ABCDEFGHIJKLMN
1
2
3
Rīgas 6.vidusskolas muzejs
4
5
Krājums
6
7
8
9
10
R6VM Inventāra Nr.Akta Nr.Nozare: I-izglītība, M-mūzika, S-sportsKrājuma veids: Pm, PlPriekšmeta veidsAprakstsDatējums: dd.mm.ggggSkaitsMateriālsIzmērs (cm, vertikāli, horizontāli, dziļums)BojājumiKolekcijaMapes nosaukums/ Mapes Nr./ Kārtas Nr.Saistītās kolekcijas
11
00012011/1MPmDok.Atzinības raksts Skaidrītei Apinei par aktīvu piedalīšanos Padomju Latvijas skolu jaunatnes IV Dziesmu un deju svētku pasākumos. Orgkomitejas priekšsēdētājas M.Kārkliņas paraksts, zīmogs, Rīga, 1979.g. 30.jūnijs, 2 lp., latv., krievu val.30.06.19791Papīrs26,5x20Apine SkaidrīteApine D-1/1
12
00022011/1MPmDok.Rīgas pilsētas TDP IK TIN Goda raksts Skaidrītei Apinei Rīgas 6.vidusskolas kordiriģentei par iegūto I vietu 5.-8.klašu mūzikas novirziena koru pilsētas skatē. Nodaļas vad. J.Miezīša paraksts, zīmogs, Rīga, b.g., 2 lp.1Papīrs26x16,8Apine SkaidrīteApine D-1/2
13
00032011/1MPmDok.Pateicība Skaidrītei Apinei par aktīvu piedalīšanos Rīgas zonas skolēnu dziesmu svētku pasākumos. Orgkomitekas priekšsēdētaja A.Berķa paraksts, Rīga, 1988.g.2.jūlijs, 1 lp.02.07.19881Papīrs29x19Apine SkaidrīteApine D-1/3
14
00042011/1MPmDok.Atzinības raksts Skaidrītei Apinei Rīgas 6.vidusskolas 5.-8.klašu kora diriģentei par aktīvu piedalīšanos Latvijas skolu jaunatnes VI Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē. Paraksts, zīmogs, Rīga, 1989.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19891Papīrs27,6x20,5Apine SkaidrīteApine D-1/4
15
00052011/1MPmDok.Atzinības raksts par līdzdalību Latvijas Skolu jaunatnes VII dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē diriģentei Skaidrītei Apinei, Rīcības komitejas priekšsēdētāja Jāņa Vaivoda paraksts, Rīga, 1995.g., 1 lp.01.01. - 31.12.19951Papīrs19,8x21Apine SkaidrīteApine D-1/5
16
00062011/1MPmDok.Goda raksts. Rīgas pilsētas DDP IK ar 1965.g. 12.maija lēmumu Nr.222 apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 3.-4.klašu kori par I vietu Padomju Latvijas 25.gadadienai veltītajā Rīgas pilsētas skolu koru skatē ar Rīgas pilsētas DDP Goda rakstu. Paraksti, zīmogs, Rīga, 1965.g. 18.maijs, Nr.608, 2 lp., latviešu, krievu val.18.05.19651Papīrs26x18Apine SkaidrīteApine D-1/6
17
00072011/1MPmDok.Goda raksts. Rīgas pilsētas DDP IK ar 1967.g. 17.maija lēmumu Nr.190 apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 3.-4.klašu kori (direktore b.L.Režais, kolektīva vadītāja S.Apine) sakarā ar Padomju valsts 50.gadadienai veltīto Rīgas pilsētas skolu jaunatnes II Dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāta nosaukuma piešķiršanu ar Rīgas pilsētas DDP Goda rakstu. Paraksti, zīmogs, Rīga, 1967.g. 24.maijs, Nr.258, 2 lp., latviešu, krievu val.24.05.19671Papīrs25,4x18Apine SkaidrīteApine D-1/7
18
00082011/1MPmDok.I pakāpes laureāta Diploms. Skolēnu dziesmu svētku orgkomiteja apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 3.-4.klašu kori, skolotāja Skaidrīte Apine. Rīgas zonas vispārizglītojošo skolu skolēnu dziesmu svētku oprgkomitejas priekšsēdētāja A.Berķa paraksts, Rīga, 1988.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19881Papīrs29x19Apine SkaidrīteApine D-1/8
19
00092011/1MPmDok.Rīgas pilsētas DDP IK TIN Atzinības raksts Rīgas 6.vidusskolas 5.- 7.klašu skolēnu korim par I vietu V.I.Ļeņina pionieru organizācijas 40.gadadienai veltītajā Rīgas pilsētas skolēnu mākslinieciskās pašdarbības skatē, paraksts, zīmogs, Rīga, 1961.g. 14.aprīlis, Nr.164, 2 lp., latviešu, krievu val.14.04.19611Papīrs31x20,5Apine SkaidrīteApine D-1/9
