รายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่น 1 มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2
หน่วยอบรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
4
1
นายกฤษฎา สืบวงศา
5
2
นางจรัญญา พลศิลา
6
3
นางสาวอรวรรณ ละมอม
7
4
นายธเนศน์ สาพิมาน
8
5
นายณัฐพล ปะวะพรม
9
6
นางสาวอรอุมา อุ่นสิม
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu