raspored 2019_20_0710
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACB
1
Основне струковне студије akreditovano 2017.
ukupno
gr.predavanja
gr.vežbanja
ponedeljakutoraksredačetvrtakpetak
2
Редни број
Шифра
broj studenata
Назив
Семестар
Исто као:
Предавања
Вежбе
ЕСПБ
Обавезни/Изборни
Тип предмета
nastavnikčpsaradnikčv0123456789101101234567891011012345678910110123456789101101234567891011
3
11110116П; 110216Ј;110116Д66+4+6Српски језик1
заједнички
215
Обавезни
Академско-општеобразовни
Марковић С. Ана2Станисављевић Б. Невена3513131112115
4
12110216П; 110416Ј;110216Д66+4+6Страни језик 11
заједнички
215
Обавезни
Академско-општеобразовни
Јовичић Д. Зорица2Милосављевић А. Ана3513111112135
5
13110316П; 110116Ј; 110416Д66+4+6Општа педагогија1
заједнички
214
Обавезни
Академско-општеобразовни
Липовац М. Власта2Пљакић Д. Горан3513111213115
6
14120116П; 120116Ј;120316Д15+2+0Филозофија васпитања1
заједнички
215
Изборни
Академско-општеобразовни
Радовановић Ж. Саша2Радовановић Ж. Саша131111113
7
15110416П; 110316Ј; 110316Д66+4+6Општа психологија1
заједнички
214
Обавезни
Академско-општеобразовни
Павличевић М. Славица2Ђорђевић С. Тамара3513121311115
8
16120216П; 120216Ј;120416Д49+0+5Социологија детињства1
заједнички
215
Изборни
Академско-општеобразовни
Манић С. Ивана2Манић С. Ивана24121112114
9
17110516П; 110516Ј;110516Д66+4+6Увод у специјалну педагогију1
заједнички
113
Обавезни
Академско-општеобразовни
Томић Н. Катарина1Рилак Д. Лидија341312131114
10
18120416П1Развојна и корективна гимнастика1нема124
Изборни
Стручно-апликативни
Ђорђевић М. Марија1Ђорђевић М. Марија2311111113
11
19120116Д2Еколошко образовање1нема214
Изборни
Михајловић К. Невенка2Раичевић Јелена131111113
12
110120416Ј;512416Д2+10Спортско-рекреативне активности1
!512416Д
124
Изборни
Стручно-апликативни
Марковић Б. Милослав1Марковић Б. Милослав2311111113
13
311311316П; 311316Ј65+7Увод у књижевност за децу3
заједнички
214
Обавезни
Стручни
Марковић С. Ана2Станисављевић Б. Невена3513212223225
14
312311516П; 311216Ј65+7Предшколска педагогија3
заједнички
214
Обавезни
Стручни
Милошевић М. Александра2Стаменковић М. Ивана3513222223215
15
313311416П; 311716Ј65+7Сарадња породице и дечјег вртића3
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Липовац М. Власта2Петровић П. Ивана3513232122225
16
314311616П;311816Ј; 311516Д65+10+7Вокално-инструментална настава3
заједнички
224
Обавезни
Стручно-апликативни
Тасић Д. Наташа2Митић Д. Марјан6813212223222122238
17
315311916П; 311416Ј;311216Д65+10+7Развојна психологија3
заједнички
214
Обавезни
Стручни
Павличевић М. Славица2Петровић П. Ивана3513212223225
18
316311716П; 311516Ј; 311416Д65+10+7
Информационо-комуникационе технологије
3
заједнички
213
Обавезни
Стручно-апликативни
Томић З. Иван2Томић З. Иван3513212223225
19
317311816П65
Модерни облици у књижевности за децу
3нема213
Обавезни
Стручни
Марковић С. Ана2Марковић С. Ана24122222214
20
318521616П,521716Ј,320916Д0+2+4Васпитање и толеранција5
заједнички
213
Изборни
Стручни
Радовановић Ж. Саша2Радовановић Ж. Саша131122233
21
319311616Ј7
Болести деце јасленог узраст са епидемилогијом
3нема213
Обавезни
Стручни
Драча Р. Сања2Чеврљаковић М. Ива131121223
22
320311316Д10Основи домске педагогије3нема215
Обавезни
Јевтић С. Бисера2Пљакић Д. Горан131122253
23
321521816Ј,321216Д;3+2Ментално здравље3
заједнички
113
Изборни
Павличевић М. Славица1Ђорђевић С. Тамара12112232
24
322311616Д10Увод у проучавање књижевности3нема214
Обавезни
Марковић С. Ана2Станисављевић Б. Невена131121223
25
323321016П; 320916Ј34+4Радионица за игру и играчке3
заједнички
215
Изборни
Стручно-апликативни
Панић С. Немања2Панић С. Немања24122122214
26
324311716Д10Социјална патологија3нема114
Обавезни
Манић С. Ивана1Манић С. Ивана12112122
27
325321016Д0Образовне технологије3нема213
Изборни
Томић З. Иван0Томић З. Иван00000
28
326321016Ј3
Дидактичке игре деце јасленог узраста
3нема215
Изборни
Стручно-апликативни
Павличевић М. Славица2Ђорђевић С. Тамара131121223
29
327321116Д2Рефлексивни драмски практикум3нема123
Изборни
Дуковић П. Зорица1Стаменковић М. Ивана23110
30
328320916П; 512516Ј21+9Психологија дечје игре3
заједнички