20
00102011/1MPmDok.Goda raksts. Rīgas pilsētas DDP IK ar 1967.g. 17.maija lēmumu Nr.190 apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu kori (direktore b.L.Režais, kolektīva vadītāja S.Apine) sakarā ar Padomju valsts 50.gadadienai veltīto Rīgas pilsētas skolu jaunatnes II Dziesmu un deju svētku I pakāpes laureāta nosaukuma piešķiršanu ar Rīgas pilsētas DDP Goda rakstu. Paraksti, zīmogs, Rīga, 1967.g. 24.maijs, Nr.259, 2 lp., latviešu, krievu val.24.05.19671Papīrs25,4x18Apine SkaidrīteApine D-1/10
21
00112011/1MPmDok.Pakāpes laureāta Diploms. Skolēnu dziesmu svētku orgkomiteja apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu kori, skolotāja Skaidrīte Apine. Rīgas zonas vispārizglītojošo skolu skolēnu dziesmu svētku oprgkomitejas priekšsēdētāja A.Berķa paraksts, Rīga, 1988.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19881Papīrs29x19Apine SkaidrīteApine D-1/11
22
00122011/1MPmDok.Rīgas pilsētas TDP IK TIN I pakāpes Diploms Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu mūzikas novirziena korim (vad. Skaidrīte Apine) par rezultātiem rajona skatē. Nodaļas vad. J.Miezīša paraksts, zīmogs, Rīga, 1989.g. 10.maijs, 1 lp.10.05.19891Papīrs30x20Apine SkaidrīteApine D-1/12
23
00132011/1MPmDok.Diploms. Latvijas skolu jaunatnes VI Dziesmu un deju svētku orgkomiteja apbalvo Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu kori (diriģente Skaidrīte Apine), paraksts, zīmogs, Rīga, 1989.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19891Papīrs27,7x20,5apakšmalā locījumi, plīsumsApine SkaidrīteApine D-1/13
24
00142011/1MPmDok.Diploms. Latvijas skolu jaunatnes VI Dziesmu un deju svētku orgkomiteja apbalvo ar Ceļojošo svētku karogu Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu kori (diriģente Skaidrīte Apine), paraksts, zīmogs, Rīga, 1989.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19891Papīrs38,7x28,8locījumi, traipi, plīsumiApine SkaidrīteApine D-1/14
25
00152011/1MPmDok.Rīgas pilsētas TDP IK TIN Goda raksts Rīgas 6.vidusskolas 5.- 8.klašu mūzikas novirziena korim (diriģente Skaidrīte Apine) par izcīnīto laureāta nosaukumu pilsētas skatē. Nodaļas vadītāja J.Miezīša paraksts, zīmogs, b.g., 2 lp.1Papīrs26x16,8Apine SkaidrīteApine D-1/15
26
00162011/1MPmDok.Rīgas pilsētas DDP IK TIN Atzinības raksts Rīgas 6.vidusskolas 2.- 6.klašu zēnu korim par I vietu V.I.Ļeņina pionieru organizācijas 40.gadadienai veltītajā Rīgas pilsētas skolēnu mākslinieciskās pašdarbības skatē, paraksts, zīmogs, Rīga, 1961.g. 14.aprīlis, Nr.159, 2 lp., latviešu, krievu val.14.04.19611Papīrs31x20,5Apine SkaidrīteApine D-1/16
27
00172011/1MPmDok.Goda raksts. Rīgas pilsētas DDP IK ar 1965.g. 12.maija lēmumu Nr.222 apbalvo Rīgas 6.vidusskolas zēnu kori par I vietu Padomju Latvijas 25.gadadienai veltītajā Rīgas pilsētas skolu koru skatē ar Rīgas pilsētas DDP Goda rakstu. Paraksti, zīmogs, Rīga, 1965.g. 18.maijs, Nr.619, 2 lp., latviešu, krievu val.18.05.19651Papīrs26x18Apine SkaidrīteApine D-1/17
28
00182011/1MPmDok.LOSR 50.gadadienai veltītais Vissavienības mākslinieciskās pašdarbības festivāls. Diploms Rīgas 6.vidusskolas zēnu korim (diriģente Skaidrīte Apine) par aktīvu dalību Vissavienības pašdarbības mākslas festivāla pasākumos republikā, paraksts, zīmogs, Rīga, 1967.g. novembris, Nr.396, 2 lp., latviešu, krievu val.01.-30.11.19671Papīrs29x18,7Apine SkaidrīteApine D-1/18
29
