|||ONLINE POLYPMO ALTERNATIVE SYSTEM|||
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
ONLINE POLYPMO ALTERNATIVE SYSTEM 2015
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PREMIERKONVENSIONAL 1KONVENSIONAL 2METRO
19
20
ANALISIS PENCAPAIAN KPI
21
MASUKKAN KATEGORISTATISTIK PENCAPAIAN KESELURUHAN POLITEKNIKKedudukan Terkini Pencapaian Politeknik
22
TERBILANGTerbilang25SB0Memuaskan1Hijau22
23
Cemerlang5
Baik
1Lemah 1Kuning0POLITEKNIK PREMIER
24
POLIMARKAH
Terbilang(90%-100%); Cemerlang(80%-89%); Sangat Baik(70%-79.9%); Baik (60%-69.9%); Memuaskan(50%-59.9%); Lemah (0%-49.9%)
Merah21PUO100.00%
25
1PUO100.00%BilPenyataan KPIPencapaianSasaran PusatIndikator2PSA100.00%
26
2PSA100.00%3PIS99.11%
27
3POLISAS100.00%1Bilangan penulisan kertas ilmiah yang diterbitkan pada peringkat zon/ kebangsaan/ antarabangsa melalui pemerkasaan penyelidikan.69960
POLITEKNIK KONVENSIONAL 1
28
4PPD100.00%2Bilangan inovasi yang diaplikasi130120
1POLISAS100.00%
29
5PMKL100.00%3Bilangan produk yang telah mendapat Nombor Fail Paten / Perlindungan Harta Intelek10930
2PPD100.00%
30
6PMK99.99%4Bilangan atlit politeknik peringkat Negeri/Kebangsaan/Antarabangsa2,178750
3PMM99.98%
31
7PMM99.98%5Peratus program yang mencapai jam interaksi yang melibatkan pensyarah pelawat industri (PPI)9280%
4PSMZA99.98%
32
8PSMZA99.98%6Peratusan kursus pengajian di Politeknik dalam mod Blended Learning6450%
5PSIS99.29%
33
9PMJB99.85%7Bilangan Aktiviti yang melibatkan Pembangunan komunikasi bahasa inggeris di Politeknik11750
6POLIMAS98.99%
34
10PMS99.68%8Peratus Graduat Mendapat Pekerjaan Dalam Tempoh 6 Bulan selepas tamat pengajian.80
7PTSS97.49%
35
11PSIS99.29%9Bilangan aktiviti Corporate Social Responsibility (CSR) di peringkat kebangsaan /antarabangsa yang disertai pelajar politeknik164100
8PSP97.12%
36
12PIS99.11%10Peratus tahap pencapaian status Center of Technology (CoT)80%
9PKB97.05%
37
13POLIMAS98.99%11Bilangan PPPT yang menyertai program persijilan professional / Industri167100
10PTSB94.42%
38
14PHT98.37%12Bilangan industri / agensi yang mempunyai kolaborasi aktif dengan politeknik198150
11PSAS94.32%
39
15PTSS97.49%13Jumlah pendapatan yang diperolehi hasil daripada program PSH - Program Pengajian Separa Masa dan Program Jangka Pendek$4,502,118.56$2,000,000.00
12PKK93.72%
40
16PSP97.12%14Bilangan pelajar yang menceburi bidang perniagaan/keusahawanan dalam tempoh 1 tahun setelah tamat pengajian325325
13PKS91.86%
41
17PKB97.05%15Bilangan pelajar yang menyertai Program Keusahawanan56,60935,000
14PMU91.27%
42
18PTSB94.42%16Bilangan Penglibatan staf di peringkat Kebangsaan / Antarabangsa817100
POLITEKNIK KONVENSIONAL 2
43
19PSAS94.32%17Peratus staf mengikuti 10 hari latihan dalam perkhidmatan setahun.95.70100%
1PMK99.99%
44
20PKK93.72%18Bilangan Anugerah Pengurusan Organisasi yang dimenangi / diiktiraf / diperakukan oleh Badan Penilai Bertauliah26155
2PMS99.68%
45
21PBU92.75%19Peratus pembayaran bil disempurnakan dalam masa 7 hari bekerja95.85100%
3PHT98.37%
46
22PNS92.57%20Peratus pengisian istihar harta di hrmis96.96100%
4PBU92.75%
47
23PKS91.86%21Bilangan aktiviti kerjasama bilateral antara alumni dan politeknik.15017
5PNS92.57%
48
24PMU91.27%22Bilangan pelajar yang mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan/antarabangsa.397100
6PMJ90.24%
49
25PMJ90.24%23Bilangan Program PSH yang dilaksanakan - Program Pengajian Separa Masa dan program jangka pendek460350
7PKT85.81%
50
24Bilangan penyertaan Program PSH - Program Pengajian Separa Masa dan program jangka pendek25,64515,000
8PJK85.00%
51
259PBS83.61%
52
2610PSS77.99%
53
2711PTSN31.35%
54
28POLITEKNIK METRO
55
291PMKL100.00%
56
302PMJB99.85%
57
313PMTG84.00%
58
324PMKU82.00%
59
5PMBS68.99%
60
61
Bilangan industri / agensi yang mempunyai kolaborasi aktif dengan politeknik ( 5 Tertinggi )Peratus Graduat Mendapat Pekerjaan Dalam Tempoh 6 Bulan selepas tamat pengajian ( 5 Tertinggi )Bilangan pelajar yang menceburi bidang perniagaan/keusahawanan dalam tempoh 1 tahun setelah tamat pengajian ( 5 Tertinggi )Bilangan inovasi yang diaplikasi
( 5 Tertinggi )
62
63
64
PoliteknikSkorPoliteknikSkorPoliteknikSkorPoliteknikSkor
65
1PUO121PBU1001PUO311PSA12
66
2PSAS122PBS1002PSA202PUO9
67
3PSIS123PMJ983PKK203PIS8
68
4PMJB104PHT96.54PSP184PSIS7
69
5PBS95PSMZA92.45PIS175POLIMAS6
70
PMTGPSMZA17PKK6
71
PMTGPTSS6
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
DASHBOARD
PUO
PSA
PIS
POLISAS
POLIMAS
PKB
PKS
PPD
PKK
PSP
PMK
PKT
PSMZA
PMM
PSAS
PTSB
PSIS
PTSS
PMS
PMU
PBU
PJK
PNS
PBS
PMJ
PHT
PSS
PTSN
PMKU
PMJB
PMBS
PMTG
PMKL
MARKS
ALL-KPI-ACHIVEMENT
DASHBOARD-SYSTEM
kpi_list
so_list
statistik pencapaian
 
 
Main menu