LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2019-2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CÁ NHÂN
WEEKLY PERSONAL CALENDAR
2
TUẦN THỨ 48: 13/07/2020 đến 17/07/2020 (Week 48: from 13/07/2020 to 17/07/2020)
3
4
THỜI GIAN
(Time)
NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN
(Contents)
NƠI THỰC HIỆN
(Location)
NGƯỜI THỰC HIỆN
(Person)
5
THỨ 2 (Monday) - 13/07/2020
6
7h30-11h30
Morning
+ 9h00: Phỏng vấn tuyển dụng
Interview for lecturers' recruitment
+ 10h00: Đại hội CBVC khoa
Congress of the FCE's faculty
+ Phòng họp I
Meeting Room I
+ A1-1007
Châu Đình Thành
7
+Triển khai công công việc khoa (Dealing with FCE works)
+ Đại hội CBVC khoa ( Congress of the FCE's faculty)
A1-1004
A1-1007
Trần Vũ Tự
8
+Triển khai công việc của khoa (Deploying works of the faculty)
+ Đại hội CBVC khoa (Congress of the FCE's faculty)
+A1-1004
+A1-1007
Trần Văn Tiếng
9
12h30-17h
Afternoon
+ 13h00: Hướng dẫn ĐA môn học
Guide course and capstone projects
+ A1-1007
Châu Đình Thành
10
+Bảo vệ báo cáo môn học cuối kỳ (Road design course defense )A217Trần Vũ Tự
11
+Triển khai công việc của khoa
Deploying works of the faculty
+A1-1004Trần Văn Tiếng
12
THỨ 3 (Tuesday) - 14/07/2020
13
7h30-11h30
Morning
+ 7h30: Chấm thi tuyển sinh cao học
Mark the test for the master entrance
+ A1-1202
Châu Đình Thành
14
+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (Guiding scientific research for students)
+ A1-1004Trần Vũ Tự
15
+Triển khai công việc của khoa
Deploying works of the faculty
+A1-1004Trần Văn Tiếng
16
12h30-17h
Afternoon
+ 13h00: Triển khai các công việc của khoa
Deploy works of the faculty
+ VP Khoa (A1-1004)
Faculty office (A1-1004)
Châu Đình Thành
17
+Tư vấn công nghệ xây dựng Nhật Bản (Consulting on Japan Construction Technology)
Thủ ĐứcTrần Vũ Tự
18
+Hướng dẫn luận văn thạc sĩ
Supervising Master student
A1-1007Trần Văn Tiếng
19
THỨ 4 (Wednesday) - 15/07/2020
20
7h30-11h30
Morning
+ 7h30: Hiệu chỉnh TC14 báo cáo SAR kiểm định trường
Modify criterion 14 of SAR for Institution Assessment
+ VP Khoa (A1-1004)
Faculty office (A1-1004)
Châu Đình Thành
21
+ Họp công Đoàn (FCE's Labour Union Congress)A1-1007Trần Vũ Tự
22
+Triển khai công việc của khoa (Deploying works of the faculty)
+ Chấm điểm quá trình sinh viên (Evaluating student progress)
A1-1004Trần Văn Tiếng
23
12h30-17h
Afternoon
+ 13h00: Hướng dẫn ĐA tốt nghiệp
Guide capstone projects
+ A1-1007
Châu Đình Thành
24
+ Chấm điểm quá trình sinh viên (Evaluating student progress)A1-1007Trần Vũ Tự
25
+Triển khai các công việc của khoa (Deploying works of the faculty)
+ Chấm điểm quá trình sinh viên (Evaluating student progress)
A1-1004Trần Văn Tiếng
26
THỨ 5 (Thursday) - 16/07/2020
27
7h30-11h30
Morning
+ 7h30: Hiệu chỉnh TC14 báo cáo SAR kiểm định trường
Modify criterion 14 of SAR for Institution Assessment
+ VP Khoa (A1-1004)
Faculty office (A1-1004)
Châu Đình Thành
28
+Hướng dẫn đồ án sinh viên (supervising Student capstone project)A1-1004Trần Vũ Tự
29
+ Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp (Guide capstone project)
+Hướng dẫn đồ án Nền móng công trình cầu đường (Guide course Foundation of transportation construction project)
A1-1007Trần Văn Tiếng
30
12h30-17h
Afternoon
+ 14h00: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Preliminary evaluate for the party work in the first 6 months and deploy duties of the last 6 months in 2020
+ Hội trường lớn
Performance Hall
Châu Đình Thành
31
+Làm việc với công ty Earth construction (Meeting with Earth constrction Co.Ltd)
Văn phòng Công ty EASRT
Earth construction's office
Trần Vũ Tự
32
'+ 14h00: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Preliminary evaluate for the party work in the first 6 months and deploy duties of the last 6 months in 2020
+Hội trường lớn
Performance Hall
Trần Văn Tiếng
33
THỨ 6 (Friday) - 17/07/2020
34
7h30-11h30
Morning
+ 8h00: Học lớp TCCT
Study the political intermediate class
+ Phòng họp II
Meeting Room II
Châu Đình Thành
35
+Duyệt bài sinh viên (Supervising Student's project)A1-1004Trần Vũ Tự
36
+ 8h00: Học lớp TCCT
Study the political intermediate class
+ Phòng họp II
Meeting Room II
Trần Văn Tiếng
37
12h30-17h
Afternoon
+ 8h00: Học lớp TCCT
Study the political intermediate class
+ Phòng họp II
Meeting Room II
Châu Đình Thành
38
+Duyệt bài sinh viên (Supervising Student's project)A1-1004Trần Vũ Tự
39
+ 8h00: Học lớp TCCT
Study the political intermediate class
+ Phòng họp II
Meeting Room II
Trần Văn Tiếng
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...