00192011/1MPmDok.I pakāpes Diploms. Padomju Latvijas Skolu jaunatnes 1972.gada dziesmu un deju svētku republikāniskā komisija apbalvo Rīgas 6.vidusskolas zēnu kori (diriģente Skaidrīte Apine) par koru konkursā iegūto 1.vietu, Dziesmu un deju svētku komisijas prieksēdētājas M.Kārkliņas paraksts, zīmogs, Rīga, 1972.g. 29.jūnijs, 2 lp.29.06.19721Papīrs18,7x14,2locījumiApine SkaidrīteApine D-1/19
30
00202011/1MPmDok.Republikāniskā Skolu jaunatnes I koru festivāla Laureāta diploms. Latvijas PSR Izglītības ministrija un Ikoru festivāla žūrijas komisija apbalvo Rīgas 6.vidusskolas zēnu kori (diriģente Skaidrīte Apine) par teicamu sniegumu festivāla noslēguma koncertā, Izglītības ministres M.Kārkliņas, žūrijas komisijas priekšsēdētāja J.Dūmiņa paraksti, zīmogs, Rīga, 1974.g. 12.maijs, 2 lp.12.05.19741Papīrs19x14,3Apine SkaidrīteApine D-1/20
31
00212011/1MPmDok.Rīgas pilsētas DDP IK TIN Atzinības raksts Rīgas 6.vidusskolas zēnu korim par izcīnīto I vietu pilsētas koru skatē, paraksts, zīmogs, Rīga, 1972.g. jūnijs, 2 lp., latviešu, krievu val.01.-30.06.19721Papīrs30,7x20,5Apine SkaidrīteApine D-1/21
32
00222011/1MPmDok.Diploms. Padomju Latvijas Skolu jaunatnes V dziesmu un deju svētku orgkomiteja apbalvo Rīgas 6.vidusskolas mūzikas novirziena zēnu kori I pakāpes laureātu, diriģente Skaidrīte Apine, paraksts, Rīga, 1984.g. 1.jūlijs, 2 lp., latviešu, krievu val.01.07.19841Papīrs27x20locījumiApine SkaidrīteApine D-1/22
33
00232011/1MPmDok.I pakāpes laureāta Diploms. Skolēnu dziesmu svētku orgkomiteja apbalvo Rīgas 6.vidusskolas zēnu kori, skolotāja Skaidrīte Apine. Rīgas zonas vispārizglītojošo skolu skolēnu dziesmu svētku oprgkomitejas priekšsēdētāja A.Berķa paraksts, Rīga, 1988.g. 2.jūlijs, 1 lp.02.07.19881Papīrs29x19Apine SkaidrīteApine D-1/23
34
00242011/1MPmFattGrupas foto. Oktobrēnu meiteņu kvartets koncertā, pie klavierēm skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, Rīgas 6.vsk. zāle, 1957.-1958.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1957. - 31.05.1958.1Papīrs7,2x10,5Apine SkaidrīteApine F-1/46
35
00252011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 2.- 4.klašu koris koncertā, diriģente skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1957.g. 6.novembris, m.b., fotogrāfs nezināms06.11.19571Papīrs8,8x13,2Apine SkaidrīteApine F-1/47
36
00262011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 1.- 4.klašu koris koncertā pie eglītes, diriģente skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1961.g. decembris, m.b., fotogrāfs nezināms15.12.-30.12.19611Papīrs13x18plīsumsApine SkaidrīteApine F-1/3
37
00272011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 2.-4.klašu koris, diriģente Skaidrīte Apine, Latvijas Padomju Komponistu savienības plēnuma koncertā, Rīga, Filharmonijas konc.z., 1974.g. 12.novembris, m.b., fotogrāfs nezināms12.11.19741Papīrs11,3x17,4Apine SkaidrīteApine F-1/4
38
00282011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 2.-4.klašu koris, diriģente Skaidrīte Apine, Latvijas Padomju Komponistu savienības plēnuma koncertā, Rīga, Filharmonijas konc.z., 1974.g. 12.novembris, m.b., fotogrāfs nezināms12.11.19741Papīrs11,3x17,4Apine SkaidrīteApine F-1/5
39
00292011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 3.- 4.klašu koris tērpos, diriģente Skaidrīte Apine, un koklētājas koncertā, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.septembris -1985.g. 31.maijs, m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1984 - 31.05.19851Papīrs9,7x14,6Apine SkaidrīteApine F-1/6
40
00302011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. koris tērpos koncertā, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.septembris -1985.g. 31.maijs, m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1984 - 31.05.19851Papīrs9,7x14,6Apine SkaidrīteApine F-1/7
41
00312011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. meiteņu koris, diriģente Skaidrīte Apine, koncertā, Rīga, skolas zāle, 1969.g. 14.maijs, m.b., fotogrāfs nezināms14.05.19691Papīrs13x18Apine SkaidrīteApine F-1/8
42
00322011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 3.- 4.klašu koris skolēnu svētku formās, diriģente Skaidrīte Apine, koncertā, Rīga, skolas zāle, ap 1962.g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01. - 31.12.1962]1Papīrs13,6x8,6Apine SkaidrīteApine F-1/9
43
00332011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 5.- 8.klašu koris skolēnu svētku formās, diriģente Skaidrīte Apine, koncertā, Rīga, skolas zāle, ap 1962.-1963.g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01.1962 - 31.12.1963]1Papīrs9x14Apine SkaidrīteApine F-1/10
44
00342011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 5.- 8.klašu koris skolēnu formās, centrā diriģente Skaidrīte Apine, uz podestiem skatuves priekšā, Rīga, skolas zāle, 1960.g. 9.aprīlis, m.b., fotogrāfs nezināms09.04.19601Papīrs12x18Apine SkaidrīteApine F-1/11
45
00352011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. meiteņu kora uzstāšanās LVU aulā, Rīga, LVU aula, ap 1980.-1981.g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.09.1980. - 31.05.1981]1Papīrs13x18Apine SkaidrīteApine F-1/12
46
00362011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. 5.- 8.klašu koris pionieru svētku formās koncertā, pa kreisi zem palmas statuja V.I.Ļeņins bērnībā, Rīga, skolas zāle, ap 1965.-1975.g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01.1965. - 31.12.1975]1Papīrs11,5x16,5Apine SkaidrīteApine F-1/13
47
00372011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja Skaidrīte Apine ar ziediem starp meiteņu kora dalībniecēm, Rīga, 1986.-1987.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1986. - 31.05.19871Papīrs12,5x19 Apine SkaidrīteApine F-1/14
48
00382011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja Skaidrīte Apine ar ziediem starp meiteņu kora dalībniecēm, Rīga, 1986.-1987.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1986. - 31.05.19871Papīrs13,3x20Apine SkaidrīteApine F-1/15
49
00392011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja Skaidrīte Apine ar ziediem starp meiteņu kora dalībniecēm, Rīga, 1986.-1987.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1986. - 31.05.19871Papīrs14x22,4Apine SkaidrīteApine F-1/16
50
00402011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. meiteņu koris, diriģente Skaidrīte Apine, koncertā, Rīga, LVU aula, [1984.-1985.g.], m.b., fotogrāfs nezināms[01.09.1984. - 31.05.1986.]1Papīrs13,7x22,4Apine SkaidrīteApine F-1/17
51
00412011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. meiteņu koris tērpos, centrā diriģente Skaidrīte Apine, uz podestiem skatuves priekšā, Rīga, skolas zāle, 1986./87.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1986. - 31.05.1987.1Papīrs18x24,5Apine SkaidrīteApine F-1/18
52
00422011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. meiteņu koris tērpos, centrā diriģente Skaidrīte Apine, uz podestiem skatuves priekšā, Rīga, skolas zāle, 1986./87.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1986. - 31.05.1987.1Papīrs18x23,8izplēsts no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/19
53
00432011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. mūzikas novirziena meiteņu koris tērpos, centrā diriģente Skaidrīte Apine, uz podestiem skatuves priekšā, Rīga, skolas zāle, 1988.aprīlis, m.b., fotogrāfs nezināms01.04. - 31.04.1988.1Papīrs16,4x23,5izplēsts no albūma, otrā pusē plīsumi, līmes traipiApine SkaidrīteApine F-1/20
54
00442011/1MPlFattKrāsains. Grupas foto. Rīgas 6.vsk. 8.a klases meitenes mūzikas novirziena meiteņu kora tērpos, centrā diriģente Skaidrīte Apine, uz podestiem skatuves priekšā, Rīga, skolas zāle, 1986.g. maijs, krāsains, fotogrāfs nezināms01.-31.05.19861Papīrs17,5x23,5Apine SkaidrīteApine F-1/21
55
00452011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja kordiriģente Skaidrīte Apine un viesis kordiriģents Jānis Dūmiņš saņem ziedus, aizmugurē meiteņu koris, Rīga, skolas zāle, ar kora dalībniču autogrāfiem, 1980.-1981.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1980. - 31.05.1981.1Papīrs12x18izplēsta no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/22
56
00462011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. viesis kordiriģents Jānis Dūmiņš diriģē profilā pa labi paceltu kreiso roku, Rīga, skolas zāle, 1980.-1981.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1980. - 31.05.1981.1Papīrs12x18Apine SkaidrīteApine F-1/23
57
00472011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. viesis kordiriģents Jānis Dūmiņš diriģē visu zāli, Rīga, skolas zāle, 1980.-1981.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1980. - 31.05.1981.1Papīrs12x18Apine SkaidrīteApine F-1/24
58
00482011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. neatpazīta koncertmeistare, viesis kordiriģents Jānis Dūmiņš un skolotāja kordiriģente Skaidrīte Apine paklanās pēc koncerta, aizmugurē koris, Rīga, skolas zāle, 1980.-1981.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1980. - 31.05.1981.1Papīrs12x18Apine SkaidrīteApine F-1/25
59
00492011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. Skolotāja diriģente Skaidrīte Apine ar ziediem un diplomu VI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēgumā uz skatītāju fona, Rīga, Mežaparka lielā estrāde, 1989.g. 2.jūlijs, m.b., fotogrāfs nezināms02.07.19891Papīrs11,5x18Apine SkaidrīteApine F-1/26
60
00502011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja Skaidrīte Apine ar skolniecēm klasē pie klavierēm, 1.r. 4.no kr. Antonija Lūriņa (Anta Rugāte), [1962. - 1963.g.], m.b., fotogrāfs nezināms[01.09.1962. - 31.05.1963.]1Papīrs9x14Apine SkaidrīteApine F-1/27Rugāte Anta
61
00512011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotāja Skaidrīte Apine klasē skolēniem izskaidrojot relatīvo solmizāciju, [1962. - 1963.g.], m.b., fotogrāfs nezināms[01.09.1962. - 31.05.1963.]1Papīrs9x14Apine SkaidrīteApine F-1/28
62
00522011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. direktore Daina Kukele sveic skolotāju Skaidrīti Apini, fonā skolotāji un audzēkņi, Rīga, skolas zāle, 1985.g.septembris, m.b., fotogrāfs nezināms01.09. - 30.09.1985.1Papīrs18,2x12Apine SkaidrīteApine F-1/29
63
00532011/1MPmFattGrupas foto. Nezināms vīrietis sveic Rīgas 6.vsk. kora diriģenti Skaidrīti Apini, fonā kora dziedātājas, Rīga, LVU aula, 1980 tie g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01.1980. - 31.12.1989.]1Papīrs13x18Apine SkaidrīteApine F-1/30
64
