ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
MSSVHọ ĐệmTênLớpLoại giấy chứng nhậnCấp GCNTên chương trìnhNgày diễn ra
2
1851160070Lâm BảoDiNM18Thể dục- Thể thaoCLBGiải Taekwondo truyền thống Trường ĐH Văn Hiến mở rộng lần V-202104/04/0201
3
1954010061Lê HữuChiếnKT19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
4
1954030124Võ QuốcDinhQL19DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
5
2051150095Nguyễn Thị ThùyDuyênKM20AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
6
TrịnhDươngKT19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
7
Nguyễn Văn ĐứcTD20AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
8
1954030014Nguyễn Thị YHạnhQL19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
9
2054030092Đặng Thị ThúyHằngQL20AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
10
1951050053Lê NgọcHiềnTD19Văn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
11
2051150120Nguyễn QuangHuyKM20AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
12
1951160231Phạm CôngKhanhXC19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
13
1954020075Nguyễn Xuân ĐăngKhoaQX19Văn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
14
1954010022Nguyễn Thị MỹLanKT19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
15
1951120103Trần DĩnhLâmCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
16
1951120036Trịnh ĐứcLộcCN19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
17
2051210103Nguyễn Tăng VỉnhLộcDG20Văn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
18
20H4030105Đào Khánh LyQL20CLCDVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
19
2051120272Phạm BíchNgọcCN20EVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
20
20H1130433Võ Anh NguyênCO20CLCFVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
21
2054010176Hà MinhNguyệtKT20DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
22
1951120115Nguyễn TrọngNhânCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
23
20H4010065Nguyễn Hoàng NhiKT20CLCAVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
24
2054030386Tạ Thuỵ MẫnNhiQL20FVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
25
2051120283Trần Hà KiềuOanhCN20EVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
26
2051220308Lê HoàiPhongQH20DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
27
1951120123Trần Nguyễn BảoPhúcCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
28
2054030143Nguyễn Thị HồngPhướcQL20BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
29
2054030262Phạm Thị ThảoQuiQL20DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
30
1951120131Lê XuânQuýCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
31
1954010041Nguyễn ThịQuỳnhKT19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
32
1951120136Tô Thị ThanhTâmCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
33
1954030105Ngô ThịTâmQL19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
34
2051050179Trịnh MinhTânTD20DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
35
20H4030207Võ Ngọc Thiên ThanhQL20CLCBVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
36
2054020218Nguyễn TấnThànhKX20DVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
37
2054030166Dương QuangThànhQL20BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
38
2054030172Chu ThịThếQL20BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
39
1951120155Nguyễn ĐứcThuậnCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
40
2054030157Bùi ThịTiếnQL20BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
41
20H4030055Đặng Thái TiếnQL20CLCAVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
42
20H4030215Phạm Thị Thanh TràQL20CLCEVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
43
1951120158Phan ThếTrungCN19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
44
1954030047Nguyễn ThịTươiQL19AVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
45
2054030306Nguyễn Đặng HoàngVinhQL20EVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
46
2051160467Phạm Hướng PhúcVinhXC20EVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
47
1951160206Nguyễn QuốcVươngXC19BVăn hóa - Nghệ thuật ĐTN-HSVTHỦ LĨNH SINH VIÊN 2021 - VÒNG LOẠI31/01/2021
48
20H1220106Nguyễn Trịnh Thúy AnQH20CLCBVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
49
1854030086Hà QuốcAnQL18BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
50
1954030060Nguyễn Lê HoàngAnQL19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
51
2051140057Vương QuốcAnhAM20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
52
1951120082Phan Thị NgọcAnhCN19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
53
2051120087Phạm HuỳnhAnhCN20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
54
1854010091Lê Ngọc LanAnhKT18BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
55
1954010059Nguyễn Thị NgọcAnhKT19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
56
2054010110Trần ThịAnhKT20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
57
2054020002Võ Thụy TrâmAnhKX20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
58
2054020002Võ Thụy TrâmAnhKX20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
59
2051220001Nguyễn Nhật HuỳnhAnhQH20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
60
1854030087Huỳnh Ngọc TrâmAnhQL18BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
61
1954030061Nguyễn HoàngAnhQL19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
62
1954030120Trần TuấnAnhQL19DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
63
1954030120Trần TuấnAnhQL19DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
64
2054030189Ngô QuỳnhAnhQL20BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
65
20H4030150Trần Ngọc Quỳnh AnhQL20CLCBVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
66
20H4030237Trần Đặng Vân AnhQL20CLCFVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
67
20H4030237Trần Đặng Vân AnhQL20CLCFVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
68
19H1050028Phan Hoàng AnhTD19CLCVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
69
2051160104Phạm Cao ThếAnhXC20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
70
2051160284Thái NhậtAnhXC20DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
71
1954030062Võ ThiênÂnQL19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
72
18h4010035Nguyễn Văn BáchKT18CLCAVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
73
1951040041Nguyễn TấnBảoDV19Văn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
74
2054020062Thời Lâm GiaBảoKX20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
75
1954030063Thân TrọngBảoQL19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
76
1954030121Nguyễn Hồng GiaBảoQL19DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
77
1951030187Hán HữuBằngDC19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
78
1951030187Hán HữuBằngDC19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
79
1954010118Nguyễn HữuBằngKT19DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
80
1954020001Phạm HữuBằngKX19AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
81
18H4010037Nguyễn Thị Xuân BíchKT18CLCAVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
82
1854020009Huỳnh Thị NgọcBíchKX18AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
83
1954020061Nguyễn LípBinQX19Văn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
84
1851110077Tạ TiếnBìnhCD18BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
85
2051060058Huỳnh VũBìnhDC20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
86
2051250058Đỗ AnBìnhKC20Văn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
87
19H4010078Nguyễn Thị Kim BìnhKT19CLCBVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
88
19H1220002Lê Thanh BìnhQH19CLCVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
89
20H4030238Nguyễn Đỗ Sơn CaQL20CLCCVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
90
2054040004Nguyễn Thị NhưCẩmQK20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
91
20H4010111Lưu Khánh ChâuKT20CLCAVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
92
2054030194Nguyễn Dương TúChâuQL20BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
93
1954010060Lê Thị BíchChiKT19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
94
2054010114Huỳnh Thị KimChiKT20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
95
2054020066Đặng Ngọc LệChiKX20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
96
1954030122Nguyễn Thị NgọcChiQL19DVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
97
1954010061Lê HữuChiếnKT19BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
98
2054010011Nguyễn Thị MộngChuyềnKT20AVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
99
1754010075Lê NguyênChươngKT17BVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021
100
20H4020011Tạ Đình ChươngKX20CLCAVăn Hóa - Văn Nghệ CLBMinigame "Tết Việt phòng chống dịch Covid"14/02/2021