ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
ŠtevilkaDatumPredavateljSnov
3
COCI #1Saturday, 17. October 2020, 14:00COCI #1LaniPredlani
4
1Monday, 19. October 2020, 16:00Jure SlakCP3 - literatura; visualgo, codeforces, topcoder, CS academy, atCoder - tekmovalni sistemi. Programski jeziki in implementacijski detajli. Osnovni algoritmi na celih številih: številski sistemi, Evklidov algoritem, testiranje praštevilskosti v $O(\sqrt n)$, Eratostenovo rešeto, praštevilski razcep, hitro potenciranje.Jure Slak
Jure Slak + (Tomaž Hočevar)
5
2Monday, 2. November 2020, 16:00Vid KocijanOsnovne podatkovne strukture: vrsta, sklad, vrsta s prednostjo, povezani seznam, map, set, heap, časovne zahtevnosti operacijJure SlakJure Slak
6
COCI #2Saturday, 14. November 2020, 14:00COCI #2
7
3Monday, 16. November 2020, 16:00Filip KoprivecOsnovni algoritmi na seznamih, pregled seznama, urejanje, bisekcija, kumulativne vsote, bucket sort, histogram. Osnovni algoritmi na nizih.Janez BrankTomaž Hočevar
8
4Monday, 30. November 2020, 16:00Tomaž HočevarOsnovne strategije reševanja problemov (polni pregled in rekurzija, požrešni algoritmi, deli in vladaj, branch-and-bound). Dela se bruteforce in požrešne algoritme.Tomaž HočevarTomaž Hočevar
9
COCI #3Saturday, 12. December 2020, 14:00COCI #3
10
5Monday, 14. December 2020, 16:00Janez BrankDinamično programiranje, koncept optimalne podstrukture in stanja, osnovni primeri, določanje časovne in prostorske zahtevnosti, 0/1 knapsack, coin change.Luka FürstJanez Brank
11
6Monday, 11. January 2021, 16:00Luka FürstDinamično programiranje, najdaljše skupno podzaporedje, urejevalna razdalja, najdaljše naraščajoče podzaporedje.Vid KocijanJanez Brank
12
COCI #4Saturday, ??. January, 2021, 14:00COCI #4
13
7Monday, 25. January 2021, 16:00Filip KoprivecOsnovni algoritmi na grafih, pregled v širino, pregled v globino, štetje komponent.Janez BrankVid Kocijan
14
COCI #5Saturday, ??. February, 2021, 14:00COCI #5
15
8Tuesday, 9. February 2021, 16:00Jure SlakNajkrajše poti, Dijkstra, Floyd-Warshall.Luka FürstFilip Koprivec
16
9Monday, 1. March 2021, 16:00Vid KocijanUnion-Find, minimalno vpeto drevo, Kruskal, Prim.Tim PoštuvanFilip Koprivec
17
COCI #6Saturday, ??. March, 2021, 14:00COCI #6
18
*Saturday, 13. March 2021, 8:00ZOTKS
19
10Monday, 15. March 2021, 16:00Tomaž HočevarNapredne podatkovne strukture: binarno iskalno drevo, trie, druge razširjene podatkovne strukture, še posebej segment treeTim PoštuvanTomaž Hočevar
20
*Saturday, 27. March 2021, 9:00RTK
21
11Monday, 29. March 2021, 16:00Jure SlakGeometrija: ploščine, vektorski produkt, konveksna ovojnica, kompresija koordinat, presečišča, sweep line.Vid KocijanJure Slak
22
12Monday, 12. April 2021, 16:00Tim PoštuvanTopološko urejanje, močno povezane komponente, mostovi in prerezna vozlišča.Filip KoprivecVid Kocijan
23
13Monday, 3. May 2021, 16:00Janez BrankNapredno dinamično programiranje, bitmask DP, TSP.Tomaž HočevarJanez Brank
24
14Monday, 17. May 2021, 16:00Tim PoštuvanIzbrane naloge s starih tekmovanj (amortizacijska ura). Preostali material: lowest common ancestor, minimax igre, algoritmi na nizih (hashing), bipartite matching, Fenwick tree, heavy-light/centroid decompositionTomaž HočevarJure Slak
25
*Saturday, 22. May 2021, 9:00Vse do sedaj.
26
potencialno nadaljevanje v junij pred dejansko olimpijado
27
28
Šolski koledar:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Solski-koledar/Solski-koledar-2020_2021/Solski-koledar-za-2020_2021.pdf
29
Matura:
https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/
30
RTK:http://rtk.ijs.si/
31
FIT:
https://www.zotks.si/programiranje/razpis
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100