00542011/1MPmFattGrupas foto. Dzejas dienu pasākums pie dzejnieka Aleksandra Čaka pieminekļa. Runā aktieris Ivars Brakovskis, pa kr. dzejnieki A.Aizpuriete, Māris Melgalvs, Eva Mārtuža, Guntars Godiņš, Jānis Rokpelnis, Valdis Rūmnieks, K.Elsbergs, pa labi Rīgas 6.vsk. audzēkņi un skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, Ziedoņdārzs, 1985. - 1986.g. septembris, m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1985. - 30.09.1986.1Papīrs10x17,5Apine SkaidrīteApine F-1/31
65
00552011/1MPmFattGrupas foto. Dzejas dienu pasākums pie dzejnieka Aleksandra Čaka pieminekļa. Rīgas 6.vsk. audzēkņi un skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, Ziedoņdārzs, 1985. - 1986.g. septembris, m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1985. - 30.09.1986.1Papīrs11x17,3Apine SkaidrīteApine F-1/32
66
00562011/1MPmFattGrupas foto. Dzejas dienu pasākums pie dzejnieka Aleksandra Čaka pieminekļa. Rīgas 6.vsk. audzēkņi un skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, Ziedoņdārzs, 1985. - 1986.g. septembris, m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1985. - 30.09.1986.1Papīrs9,8x18Apine SkaidrīteApine F-1/33
67
00572011/1MPmFattGrupas foto. Uzstājas Rīgas 6.vsk. skolotāju vokālais ansamblis: Biruta Vīksna, Mairita Libauere, Zita Pīrāga, Skaidrīte Apine, Sarmīte Hiļko, Irēna Ramata, Trēna Bondare, Silvija Bērziņa, Rīga, skolas zāle, 1980 to gadu vidus, m.b., fotogrāfs nezināms[01.01.1983. - 31.12.1987.]1Papīrs18x24,5Apine SkaidrīteApine F-1/34
68
00582011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotājas Skaidrīte Apine un Alvīne Gruntmane uz skatuves saņem ziedus, 1960 tie g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01.1960. - 31.12.1969.]1Papīrs16,8x22,3Apine SkaidrīteApine F-1/35
69
00592011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. skolotājas Skaidrīte Apine un Alvīne Gruntmane ar ziediem sveic jubilāru, pirmā autorkoncerta skolā viesi, komponistu Jāni Ozoloņu, 1961.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.01. - 31.12.1961.1Papīrs9x12locījumiApine SkaidrīteApine F-1/36
70
00602011/1MPmFattGrupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., autors pie klavierēm, blakus skolotāja Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1975./76.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1975. - 31.05.1976.1Papīrs11,5x18izplēsts no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/37
71
00612011/1MPmFattGrupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., meiteņu koris ar ziediem sveic autoru, Rīga, skolas zāle, 1975./76.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1975. - 31.05.1976.1Papīrs11,7x18,2izplēsts no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/38
72
00622011/1MPlFattKrāsains. Grupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., pretskatā autors ar skolotāju Skaidrīti Apini, fonā meiteņu koris, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.-4.decembris, krāsains, fotogrāfs nezināms01.-04.12.1984.1Papīrs10,5x14,7Apine SkaidrīteApine F-1/39
73
00632011/1MPlFattKrāsains. Grupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., profilā autors ar skolotāju Skaidrīti Apini, fonā meiteņu koris, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.-4.decembris, krāsains, fotogrāfs nezināms01.-04.12.1984.1Papīrs10,5x14,7Apine SkaidrīteApine F-1/40
74
