WEB 2-59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเว็บและโมไบล์เทคโนโลยี
2
ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
3
เริ่มวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560ชั้นปีที่ 3
4
วัน/เวลา08:30 - 09:2009:30 - 10:2010:30 - 11:2011:30 - 12:2012:30 - 13:2013:30 - 14:2014:30-15:2015:30-16:2016:30-17:2017:30-18:20
5
จันทร์SW323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง
6
1305 A
7
อังคารSW324 การโปรแกรมเกมสำหรับโมบายSW325 สัมนาทางเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์
8
1205A1205B
9
พุธSW404 การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
10
บรรยาย ห้อง 22203ปฏิบัติการ
11
พฤหัสบดี
12
13
ศุกร์HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก
14
5701
15
เสาร์
16
17
18
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอนวันสอบกลางภาคเวลาวันสอบปลายภาคเวลา
19
1HG032ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลกไม่จัดสอบตามตาราง
20
2SW323การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูงอ.ดร. วัศวี แสนศรีมหาชัยจ. 6 มี.ค. 25609:00-11:00 น.จ. 8 พ.ค. 25609:00-12:00 น.
21
3SW404การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เรียนและสอบร่วมกับ CS304 สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาดข้ามวัฒนธรรมสอบร่วมกับ CS304 สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาดข้ามวัฒนธรรม
22
4SW324การโปรแกรมเกมสำหรับโมบาย (เอกเลือก)อ.ดร. มานะชัย โต๊ะชูดีพ. 8 มี.ค. 256015:00-17:00 น. ศ. 19 พ.ค. 25609:00-12:00 น.
23
5SW325สัมมนาทางเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์อ.ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, อ. ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี และผศ.ไขแข จุลชาตไม่จัดสอบตามตาราง
24
6
25
Loading...
 
 
 
ปี 3
ปี 4
data
 
 
Main menu