ตารางที่ 21.1_ข้อมูลการจัดอาหารกลางวันและผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้น ป.6 เปรียบเทียบ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ตารางที่ 21.1 แสดงข้อมูลการจัดอาหารกลางวันและผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ชั้น ป.6 เปรียบเทียบ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561และข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
2
ลำดับที่โรงเรียนจำนวน นร.ทั้งหมดการจัดรายการจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(คน) รายโรงสรุปผลการลดภาวะทุพโภชนาการของโรงเรียน ใส่เครื่องหมาย ถูก
3
อาหารกลางวัน
4
ใช้โปรแกรม Thai school lunchโรงเรียนจัดตามสภาพความพร้อมค่อนข้างผอมน้ำหนักต่อส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม)ค่อนข้างเตี้ยส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย)เริ่มอ้วน (ท้วม)น้ำหนักต่อส่วนสูง เกินเกณฑ์(อ้วน)
5
6
7
8
10-มิ.ย.30-ก.ย.10-มิ.ย.30-ก.ย.10-มิ.ย.30-ก.ย.10-มิ.ย.30-ก.ย.10-มิ.ย.30-ก.ย.10-มิ.ย.30-ก.ย.เพิ่มลด
9
1บ้านท่าเปิบ2/000000
10
2บ้านไผ่โทน42/111031303222/
11
3บ้านห้วยเหล็ก71 /222211112311/
12
4บ้านตูบโกบ18/000003/
13
5บ้านลาดค้อ7/100000/
14
6บ้านกำพี้22/000002/
15
7บ้านกกดู่177/1279030223227371112/
16
8บ้านห้วยหวาย19/000000000000
17
9บ้านกกทอง112/110011100101/
18
10บ้านห้วยกระทิง17/111100110000/
19
11บ้านสวนกล้วย30/001100004400/
20
12เมืองเลย2105/1520660118000002000/
21
13อนุบาลเลย1427/125123434077774343280280139141/
22
14บ้านก้างปลา157/1802800010000190/
23
15บ้านท่าข้าม24/101000221011/
24
16บ้านหัวฝาย34/101011111100/
25
17บ้านห้วยทราย107/211111223333/
26
18บ้านโป่ง126/9997761071166/
27
19บ้านนาแขม124/2200003322/
28
20บ้านวังยาว75/108161521312121/
29
21บ้านนาดินดำ135/661813 - -21217711/
30
22บ้านหนองหญ้าไซ156/7012050806060/
31
23บ้านห้วยม่วง83 /8818181117172299/
32
24บ้านหนองนาทราย21/000000001111/
33
25บ้านหนองผำ139/152011956987665/
34
26บ้านนาโป่ง153/14159101312443454/
35
27
บ้านขอนแก่นหนองบอน
35/676723233333/
36
28บ้านติ้วน้อย92/653265653232/
37
29บ้านห้วยโตก49/2243223375/
38
30บ้านกกชุมแสง21/200000003300/
39
31บ้านป่าข้าวหลาม86/000000003030/
40
32บ้านโพน13/20000000000/
41
33ชุมชนบ้านนาอ้อ76/42324422321110/
42
34บ้านท่ามะนาว34/212121211111/
43
35บ้านแหล่งควาย83/003311115577/
44
36บ้านไร่ทาม48/655321212110/
45
37บ้านเพียซำพุวิทยา162/2121----8766/
46
38บ้านสูบ129/121315-1-19933/
47
39บ้านวังแคน17/000021001100/
48
40บ้านหนองดอกบัว68/212222331044/
49
41บ้านสะอาดลายเหนือ142/2017651194111024/
50
42มโนบุเรศรบำรุงการ25/301000002020/
51
43บ้านห้วยลวงไซ70/4124246133312/
52
44บ้านห้วยสีเสียด63/220000009944
53
45บ้านส้าน14/001100000011
54
46บ้านน้ำภู196/00100003000160/
55
47
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
15/320022001111/
56
48บ้านนาโคก237//115151010/
57
49บ้านปากหมาก31/000000001011/
58
50
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
23/001001001000/
59
51บ้านโพนป่าแดง37/5317453331200/
60
52บ้านเสี้ยว33/544300004112/
61
53บ้านน้ำคิว66/90401201201370/
62
54บ้านภูสวรรค์44/5317453331024/
63
55บ้านกอไร่ใหญ่21/000000000010/
64
56บ้านท่าสวรรค์94/1405060501350/
65
57บ้านน้ำสวยภักดี22/204040401000/
66
58ชุมชนบ้านท่าสะอาด268/010201030402/
67
59ชุมชนบ้านนาด้วง222/20002000100/
68
60บ้านแก้วเมธี122/405070503080/
69
61บ้านนาดอกคำ264/21101191781199543/
70
62
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
174/210032323333/
71
63
บ้านโพนสว่างวังเย็น
102/108131233442287/
72
64บ้านห้วยตาด243/900000001700/
73
65
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
106/104200114444/
74
66บ้านนาป่าหนาด108/008300113002017/
75
67บ้านตาดซ้อ70/000000002000/
76
68บ้านท่าบม78/333311551100/
77
69บ้านนาเบน65 /004220223311/
78
70
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
161 /21215422171588/
79
71บ้านหินตั้ง64 /403040402030/
80
72บ้านแสนสำราญ21/300000000000/
81
73บ้านคกมาด39/003000400080/
82
74
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
933/670580440400600630/
83
75
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
266/4444811041212109/
84
76บ้านสงเปือย123/6016070808060/
85
77บ้านผากลางดง5/101010000001/
86
78
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
112/657553535554/
87
79บ้านธาตุวิทยา227/2102905050190120/
88
80
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
78/656511002200/
89
81บ้านห้วยพอด86/553344/
90
82บ้านผาพอด53/404310103211/
91
83ชุมชนบ้านนาบอน197/43434343181822/
92
84บ้านโพน107/7665554424232322/
93
85บ้านใหม่133/15102015201810812101211/
94
86บ้านแก่งมี้23/655444441111/
95
87บ้านนาซ่าว243/302230221613161336363636/
96
88บ้านผาแบ่น115/221155333322/
97
89ห้วยซวกคกเลาใต้140/8866161616162488/
98
90บ้านอุมุง80/7321217611732/
99
91บ้านบุฮม128/9810811108517161412/
100
92บ้านคกเลา61/000000000031/
Loading...