CDC-D1938 กองทุนรองเท้าและพระเครื่องสำหรับพระภิกษุสามเณร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
0Login Nameวันที่โอน
เวลาที่โอน
ช่องทางการโอนเงิน
เจ้าภาพจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญCommentวันที่โอน
2
648.6218,960.60
3
4
5
10/9/2019AquariusCash648.00โฉลก สัมพันธารักษ์ และครอบครัว
6
9/12/2019 21:39:10dboy21:36scbeasy108.00วีระพันธ์ เพชรกิตติพล12/09/2019
7
9/12/2019 22:33:31Paul kan22:30Bbl Internet 108.00พรทิพย์ กัณวเศรษฐขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ12/09/2019
8
9/12/2019 23:01:48upa23:00scb iphone banking108.00yupaporn chonglerdchai12/09/2019
9
9/12/2019 23:01:52ktoom23:00scb easy540.00
ทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา และครอบครัว
12/09/2019
10
9/13/2019 2:25:55napterimg02:25App108.8813/09/2019
11
9/13/2019 2:26:09thongcka02:24scb easynet108.00ธงชัย เกษมนุกิจกุล13/09/2019
12
9/13/2019 5:31:135.29SCB Net108.22สุปรีย์ ปวริศร์พงษ์13/09/19
13
9/13/2019 5:51:50พีร​พงษ์​5.5SCB​mobile​216.00พีร​พงษ์​ เต​ชะ​เธียร​และ​ครอบครัว​13/09​/2019​
14
9/13/2019 5:54:42pall issimo05:53Internet108.00ปอล กะปอมสาธุครับ13/09/2019
15
9/13/2019 6:06:42bset06:05SCB easy108.00นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์13/09/2019
16
9/13/2019 6:30:1606:25SCB easy108.10พิเชฏฐ์ กิจกัญจนาสน์ถวายรองเท้าและเครื่องเสียง01/13/2019
17
9/13/2019 6:36:55Rewat.t06:35internet108.89
นายเรวัต ตั้งวีระพงษ์ และครอบครัว
13/09/2019
18
9/13/2019 7:04:08sgtann200507:02Scbeasy324.55
1.นายชาญณรงค์. ระจิตดำรงค์
2.นางณัชชา. ระจิตดำรงค์
3.เด็กหญิงณิชาภา. ระจิตดำรงค์
13/0902019
19
9/13/2019 7:07:57Snow7.07Net 324.18
กัลย์กมล ขัตติโยทัยวงศ์
พิศาล ขัตติโยทัยวงศ์
สิริพร สถิตศาสตร์
13/09/2019
20
9/13/2019 7:11:59chitchat07:10SCB easy108.02พิชิต​ วัฒ​น​ศิลป์​ขออนุโมทนา​บุญ​กับ​ทุกท่าน​ครับ​13/09/2019
21
9/13/2019 8:28:45ntraiwutwatt08:27SCB Easy108.00น.ส.ณัฐวรรณ ไตรวุฒิวัฒนาขออนุโมทนาค่ะ13/09/2019
22
9/13/2019 8:32:31วิภาวิน8.31Internet108.00วิภาวิน นาคปรีชา13/9/2019
23
9/13/2019 8:46:48สิตางศุ์ 8:45INTERNET108.00สิตางศุ์ แกมทอง13/9/2019
24
9/13/2019 8:56:38Aqua Girl8:55Kbank banking 108.00ณัฐชลี คุณาภรณ์ 13/09/2562
25
9/13/2019 9:03:02nuube08:56
Internet (Bualuang mBanking)
108.00ชลธิดา เจตนธรรมจักร13/09/2019
26
9/13/2019 9:08:00
charaewat@yahoo.com
9:06Mobile108.00จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์13/09/2019
27
9/13/2019 9:10:22naan09:09internet108.11สาทร เชิญรุ่งโรจน์13/09/2019
28
9/13/2019 9:39:599.38Internet108.00สมชาย แซ่จิว13/09/2019
29
9/13/2019 9:48:34
Orraphilai Isarangkura
09:47Internet 540.00อานนท์ ณัฐอรัญ ขันคำ13/09/2019
30
9/13/2019 10:00:32Boonyong_c09:58SCB easy net108.00นายบุญยง ชัยชูสอนและครอบครัว13/09/2019
31
9/13/2019 10:15:53sitthichai 10:12:51mobile banking200.00ครอบครัว13/9/2562
32
9/13/2019 10:31:15chathko10.3Internet108.00ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย13/09/2019
33
9/13/2019 10:37:09seam88810:32scb easy108.00คุณ เกษม ก่อปฏิภาณ13/09/2562
34
9/13/2019 10:40:51Rassam10.38Thanachart net108.00Rassameewan , Peter John McManusถวายรองเท้า13/09/19
35
9/13/2019 10:43:28Rassam10.39Thanachart net108.00
ZShaun William McManus and Cheyne Philip McManus
ถวายรองเท้า13/09/19
36
9/13/2019 11:24:04neneazone11:22kmobile324.00
นางพูนทรัพย์ เนตรสมสว่าง นายนพดล เนตรสมสว่าง เด็กหญิงญาดา เนตรสมสว่าง
ร่วมอนุโมทนาบุญครับ13/09/2019
37
9/13/2019 11:30:11Bangkaa11.25BBL Mbanking 108.00สถิตย์พล พรหมจันทร์ใจ13/09/2019
38
9/13/2019 12:35:43Kritchupchup12:34Internet108.17นายกฤต มโนชีวะ และครอบครัวอนุโมทนาครับ13/09/2019
39
9/13/2019 12:43:15Chaiyout12:38SCB Easynet108.09นายชัยยุทธ โหมดวัฒนะ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
13/09/2019
40
9/13/2019 12:52:48Ieekq12.5Scb easy216.00จิรวัฒน์. ภัทรกานต์กุลเเละลูก13/09/2019
41
9/13/2019 13:37:22Krit13.36KPLUS108.00จักรกฤช เวโรจน์เดชและครอบครัว13/9/19
42
9/13/2019 13:58:47Pongr50 13:55
บัวหลวง m banking
108.00นาย ปิยชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา13/09/2019
43
9/13/2019 14:08:52bank.lin14:07K plus108.38
เอกกรภิภุต หลินชินธิป และ ครอบครัว
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ13/09/2019
44
9/13/2019 14:13:5614.12internet216.0013/09/2019
45
9/13/2019 15:30:14Nw22wn 15:25SCBeasy 108.00มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา13/09/2019
46
9/13/2019 16:22:23์Nasongkhla16:21KPLUS108.00ด๊าส ณ สงขลาและครอบครัว13/09/2019
47
9/13/2019 20:19:52oak_jumbo20:18Kmobile108.00อภิศักดิ์ รติโอฬาร13/09/2019
48
9/13/2019 22:12:33
ploy_sai@hotmail.com
16.47Mobile banking 108.00เสาวภาคย์ อรุณแจ้งวัฒนะ13/09/2019
49
9/14/2019 3:33:03Pisitk9001:30KPLUS108.00พิสิฐ กมลาสนานนท์13/09/2019
50
9/14/2019 3:34:14Pisitk9001:31KPLUS108.00กุ่ยกี กมลาสนานนท์13/09/2019
51
9/14/2019 8:49:29ITTHICHET08:38INTERNET KTB216.38
อิทธิเชษฐ์ และ วฤษพร ศรีศุภรางค์กุล
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ14/09/2019
52
9/14/2019 10:41:08prugsa10:39SCB EASY108.00พฤกษา และกนกขวัญ คเชนทร์พงศ์14/09/2019
53
9/14/2019 12:59:05eggar7812:58BBL mbanking108.00อภิชัย อภิชาตานนท์14/09/2019
54
9/14/2019 15:19:06kulaphan11:13K+324.03
กุลพรรณ เจริญศุภกุล และ ครอบครัว
กุลศิริ เจริญศุภกุล และ ครอบครัว
อรวรรณ เจริญศุภกุล และ ครอบครัว
อนุโมทนาบุญค่ะ14/9/2019
55
9/14/2019 16:20:27gollup16:03K PLUS108.00วสวัตติ์ วรวิจิตรกาญจน์14/09/2019
56
9/14/2019 17:50:52teerachaii17:49internet108.00ธีรชัย องอาจฉัตรวิไลอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ14/9/2019
57
9/14/2019 19:37:34Arnee19:33Internet108.00นายหนุ่ม ผลมณี และครอบครัวยอดโอน 4 งาน รวม 432 บาท14/09/2019
58
9/14/2019 20:53:54eiji-120:52scb easynet324.01
นายทศพร เชาวนปรีชา
นางจริญญา เชาวนปรีชา
นายพิชัย ตันประเสริฐ
14/08/2019
59
9/15/2019 1:59:29impressive01:55Krungsri online108.09Pak T.15/09/2019
60
9/15/2019 10:20:39Butter10:17K plus108.00กฤตชม ปิ่นอาภรณ์ และครอบครัว15/09/2019
61
9/15/2019 16:26:22loyiam16:25SCBEasy108สุรสิทธิ์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์CDC-D1938 กองทุนรองเท้า15/09/2019
62
9/15/2019 16:37:37mankung16:36SCG easy108
นายณฐพงษ์ ขามรัตน์
นางสาวชุลี เสรีอำนวย
เด็กหญิงณัฐธิดา ขามรัตน์
เด็กหญิงอารีญา ขามรัตน์
15/09/2019
63
9/15/2019 21:28:12asaneepan21:26SCB app108.56อานุภาพ เสนีย์พัลย์และภรรยาสาธุ15/09/2019
64
9/16/2019 0:20:25Shunakhradej 00:19Internet 108
ชุณห์อัครเดช คลังจตุรเวทย์และครอบครัว
16/09/2019
65
9/16/2019 0:36:38
saranphatwork@gmail.com
11:52Internet Banking108ศรัณย์ภัทร์ ระยามาศ
อนุโมทนาบุญคุณลุง และทุกๆคนด้วยครับ
15/09/2019
66
9/16/2019 18:23:01tunyawat21:00:43internet1,138.50
1. น.ส. พรทิพย์ เก่าเจริญ
2. นาย เจริญ เก่าเจริญ
ร่วมทำบุญ cdc-d1930, cdc-d1933, cdc-d1934, cdc-d1935, cdc-d1936, cdc-d1937, cdc-d1938
67
9/16/2019 10:42:16manus202010:39scbeasy108นายมนัส เชื้อสุวรรณ และครอบครัว16/09/2019
68
9/16/2019 11:25:40Tarn11:24SCB Easy App108.23วัฒนา อมรรักษา
ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ให้แก้เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้งตัวข้าพเจ้า บิดา มารดา ภรรยา และญาติร่วมสายโลหิต ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
16/09/2019
69
9/16/2019 12:37:31pradit12.35internet324
ประดิษฐ์ เลิศถาวรสิน = 108 บาท
สโรชา เลิศถาวรสิน = 108 บาท
จิดาภา เลิศถาวรสิน =108 บาท
ร่วมทำบุญครับ16/09/62
70
9/16/2019 14:52:04941514:25Internet(SCB Easy)324.08
ปชา ธำมรงค์ธรรม
กานต์พรสินี อาทรจริยกุล
ณิชาภา ธำมรงค์ธรรม
ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
16/09/2019
71
9/16/2019 14:59:48TAN_TORN14:05ATM108ครอบครัวรัตนะ
โอน2งานยอดีสม 216 บาท อนุโมทนาครับ
16/9/19
72
9/16/2019 15:49:56icezingp15:38Ktb Netbank108นายสกัดกิจ ลี้วารินทร์พาณิช16/09/2019
73
9/16/2019 18:54:50Panadda45618:55SCB EASY NET108.01
คุณแม่สุทิน คุณพ่อกมล สุนทรานุรักษ์
16/09/2019
74
9/16/2019 20:05:53Phanwann20:04Krungthai next108.38ปรียนิตย์ เขมะรังษี และครอบครัว16/09/2019
75
9/16/2019 21:25:19gun105521:22bbl mobile banking 108ปืนกล เนตรนุชและครอบครัว16/09/2019
76
9/16/2019 22:18:20sasisin22:17scbeasy108นาย ศศิศิลป จันทร์ลิ้ม16/09/2019
77
9/17/2019 6:05:3806:02Kplus10817/09/2019
78
9/17/2019 15:37:38Jirayut.ja15:34
019260153400810218
108.08นาย ติณณ์ชยุตม์ จาริยะศิลป์17/09/2019
79
9/17/2019 20:58:4720:57SCB Eazy108
นายภูริพัฒน์ สวัสดิภาพ และครอบครัว
17/09/2019
80
9/18/2019 12:37:15Tanawich18:01
Counter ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การค้าเดอะพาซีโอ(ลาดกระบัง)
864
คุณพ่อ เชาวน์ ลวิตพิชยวงศ์
คุณแม่ ซกเฮ้ง แซ่ตั้ง
นาย ธนวิชญ์ ลวิตพิชยวงศ์
นาง อัญชณา ลวิตพิชยวงศ์