00642011/1MPlFattKrāsains. Grupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., profilā pa labi autors, fonā meiteņu koris, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.-4.decembris, krāsains, fotogrāfs nezināms01.-04.12.1984.1Papīrs17,5x11,5Apine SkaidrīteApine F-1/41
75
00652011/1MPmFattGrupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., profilā pa labi autors pie klavierēm, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.-4.decembris, m.b., fotogrāfs nezināms01.-04.12.1984.1Papīrs17,5x11,5Apine SkaidrīteApine F-1/42
76
00662011/1MPmFattGrupas foto. Komponista Arvīda Žilinska autorkoncerts Rīgas 6.vsk., profilā autors ar skolotāju Skaidrīti Apini, aplūkojot notis, Rīga, skolas zāle, 1984.g. 1.-4.decembris, m.b., foto: L.Bļodnieks01.-04.12.1984.1Papīrs9x12,4Apine SkaidrīteApine F-1/43
77
00672011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. audzēkņu tikšanās ar Latvijas komponistiem pēc Komponistu savienības plēnuma koncertiem, runā LPSR Komponistu savienības priekšsēdētājs Ģederts Ramans, blakus skolotāja Skaidrīte Apine un komponists Aldonis Kalniņš, Rīga, skolas zāle, 1974.g. novembris - decembris, m.b., fotogrāfs nezināms15.11. - 31.12.1974.1Papīrs18x23,8Apine SkaidrīteApine F-1/44
78
00682011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. audzēkņu tikšanās ar Latvijas komponistiem pēc Komponistu savienības plēnuma koncertiem, runā komponists Aldonis Kalniņš, blakus skolotāja Skaidrīte Apine un komponists Pauls Dambis, Rīga, skolas zāle, 1974.g. novembris - decembris, m.b., fotogrāfs nezināms15.11. - 31.12.1974.1Papīrs18x23,8Apine SkaidrīteApine F-1/45
79
00692011/1MPmFattPortrets. Diriģē Rīgas 6.vsk. skolotāja un koru diriģente Skaidrīte Apine, paceltām rokām profilā pa kreisi, Rīga, 1981./ 82.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1981. - 31.05.1982.1Papīrs12,5x18Apine SkaidrīteApine F-1/1
80
00702011/1MPmFattPortrets. Diriģē Rīgas 6.vsk. skolotāja un koru diriģente Skaidrīte Apine, tumšā žaketē, paceltām rokām profilā pa kreisi, Rīga, 1981./ 82.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1981. - 31.05.1982.1Papīrs11,5x18Apine SkaidrīteApine F-1/2
81
00712011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu kora dalībnieki skolēnu formās koncertā profilā pa labi, Rīga, skolas zāle, 1966.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.01. - 31.12.1966.1Papīrs16,8x22,5Apine SkaidrīteApine F-1/48
82
00722011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu kora dalībnieki skolēnu formās koncertā pretskatā, Rīga, skolas zāle, 1970 tie g., m.b., fotogrāfs nezināms01.01.1970. - 31.12.1979.1Papīrs17x22,7Apine SkaidrīteApine F-1/49
83
00732011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu kora dalībnieki skolēnu formās ar oktobrēnu un pionieru nozīmītēm un prievītēm ap kaklu koncertā pretskatā, Rīga, LVU aula, 1980 tie g., m.b., fotogrāfs nezināms01.01.1980. - 31.12.1989.1Papīrs13,7x22Apine SkaidrīteApine F-1/50
84
00742011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu kora dalībnieki kora tērpos ar punktainām šallēm koncertā paceltām rokām sit plaukstas, Rīga, ap 1980. g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01. - 31.12.1980.]1Papīrs14,5x24izplēsts no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/51
85
00752011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu kora dalībnieki skolēnu formās koncertā pretskatā, Rīga, skolas zāle, 1961./ 62.m.g. ziemā, m.b., fotogrāfs nezināms01.11.1961. - 28.02.1962.1Papīrs9x14Apine SkaidrīteApine F-1/52
86