215
Изборни
Стручни
Павличевић М. Славица2Петровић П. Ивана131122223
31
530521616Ј2Графичко-ликовне игре5нема123
Изборни
Стручно-апликативни
Рајковић З. Матија1Рајковић З. Матија231133313
32
532521516П62Медијска култура5нема213
Изборни
Стручни
Дуковић П. Зорица2Дуковић П. Зорица24123331324
33
534513116П, 512616Ј88+9Методика ликовног васптања 15
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Панић С. Немања2Панић С. Немања3513333331325
34
535513016П, 512816Ј88+9Методика музичког васпитања 15
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Васић Д. Александар2Митић Д. Марјан3513323331335
35
536512816П88
Методика почетних математичких појмова 2
5нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Живановић В. Милан1Живановић В. Милан671332333133233317
36
537512516Д10Методика рада домског васпитача5нема225
Обавезни
Стручно-апликативни
Јевтић С. Бисера2Пљакић Д. Горан24113335354
37
538512716П88Методика развоја говора 25нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Тодоров Б. Весна1Станисављевић Б. Невена671333313233331327
38
539512916П88Методика упознавања околине 25нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Михајловић К. Невенка1Раичевић Јелена671331323331323337
39
540513216П, 512716Ј88+9Методика физичког васпитања 15
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Станишић Р. Ирена2Станишић Р. Ирена3513313233335
40
541521516Ј3
Моторичке игре деце јасленог узраста
5нема123
Изборни
Стручно-апликативни
Ђорђевић М. Марија1Ђорђевић М. Марија23110
41
543512616Д10Педагогија слободног времена5нема215
Обавезни
Стручни
Милошевић М. Александра2Пљакић Д. Горан131133353
42
545512816Д10Социјална педагогија5нема215
Обавезни
Стручни
Милошевић М. Александра2Пљакић Д. Горан131135333
43
550512916Ј9Ургентна стања у педијатрији5нема224
Обавезни
Стручни
Драча Р. Сања2Чеврљаковић М. Ива2411313133
44
547513316П88Стручна пракса 35нема3
Обавезни
000
45
548513016Ј9Стручна пракса 35нема003
Обавезни
Стручно-апликативни
0010
46
549512916Д10Стручна пракса 35нема3
Обавезни
000
47
51broj zauzetih učionica0022277733000035575633330013356977300055533221211012222100000
48
520
49
530
50
51
254120316П; 120316Ј; 120216ДРитмика и плес_2s1
заједнички
124
Изборни
Стручно-апликативни
Ђорђевић М. Марија1Ђорђевић М. Марија45121111112125
52
255220616ПЕстетика и образовање2нема114
Изборни
Стручни
Радовановић Ж. Саша1Радовановић Ж. Саша12111142
53
256220516ПИгре и стваралаштво2нема114
Изборни
Стручни
Панић С. Немања1Ђорђевић С. Тамара2312112113
54
257220716П; 421316ДКреативна математика2
заједнички
213
Изборни
Стручни
Живановић В. Милан2Живановић В. Милан24121111114
55
258210616П; 210616Ј; 210616ДКултура говора са реториком2
заједнички
214
Обавезни
Стручни
Тодоров Б. Весна2Станисављевић Б. Невена35131112114
56
259220816Д; 220816Ј
Математичка култура и комуникација
2
заједнички
225
Изборни
Најдановић С. Марија2Најдановић С. Марија24110
57
260220816П; 421416ДМатематичко-дидактичке игре2
заједнички
213
Изборни
Стручно-апликативни
Живановић В. Милан2Живановић В. Милан131111113
58
261210916ЈНега деце са основама педијатрије2нема215
Обавезни
Стручни
Добричић-Чеврљаковић Д. Невенка2Чеврљаковић М. Ива131111113
59
262210816ДОснове природних наука2нема215
Обавезни
Михајловић К. Невенка2Михајловић К. Невенка131111113
60
263211016П; 412016ДПедагошка психологија2
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Павличевић М. Славица2Рилак Д. Лидија24121211114
61
264220716ДПородица и савремено друштво2нема225
Изборни
Манић С. Ивана2Манић С. Ивана24111112114
62
265211116П; 210916ДПородична педагогија2
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Јевтић С. Бисера2Стаменковић М. Ивана24121111124
63
266210716П; 210716Ј;210716ДСтрани језик 22
заједнички
214
Обавезни
Стручни
Милосављевић А. Ана2Јовичић Д. Зорица35131111124
64
267210916П; 211016ЈСценска уметност и луткарство2
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Дуковић П. Зорица2Дуковић П. Зорица35131211114
65
268210816П; 210816Ј;211016Д
Телесни развој и здравствено васпитање
2
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Марковић Б. Милослав2Марковић Б. Милослав35131211114