ดญ. ณิชาภัทร ลวิตพิชยวงศ์
นาย บุญเลิศ ลวิตพิชยวงศ์
นาย บุญเกียรติ ลวิตพิชยวงศ์
นาย บุญเกตุ ลวิตพิชยวงศ์
ขออนุโมทนาบุญครับ17/09/2019
81
9/18/2019 17:46:24aeigh17:27:27 SCB Easy Net324
สมศรี เกียรติอภิวัฒน์
ทรงพล เกียรติอภิวัฒน์
วิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
โอนเงินรวมกัน 3 งาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 972 บาท
(ทอดกฐินวัดป่าอ้อดอนชัย กองทุนจัดซื้อรองเท้าฯ ไถ่ชีวิตโคกระบือ)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
18/09/2019
82
9/20/2019 14:13:45pol14:12scbeasy108.08กัมพล ลิมป์ไพบูลย์และครอบครัว20/09/2019
83
9/20/2019 23:31:20daywalker23:25Internet108เชน โสภิตวิริยาภรณ์20/09/2019
84
9/21/2019 18:38:14Social18:52Internet108.2อัญชลี ชุติไพจิตร19/09/2019
85
9/22/2019 12:36:49arunee12:35internet108.22อรุณี อรุณแสงโรจน์และครอบครัว22/09/2019
86
9/22/2019 21:03:43tkk117ac19:52Mobile108
นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล และครอบครัว
โอนทำบุญร่วมกับ D1939 , ส่งเสริมการสอนพระอภิธรรม และ โรงทาน
16/19/2019
87
9/23/2019 15:59:02investor2615:45BBL Mbanking432.28นายสารินทร์ สุขเสรี และครอบครัว23/09/2019
88
9/25/2019 17:22:0510.04scb atm donmuang108สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์25/09/2019
89
9/25/2019 19:31:09Findingnemo19:29Kplus108
สันติ, สมหมาย, พัสชนันท, ลลิดา รัตนพันธุ์ศรี
ขอร่วมบุญถวายรองเท้า พระเครื่อง และ เทปแด่สามเณร
25/09/2019
90
9/25/2019 20:58:49apinop09:31
SCB counter สาขาคิวเฮาส์ ลุมพินี
1000.11anonymous19/09/2019
91
9/28/2019 5:37:14Sprathan05:32BBLiBanking216
นาย ประธาน สิทธิเดชากุลและครอบครัว
นส ลัดดาวัลย์ กาญจนยนตร์และครอบครัว
28/09/2019
92
9/28/2019 21:15:07supermay21:12SCB Easy108.08ธรรศศินท์ จินดานนท์
กองทุนจัดซื้อรองเท้าถวายพระภิกษุและสามเณร
28/09/2019
93
9/29/2019 17:08:4617:07Internet​108.1รังสรรค์​ วงศ์พินิจวโรดม29/09/2019
94
9/30/2019 9:52:15lityboy09:50SCB Easy108.88
ชวลิต กองพัฒน์พาณิชย์, ระติกร กองพัฒน์พาณิชย์, เด็กชายกฤตชัยกร กองพัฒน์พาณิชย์
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ30/9/2019
95
9/30/2019 14:46:37soon14:43Internet108
ครอบครัว วนาพิทักษ์วงศ์ และ ครอบครัว ฉลองชัยสิทธิ์
30/09/2019
96
10/1/2019 18:27:5112.22Internet846ชัญญรัชต์ บานชื่น1/10/19
97
10/2/2019 22:22:11atta22:15SCB Easy216
พรรณทิพย์ เหล่ามงคลเจริญ
อรรถพล ชินรัตนลาภ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
02/10/2019
98
10/3/2019 18:59:25jabawockz18:56internet108
นาย จตุพร เกียรติสิน และ ครอบครัว
ทำบุญ 6 งานงานละ 108 บาท
CDC-D1934
CDC-D1935
CDC-D1936
CDC-D1937
CDC-D1938
CDC-D1939
03/10/2019
99
10/3/2019 22:41:10
Nuts.cyk@gmail.com
22:40Internet216.09
ณัฐัวฒน์ ฉายากุล, มัทนี จันทร์ทวีทรัพย์
03/10/19
100
10/4/2019 20:53:18neneazone20:51kmobile324
นางพูนทรัพย์ เนตรสมสว่าง นายนพดล เนตรสมสว่าง นางสาวญาดา เนตรสมสว่าง
ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ04/10/2019
Loading...