odpadu by měla být priorita.
Prořezy stromů? Asi by bylo nejlepší dát zahradu někomu, kdo se v zahradničení vyzná, do pronájmu.
MČ zahradu nijak nevyužívá mnoho let (desetiletí) – v pokračování stávajícího stavu nevidím smysl. Bod projednáme na radě.
24
30. 4. 2020David Prokeše-mailNa tomto pozemku komise ŽP v minulosti vysazovala stromky podél potoka - nyní již hezky vyrostly. Kdo toto malé území potřebuje? Možná Bytové družstvo Červený Mlýn. Pokud
chtějí ještě stavět, potřebují se dostat přes vodu, protože zastavěnou
částí ,,Blat“ nesmějí velká vozidla na stavbu a mostek u Červeného
Mlýnku není dosud zkolaudován (byl součástí výstavby dálnice - přepadu -
trubní retence) a
tudíž se neví nosnost.A tak si ke stavbě vybudovali panelový přejezd potokem p.č. 1649 a dohodli si průjezd od severu.Mělo by to zajímat MČ Ďáblice i správce potoka.
Jsou o tom prosím nějaké informace?
místostarosta8.6.2020 místostarosta: Já ale nemám nic proti BD Červený Mlýn. To je samé „ by mohlo, by nemuselo…“
Do 15.7. nebudeme vědět, ani moci konat nic. Ani nebudeme znát, kdo se případně o pozemky přihlásil.
Ale to přeci vyplývalo i z dokumentu, který jste přeposílal. Na to jsem Vám opravdu neodpovídal.
Ale děkuji za tip, určitě máme zájem skupovat podobné pozemky, které se dostaly do soukromého vlastnictví, ale leží např. v korytu potoka nebo pod komunikacemi, cestami.
25
15. 6. 2020Radim Rexae-mailJaký je stav trestního stíhání starosty MČ Praha-Ďáblice M.Růžičky ve věci dotace HMP na halu SK Ďáblice? Došlo k jeho zastavení?starosta + zastupitelé
http://praha-dablice.cz/2019/12/30/dablice-a-soudy/
16.6.2020 místostarosta: O průběhu trestního řízení nedostávám a ani nemohu dostávat informace.
26
17. 6. 2020Radim Rexadotaz na zasedání ZMČKdo financoval projekt na stavbu haly?zastupitelé vč. radních a zástupce SK Ďáblicex
27
17. 6. 2020Martin Tumpachdotaz na zasedání ZMČBylo jednáno s vlastníky pozemků určených územním plánem pro sport okolo budoucí "haly", případně s jakým výsledkem?zastupitelé vč. radních x
28
14. 10. 2020Martin Tumpachdotaz na zasedání ZMČBudou v roce 2020 čerpány rozpočtované prostředky na protihluková opatření v Ďábicích?radníZ rozpočtovyných 300 000 Kč dosud nebylo čerpáno.x
29
25. 11. 2020Jana Ouředníčkovádotaz na zasedání ZMČProč má kompenzační příspěvek na provoz skládky dostávat i někdo, koho provoz skládky nepoškozoval?zastupitelé vč. radních předkladatelem bodu č. 8 jednání ZMČ byl starosta Růžičkax
30
2. 12. 2020Martin Tumpache-mailradní Dvořák na zasedání uvedl:
"I po tom po volbách se ukázalo, že pan Hrdlička musí  řešit
věci, které ta komise rozhodla nebo řešila způsobem, kterej byl
v rozporu s buď třeba i s ňákými zvyklostmi, zákony nebo třeba i se
zdravým rozumem."


Jako zapisovatele tehdejší komise by mne zajímalo, v jakém případě KVI jednala v rozporu se zákony?
radníZápisy z KVI byly veřejně přístupné (nejen radním) na webu MČ.
Zároveň byly k nahládnutí na sekretariátu starosty.
K akci obytného souboru Pod Ďáblickou hvězdárnou komise jednala pouze jednou
viz zápis z 25. 9. 2018:

5/ Soubor RD pod hvězdárnou – KVI konstatuje, že soubor RD je řešen zcela odlišně od stávající zástavby a vzhledem k možnosti pohledu z výšky od hvězdárny působí v dané lokalitě rušivě. KVI doporučuje rozvolnit shluk domků do více celků.

a žádné další aktivity v tomto ohledu KVI nepodnikala.

Kontejnerová stání i "radar" na Šenovské byly mé akce, které s KVI konzultovány nebyly.
Osobně nejsem příznivec pasivního přístupu s argumenty, proč něco nejde.

"Připravit" přechod u Akcízu určitě není v kompetenci KVI.
Radní Dvořák 14. 12. 2020: 131
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2000
§ 101
(1) Rada městské části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části.
(2) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(3) Komise je ze své činnosti odpovědná radě městské části.
Souběžně s tím, jak Rada MČ jednala s investiční společností o Smlouvě o spolupráci na akci výstavby obytného souboru Pod Ďáblickou hvězdárnou, probíhala bez vědomí Rady separátní jednání o rozsahu výstavby, aniž by o tomto byla Rada jakkoli informována. Toto jednání si dovolím tvrdit je v rozporu z výše uvedenými podtrženými odstavci Zákona o hl. m. Praze.
Z hlediska stavebního zákona jsme se neztotožnili s myšlenkou ( minimálně Martina Tumpacha, ale předpokládám, že konzultoval v rámci KVI) v tom, v jakém režimu spustit úpravy kontejnerových stání, kde dle našeho názoru nešlo zahájit stavbu bez minimálně územních souhlasů. Podobně nebyl zcela připraven přechod u Akcízu. Umístění radarové bedny na Šenovské také vnímáme jinak.
31
2. 12. 2020Martin Tumpache-mailstarosta Růžička k posuzování individuální výstavby v Ďáblicích uvedl:
"V individuálních
případech tak jak už bylo mnohokrát řečeno oslovujeme, nebo jsem
osloveni dalšími občany a na nich spolupracujeme na těch konkrétních
věcech a posouzeních."


Prosím o sdělení (možno řádově) kolik občanů bylo od začátku současného
volebního období doposud osloveno v souvislosti s individuální výstavbou
v Ďáblicích?
radníx
32
2. 12. 2020Martin Tumpache-mailmístostarosta Hrdlička k posuzování individuální výstavby v Ďáblicích uvedl:
"U většiny projektů jdou ke mě, pokud ten případ není jasný, jdou na jednání RMČ."

Prosím o sdělení (možno řádově) v kolika případech od začátku současného volebního období doposud byla individuální výstavba v Ďáblicích předmětem jednání RMČ?
radnímístostarosta 14.12.2020:
Informace o záměrech se dostává mým rukám, neboť mě tímto úkolem radní pověřili.
Pokud je třeba některé případy konzultovat, radím se s kolegou Ing. Dvořákem, případně s panem starostou, většinou před nebo po zasedání Rady.
Přibližně jednou za měsíc informuji o některých záměrech v rámci jednání rady. Řádově šlo zatím o desítky záměrů.
33
23. 8. 2022Martin Tumpache-mailU nábytku, /dle zaslané v tabulky s hodnotícími kritérii/, byla vybrána nejdražší nabídka. Tedy byla hodnotícím kritériem dodací lhůta? Pak by měla být součástí porovnání /tabulka porovnává pouze ceny/.starosta, místostarosta, ÚMČRada po projednání přijala usnesením č1052/22/RMČ nejdražší z nabídek.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100