66
269220716Ј; 421516ДФилозофија игре2
!421516Д
215
Изборни
Стручни
Радовановић Ж. Саша2Радовановић Ж. Саша13111112
67
270211216ПСтручна пракса 12000100
68
271211116ЈСтручна пракса 12000100
69
272211116ДСтручна пракса 12000100
70
473421316П; 220516Ј; 220616Д
Драматизација књижевних текстова за децу
4
заједнички
113
Изборни
Стручно-апликативни
Марковић С. Ана1Марковић С. Ана23122212
71
474421116П; 421116ЈДрамска радионица4
заједнички
213
Изборни
Стручно-апликативни
Дуковић П. Зорица2Дуковић П. Зорица24122221224
72
475412216ДЕлементарне игре4нема215
Обавезни
Ђорђевић М. Марија2Ђорђевић М. Марија1311221223
73
476412416П; 421216Ј;521716ДЛиковно стваралаштво4
заједнички
213
Обавезни
Стручно-апликативни
Рајковић З. Матија2Рајковић З. Матија24122221224
74
477412016П; 411916ЈМетодика ВОРА-а4
заједнички
213
Обавезни
Стручно-апликативни
Милошевић М. Александра2Стаменковић М. Ивана35132221224
75
478412216П; 412116ЈМетодика ПМП 14
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Живановић В. Милан2Живановић В. Милан35132221224
76
479412116П; 412016ЈМетодика развоја говора 14
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Тодоров Б. Весна2Тодоров Б. Весна35132122224
77
480412316П; 412316ЈМетодика упознавања околине 14
заједнички
214
Обавезни
Стручно-апликативни
Михајловић К. Невенка2Раичевић Г. Јелена35132222214
78
481421416П; 220616Ј; 521816ДМузичке игре4
заједнички
213
Изборни
Стручно-апликативни
Тасић Д. Наташа2Тасић Д. Наташа241222213
79
482421216П; 220516ДМузичко стваралаштво4
заједнички
113
Изборни
Стручно-апликативни
Тасић Д. Наташа1Тасић Д. Наташа12112212
80
483412516ПМултимедијални системи4нема113
Обавезни
Стручно-апликативни
Томић З. Иван1Томић З. Иван3413222213
81
484412216Ј; 411916ДОпшта хигијена4
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Драча Р. Сања2Чеврљаковић М. Ива131121223
82
485411816Д
Основи социјално-педагошке комуникације
4нема215
Обавезни
Липовац М. Власта2Пљакић Д. Горан131121223
83
486421416Ј; 421616ДПсихомоторна стимулација4
заједнички
215
Изборни
Стручно-апликативни
Ђорђевић М. Марија0Павличевић М. Славица00000
84
487421316ЈРано учење и афективно везивање4нема215
Изборни
Стручни
Павличевић М. Славица2Рилак Д. Лидија131121223
85
488613816П; 412116Д
Инклузивно васпитање и образовање
6
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Томић Н. Катарина2Петровић П. Ивана131122213
86
489412616ПСтручна пракса 24000100
87
490412416ЈСтручна пракса 24000100
88
491412316ДСтручна пракса 2000100
89
693622016ЈГоворне игре6нема225
Изборни
Стручно-апликативни
Тодоров Б. Весна2Тодоров Б. Весна2411333132335
90
698613316Ј
Исхрана и дијететика деце јасленог узраста
6нема224
Обавезни
Стручни
Добричић-Чеврљаковић Д. Невенка2Чеврљаковић М. Ива241133313233313237
91
699613516ПМетодика ликовног васптања 26нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Рајковић З. Матија1Рајковић З. Матија67133331314
92
6100613416ПМетодика музичког васпитања 26нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Васић Д. Александар1Митић Д. Марјан67133132
93
6101613616ПМетодика физичког васпитања 26нема124
Обавезни
Стручно-апликативни
Станишић Р. Ирена1Станишић Р. Ирена6713333132335
94
6102613316Д
Организација културних активности у дому
6нема224
Обавезни
Стручно-апликативни
Дуковић П. Зорица2Марковић Б. Милослав24113434334
95
6103622116ДОснови визуелне уметности6нема225
Изборни
Стручни
Панић С. Немања2Панић С. Немања241131313335
96
6104621816П,622216Ј,622016ДПедагошка документација6
заједнички
213
Изборни
Стручни
Липовац М. Власта2Стаменковић М. Ивана2412323331335
97
6105613716П,613216Ј,613116ДПедагошко истраживање6
заједнички
213
Обавезни
Стручни
Липовац М. Власта2Пљакић Д. Горан3513323133
98
6106613216ДПедагошко саветодавни рад6нема214
Обавезни
Стручно-апликативни
Липовац М. Власта2Рилак Д. Лидија131131323335
99
6107613416Ј,512716Д
Превенција болести и заштита здравља
6
заједнички
225
Обавезни
Стручни
Драча Р. Сања2Чеврљаковић М. Ива24110
100
6108613016ДПревенција поремећаја у понашању6нема213
Обавезни
Стручно-апликативни
Томић Н. Катарина2Ђорђевић С. Тамара13113331314
Loading...