00762011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris skolēnu formās koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1965.g. pavasaris, m.b., fotogrāfs nezināms01.03. - 30.05.1965.1Papīrs11x17,2Apine SkaidrīteApine F-1/53
87
00772011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris tērpos koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, 1972.g. marts, m.b., fotogrāfs nezināms01. - 31.03.1972.1Papīrs8,3x14,5Apine SkaidrīteApine F-1/54
88
00782011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris tērpos koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, 1972.g. janvāris, m.b., fotogrāfs nezināms01. - 31.01.1972.1Papīrs8x13Apine SkaidrīteApine F-1/55
89
00792011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris tērpos koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1984./ 85.m.g., m.b., fotogrāfs nezināms01.09.1984 - 31.05.19851Papīrs9,7x14,7Apine SkaidrīteApine F-1/56
90
00802011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. jauktais koris tērpos koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, 1985./ 86.m.g., m.b., foto: Harijs Burmeistars01.09.1985. - 31.05.1986.1Papīrs11,7x16,7Apine SkaidrīteApine F-1/57
91
00812011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris tērpos ar punktainām šallēm koncertā, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, ap 1980. g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01. - 31.12.1980.]1Papīrs11,6x17,1izplēsts no albūmaApine SkaidrīteApine F-1/58
92
00822011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas 6.vsk. zēnu koris tērpos koncertā, priekšā meiteņu trio, diriģente Skaidrīte Apine, Rīga, skolas zāle, 1969.g.maijs, m.b., fotogrāfs nezināms01.-31.05.1969.1Papīrs12,2x18,4Apine SkaidrīteApine F-1/59
93
00832011/1MPmFattGrupas foto. Zēnu koru salidojuma dalībnieku gājiens uz koncerta estrādi, priekšgalā virsdiriģents Jānis Ozoliņš u.c., Ogre, 1971.g.vasara, m.b., fotogrāfs nezināms01.05. - 31.07.1971.1Papīrs11,7x14,7Apine SkaidrīteApine F-1/60
94
00842011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā, diriģente Skaidrīte Apine uz lauka pie autobusa, 1971.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1971.1Papīrs8x12Apine SkaidrīteApine F-1/61
95
00852011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā, sacensības lēkšanā maisos, 1971.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1971.1Papīrs8x11Apine SkaidrīteApine F-1/62
96
00862011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā, sacensības lēkšanā maisos, priekšplānā diriģente Skaidrīte Apine, 1971.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1971.1Papīrs8x11Apine SkaidrīteApine F-1/63
97
00872011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā, desiņu cepšana uz ugunskura, centrā diriģente Skaidrīte Apine, 1971.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1971.1Papīrs8x11Apine SkaidrīteApine F-1/64
98
00882011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā pie Mežezera, centrā diriģente Skaidrīte Apine, 1972.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1972.1Papīrs9x14Apine SkaidrīteApine F-1/65
99
00892011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā Kokneses pilsdrupās, 1972.g.oktobris, m.b., fotogrāfs nezināms01.10. - 31.10.1972.1Papīrs11,9x18,4Apine SkaidrīteApine F-1/66
100
00902011/1MPmFattGrupas foto. Rīgas zēnu koris ekskursijā autobusā, priekšplānā diriģentes Skaidrīte Apine un Irēna Veinberga, ap 1973.g., m.b., fotogrāfs nezināms[01.01. - 31.12.1973.]1Papīrs11,5x17,5Apine SkaidrīteApine F-1/67